Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

10  Mei  2010

GreenPeace loopt met molentjes

Milieu-organisaties als GreenPeace en MilieuDefensie zijn onbetrouwbaar door hun ongelofelijke gebrek aan deskundigheid.

GreenPeace en andere milieuorganisaties vinden de elektrische auto maar onzin, vooral als de stroom wordt opgewekt met steenkool of bruinkool. Laten we eens gaan rekenen.

  • Een elektrische auto heeft een rendement van 90% een benzine-auto ca. 25%.
  • Steenkool kost 0,64 kg. CO2 per kWh. uitgaande van een rendement van 50%. Verbruiken we dat in een elektrische auto met een rendement van 90%, dan kost de elektrische auto op kolenstroom 0,71 kg CO2 per kWh.
  • Benzine kost 0,26 kg. CO2 per kWh. Bij een rendement van 25% kost rijden op benzine dan 1,05 kg CO2 per kWh.
  • Voor het verkrijgen van de benzine in de tank en voor het verkrijgen van de steenkool in een centrale is energie nodig. Maar de weg van een olieput, via een kraakinstallatie naar de tank van een auto kost veel meer energie, dan de weg van kolen naar een centrale en dan van elektriciteit naar de auto.
  • (s)Hell wint olie uit teerzanden in Canada. Dat kost 65% van de energie van de olie. Rijd je op benzine van (s)Hell, dan is de uitstoot ruim 3 kg CO2 per kWh.
  • Maar het kan nog zotter. (s)Hell heeft plannen voor winning van olie uit kalkzandsteen. Dat kost 90% van de energie van die olie. In de toekomst geeft rijden op benzine van (s)Hell een uitstoot van 10,55 kg CO2 per kWh.

Eenvoudig rekenwerk toont aan, dat GreenPeace met molentjes loopt.

Milieu-beweging is onbetrouwbaar

Milieu-organisaties als GreenPeace en MilieuDefensie zijn onbetrouwbaar door hun ongelofelijke gebrek aan deskundigheid. We zagen dat al eerder met de Brent Spar.

Wat gebeurt er als mensen met wat meer kennis zich aanmelden bij deze milieu-organisaties? Ik ben twee keer lid geweest van MilieuDefensie en twee keer ben ik volledig gedesillusioneerd afgehaakt. Kort geleden werd ik door MilieuDefensie gebeld, of ik niet weer donateur wilde worden. Dit terwijl ik in het Bel-me-niet register sta. Uiteraard heb ik dat geweigerd. Ik heb contact gehad met GreenPeace en mijn artikel "Kolencentrales voor een groene revolutie!" aangeboden. Ik moest het maar opsturen. Daarna nooit meer iets gehoord. Het beviel de machthebbers bij GreenPeace blijkbaar niet.

In een door GreenPeace georganiseerd congres met ingenieurs stond een dame op, die de ingenieurs verweet, dat ze geen werk maakten van 0-punt energie. Geweldig! Weet u wat dat is? De ingenieurs ook niet. Een tijd geleden kreeg ik een oproep te tekenen voor een petitie, waarin de tweede kamer werd opgeroepen om te debatteren over 0-punt energie. Ik heb niet getekend.
Persoonlijk voel ik meer voor een kamerdebat over het maximum aantal engelen dat op de punt van een naald mag dansen. In de middeleeuwen zijn daar levendige debatten over gevoerd en het lijkt me zinvol die nog eens over te doen. Veel zinvoller dan een debat over 0-punt energie. Vindt u ook niet?

Een nieuwe milieubeweging

Een beter milieu begint met een betere milieubeweging. GreenPeace en MilieuDefensie zijn milieu-vervuilers. Zij vervuilen het sociale en mentale milieu door continue onzin te dumpen.

Ik stel voor te gaan denken over een technische milieu-beweging. Een beweging met deskundige ingenieurs en technische wetenschappers, die de weg naar een CO2-neutrale economie op de meest effectieve en efficiente wijze wijzen. GreenPeace en MilieuDefensie hebben zichzelf zodanig belachelijk gemaakt, dat ze gewoon niet serieus genomen worden. De politiek wil ze graag te vriend houden, om moeilijkheden te vermijden, maar onder deskundigen wordt er vooral meewarig naar gekeken.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Verzend
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
CO2-opslag is veel te duur
Dijkhoff, doe je werk beter
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers