Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

10  Nov  2018

Dijkhoff, doe je werk beter

 

VVD fractieleider Dijkhoff wil nieuwe kerncentrales. En hij wil mensen in arme wijken dubbel zwaar bestraffen, als ze een overtreding begaan.

Ik wil criminele kamerleden extra zwaar bestraffen. Misschien kunnen we beginnen met Dijkhoff.

Als reactie op de idioterie van Dijkhoff heb ik hem deze open email gestuurd.

 

Geachte heer Dijkhoff,

 

U wordt betaald van ons belastinggeld. Mogen we misschien van u verlangen, dat u een minimale prestatie levert?

 

Uw idee is onzinnig:

Aangaande uw uitspraak: 'Ik zie niet hoe je de doelen haalt zonder kernenergie. Dus wat mij betreft gaan we snel beginnen met bouwen.' Mogen we als belastingbetaler van kamerleden verlangen, dat ze weten waarover ze spreken en dat ze niet de grootst mogelijke onzin kakelen?

Hoe groot is de capaciteit om reactorvaten te bouwen? Zonder reactorvat geen kerncentrale.

De capaciteit om kerncentrales te bouwen is afgebouwd. Degenen met kennis zijn oud en gaan met pensioen. Jonge mensen kijken wel uit om zich in kernenergie te specialiseren.

Stel dat u uw zin zou doordrijven en er een plan zou komen. Dan zijn we 20 jaar verder voordat de centrale klaar is. Als u de klimaatdoelen voor 2040 wilt halen, is een kerncentrale volstrekt onzinnig.

 

Uw idee is crimineel:

Het kernafval zal minimaal 10.000 jaar of 400 generaties veilig bewaard moeten worden. Dat vergt opslag in een beveiligde ruimte, die bewaakt moet worden tegen terroristen en criminelen. 10.000 Jaar lang.

Alleen de loonkosten voor bewakers maken uw plan al volstrekt idioot.

Als kamerlid durft u voor te stellen om 400 generaties na u op te zadelen met uw afval? Hoe crimineel bent u eigenlijk?

En mogen we misschien een voorstel van u verwachten, om kamerleden drie dubbel te bestraffen voor criminaliteit omdat zij het goede voorbeeld moeten geven? Misschien kunt u uzelf veroordelen tot een taakstraf van 10.000 uur. Dat houdt u van de straat en van het Binnenhof en dan kunnen wij belastingbetalers weer rustig slapen.

 

Kosten? Laten we zeggen 12 miljard euro.

Daarvoor kun je 25 miljard Wattpiek aan zonnepanelen installeren. Die verdienen zich energetisch binnen drie jaar terug en leveren in die 20 jaar dus ruim 17 jaar stroom.

Per Wattpiek kunnen we rekenen we op 0,75 kWh per jaar. In 17 jaar (20 jaar min 3 jaar) maal 25 miljard is dat 318 miljard kWh of 318 TWh tegen een kostprijs van ca. 0,04 cent.

Als we aannemen, dat uw kerncentrale ca. 30 TWh per jaar levert, moet uw centrale al 10 jaar vuil spuiten, voordat dat vermogen is opgewekt. Maar daarmee zijn we er niet. Een kerncentrale vergt enorme hoeveelheden beton en staal. Productie daarvan zorgt voor de uitstoot van enorme hoeveelheden CO2 en vergt enorme hoeveelheden energie. Daarnaast vergt het opslaan en vervoeren van het afval enorme hoeveelheden energie. Vermoedelijk zijn we dus al 40 jaar verder, voordat begonnen kan worden met CO2 besparen. Als het aan kamerleden zoals u ligt, ligt de randstad dan al lang op de bodem van de noordzee en is Amersfoort een zeehaven.

 

Accijns op kerosine

Als u de klimaatdoelen wilt behalen kan dat heel simpel. Houdt op met discriminatie tussen luchtverkeer en autoverkeer. Hef dezelfde accijns op kerosine als op benzine. ca. 80 cent per liter. Een enkele reis New York kost ca. 100.000 liter kerosine voor 300 passagiers. Wordt een ticket 267 euro duurder. Wordt er minder gevlogen. Minder lawaai en veel minder vervuiling. En als u de staat wettelijk verplicht om de accijns te beleggen in ondernemingen, die investeren in zonnepanelen komt het helemaal goed met het klimaat.

 

Windmolenparken op de Atlantische oceaan

Mocht er te weinig ruimte zijn voor zonne-panelen, dan kunnen we ook nog investeren in windmolenparken op de Atlantische Oceaan. Windmolens van 500 meter hoog zijn daar geen probleem. De energie kan omgezet worden in waterstof en deze kan met tankers aan land worden gebracht. Laat u eens uitrekenen hoeveel van dat soort parken gebouwd kunnen worden van 12 miljard euro. En die parken kunnen binnen een paar jaar operationeel zijn.

 

Doe uw werk beter

En in het algemeen: Denk eerst eens even na voordat u uw broodmolen opent en ongepaste geluiden uitstoot. Als kamerlid dient u te zorgen voor rust en stabiliteit, niet voor onrust en woede. U dient het vertrouwen in de politiek en in politici te vergroten, niet te ondermijnen. Als u dat niet kunt, maak dan plaats voor mensen met de juiste capaciteiten.

 

Met vriendelijke groet, Andreas Firewolf.

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
CO2-opslag is veel te duur
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers