Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

05  Jan  2010

Kernenergie is te duur

Kernenergie-lobby liegt er op los

Volgens lobbyisten van de kernenergie in diverse kranten en tijdschriften de laatste maanden is windenergie veel te duur en is kernenergie een veel goedkoper alternatief.

Volgens mij moet men de berekeningen maar eens over doen, nu met de juiste begrotingsposten. Welke dat zijn? Dat is het probleem. Het is volstrekt willekeurig welke kosten we wel of niet toerekenen aan kernenergie (of bijvoorbeeld olie).

Volgens diverse opiniemakers is kernenergie betrouwbaar en windenergie niet. Een jaar of twee geleden was het zomers zo warm en droog, dat kerncentrales en fossiele-brandstof centrales nauwelijks nog gekoeld konden worden. Men moest de hand lichten met de regels voor de temperatuur van lozingen van koelwater, anders hadden we een serieus probleem gehad. Had de hittegolf drie dagen langer geduurd, dan had men kerncentrales moeten stilleggen. Op zo'n moment ben je toch blij met een windmolen in je achtertuin.

Heb jij al zo'n mooie kerncentrale in je achtertuin?

Wie is er blij met een kerncentrale in de achtertuin? In een straal van 50 tot 100 km rondom een nieuw te bouwen kerncentrale dalen de prijzen van onroerend goed. Zijn deze kosten meegenomen in de berekening?

Volgens ingenieurs kunnen we kerncentrales bouwen, die inherent veilig zijn. Dat kunnen we niet. Ingenieurs kunnen wellicht een veilige kerncentrale ontwerpen. Maar dan komen de managers en de aannemers.

"Die betonnen wand kan best een centimeter dunner, dat extra lampje kost te veel, ..."

Hoe zit het met de winning van uraniumerts en de bijbehorende milieuschade? Milieuvriendelijke winning van uranium is te duur.

Maar het belangrijkste probleem is toch het kernafval. Eerst is er het transport van kernafval, vervolgens de opslag.

Bescherming tegen terrorisme:

Daarbij komt het probleem van het terrorisme. Geen enkele terrorist haalt het in zijn hoofd om een windmolen aan te vallen. Ze willen graag serieus genomen worden. Vergeleken worden met Don Quigote past niet in het carriereplan van de moderne terrorist. Maar een aanval op een kerntransport behoort zeker tot de mogelijkheden. Even een draagbare raket afschieten op een treintransport met kernafval en je hebt maximale publiciteit en angst.

Om ons daar tegen te beschermen, zal het transport van kernafval beter beveiligd moeten worden. Ieder vat kernafval zal omgeven moeten worden met een zware mantel, die bestendig is tegen raketaanvallen. Men zal ook moeten voorkomen, dat een zelfmoordterrorist met een vrachtwagen vol springstof tegen de trein rijdt. Het gehele traject zal extreem beveiligd moeten worden, alle overwegen zullen afgesloten moeten worden. Ook dient men maatregelen te nemen tegen aanslagen met een cesna of ander klein vliegtuig, volgestouwd met springstof. Ieder transport zal begeleid moeten worden door een F16 of door Apaches en ieder vliegtuig dat zich in de buurt waagt dient meteen te worden neergehaald.

In Duitsland heeft de milieu-beweging de kosten voor kerntransporten al zeer hoog gemaakt. Ze kunnen nog veel hoger worden.

Gelukkig zijn onze zeer gevreesde moslim-terroristen zweverige watjes

Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat onze zeer gevreesde moslim-terroristen zulke zweverige watjes zijn. Gudrun Enslin was in haar eentje meer mans (of vrouws) dan alle moslimbaarden bij elkaar. Begin jaren 70 van de vorige eeuw brachten Gudrun Enslin, Jan-Karl Raspe en Andreas Baader (van de Rote Armee Faktion) West-Duitsland aan de rand van de afgrond. Wat zouden dat soort types met kerntransporten doen? Zouden ze zich aan de rails vastketenen als passief protest? Veeleer zouden ze de directeur van een kerncentrale op de rails van een HSL-lijn ketenen en een videoverslag op internet publiceren.

Notabene: Als de politiek de milieu-problemen niet serieuzer gaat nemen, dreigt verdere radicaliserng van milieu-groeperingen. In de jaren 70 van de vorige eeuw werd onze samenleving bedreigd door de Rote Armee Faktion, Rode Brigades, Rode Cellen, etc. Als we niet uitkijken, hebben we straks een Grune Armee Faktion, Groene Brigades, Groene Cellen, etc. Leuk als het zich beperkt tot een spannende serie op t.v. Minder leuk als je vliegtuig wordt opgeblazen of als een kerntransport wordt aangevallen.

50.000 Jaar veilige opslag?

Als we er in slagen het kernafval veilig naar een eindbestemming te krijgen tegen acceptabele kosten, dan volgt de opslag. Geen probleem volgens de ingenieurs. We kunnen ze veilig opslaan. Hoe lang? 50.000 Jaar?

De landbouw is nog geen 10.000 jaar oud. Geen enkele cultuur in het verleden heeft het een paar honderd jaar uitgehouden. De natie-staten bestaan amper 200 jaar.

Extrapoleren we de informatie uit de geschiedenis, dan is de kans erg groot, dat onze cultuur over 100 jaar niet meer bestaat. Hoe kunnen we dan 50.000 jaar nazorg voor kernafval garanderen?

Veel ingenieurs kijken teveel naar de techniek en te weinig naar de wereld waarin deze techniek dient te functioneren. Even wat voorlichting over de wereld.

Bush heeft enige weken geleden besloten 100 clusterbommen aan Israel te leveren. Deze zijn zwaarder dan de zwaarste bommen die de USA ooit aan een bondgenoot hebben geleverd. Geen enkele andere bondgenoot krijgt ze. Waarom doet Bush dat?

In Iran bouwt men druk aan kerncentrales. Bush kan Iran niet zelf aanvallen. Maar als Israel deze clusterbommen gebruikt om de Iraanse kerncentrales te vernietigen, kan men dat moeilijk Bush verwijten. Toch?

Als het zover komt, moeten we rekening houden met WO III: Moslims tegen Christenen en Joden. Geen probleem, kan men denken. Wij hebben betere wapens en hebben weinig te vrezen. Is dat zo?

Stel je eens voor: Een groep moslims ontwikkelt een virus, met een lange periode (een paar weken tot een paar maanden) tussen het moment dat een drager andere mensen gaat besmetten en het moment dat de drager echt ziek wordt. Men besmet een dozijn Palestijnse zelfmoord-activisten. Deze gaan met explosieven naar Israel en laten zich pakken. Tijdens hun ondervraging gaan ze lekker hoesten, niesen en rochelen. Als ze kunnen, bijten ze hun ondervragers. Ze spugen naar de ondervragers en lokken fysiek contact en geweld uit. Als een ondervrager ze een bloedneus slaat, springt hun hart op van vreude: Rondspetterende bloeddruppels verhogen de kans op virusoverdracht.

De ondervragers staan in contact met de Israelische regering. Deze staat in contact met Washington. Politici kunnen zich geen slechte publiciteit veroorloven. Als ze onbekende ziekteverschijnselen krijgen, zullen ze dit eerst verborgen proberen te houden. De Centers for Disease Control worden te lang buitengesloten. Tegen de tijd dat men beseft wat er aan de hand is, raast er een verwoestende epidemie over de wereld. En deze slaat vooral toe onder regeringsleiders, diplomaten en geheime diensten. Het is theoretisch mogelijk, dat de epidemie ons terugwerpt in het stenen tijdperk.

Notabene: Met een computersimulatie is de periode tussen besmettelijk worden en echt ziek worden te optimaliseren. Met gentech is het vrij eenvoudig om een groot aantal varianten van virussen te maken. En eigenlijk is gentech niet echt nodig. Als je griepvirussen en HIV-virussen bij elkaar gooit, wisselen ze vrij snel genetisch materiaal uit. Daarna komt het neer op zorgvuldig selecteren van de meest geschikte virussen.

Wie gaat men verwijten maken na zo'n epidemie? De wetenschappers. Nu al willen aanhangers van Intelligent Design de boeken van Darwin en co verbranden. Na zo'n epidemie verbranden ze de schrijvers.

Als de wetenschap afgewezen wordt en de wetenschappers worden vervolgd, wie zorgt dan voor de kerncentrales? Bijgelovigen zullen zeggen, dat dat plaatsen zijn die vervloekt zijn door zwarte magiërs en duivelaanbidders. Het zouden monumenten worden van onze hoogmoed, die nog vele duizenden jaren het landschap ontsieren.

Het bovenstaande is maar één van de vele denkbare scenario's. Feit is, dat onze wereld politiek te instabiel is voor veilige kernenergie. De technische problemen rondom kernenergie zijn misschien oplosbaar. Voorlopig zie ik geen oplossing voor de politieke stabiliteit.

Ik weet wel een bijdrage aan politieke stabiliteit. De olie-inkomsten van Saoedi Arabie gaan deels naar de Taliban-opleiding in Pakistan. Het moslim-fundamentalisme wordt gefinancierd met oliegeld en drugsgeld. Kun je zeggen, dat de aanslag op het WTC in New York een gevolg is van de oliehandel met Saoedi Arabie? En moet je die kosten dan optellen bij de prijs van olie? Als je de kosten van de gevolgen voor de politieke stabiliteit optelt bij de olieprijs, wordt ook de olie erg duur. En dan worden windenergie, getijdenenergie en zonne-energie ineens een stuk aantrekkelijker.

Verder kun je je afvragen of de energiekosten belangrijk zijn. Wie rijdt in een kleine auto naar zijn werk? De milieu-activisten. En wie rijdt in een SUV of ander slagschip? De lobbyisten van de kernenergie.

In de spits zie je vooral grote auto's met één persoon er in. Wat een verspilling van energie. Stel je een éénpersoons auto voor van 200 kilo met elektrische wielen. In de auto zitten pedalen, zodat de bestuurder kan meetrappen en lichaamsbeweging krijgt. Onder de motorkap zitten een grote accu en een stroomgenerator op bio-diesel of alcohol. Met zo'n auto kun gemakkelijk 1 (liter) op 50 (kilometer) rijden. Vermoedelijk is 1 op 100 goed haalbaar.

Waarom zijn ze er niet? Omdat we de kosten van energie niet werkelijk belangrijk vinden. Het gaat eerder om de kosten van status. Men wil veel status voor weinig geld. Het milieu en de mensen in de derde wereld moeten daarvoor opdraaien. Naar mijn mening zouden de lobbyisten voor kernenergie hun mond met zeep moeten wassen.

Wordt bang:

Het bovenstaande verhaal over virussen en een grote epidemie maakt je wellicht bang. Dat is de juiste reactie. Als je niet bang bent, ben je afgestompt of slik je de verkeerde medicijnen.

Er zijn in de wereld veel te veel mensen die geen reden hebben om te leven, maar heel veel redenen om te sterven. Al deze mensen zijn potentiele zelfmoord-activisten.

Ik noem ze geen terroristen, omdat ze zo geworden zijn door onze terreur. Wij houden de regimes van arabische oliemagnaten in stand. Wij steunen Israel, ongeacht hoe wreed en barbaars ze te keer gaan. Wij hebben in Afrika geld geleend aan dieven (lokale regeringen) en hebben de bevolking daarover hoge rente laten betalen.

Als we een betere wereld willen, kunnen we het volgende doen:

  1. We verminderen de olie-afname. Dit kunnen we doen door zuinige auto's te maken, die rijden op bio-brandstoffen en synthetische brandstoffen.

    Noot: Met de elektriciteit van windmolens kan water gesplitst worden in waterstof en zuurstof. Waterstof kan met koolmonoxyde vermengd worden tot goed bruikbare brandstoffen. In een periode met veel wind-energie kan een windmolenpark meer brandstoffen maken.
  2. We verminderen het energie-gebruik van huizen en kantoren. 's Zomers kan overtollige warmte in een warmte-tank worden gepompt, 's winters kan deze warmte gebruikt worden voor verwarming. Met name in bedrijfsgebouwen is hier heel veel te winnen.
  3. We kunnen zorgvuldiger inkopen. We kunnen produkten uit de derde wereld kopen, die afkomstig zijn van groot-grondbezitters. Daarmee vergroten we de ongelijkheid. We kunnen ook kopen van coöperaties van kleine producenten. (Dan kom je terecht bij bedrijven als Max Havelaar.) Daarmee helpen we de middengroepen in de derde wereld vooruit.
  4. We kunnen Israel dwingen zich aan het internationaal recht te houden. Wat Israel de laatste 30 jaar heeft uitgehaald met de palestijnen, is misdadig en barbaars. Mensen die zich schuldig voelden over de jodenvervolging tijdens WO II hebben de joden hun gang laten gaan. (Nu kunnen wij ons schuldig gaan voelen over de palestijnenvervolging door Israel. :-(

    Als we geen beter leven voor de palestijnen afdwingen, zullen terreuraanslagen blijven toenemen.

Het wordt hoog tijd dat je bang wordt en dan in actie komt. De mogelijkheden voor aanslagen zijn nog nooit zo ruim voorhanden geweest. De bereidheid om aanslagen te plegen is nog nooit zo groot geweest. We moeten nu echt keuzen maken en de spanningen verminderen. Anders krijgen we daar echt spijt van.

update 27 november 2005

Vorige week gelezen in de krant:

Het kabinet werkt aan een nieuw energie-beleid. Daarbij schijnt men te denken aan nieuwe kerncentrales. Deze wil men bij voorkeur in Groningen plaatsen, lekker ver weg van Den Haag.

Als er toch een kerncentrale moet komen, bouw hem dan onder het Binnenhof. Zitten de brulapen lekker warm. Mocht de kerncentrale smelten, zijn we gelijk van de politici af.

Het lijkt me een idioot idee om in Groningen een kerncentrale neer te zetten. Als in de komende 20 jaar de zeespiegel fors stijgt, moet de randstad opgegeven worden. Dan krijgen we een volksverhuizing. Een kerncentrale past daar niet in.

Een kerncentrale op de tweede maasvlakte is iets minder onredelijk. Daar heeft men veel energie nodig.

Maar eigenlijk is het absurd om nieuwe kerncentrales te bouwen. Bij het huidige gebruik van uranium ontstaan er binnen 20 jaar tekorten. Er zijn nu veel overheden die nieuwe kerncentrales bouwen. Het verbruik van uranium schiet omhoog. Conclusie: Vermoedelijk zijn er over 10 jaar al tekorten.

Daarnaast is er het kernafval. Er is nog geen enkele goede oplossing voor.

Bovendien kan men helemaal geen kerncentrales bouwen !!! Sinds Tsjernobyl is de capaciteit om kerncentrales te bouwen afgebouwd. Het maken van een reactorvat is een gecompliceerd industrieel proces. Wereldwijd is de capaciteit om reactorvaten te bouwen niet eens genoeg om verouderde kerncentrales te vervangen. Tegen de tijd dat een fabrikant serieus denkt aan leveren aan Nederland is de uranium al te duur en de zonnecellen te goedkoop. Hebben de dames en heren in politiek Den Haag niets beters te doen dan zweverige plannetjes los te laten op de bevolking en nodeloos onrust te stoken ???

Er is een ander energie-beleid mogelijk. Zie:

uit mijn boek "Nieuwe Politiek".

27 November 2006 heb ik een oud idee over de trapauto bewerkt.

In "Totaalplan verkeer en vervoer" staan vele voorstellen om heel veel energie te bezuinigen op vervoer. Met name het olieverbruik per gereden kilometer kan fors omlaag.

Daarnaast kunnen met warmtepompen en warmtetanks forse hoeveelheden energie bespaard worden.

Verder zijn er heel veel ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat voor 2015 de elektriciteit met zonnepanelen goedkoper is dan elektriciteit van de elektriciteitsmaatschappij.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
CO2-opslag is veel te duur
Dijkhoff, doe je werk beter
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers