Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

19  Jan  2018

Optreden tegen RABO

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

 • Optreden tegen bankenkartel

 • Parlementaire enquete naar de Rabobank

Geachte leden der Tweede Kamer

Ik vraag uw aandacht voor het volgende:

 

1. Optreden tegen bankenkartel

In 2016 heb ik de ACM gevraagd op te treden tegen het 'banken-kartel'. Geen reactie. Zelfs geen ontvangstbevestiging.

22 Oktober 2016 heb ik de minister van Financien Jeroen Dijsselbloem gevraagd op te treden. Dat heeft hij geweigerd. Inplaats daarvan verwees hij mij weer naar de ACM. Ik ben zeer ontstemd over deze gang van zaken.

Vandaag heb ik opnieuw een klacht ingediend bij de ACM. Deze klacht kunt u vinden op webpagina: Klacht tegen de Rabobank en andere banken wegens KARTELVORMING en RENTE MANIPULATIE

 

Bij deze verzoek ik u dringend:
 • om de minister naar de tweede kamer te laten komen

 • en vragen te stellen over de lamlendige wijze waarop de rentemanipulatie en de kartelvorming worden aangepakt.

 

2. Parlementaire enquete naar de Rabobank

Wellicht kent u de film 'The Godfather deel 3'. In deze film probeert Michael Corleone de controle te krijgen over de bank van het Vaticaan. Daarmee krijgt hij de macht over een enorme plas geld, waarmee hij zijn criminele imperium kan uitbouwen.

Men had in deze film ook de Rabobank kunnen gebruiken. De Rabobank is één van de rijkste banken ter wereld. De Rabobank heeft de controle over een nog veel grotere zee van geld.

In de tijd dat 'The Godfather deel 3' gemaakt werd, was dat niet realistisch geweest. In die tijd was de Rabobank nog een respectabele Raiffeisen-bank. Zou men de film in 2018 opnieuw maken, dan zou het gebruik van de Rabobank WEL realistisch zijn.

 

 • De Rabobank heeft schuld bepleit in het Libor-schandaal en kreeg de op één na hoogste boete: 1 miljard dollar. Daaruit blijkt, dat de Rabobank hoofdrolspeler was in het Liborschandaal.

 • Vervolgens opende de Rabobank een bank in Calexico, bij de mexicaanse grens, en maakte zich schuldig aan grootschalig witwassen van drugsgeld en in algemene zin aan de ondersteuning van Cocaine-handel.

 • In Nederland lijkt de Rabobank leiding te geven aan het 'banken-kartel', dat systematisch de rente manipuleert en hooghoudt en dat de nederlandse economie systematisch leegzuigt.

 • In Brabant en Limburg wordt het openbaar bestuur ernstig ondermijnt door drugs-productie en -handel. Veel van de betrokken bedrijven zijn klant bij de lokale Rabobank. Gelooft u, dat de plaatselijke Rabobanken niet weten, voor wie men de geldzaken regelt?

 

Is de Rabobank in handen van 'de maffia'?

Alles wijst er op, dat de Rabobank in handen is gekomen van criminelen. Om precies te weten te komen wat er aan de hand is en in hoeverre criminelen controle hebben, is het noodzakelijk om de Rabobank aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Ik verzoek u daar zorg voor te dragen en het initiatief te nemen. Daarbij denk ik aan:

 • een groot strafrechterlijk vooronderzoek;

 • plus een parlementaire enquete naar de rabobank.

  Een parlementaire enquete vind ik belangrijk om de volgende redenen:

  • Rabo bestuursleden en medewerkers kunnen onder ede gehoord worden.

  • Een enquete is openbaar. Alleen door een openbaar onderzoek kan het vertrouwen hersteld worden.

   Wellicht is het wenselijk de parlementaire enquete groter op te zetten en de gehele financiele wereld van Nederland, inclusief het ministerie van Financien, door te lichten.

   Daarbij zou u zich ook kunnen richten op de geheime criminele afspraken die gemaakt zijn tussen de belastingdienst en grote bedrijven.

  • De Rabobank is één van de rijkste banken ter wereld. Ik vind het volstrekt onverantwoord om zoveel geld in handen te laten van criminelen.

   Bedenk hierbij, dat de Rabobank van het nederlandse volk is. De Rabobank is schatrijk geworden, omdat generaties hardwerkende nederlanders afgezien hebben van winst-maximalisatie. Zij hebben genoegen genomen met minder winst, om cooperatieve lokale banken te creeren, met als doel elkaar en de lokale economie te ondersteunen. Het bestuur van de Rabobank gedraagt zich, alsof de Rabobank hun persoonlijk eigendom is, terwijl ze slechts zaakwaarnemers zijn.

   Bij een gewone bank kunnen aandeelhouders ingrijpen. Bij de Rabobank zijn er geen aandeelhouders. Het bestuur benoemt zichzelf. Hebben criminelen eenmaal de macht, dan krijg je ze niet meer weg. Tenzij de staat ingrijpt.

   Ik vind:

   • dat het hoofdbestuur van de Rabobank ontslagen moet worden

   • dat de tweede kamer een commissie van wijze mensen dient aan te stellen, die potentiele bestuursleden selecteert en grondig doorlicht

   • waarna de Minister van Financien uit deze potentiele bestuursleden een keuze maakt en deze benoemt voor een beperkte periode.

   • dat de Minister van Financien Rabo-bestuursleden moet kunnen ontslaan, indien de Rabobank zich onbehoorlijk gedraagt.

 • Eén van de vragen die ik graag beantwoord wil zien is deze:

  Waarom handelt de Rabobank crimineel ???

  Een gewone bank heeft aandeelhouders, die winst willen zien. Maar de Rabobank heeft (officieel) geen winstoogmerk.

  Waarom riskeren Rabo-bestuursleden gevangenisstraf en hun reputatie als ze daar niet zelf beter van worden?

  In andere woorden: Hoe wordt het crimineel verkregen geld weggesluisd en waar gaat het heen?

 • Een andere vraag waarop ik graag antwoord wil, is deze:

  Wat wil Nederland met de Rabobank ???

  De lokale cooperatieve Rabobanken waren er voor de lokale ondernemers, de lokale bevolking en de lokale economie.

  Rabobank Nederland is een enorme kolos, die graag mee wil doen op het wereldtoneel. Leuk voor de gigantische ego's van de bestuurders. Maar wat hebben de gewone Nederlanders daar aan?

  Ik wil graag:

  • dat de Rabobank teruggesnoeid wordt tot een eenvoudige, saaie en oerdegelijke bank voor de lokale eonomie;

  • dat de bestuursleden gekozen worden uit eenvoudige degelijke mensen, die genoegen nemen met een salaris, dat niet uitkomt boven het salaris van de minister-president. Hoge salarissen trekken narcistische psychopaten en criminelen aan. Fatsoenlijke en degelijke mensen nemen genoegen met een fatsoenlijk salaris.

 

Hoogachtend, Andreas

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

Klacht tegen de Rabobank en andere banken wegens KARTELVORMING en RENTE MANIPULATIE
Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers