Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Burgeroorlog of verdraagzaamheid?

Waarom dreigt er een burgeroorlog?

 • Omdat er zoveel onverdraagzame mensen zijn.
 • Omdat er zoveel mensen zijn, die anderen hun wil en hun levenswijze willen opleggen.
 • Omdat er zoveel mensen zijn, die luidkeels roepen, dat hun religie / hun levensstijl / hun opvattingen de beste (of liever: de enig juiste) zijn.

VOORBEELD:

Gisteren zag ik op tv een jongeman zeggen: Ik wil dat over tien jaar niemand meer rookt.

Hoe veroorzaakt dat een burgeroorlog?

Het is de mentaliteit die er achter schuil gaat. Stel dat hij gezegd had:

Ik wil dat over tien jaar niemand meer joods is.

Dat zou niet getolereerd worden. Maar eigenlijk is het dezelfde mentaliteit.

Typetjes zoals deze jongeman zijn er altijd geweest. Maar ze kwamen niet op tv. En 20 jaar geleden werden dergelijke uitspraken afgedaan als absurd.

Toevoeging 18 maart 2009. Het bovenstaande schreef ik 14 november 2005. Sindsdien hebben de anti-rook-fascisten de overheid aangehitst tot fascistisch beleid. In de horeca mag niet meer gerookt worden. Overtredingen worden zwaar bestraft. Ondernemers worden naar een faillissement gedreven door een plotselinge verandering van beleid. Dat komt neer op onbehoorlijk bestuur.

Het anti-rook-beleid is in strijd met artikel 1 van de grondwet. Dit artikel verbiedt het maken van onderscheid op welke grond dan ook. Het maken van onderscheid op basis van levensovertuiging is niet toegestaan. Mensen die anderen willen verbieden te roken, doen dat op basis van levensovertuiging. Wanneer de overheid daar aan meewerkt, schendt zij de grondwet en verliest haar legitimiteit.

Mensen kiezen er zelf voor of zij wel of niet een kroeg binnenstappen. Als ze een gelegenheid in gaan waar gerookt wordt, is dat hun vrije keuze. Mensen die daar gaan werken, kiezen daar zelf voor. Dat zijn meestal zelf rokers. De overheid mag mensen niet verplichten om te gaan werken op plaatsen waar gerookt wordt. Verder moet de overheid zich terughoudend opstellen.

Voor alle duidelijkheid: Ik ben geheelonthouder en vegetarier. Geen verstokte roker, die voor zichzelf spreekt. Stel je eens voor, dat ik als vegetarier zou eisen, dat in geen enkele horecagelegenheid vlees geserveerd wordt? Zou dat niet onredelijk zijn? Zou ik dan geen fascist zijn? De politici die ingestemd hebben met het anti-rook-beleid zijn feitelijk fascistoide landverraders. Zij schenden de grondwet en nemen onze vrijheid weg.

Rond 1980 was ik lid van de Vegetarische Jongeren. Een paar bestuursleden wilden de vereniging reformeren. Roken en alcoholgebruik werden absoluut taboe. Ik heb daar een fel stuk tegen geschreven. Werd me niet in dank afgenomen. Maar: Wanneer ik er met gewone mensen over sprak, vonden die het standpunt van het VJ-bestuur "sectarisch", "onverdraagzaam", "absurd". Nu is een dergelijk standpunt op tv en doet men alsof het een goed standpunt is.

Zelf heb ik nooit gerookt. Nicotine beschouw ik als de meest schadelijke harddrug. Er zijn onderzoeken gedaan, waaruit blijkt dat rokers een grotere kans hebben om later harddrugs te gaan gebruiken. (Hoeveel verslaafden ken je, die niet roken?)

Maar geeft het bovenstaande ons het recht om rokers onze wil op te leggen? En als wij rokers onze wil op mogen leggen, mogen christenen dan ook heidenen hun wil opleggen?

Aleister Crowley schreef in 1904:

Doe wat gij wilt, is de gehele wet.

Liefde is de wet. Liefde onder de wil.

Als rokers roken in een kleine ruimte, zodat jij daar last van hebt, dan mag je voor jezelf opkomen en jouw recht op schone lucht verdedigen. Maar mag jij verbieden dat rokers in hun eigen huis of hun eigen kroeg roken? (Hetzelfde geldt overigens ook voor andere drugs.)

Balkenende zei laatst, dat we "samen" de problemen moeten oplossen. Met "samen" bedoelde hij (gezien de context en zijn achtergrond), dat we samen op gereformeerd-christelijke wijze moeten gaan leven, volgens zijn voorschriften. We moeten samen naar de gereformeerde kerk en samen smeken om de zegen van de gereformeerde god. Dan komt alles goed. Volgens Jan Petertje.

Naar mijn mening moeten we elkaar met rust laten en elkaars leven en elkaars grenzen respecteren.

 • Een groot land kan tegen een klein land zeggen: "We hebben dit probleem en dat gaan we samen oplossen." Vervolgens verovert het grote land het kleine land en dwingt het kleine land te leven zoals het grote land. Zoals de USA in Irak probeert.
 • Zo kan Balkenende namens een grote godsdienst (het christendom) tegen kleine godsdiensten zeggen: "We hebben problemen in dit land en die moeten we samen oplossen. Jullie moeten integreren in onze kerk." Daar komt zijn boodschap eigenlijk op neer.
 • Zo kunnen niet-rokers zeggen tegen rokers: "Roken is slecht en dat gaan we samen oplossen. Jullie mogen niet meer roken."

Het is allemaal dezelfde dominantie, de aandrift om de sterkste te willen zijn, de aandrift om anderen je wil op te leggen. Als je sm-spelletjes wilt spelen, ga dan naar een sm-club en huur een sm-slavin om je lusten op bot te vieren. Maar gedraag je niet zodanig, dat je een burgeroorlog veroorzaakt.

We hebben bepaalde principes afgesproken, die de samenleving leefbaar houden. Die principes vind je terug in artikel 1 van onze grondwet en in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM).

Zie:        http://www.unhchr.ch/udhr/lang/dut.htm

Deze UVRM is tot stand gekomen als reactie op de tweede wereldoorlog. Na WO II zeiden de mensen: dit nooit meer.

Inmiddels zijn de oorzaken van WO II vergeten. Daarom zijn er mensen, die willen tornen aan de UVRM. Dit leidt tot sociale rampen. Ik roep de verstandige en redelijke mensen op, om handhaving van de UVRM af te dwingen.

Uitgaande van deze basis (UVRM en artikel 1 van de grondwet) hebben we in Nederland en in de EU een stelsel van wetten en reguleringen opgesteld. En we hebben onafhankelijke rechters, die los van politieke motieven het beleid van overheden toetsen aan de basisprincipes en die regelmatig overheden tot de orde roepen. Maar die rechters zijn zinloos, als overheden en dominante groepen (zoals de christenen) met botte machtspolitiek hun wil doordrukken en rechterlijke uitspraken aan hun laars lappen. Rechters zijn ook zinloos, als overheden het voor minderheden onmogelijk maken om naar de rechter te stappen. En de basisprincipes (UVRM en artikel 1 van de grondwet) verliezen hun kracht als dominante groepen (zoals de christenen) hun ideeën boven deze basisprincipes stellen.

In het laatste kun je het grote probleem zien:

 • Er zijn joden en joden. Seculiere (ongelovige) joden en liberale joden stellen de algemene basisprincipes (UVRM, artikel 1 van de grondwet) boven de joodse heilige schrift. Orthodoxe joden beschouwen HUN heilige schrift als het ENIGE JUISTE basisprincipe. Daarom kun je niet met orthodoxe joden leven.
 • Er zijn moslims en moslims. Veel moslims zijn gematigd en erkennen de noodzaak van de algemene basisprincipes (UVRM, artikel 1 van de grondwet). Er zijn ook fundamentalistische moslims, die HUN Koran als het ENIGE JUISTE basisprincipe zien. Daarom kun je niet met fundamentalistische moslims leven.
 • Er zijn christenen en christenen. Veel christenen zijn gematigd en erkennen de noodzaak van de algemene basisprincipes (UVRM, artikel 1 van de grondwet). Er zijn ook fundamentalistische christenen, die HUN bijbel als het ENIGE JUISTE basisprincipe zien. Daarom kun je niet met fundamentalistische christenen leven.

Er zijn twee redenen waarom er in Nederland een burgeroorlog dreigt:

1.

Het waanidee dat je het recht hebt om anderen je wil op te leggen, is algemeen doorgedrongen bij de bevolking. Sommige niet-rokers menen het recht te hebben, om alle rokers te dwingen tot stoppen. Als we met elkaar willen samenleven, dienen we elkaar zo min mogelijk tot last te zijn. Overlast dienen we aan te pakken, maar invloed uitoefenen op het leven van anderen dienen we tot een minimum te beperken. Veel mensen uiten luidkeels kritiek op rokers, homo-seksuelen, trans-seksuelen, en op alle andere mensen die dingen doen, die men zichzelf niet toestaat. Het is tegenwoordig ook mode om kritiek te uiten op mensen met een alternatieve religieuze beleving: heksen, spiritisten, beoefenaren van yoga, nieuwe heidenen, etc. Deze mensen worden voortdurend gestigmatiseerd, belachelijk gemaakt, in een hoek gedreven. Met name fundamentalistische christenen en linkse atheïsten zijn voortdurend aan het stigmatiseren en demoniseren van mensen die anders zijn. Daarbij valt vooral op, dat zij helemaal niets weten van de religie of van de overtuiging van de mensen die zij voortdurend in de grond trappen. Ze vinden het gewoon leuk om te trappen.

2.

We zitten met een religieus fundamentalistisch kabinet. Zo hebben we Agnes van Ardenne, die als minister voortdurend de christelijke missie predikt. Het is onacceptabel dat een minister de religieuze neutraliteit van de overheid doorbreekt en haar eigen religie zo naar voren schuift. Dan hebben we Maria Verhoeven, mini-ster van Onwijs en Achterlijk Bijgeloof. Voorheen was de naam: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Maar wie gelooft dat nog nu de minister een pleidooi heeft gehouden voor "Intelligent Design"? Dan hebben we heksenjager Hoogervorst, die alle vormen van alternatieve geneeskunde wil opruimen, en die daarbij alle wetten en rechten van minderheden vertrapt. Dan hebben we de capo di tutti capi Balkenende, die zijn christelijke afgodje in de europese grondwet wilde en die de koningin jaarlijks dwingt om zijn woestijngodje aan te roepen in de troonrede.

Dit kabinet stuurt aan op totale oorlog met alle minderheden in dit land. Balkenende is bijna net zo onverdraagzaam als Philips II, de koning van Spanje die de 80-jarige oorlog veroorzaakte. Wat echt onbegrijpelijk is, is dat D66 dit kabinet in stand houdt. De partijleiding van D66 heeft de achterban verraden, de kiezers bedrogen, doet mee met landverraad en helpt aan te sturen op een burgeroorlog.

Toevoeging 18 maart 2009. Het bovenstaande schreef ik 14 november 2005. Sindsdien hebben we een kabinet met de Christen Unie. Waarom hebben de PvdA-leden ingestemd met een dergelijk kabinet?

Hoe voorkomen we een burgeroorlog?

Eigenlijk heel simpel. De meeste mensen zijn verdraagzaam en verstandig. De meeste mensen willen gewoon in vrede leven. Daarom laten ze andere mensen met rust. Maar helaas laten ze ook de extremisten met rust. Deze krijgen daardoor alle vrijheid en ruimte om de samenleving te verkankeren.

We kunnen een burgeroorlog voorkomen door in eigen kring rustig en verstandig orde op zaken te stellen:

 • Gematigde christenen dienen de scherpslijpers tot de orde te roepen en kritiek op andere religie's, op goddelozen en op mensen met een andere seksuele geaardheid te verbieden. Wanneer een "christen" in jouw gemeente onverdraagzaam is, zeg dan: "Indien je alleen je broeders groet, ben je dan beter dan een goddeloze?" Als iemand kritiek uit op homo's of transseksuelen, zeg dan: "God heeft hem/haar zo geschapen. Wie denk jij te zijn dat je god's werk durft te bekritiseren?"
 • Gematigde moslims dienen de extremisten tot de orde te roepen en haat tegen homo's, goddelozen en heidenen te bestrijden.
 • Gematigde joden dienen de ultra-orthodoxe joden te bestrijden en te streven naar integratie. Sta niet toe, dat er weer joodse staatjes ontstaan in de Europese Unie. Jullie weten wat daar de gevolgen van zijn.
 • Gematigd linkse mensen dienen de linkse extremisten tot de orde te roepen of te boycotten. Ik denk, dat het laatste realistischer is. Met leden van AFA/Kafka, Simpos en dergelijke valt niet te praten.
 • Gematigde heidenen kunnen proberen extremistische heidenen tot de orde te roepen. Maar ook dat is niet eenvoudig. Heidenen is een verzamelnaam voor een groot aantal heel verschillende groepen. Zelf ben ik geinteresseerd in germaanse mythologie. Daar doen sommige nazi's ook wat mee. Dat is zo'n beetje de enige overeenkomst met sommige nazi's. Ik zie er geen nut in om op basis van germaanse cultuur neo-nazi's op te roepen tot verdraagzaamheid. Sommige neo-nazi's schijnen de germaanse cultuur op te hemelen, maar ik voel geen enkele verwantschap. Ik wil ook beslist niet terug naar 'de goede oude tijd' en hemel ook het germaanse verleden niet op. De germanen hebben interessante mythen nagelaten. Vooral interessant bekeken vanuit de jungiaanse psychologie.

Wat ieder mens in ieder geval kan doen, is het vermijden van extremisme. Je kunt jezelf afleren anderen je wil op te leggen. Je kunt je ego kleiner maken.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Politiek Den Haag prventief ruimen.

Volgens de Raad van Europa: 'Politiek en bestuur in Nederland moeten dringend op de schop'.

Deze uitspraak is veel te mild. Naar mijn mening:

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Vuile oorlog sinds 1982

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

Als we een leefbaar land willen, zullen we getreiter op internet moeten bestrijden.
Overheid: handhaaf de privacy op internet
Linkse extremisten haten autochtone nederlanders (inboorlingen) met nieuwe ideeen over religie. Zij doen alles om deze mensen te beledigen, verspeiden weerzinwekkende laster en hitsen aan tot haat tegen deze autochtone vreemdelingen.
Open brief aan de politiek, plan om huizenmarkt vlot te trekken
Stop de brain-drain

Rabo bank organiseert criminaliteit

Ontwikkeld door Nul-A Computers