Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

01  Mei  2010

Update 17-10-2017

CO2-opslag is veel te duur

 

Zonnecellen goedkoper dan CO2-opslag

 

Korte inhoud en conclusie

CO2-afvang en CO2-opslag mag per ton uitgespaarde CO2 niet meer kosten dan 72 euro. Dat is niet haalbaar. CO2-opslag is dus diefstal van de belastingbetaler.

 • Elektriciteit van een kolencentrale met een energie-efficientie van 50% levert 1282 kWh op per ton CO2. De brandstofkosten bedragen 9 euro.

  1282 kWh aan zonne-energie kost (in Nederland) in 21 jaar 81 Watt-piek. Kost een Watt-piek 1 euro, dan kost een ton CO2 besparing 81 euro - 9 euro = 72 euro.

 • Elektriciteit van een gascentrale met een energie-efficientie van 50% levert 2500 kWh op per ton CO2. De brandstofkosten bedragen 238 euro.

  Stroom uit zonne-energie is nu al goedkoper dan stroom uit gas.

Zie het artikel Energie inhoud en CO2 uitstoot.

 

CO2 besparing per euro bij zonnecellen

Volgens een studie van het Franse Agentschap voor Energie en Milieu (Agence de lÉnvironment et de la Maîtrise de l'Energie) produceert een zonnecel in Amsterdam in 34,8 (plaatsing op dak) tot 44,8 (plaatsing aan gevel) maanden evenveel energie als voor de productie en opruiming nodig is. Het rapport hield daarbij rekening met de energie die nodig is voor fabrikage en met de energie voor ontmanteling. (Technisch Weekblad van 10 juni 2006.)

Gaan we uit van een levensduur voor zonnecellen van 25 jaar en een terugverdientijd van 4 jaar, dan kunnen we een zonnecel 21 jaar gebruiken zonder CO2 uitstoot te veroorzaken.

In Nederland gaat men uit van de volgende cijfers:

 • 500 Watt-piek komt overeen met 375 kWh/jaar.
 • Per Watt-piek rekenen we dan op 0,75 kWh per jaar.
 • In 21 jaar levert een zonnecel dan 15,75 kWh per Watt-piek op.

 

CO2 besparing per euro bij zonnecellen

In 21 jaar levert een zonnecel 15,75 kWh per Watt-piek op. In termen van CO2-besparing en kosten per ton CO2:

 • Vergeleken met een kolencentrale:
  Kosten steenkool 0,78 kg. CO2 per kWh.
  Voor een ton CO2 krijgen we 1282 kWh. en dit kost (bij 0,007 euro per kWh) 9 euro.
  81 Watt-piek zonnepanelen leveren in 21 jaar dezelfde energie.
  Daarmee besparen we 1 ton CO2 en 9 euro.
  Bij een prijs van 1 Watt-piek per euro kost een ton CO2-besparing dan 81 euro minus 9 euro = 72 euro.
  Bij een prijs van 0,5 Watt-piek per euro kost een ton CO2-besparing dan 40,50 euro minus 9 euro = 31,50 euro.
 • Vergeleken met een gascentrale:
  (Gegevens 17-10-2017: 1 mmBTU aardgas = 26,8 m3 aardgas = 3 dollar.
  1 dollar = 0,85 euro.
  1 m3 aardgas = 0,095 euro.
  Bij 50% energie-efficientie: 4,4 kWh = 0,095 euro.)
  Kosten gas 0,40 kg. CO2 per kWh.
  Voor een ton CO2 krijgen we 2500 kWh. en dit kost (bij 0,095 euro per kWh) 238 euro.
  159 Watt-piek zonnepanelen leveren in 21 jaar dezelfde energie.
  Daarmee besparen we 1 ton CO2 en 238 euro.
  Bij een prijs van 1 Watt-piek per euro kost een ton CO2-besparing dan 159 euro minus 238 euro = -79 euro. Bij een prijs van 0,5 Watt-piek per euro kost een ton CO2-besparing dan 79,50 euro minus 238 euro = -158,50 euro.

 

Wat kost CO2-afvang en opslag?

Er zijn geen betrouwbare cijfers, alleen schattingen.

 • Wekken we 1282 kWh elektriciteit op met zonnecellen, volledig CO2-neutraal, dan kost dit bij 1 Watt-piek per euro: 81 euro.
 • Produceren we dezelfde elektriciteit met een kolencentrale en slaan we de CO2 op, dan kost dit 9 euro voor de kolen plus de kosten van afvang, transport en opslag van CO2. Als deze kosten hoger zijn dan 72 euro, dan is afvang en opslag duurder dan zonne-energie.
 • De vraag is ook: WAAR wil men de CO2 opslaan. In lege aardgasvelden in de noordzee? Dan zit je met hoge transportkosten. In lege aardgasvelden in Groningen? Als men wil dat de bevolking van Groningen in opstand komt, moet men dat vooral voorstellen. Dan kan men meteen de guillotine uit het vet halen. (Bij wijze van spreken.)
 • Het is dus zinloos en duur om te kiezen voor CO2-opslag inplaats van zonnecellen.

 

CO2 besparing per euro bij CO2-opslag

De kosten van CO2 opslag worden meestal opzettelijk laag ingeschat. Vaak maakt men schatting aangaande ONBEWEZEN technologie.

Bovendien is er in die prijs geen rekening gehouden met maatschappelijke onrust. Het bezweren van de angsten van bewoners, het maken van bezwerende rapporten, de daling van de huizenprijzen in de buurt van CO2 opslag, al dat soort kosten zijn niet meegerekend.

Op dit moment is de CO2 besparing per euro bij CO2-opslag erg duur vergeleken met CO2-besparing door zonnecellen.

De geschatte kosten van CO2-opslag gaan uit van grootschalige opslag. Zover zijn we nog lang niet. Voordat men klaar is met experimenteren is CO2-opslag vele malen duurder dan zonnecellen. Doorgaan met CO2-opslag is daarom gewoon diefstal van de belastingbetaler.

Bedrijfskundig: Als je een bedrijf analyseert, verdeel je de activiteiten in deelprocessen. Ieder deelproces dient waarde toe te voegen voor het bedrijf. Processen die niets toevoegen, die geen waarde genereren, dien je weg te snijden. Passen we dit toe op de BV Nederland en CO2-opslag.

CO2-opslag kost 10%-30% van de energie van (bijvoorbeeld) een kolencentrale. Het kost heel veel en het levert niets op. Het is een duur deelproces dat veel kost en dat geen waarde genereert. Wegsnijden dus.

 

Conclusie

Investeren in zonne-energie is goedkoper dan investeren in CO2-opslag.

 

CO2-Kosten van elektriciteit

Zie het artikel Energie inhoud en CO2 uitstoot.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

Korte biografie van Andreas Firewolf
Energie inhoud en CO2 uitstoot

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
Dijkhoff, doe je werk beter
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers