Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Energie-behoefte kwarteren

De VVD is helemaal thuis in Madurodam

´Een discussie over het halveren van de energievraag hoort thuis in de gemeenteraad van Madurodam´ was onlangs de stellingname van VVD-kamerlid Paul de Kron. Daar ben ik het niet mee eens. Volgens mij is halvering van de energievraag zelfs geen (technologische) uitdaging. We kunnen gemakkelijk kwartering van de energievraag halen.

Voorbeeld 1:

Veel mensen rijden alleen naar hun werk. Dit doen we in energie verslindende bakbeesten van auto´s. Een goed alternatief is technisch eenvoudig maar wordt niet aangeboden.

Stel je een gestroomlijnde eenpersoons auto voor. De auto heeft elektrische wielen, geen motor. De auto is voorzien van pedalen, zoals bij een fiets. Inplaats van een motor heeft de auto een stroomgenerator op LPG, aardgas, benzine, diesel, o.i.d. De auto is zo licht mogelijk, liefst minder dan 100 kg. Binnen de stad rijd je vooral op spierkracht. Goed voor je conditie en goed tegen overgewicht. Buiten de stad kun je meetrappen en de rest van de energie komt van de stroomgenerator. Hoeveel energie heb je nodig voor 100 km? Binnen de stad veel minder dan het equivalent van een liter benzine. Buiten de stad is 1 op 100 gemakkelijk haalbaar, 1 op 200 is een uitdaging.

Als we massaal over zouden schakelen op dergelijke voertuigen, zou het fijnstofprobleem snel opgelost zijn. En de energievraag? Die zou dalen tot ca. 10 procent.

Waarom is een dergelijk voertuig er nog niet? Het is niet sexy. Steeds meer mensen verlangen naar een SUV van 1500 kg inplaats van een eenvoudig voertuig van minder dan 100 kg. Oplossen van het energieprobleem is eerder een sociaal/psychologisch probleem dan een technisch probleem.

Er zijn plannen om de A9 te verbinden met de A6 en deze verbinding dwars door het Naarder-meer te leggen. Een goedkoper en energie-zuinig alternatief is het volgende:

Plaats op de drukke delen van het wegennet een tweede laag, die alleen toegang biedt voor lichte en smalle auto's (bijvoorbeeld tot 300 kg) en voor motorrijders. Omdat deze voertuigen licht zijn, kan deze tweede laag licht uitgevoerd worden. Omdat de voertuigen smal zijn, kunnen er drie rijstroken aangelegd worden boven een rijksweg van twee rijstroken.

Veel mensen rijden toch al alleen tussen huis en werk. Een licht voertuig waarmee men door kan rijden wordt dan heel aantrekkelijk. Tegelijk worden de zware wegen op de benedenverdieping ontzien, zodat vrachtverkeer beter kan doorrijden. Minder file betekent minder vervuiling en lagere kosten.

Een smalle elektrische trapauto kan populair gemaakt worden met overheidsbeleid. Geeft men een dergelijk voertuig extra ruimte, dan verhoogt men de aantrekkelijkheid.

Voorbeeld 2:

Stel je een hondertal huizen voor, licht geisoleerd. Over deze huizen leggen we een koepel van meerwandig polycarbonaat. De huizen staan als het ware in een broeikas. Van april tot november is er teveel warmte. Met een warmtepomp slaan we deze energie op in de bodem. In de winter verwarmen we hiermee de gehele koepel tot 15 a 18 graden.

In deze koepel groeit een enorme hoeveelheid biomassa. Bij matig snoeien oogst je al gauw 10 ton biomassa per hectare. Dit snoeiafval wordt gedroogd en vervolgens verbrand. Met een stingermotor wekken we elektriciteit op voor de huizen in de koepel en voor de warmtepomp. Een dergelijk complex vraagt geen energie maar levert energie. En als extra bonus leven de bewoners zelfs in de winter in een behaaglijke groene omgeving.

Wil je info over het wonen in een subtropische tuin? Wonen in een subtropische tuin

Misschien moeten we VVD-kamerlid de Kron gelijkgeven. Een discussie over het halveren van de energievraag is voor lilliputters. Geestelijke reuzen plannen energie-reductie met 90%. Toch?

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Wonen in een subtropische tuin
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
CO2-opslag is veel te duur
Dijkhoff, doe je werk beter
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers