Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Ompoling: De grote milieuramp van de 21e eeuw

De mensheid sterft in deze eeuw uit.

Of toch niet?

Men maakt zich vreselijk druk om het broeikaseffect. Zou vervelende gevolgen kunnen hebben. Maar er dreigt een veel grotere ramp:

De ompoling.

Er is vastgesteld dat het aardmagnetisch veld snel zwakker wordt. Volgens wetenschappers zou het rond 2100 tot 0 dalen. Daarna verwacht men een ompoling:

de magnetische noordpool wordt zuidpool en omgekeerd.

Dit heeft zeer grote gevolgen voor de warmtehuishouding van de aarde. De warme-golfstroom zou wel eens anders kunnen gaan stromen.

Wanneer men spreekt over een milieuramp, denkt men vooral aan rampen door menselijk ingrijpen. De laatste jaren wordt erg veel geschreven over het broeikaseffect. Men gaat er vanuit, dat dit erg is omdat de aarde daardoor verandert. De aarde verandert voortdurend, ook als wij er niet zijn.

In de 21e eeuw voltrekt zich een milieuramp, die vele malen groter is dan het broeikaseffect. Het is de grootste verandering van de afgelopen 720.000 jaar. Wat voor consequenties het heeft, valt moeilijk te voorzien. Zonder paniek te willen zaaien, lijkt het me de grootste uitdaging in de geschiedenis van homo sapiens.

De verandering waar ik over spreek is de ompoling van het aardmagnetisch veld. Dat gebeurde omstreeks 720.000 jaar geleden voor het laatst. De sterkte van het aardmagnetisch veld neemt in zo'n snel tempo af dat het in het begin van de volgende eeuw tot nul kan zijn gereduceerd. Dankzij onderzoek van Franse en Deense onderzoekers hebben we een beter inzicht gekregen in de oorzaken van de momenteel teruglopende veldsterkte. Omdat het aardmagnetisch veld berust op convectiestromingen in de vloeibare buitenkern van de aarde moet men fluctuaties binnen dat veld onderzoeken. Dat hebben de onderzoekers gedaan door met de Deense Oersted satelliet de sterkte van het magnetisch veld aan het aardoppervlak te meten. Ze vergeleken de resultaten daarvan met soortgelijke metingen die in 1979-1980 werden gedaan met de Amerikaanse Magsat satelliet. Op die wijze konden ze de veranderingen in het aardmagnetisch veld niet alleen qua grootte bepalen, maar ook per plaats. Op basis van de gedane waarnemingen lijkt het waarschijnlijk dat de aarde bezig is met een ompoling, waarbij de magnetische noordpool zuipool wordt en omgekeerd. De afname van de magnetische veldsterkte gaat zo snel, dat deze aan het begin van de 22e eeuw tot nul kan zijn gedaald. (Nature, 11 april 2000.)

In een ander artikel heb ik cyclotron-resonantie uitgelegd. Cyclotron-resonantie is afhankelijk van de magnetische veldsterkte van de aarde en oscillerende elektrische velden. Wij zijn geëvolueerd met een tamelijk constante veldsterkte van het aardmagnetisch veld. Onze celstofwisseling is afgestemd op deze constante veldsterkte. Wanneer de veldsterkte afneemt, kan dat onze celstofwisseling verstoren. Er is te weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze verschijnselen. Het is dan ook niet te voorspellen wat voor gevolgen de ompoling zal hebben. Meer onderzoek lijkt mij dringend gewenst.

Wanneer de magnetische veldlijnen afnemen en gaan ompolen, zullen veel trekvogels en walvissen een deel van hun oriëntatievermogen verliezen. Dit soort dieren zullen vrijwel zeker problemen krijgen met de komende ompoling.

De magnetische veldlijnen hebben vermoedelijk invloed op diverse warmtestromen in en door de aarde. Wanneer de veldsterkte afneemt, kan dat grote gevolgen hebben voor de warmtehuishouding op aarde. Ernstige klimaatverstoring is een mogelijkheid.

In deze eeuw wordt de magnetische noordpool zuidpool en omgekeerd. Dit heeft desastreuze invloed op de warmtestromen in en rond de aarde.

De moderne mens is amper 100.000 jaar oud. Een dergelijke verandering is een zeer grote beproeving.

In de late middeleeuwen begon een mini-ijstijd. Oogsten mislukten en men leed honger. Men importeerde graan uit Afrika en men kreeg tegelijk zwarte ratten en de pest. Uiteindelijk ontstond een psychose, die leidde tot massamoord op heksen en ketters.

De ompoling kan een veel zwaardere crisis veroorzaken. Wordt het niet eens tijd om de mogelijke gevolgen in kaart te brengen en nieuw beleid te gaan ontwikkelen?

Een samenvatting van de tekst van het originele artikel:

Small-scale structure of the geodynamo inferred from Oersted and Magsat satellite data

GAUTHIER HULOT*, CÉLINE EYMIN*, BENOÎT LANGLAIS*, MIOARA MANDEA* & NILS OLSEN†

* Département de Géomagnétisme et Paléomagnétisme, CNRS UMR 7577, Institut de Physique du Globe de Paris, 4 Place Jussieu, B89, Tour 24, 75252 Paris cedex 05, France
† Center for Planetary Science, Danish Space Research Institute, Julianes Maries Vej 30, DK-2100 Copenhagen, Denmark

The 'geodynamo' in the Earth's liquid outer core produces a magnetic field that dominates the large and medium length scales of the magnetic field observed at the Earth's surface. Here we use data from the currently operating Danish Oersted satellite, and from the US Magsat satellite that operated in 1979/80, to identify and interpret variations in the magnetic field over the past 20 years, down to length scales previously inaccessible. Projected down to the surface of the Earth's core, we found these variations to be small below the Pacific Ocean, and large at polar latitudes and in a region centred below southern Africa. The flow pattern at the surface of the core that we calculate to account for these changes is characterized by a westward flow concentrated in retrograde polar vortices and an asymmetric ring where prograde vortices are correlated with highs (and retrograde vortices with lows) in the historical (400-year average) magnetic field. This pattern is analogous to those seen in a large class of numerical dynamo simulations, except for its longitudinal asymmetry. If this asymmetric state was reached often in the past, it might account for several persistent patterns observed in the palaeomagnetic field. We postulate that it might also be a state in which the geodynamo operates before reversing.

Ik vind het heel interessant en kan dit goed gebruiken voor mijn aardrijkskunde. Ik vind ook dat het heel goed en duidelijk uitgelegd wordt!!!! Ik zal je boek zeker lezen, bedankt voor de informatie. Sjoukje.

Hoi Sjoukje,

Bedankt voor je bijdrage.

Ik heb een email gestuurd aan alle kamerleden met het verzoek om meer onderzoek naar de ompoling en de gevolgen voor het klimaat. GroenLinks stuurde een automatisch antwoord, dat nergens op slaat. De rest van de kamerleden heeft helemaal niet gereageerd.

Het zou kunnen, dat Nederland over 100 jaar onbewoonbaar wordt en ze vinden dat niet interessant genoeg voor nader onderzoek!!!

Veel licht en liefde,
Andreas

Naschrift maart 2009

Gezien de snelheid waarmee het poolijs smelt, dreigt Nederland voor 2050 zeebodem te worden. Ook dat maant Balkenende en co. niet tot maatregelen.

Waarom heeft Nederland geen vergoedingsysteem voor groene elektriciteit zoals Duitsland? In Duitsland zijn de zonnecellen niet aan te slepen. De nederlandse politiek heeft een subsidie-systeem geschapen, waarvan ze bij voorbaat wisten, dat het te ingewikkeld zou zijn voor de meeste mensen. Zo beperken ze het gebruik van groene energie. Volgens mij is dat landverraad. Ze willen Nederland gewoon onder water hebben. "Na ons de zondvloed" meent de gereformeerde Balkenende. Hadden we J.P.'s fatsoensnormen maar moeten overnemen.

Beste Andreas,

Vorige week publiceerde de NASA een artikel over dit fenomeen. En voor het eerst lijken de geleerden nu langzaamaan toe te geven wat er werkelijk aan de hand is. Alhoewel ze natuurlijk blijven zeggen dat men er nog niet helemaal achter is hoe het werkt.
Ik heb het artikel vertaald. Als je wilt stuur ik het naar je toe. Klik hier voor het artikel.

Groet Jan.

Hallo Jan,

Dat artikel wil ik graag hebben. Als het voor geïnteresseerde leken begrijpelijk is, zet ik het ook op de website.

Door de overheid betaalde geleerden moeten heel voorzichtig zijn met wat ze zeggen. De politiek wil geen onnodige paniek. En we weten eigenlijk nog niets zeker. Misschien is er sprake van een tijdelijke fluctuatie in het magnetisch veld. En misschien vindt de ompoling in de komende 200 jaar plaats. Men heeft geen zekerheid en daarom is men heel voorzichtig.

Dat is ook de reden waarom ik vooral heel veel onderzoek wil van de EU, de USA en China. Als we twintig jaar van te voren zekerheid hebben en we kunnen de klimaatverandering redelijk voorspellen, dan kunnen we ons goed voorbereiden.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
hoog
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Cyclotron-resonantie: quantum-effecten van elektrische velden
Ompoling: de magnetische noordpool wordt zuidpool en omgekeerd
Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

Klimaat OMSLAG
Wonen in een subtropische tuin
Hoogspanningsleidingen en mobiele telefoons
Schone lucht is een mensenrecht.
Het Wisselvallige Magnetisch Veld van de Aarde.
Ontwikkeld door Nul-A Computers