Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

05  Jan  2010

Top-politici kramen onzin uit

CO2 loze kernenergie ???

Regeringsleiders van de EU kraamden naar hartelust onzin uit op een EU-bijeenkomst over het klimaat en de opwarming van de aarde. Zo beweerde Chirac dat bij kernenergie geen CO2 vrijkomt. Niet gehinderd door enige kennis van zaken ... Bij de winning, transport en verrijking van uranium worden heel veel fossiele brandstoffen verbruikt en wordt heel veel CO2 uitgestoten. Bij de bouw van kerncentrales worden heel veel materialen verbruikt. Het maken, transporteren en in elkaar zetten van die materialen zorgt voor zeer veel CO2 uitstoot. Het verwijderen en opslaan van kernafval zorgt voor veel CO2 uitstoot en voor zeer veel andere vervuiling. Tenslotte kost het afbreken van een kerncentrale uiteindelijk ook heel veel energie, en dat energieverbruik gaat weer gepaard met CO2 uitstoot. Vele deskundigen beweren, dat een kerncentrale uiteindelijk meer CO2-uitstoot per kWh veroorzaakt dan het gewoon verbranden van olie of gas.

Premier Balkenende en CO2-opslag

Premier Balkenende kon er ook wat van. Hij wil een schone kolencentrale door de CO2 af te vangen en de CO2 in oude gasvelden opslaan. Niet gehinderd door kennis van zaken ...

CO2 afvang en opslag klinkt leuk, maar van de gevolgen op lange termijn is weinig bekend. Als eerste nadeel kost het afvangen van CO2 veel energie, waardoor het rendement van de kolencentrale aanzienlijk omlaag gaat. Bij de huidige stand van de techniek verwacht men ca. 30% van de opgewekte energie nodig te hebben voor CO2 afvang en opslag. Men hoopt dat terug te kunnen brengen tot 15%. Over het opslaan van CO2 is nog veel te weinig bekend. Bij een proef in de USA bleek CO2 zich te mengen met grondwater, waardoor dit zuur werd. Het zure water loste zware metalen op, die daarna in het drinkwater dreigden te komen.

CO2 in de bodem gedraagt zich anders dan aardgas. Als we lege aardgasvelden vullen met CO2, weten we nog niet wat er dan gebeurt. Misschien niets, dan hebben we een oplossing. Misschien gebeuren er ongewenste dingen, dan hebben we een nieuw milieuprobleem. Zolang we niet weten wat er gebeurt, dienen we voorzichtig te zijn. We kunnen de komende 20 jaar voorzichtig experimenteren met CO2 opslag. In die tijd dienen wetenschappers deze experimenten voortdurend te onderzoeken en in de gaten te houden. Dat kost heel veel tijd en heel veel geld. Uitstekend als de overheid hier geld en tijd voor uittrekt. Pure waanzin om te beweren dat CO2 opslag de oplossing is voor de milieuproblematiek. Wie dat beweert, weet echt niet waar hij het over heeft.

Barosso roept op tot nieuwe industriele revolutie

Inspiratie heeft Barosso genoeg, maar hij zou het wat minder ver in het verleden moeten zoeken. Wat heeft de Europese Unie tussen 1950 en 1980 gepresteerd op het gebied van landbouw? Zouden we dat niet net zo goed op het gebied van zonne-energie kunnen?

Zonne-energie beleid naar Mansholt

De agrarische revolutie tussen 1950 en 1980 kwam vooral tot stand door gegarandeerde afname tegen een minimumprijs. Boeren wisten dat ze hun melk, vlees, graan, etc. kwijt konden, hoe veel ze ook zouden produceren. Als gevolg daarvan nam de productie heel snel toe en daalden de productiekosten.

Passen we dat nu toe op zonnepanelen. Stel: De Europese Unie garandeert de komende tien jaar de afname van alle in de EU geproduceerde zonnepanelen, indien deze aan de kwaliteitseisen voldoen, tegen een minimumprijs. Met subsidie zorgt de Europese Unie ervoor, dat deze zonnepanelen op de daken van huiseigenaren komen. Wat gebeurt er dan?

In de komende tien jaar stijgt de productie van zonnepanelen en daalt de prijs per Watt. Een prijs van een halve euro per Watt is voor 2015 haalbaar. Bij die prijs is zonne-energie concurrerend.

Met werkelijke kennis van zaken

Het bovenstaande is geen slap verhaal van politici. Het bovenstaande is gebaseerd op wat technisch mogelijk is. Zonne-energie-panelen verdienen zichzelf energetisch in drie jaar tijd terug. Als ze versleten zijn, kunnen ze op eenvoudige wijze schoon opgeruimd worden. Zie onderstaand krantenbericht.

plaatjes//zonnpaneel_driejaar.jpg

Kan de overheid mij misschien uitleggen waarom zonnepanelen niet in zeer grote aantallen geproduceerd worden?

Kan premier Balkenende mij misschien uitleggen, waarom hij praat over onbekende technologie zoals CO2-opslag, terwijl bekende en goed aan te sturen technologie als zonne-energie nauwelijks benut wordt?

Klik hier voor artikel: Zonnepanelen subsidieren Klik hier voor artikel: Mansholtplan voor zonne-energie

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

Zonnepanelen subsidieren
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
CO2-opslag is veel te duur
Dijkhoff, doe je werk beter
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers