Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Prestatie-contract met tweede kamer

Ik ben zeer ontstemd over de prestatie-contracten met de politie.

Volgens deze prestatie-contracten dient de politie een vooraf afgesproken aantal processenverbaal te maken en een vooraf afgesproken aantal verdachten te arresteren. Ook als er geen misdaden worden gepleegd, dient de politie arrestanten te leveren, anders presteert de politie onder de norm.

Door deze idiote prestatie-contracten ziet de politie de gewone burger en de gewone ondernemer als een prooi, die punten op kan leveren om te kunnen voldoen aan het prestatie-contract. Deze prestatie-contracten acht ik ook zeer beledigend voor de politie. Impliciet stellen deze contracten, dat de politie niet goed of niet efficiënt zou werken. Volgens mij is de politie één van de overheidsdiensten, die wel goed functioneert. Het zijn het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en de politiek die draaideurcriminelen en straatrovers steeds opnieuw loslaten. Voor de politie is het vangen van deze boeven als dweilen met de kraan open. De politiek en het OM laten de criminelen sneller gaan dan de politie ze kan arresteren.

Voorbeeld:

Vanochtend (7 november 2003) stond in de Telegraaf een artikel over terreur door Marokkaanse jongens. In een school te Amsterdam gooiden ze met levende muizen naar de meisjes. Een leraar die daar tegen op wilde treden, werd door vier Marokkanen in elkaar getrapt. De daders zijn bekend, maar zijn slechts geschorst. Volgens mijn voorstel Tweemaal geel is rood zouden ze minimaal vijf jaar heropvoeding krijgen plus voorwaardelijk levenslang. Dan zijn ze in ieder geval voor vijf jaar van de straat.

Het is niet de schuld van de politie dat dit soort crimineeltjes vrij blijven rondlopen.

16 maart 2009. Vele jaren verder zijn dit soort problemen nog niet opgelost. Wat hebben we aan politieke partijen en een politiek systeem dat weigert onze problemen op te lossen?

Veel beter lijkt het mij, om met jullie de leden der Tweede Kamer een prestatie-contract af te sluiten. Ik wil het volgende prestatie-contract afsluiten met de Tweede Kamer en het kabinet:

 • Binnen twee jaar wordt het aantal ambtenaren op de ministeries gehalveerd, waarbij meer regelgevende ambtenaren dan uitvoerende ambtenaren dienen te vertrekken.
 • Binnen twee jaar wordt een sterke vermindering van het aantal regels en bepalingen gerealiseerd. Daarbij denk ik al gauw aan de helft minder regels en bepalingen.
  • De hogere en middelbare ambtenaren lijken wel een stel Neo-bolsjewieken. Hun regelzucht is nog verstikkender, dan de regelzucht van de ambtenarij in de voormalige Sovjet Unie.
 • In twee jaar worden alle ministeries grondig gereorganiseerd. Ik stel voor, dat alle hoge en middelbare ambtenaren twee maanden de tijd krijgen om te bewijzen, dat zij meer opleveren dan zij kosten. De functies waarvan de ambtenaren onvoldoende kunnen aantonen, dat zij nut hebben voor ons belastingbetalers, dienen ogenblikkelijk opgeheven te worden.
 • In de komende twee jaar wordt het speciale ambtenarenrecht opgeheven. Dit overblijfsel uit een grijs verleden werkt contra-productief. Ambtenaren die overbodig zijn of die onvoldoende presteren, dienen ontslagen te worden. Dit gebeurt in het bedrijfsleven ook. Waarom wel saneren in het bedrijfsleven, terwijl de ambtenarij alsmaar uitdijdt?
 • In het komende half jaar verlang ik, dat de WW-regeling en WAO-regeling voor ambtenaren gelijkgesteld wordt aan die van werknemers in het bedrijfsleven. De zeer achtenswaardige ambtenaren hebben onze WW-regeling fors uitgehold en hebben daarna nog eens voorgesteld, de reeds uitgeholde WW-regeling nog verder te beperken. Laten we deze zeer achtenswaardige ambtenaren maar eens onder dezelfde WW-regeling plaatsen en ze vervolgens ontslaan.
 • Vanaf het volgende kabinet stelt iedere minister en iedere staatssecretaris zelf de topambtenaren aan. Deze topambtenaren blijven zitten, zolang de minister of staatssecretaris blijft zitten. Topambtenaren vertrekken automatisch wanneer een kabinet aftreedt.
 • Afschaffing van het wachtgeld binnen twee jaar voor ambtenaren, kabinetsleden en kamerleden.
  • Het kabinet Balkenende I begon met een staatssecretaris, die bij haar sollicitatiegesprek gelogen had. Zij nam binnen een paar uur ontslag, omdat ze bij Bouterse 'in bed lag' toen de decembermoorden gepleegd werden. Daarna kreeg ze een riante wachtgeldregeling. In het bedrijfsleven worden mensen die gelogen hebben tijdens een sollicitatie gewoon op staande voet ontslagen. Binnen twee jaar verlang ik een totale ontmanteling van de wachtgeldregeling.

16 maart 2009

Politici betalen zichzelf voor niets-doen.
Van ons belastinggeld !!!

De bovenstaande kop is een beetje ongenuanceerd. Naar de trieste werkelijkheid: Van het hierboven beschreven voorstel is niets waargemaakt. Zes jaar lang is er aan bestuurlijke vernieuwing niets gedaan. Wel aan bestuurlijke vernieling.

