ga naar nieuw artikel: RABO-medewerkers oplichters?

 

 

29  Okt  2003

Ir. N.W. Olieman vindt zichzelf correct

Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof

Geachte heer,

...

Nadrukkelijk wijs ik erop dat controle-/opsporingsambtenaren van de Keuringsdienst van Waren de onder ons toezicht vallende wetten op een correcte wijze en binnen de gestelde kaders handhaven.

...

Hoogachtend,

Ir. N.W. Olieman

Inspecteur Handhaving

 

Reactie van Andreas:

Dat deden de Nazi's ook. Mensen die WO II hebben meegemaakt, zijn het er unaniem over eens, dat de Nazi's veel correcter waren dan de geallieerden. Het feit dat ze zeer correct waren maakte ze niet geliefd. De Waffen SS handhaafde de wetten ook op correcte wijze binnen de gestelde kaders. Nazi-kampbeulen getuigden in de processen van Neurenberg, dat ze op een correcte wijze en binnen de gestelde kaders de Joden, Zigeuners, homoseksuelen 'en andere Üntermenschen' preventief ruimden.

De taal die u uitslaat vind ik ronduit misdadig. U heeft klaarblijkelijk niets geleerd van WO II.

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact of om feedback te geven klikt u op:

 

Uw ip-nummer is geblokkeerd voor inloggen en reageren.

Indien u zich misdraagt op deze site, kunnen we uw ip-nummer blokkeren. Dit kan ook voorkomen, als uw computer door criminelen is overgenomen.

Wilt u de blokkade opheffen, doe dan het volgende:

  • Schaf een virusscanner en firewall aan
  • Maak uw computer schoon
  • Stuur ons een email om de blokkade op te heffen, met uw ip-nummer.

Het kan ook zijn, dat uw ip-nummer wijzigt tijdens het surfen. Dit kan gebeuren indien u uw echte ip-nummer geheim houdt. Deze site is beschermd tegen dat soort technieken.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_75euro_200.gif
reclame/CirkelHoog.gif
Ontwikkeld door Nul-A Computers