Email aan de tweede kamer: Optreden tegen RABO

 

 

05  Jan  2010

Zonnepanelen subsidieren

Randstad wordt bodem van Noordzee

Volgens recente pognoses van de NASA kan de zeespiegel veel sneller en veel sterker stijgen dan tot nu toe werd aangenomen. Het poolijs neemt snel af. Hierdoor wordt minder licht weerkaatst (door sneeuw en ijs), waardoor de aarde meer zonne-energie opneemt.

In de permafrost van Siberie en in ijskristallen op de bodem van de oceaan zitten enorme hoeveelheden aardgas opgesloten: gashydraten. Door opwarming van de aarde dreigen deze in de atmosfeer te komen. In de atmosfeer oxydeert het gas tot CO2 en water, waarbij veel warmte vrij komt. Er dreigt een omslag punt te komen, waarop het niet meer uitmaakt of wij als mensen minder CO2 gaan uitstoten. De aarde dreigt in een cyclus te komen, waardoor deze heel snel opwarmt. Daarbij kunnen we denken aan 3 graden gedurende deze eeuw. Als dat gebeurt, kunnen we de randstad meteen afschrijven. Op langere termijn wordt de hoge veluwe een groep waddeneilanden voor de duitse kust. Als we dat willen voorkomen, dienen we heel snel op te houden met het verbranden van fossiele brandstoffen.

"Juist" zegt de kernenergie-lobby. "We moeten aan de kernenergie. Schoon, bijna geen CO2, etc."

Volgens een artikel in het Technisch Weekblad van enige maanden terug kan dat helemaal niet. Sinds Tjernobyl is de capaciteit om kerncentrales te bouwen drastisch afgenomen. Veel kerncentrales zijn aan het einde van hun economische levensduur. De huidige capaciteit om kerncentrales te bouwen is net voldoende om in de komende tien jaar aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen. Kernenergie kan dus helemaal niets oplossen, zelfs al zouden we dat willen.

Kernenergie heeft wat "kleine probleempjes". Er is wat kernafval. Maar het afvalprobleem is nu bijna opgelost. Dat zegt de kernenergie-lobby al 50 jaar. De hoeveelheden kernafval zijn enorm toegenomen, iedere oplossing blijkt praktisch onhaalbaar en/of te duur. En als er veel kerncentrales bijgebouwd zouden worden, worden binnen afzienbare tijd ergens in de wereld de veiligheidsvoorschriften overtreden. Dan krijgen we een nieuw Tjernobyl en gaat kernenergie voorgoed in de kast. Het lijkt mij beter om kernenergie (van kernsplitsing) maar helemaal te vergeten. Kernfusie-energie? Misschien. Maar eerst zien, dan geloven.

Om het klimaat te redden zouden we CO2 kunnen afvangen en in de bodem kunnen opslaan. We hebben hier geen ervaring mee en we weten niet wat de gevolgen zijn. Als we meteen op grote schaal hiermee beginnen, riskeren we een ramp waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien. Experimenten op kleine schaal laten zien, dat er nog wel wat problemen mee zijn: verzuring van het grondwater, uitspoelen van giftige zware metalen, etc. Het lijkt onverstandig om meteen op grote schaal CO2 op te slaan.

Kernenergie kan de komende 10 jaar niet, CO2 grootschalig opslaan is ook niet haalbaar en 10 jaar de CO2 uitstoot laten toenemen leidt tot afschrijving van de randstad. En dat is nog maar de Nederlandse schaal. Wereldwijd staan we voor een catastrofe bij ongewijzigd beleid. Daarbij moeten we rekening houden met een derde wereldoorlog als grote aantallen mensen door de opwarming van de aarde echt in de problemen gaan komen. De opwarming van de aarde zelf zouden we misschien kunnen overleven, als de opwarming leidt tot een derde wereld oorlog moeten we rekening houden met het uitsterven van alle primaten (mensen, mensapen, apen, halfapen) en misschien al het hogere leven buiten de oceanen.

Olie is bijna op:

Afgezien van de opwarming van de aarde is er nog een probleem met fossiele brandstoffen: ze raken op. Verwacht wordt, dat rond 2010 de olieproductie zijn hoogtepunt bereikt en dat daarna de olieproductie afneemt. De komende jaren kunnen we rekenen op sprongsgewijze stijging van de olieprijzen en de daaraan gekoppelde gasprijzen.

Alternatief:

We kunnen op vrij eenvoudige wijze de problemen oplossen. We zouden bijvoorbeeld het volgende kunnen doen.

Maatregel 1:

 • Vanaf 1 juli 2007 wordt de elektriciteitsprijs voor huishoudens verhoogd met 1 eurocent per kWh "groene stroom belasting". Jaarlijks wordt deze belasting verhoogd tot een maximum van 5 eurocent per kWh. Bij een gebruik van 3600 kWh per jaar komt dat neer op een verhoging van 3 euro per maand.
 • Deze "groende stroom belasting" wordt teruggegeven aan de burger in de vorm van zonne-energie subsidie. Een huiseigenaar die (foto-voltaische) zonne-energie panelen wil aanschaffen, krijgt deze subsidie. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten.
 • De subsidie is zodanig, dat een huiseigenaar in ca. 5 tot 7 jaar zijn investering terugverdient. Over een periode van 5 tot 7 jaar is de investering die een huiseigenaar in zonnepanelen doet budgetair neutraal. Na 7 jaar is hij goedkoper uit dan mensen die niet investeren in zonne-energie.
 • De maximum hoeveelheid energie die de zonnepanelen kunnen afgeven op 21 juni dient gelijk te zijn aan het gemiddelde gebruik per dag: ca. 10 kWh. Er wordt niet geinvesteerd in energielevering aan het net, maar in energie voor eigen gebruik.
 • Opslag van energie in accu's dient goed onderzocht te worden. Tegenover de hogere kosten staat het voordeel dat de gebruiker tijdens een stroomstoring elektriciteit blijft houden. Het alternatief is een grote investering in het elektriciteitsnet.
 • De huidige prijs van foto-voltaische zonnecellen is eigenlijk te hoog. De prijs zou moeten dalen naar minder dan 1 euro per Watt, liefst minder dan 0,5 euro per Watt. Dit zal vermoedelijk voor 2015 gerealiseerd zijn.
 • Afgaande op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is 1 euro per Watt op korte termijn haalbaar. Wanneer er fors wordt geïnvesteerd in zonne-energie krijgen fabrikanten geld voor onderzoek. Als er een gegarandeerde vraag is (door subsidie) ontstaat er een gegarandeerd aanbod. We hebben dat na WO II gezien met het EU-landbouwbeleid. Als het bovenstaande beleid door de EU of door een aantal landen in de EU wordt gevoerd, ontstaat vrij snel een groot aanbod van zonnecellen.
 • Zonne-energie-panelen verdienen zichzelf energetisch in drie jaar tijd terug. Zie onderstaand krantenbericht.

  plaatjes//zonnpaneel_driejaar.jpg

  Kan de overheid mij misschien uitleggen waarom zonnepanelen niet in zeer grote aantallen geproduceerd worden?

Maatregel 2:

 • 1. Er wordt fors geïnvesteerd in windparken op de oceanen. Indien nodig dient de EU durf-kapitaal vrij te maken voor investeringen.
 • 2. Een windpark bestaat in principe uit een (drijvend) eiland voor gasproductie omringd door een aantal windmolens. Deze kunnen op iedere plaats in de atlantische en grote oceaan gebouwd worden.
 • 3. Windmolens leveren elektriciteit aan het eiland. Op het eiland wordt de elektriciteit omgezet in gas of dieselolie.
 • 3a. Het is het eenvoudigst om water eenvoudig te splitsen en waterstof op te slaan in grote tanks. Het waterstof kan opgehaald worden door gastankers. Nadelen hiervan zijn: Waterstof is vrij explosief en onze economie is niet gebaseerd op waterstof.
 • 3b. Uit CO2 en water kunnen ook koolwaterstoffen gemaakt worden. Dit is aanzienlijk ingewikkelder. Maar het vervoeren van bijvoorbeeld methaan of dieselolie is aanzienlijk eenvoudiger dan het vervoeren van waterstof. Bovendien hoeven onze auto's niet aangepast te worden. Wanneer windmolenparken in de oceanen koolwaterstoffen maken en onze auto's verbranden ze, dan is dat in principe duurzaam en schoon. Het is CO2-neutraal.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Ontwikkeld door Nul-A Computers