 • Janmaat mocht nooit spreken, zijn mensenrechten werden hem ontnomen met volledige medewerking van de nederlandse overheid. Wanneer hij een zaal wenste te huren om van zijn vergaderrecht en spreekrecht gebruik te maken (een mensenrecht), dan werd de zaal in brand gestoken. Zijn partner werd bij zo'n gelegenheid uit het raam gedonderd, waarna een been moest worden geamputeerd. De daders zijn nooit berecht. Het OM heeft zelfs nooit moeite gedaan om de daders te vinden.
  • Voor alle duidelijkheid: Janmaat moest ik ook niet. Maar de mensenrechten vind ik wel belangrijk. Als we mensenrechten alleen laten gelden voor mensen die we aardig vinden of die zeggen wat we graag willen horen, zijn het geen rechten maar gunsten.
 • Toen Pim Fortuyn opkwam werd hem een taart in zijn gezicht geduwd gemaakt van uitwerpselen en kots. Waarom is de dader niet vervolgd wegens poging tot moord? Je kunt zo een dodelijke ziekte oplopen.
  • Ik heb voorgesteld om het zogenaamde 'taarten' te bestempelen als: 'een aanslag op de democratie' en als 'een ernstige gewelddaad' en er een minimum gevangenisstraf van vijf jaar op te stellen. Uiteraard werd daar niets mee gedaan.
  Daarna werd Pim Fortuyn vermoord, door hetzelfde groepje tuig, dat zich stelselmatig bezig houdt met taarten en met andere vormen van terrorisme. Dezelfde links-fascistische kliek zat ook achter de aanslagen tegen Janmaat en co. en achter veel andere linkse-terreur. Zoals ook de bomaanslag op staatssecretaris Kosto. De overheid heeft geen zichtbare moeite gedaan om daar een einde aan te maken. Gevestigde linkse partijen hebben onvoldoende afstand genomen van het linkse fascisme.

16 maart 2009

 • Inmiddels zijn we jaren verder en er is feitelijk niets wezenlijk verbeterd. Wel verslechterd. De overheid zelf is een neo-fascistische organisatie geworden. We worden systematisch onderdrukt en vertrapt door ambtenaren, die wij niet gekozen hebben. Politici die we kiezen stellen mini-sterren aan, die vervolgens niet in staat zijn om hun ambtenaren te ontslaan. We zien de mini-sterren komen en vallen, maar de ambtenaren gaan gewoon door.
  • Voorbeeld van neo-bolshewistisch beleid:
  • Het rook-verbod in de horeca. Zelf heb ik nog nooit gerookt. Maar is dat een reden om roken in speciale gelegenheden zoals een kroeg te verbieden? Neen! Dat is een uiting van fascisme. Anderen regels voorschrijven en ze straffen wanneer ze de regels overtreden. Baasje spelen, sm-spelletjes spelende ambtenaren, die daarvoor betaald worden van mijn belastinggeld.
  • 'Neen, zo moet u dat niet zien beste burger. Wij doen dat voor de bestwil van het personeel. Wij kunnen niet toestaan dat hun tere longetjes blootgesteld worden aan teer of nicotine. Althans niet in werktijd.'
  • Zo ken ik er nog wel een paar:
   • Onze jongens in Afghanistan ademen gevaarlijke kruitdampen in als ze hun geweer afschieten. We dienen onmiddelijk een stel ambtenaren daarheen te sturen om ze te verbieden hun wapen af te schieten onder werktijd. Anders is de overheid verantwoordelijk voor eventuele schade aan hun tere longetjes.
   • De mensen rond de botlek ademen dagelijks de dampen in van olieraffinaarderijen, chemische industrie en wie weet wat. Is de ongewenste luchtvervuiling in en rond de botlek niet veel erger dan de zelf opgezochte luchtvervuiling in de kroeg? De neo-bolshewistische ambtenaren dienen onmiddelijk naar de botlek te worden gestuurd om deze helemaal plat te leggen. En 's zomers, van begin juni tot eind september dienen ze er op toe te zien, dat niemand in de grote steden een motorvoertuig gebruikt. De luchtvervuiling in de grote steden in de zomermaanden is veel te gevaarlijk voor de tere longetjes van de stadsbewoners.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Twee maal geel is rood: twee keer een geweldsmisdrijf is levenslang gevangenis
Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

Koude oorlog
Het gele hesjes protest is niet effectief. Men kan beter protesteren tegen de pensioenfondsen.
Voorstel voor een Europese Partij voor Cosumenten Belangen
Betere bescherming van consumenten

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Politiek Den Haag prventief ruimen.

Volgens de Raad van Europa: 'Politiek en bestuur in Nederland moeten dringend op de schop'.

Deze uitspraak is veel te mild. Naar mijn mening:

De gehele top van Nederland is volledig doorgerot.

De politieke partijen functioneren als maffia-families, mini-ster-president Mark Rutte is feitelijk de 'Capo di tutti capi' van de beestenbende.

Maar als u enig fatsoen heeft:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Landverraders eisen uw stem
VVD totaal onbetrouwbaar
Waarom geen actie tegen Geert Wilders en de PVV. De PVV is ondemocratisch en wordt gefinancierd door Nationaal Zionisten. Wilders is een landverrader
Open brief aan de Tweede Kamer over hypotheekrente
Hoe kun je wel voordeurdeler zijn en geen fiscaal partner ???
Staten Generaal in staat van ontbinding
Mag een 11-voudige brandmoordenaar vice-voorzitter worden van de Raad van Staten ???
Politiek schuldig aan verwijfd getut!
Vermindering administratieve lastendruk en deregulering.
Opheffen politieke partijen.
Tweede kamer kan beter gehalveerd worden
Eerste kamer doet zijn werk niet en kan beter worden opgeheven
Rechten en plichten van de staat
Maatregelen tegen media-magnaten
Naar een nieuwe democratie
Ontwikkeld door Nul-A Computers