ga naar nieuw artikel: RABO-medewerkers oplichters?

 

 

10  Mei  2010

GreenPeace loopt met molentjes

Milieu-organisaties als GreenPeace en MilieuDefensie zijn onbetrouwbaar door hun ongelofelijke gebrek aan deskundigheid.

GreenPeace en andere milieuorganisaties vinden de elektrische auto maar onzin, vooral als de stroom wordt opgewekt met steenkool of bruinkool. Laten we eens gaan rekenen.

  • Een elektrische auto heeft een rendement van 90% een benzine-auto ca. 25%.
  • Steenkool kost 0,64 kg. CO2 per kWh. uitgaande van een rendement van 50%. Verbruiken we dat in een elektrische auto met een rendement van 90%, dan kost de elektrische auto op kolenstroom 0,71 kg CO2 per kWh.
  • Benzine kost 0,26 kg. CO2 per kWh. Bij een rendement van 25% kost rijden op benzine dan 1,05 kg CO2 per kWh.
  • Voor het verkrijgen van de benzine in de tank en voor het verkrijgen van de steenkool in een centrale is energie nodig. Maar de weg van een olieput, via een kraakinstallatie naar de tank van een auto kost veel meer energie, dan de weg van kolen naar een centrale en dan van elektriciteit naar de auto.
  • (s)Hell wint olie uit teerzanden in Canada. Dat kost 65% van de energie van de olie. Rijd je op benzine van (s)Hell, dan is de uitstoot ruim 3 kg CO2 per kWh.
  • Maar het kan nog zotter. (s)Hell heeft plannen voor winning van olie uit kalkzandsteen. Dat kost 90% van de energie van die olie. In de toekomst geeft rijden op benzine van (s)Hell een uitstoot van 10,55 kg CO2 per kWh.

Eenvoudig rekenwerk toont aan, dat GreenPeace met molentjes loopt.

Milieu-beweging is onbetrouwbaar

Milieu-organisaties als GreenPeace en MilieuDefensie zijn onbetrouwbaar door hun ongelofelijke gebrek aan deskundigheid. We zagen dat al eerder met de Brent Spar.

Wat gebeurt er als mensen met wat meer kennis zich aanmelden bij deze milieu-organisaties? Ik ben twee keer lid geweest van MilieuDefensie en twee keer ben ik volledig gedesillusioneerd afgehaakt. Kort geleden werd ik door MilieuDefensie gebeld, of ik niet weer donateur wilde worden. Dit terwijl ik in het Bel-me-niet register sta. Uiteraard heb ik dat geweigerd. Ik heb contact gehad met GreenPeace en mijn artikel "Kolencentrales voor een groene revolutie!" aangeboden. Ik moest het maar opsturen. Daarna nooit meer iets gehoord. Het beviel de machthebbers bij GreenPeace blijkbaar niet.

In een door GreenPeace georganiseerd congres met ingenieurs stond een dame op, die de ingenieurs verweet, dat ze geen werk maakten van 0-punt energie. Geweldig! Weet u wat dat is? De ingenieurs ook niet. Een tijd geleden kreeg ik een oproep te tekenen voor een petitie, waarin de tweede kamer werd opgeroepen om te debatteren over 0-punt energie. Ik heb niet getekend.
Persoonlijk voel ik meer voor een kamerdebat over het maximum aantal engelen dat op de punt van een naald mag dansen. In de middeleeuwen zijn daar levendige debatten over gevoerd en het lijkt me zinvol die nog eens over te doen. Veel zinvoller dan een debat over 0-punt energie. Vindt u ook niet?

Een nieuwe milieubeweging

Een beter milieu begint met een betere milieubeweging. GreenPeace en MilieuDefensie zijn milieu-vervuilers. Zij vervuilen het sociale en mentale milieu door continue onzin te dumpen.

Ik stel voor te gaan denken over een technische milieu-beweging. Een beweging met deskundige ingenieurs en technische wetenschappers, die de weg naar een CO2-neutrale economie op de meest effectieve en efficiente wijze wijzen. GreenPeace en MilieuDefensie hebben zichzelf zodanig belachelijk gemaakt, dat ze gewoon niet serieus genomen worden. De politiek wil ze graag te vriend houden, om moeilijkheden te vermijden, maar onder deskundigen wordt er vooral meewarig naar gekeken.

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact of om feedback te geven klikt u op:

 

Uw ip-nummer is geblokkeerd voor inloggen en reageren.

Indien u zich misdraagt op deze site, kunnen we uw ip-nummer blokkeren. Dit kan ook voorkomen, als uw computer door criminelen is overgenomen.

Wilt u de blokkade opheffen, doe dan het volgende:

  • Schaf een virusscanner en firewall aan
  • Maak uw computer schoon
  • Stuur ons een email om de blokkade op te heffen, met uw ip-nummer.

Het kan ook zijn, dat uw ip-nummer wijzigt tijdens het surfen. Dit kan gebeuren indien u uw echte ip-nummer geheim houdt. Deze site is beschermd tegen dat soort technieken.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_75euro_200.gif
reclame/SpiritueleGids.gif
Ontwikkeld door Nul-A Computers