Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

05  Jan  2010

Opheffen eerste kamer

Eerste kamer doet zijn werk niet en kan beter worden opgeheven

Wetgeving komt als volgt tot stand:

  • De tweede kamer neemt wetsvoorstellen aan;
  • Nadat de tweede kamer een wetsvoorstel heeft aangenomen, neemt de eerste kamer rustig de tijd om de wetten goed te overwegen. Indien de wetten in orde zijn en in overeenstemming met het internationaal recht, internationale verdragen, de rechten van de mens en de grondwet geeft de eerste kamer zijn toestemming.

De eerste kamer zou moeten bestaan uit bezadigde dames en heren, die wetten goed overwegen en naar eer en geweten stemmen. Zij zorgen ervoor, dat de tweede kamer in de waan van de dag geen domme dingen doet. Zij beschermen de samenleving tegen onzindelijke wetgeving van onzindelijke tweede kamerleden en ambtenaren.

Geloof jij bovenstaand sprookje?

Nu de werkelijkheid.

  • In het NRC Handelsblad heb ik regelmatig interviews gelezen van leden van de eerste kamer, waarin zij stelden, dat zij vaak de partijlijn volgen inplaats van hun geweten.
  • De eerste kamer neemt regelmatig wetten aan, waarvan men eigenlijk vindt, dat zij in strijd zijn met de rechten van de mens of de grondwet.
  • In het recente verleden durfde alleen Hans Wiegel het kabinet, de tweede kamer en zijn partij te trotseren, toen hij tegen de gekozen burgermeester stemde en het voorstel in de prullenbak dumpte.
  • De eerste kamer blijkt gewoon te bestaan uit stemvee, dat stemt zoals de partij of het kabinet voorschrijft.
  • In zake de bestuurlijke boete wist de gehele eerste kamer, dat de onderliggende wetgeving in strijd is met de rechten van de mens. Ze hebben toch voorgestemd en meegewerkt aan schending van de mensenrechten en landverraad.

Aangezien de eerste kamer zijn werk niet doet, kunnen we de eerste kamer beter opheffen. Dat spaart heel veel geld.

Er zijn mensen, die menen dat we de eerste kamer nog nodig hebben om ons te beschermen tegen grillen van de tweede kamer en het kabinet. In de praktijk blijkt de eerste kamer ons helemaal niet te beschermen. De eerste kamer kost alleen heel veel geld. Daarnaast hebben we het Europees recht en de Europese rechters. Zij beschermen ons veel beter dan de eerste kamer.

De eerste kamer is gewoon een overblijfsel uit de tijd dat we nog een onafhankelijk land waren. Inmiddels zijn we een achtergebleven provincie van de Europese Unie. Het wordt tijd dat we onze overheid daaraan aanpassen. Dat spaart heel veel geld. Naar mijn mening zijn er wel betere bestemmingen voor ons belastinggeld dan het te schenken aan bejaarde senatoren, die dat geld helemaal niet nodig hebben.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. |||p|2441|Klik hier voor meer informatie|*|

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers