Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

05  Jan  2010

Fijnstof en olietekort aanpakken

In stedelijke gebieden is er teveel fijnstof.

De EU heeft Nederland enig respijt gegeven, maar dat helpt niet echt. Wat wel helpt? Afschaffen van auto's op benzine, diesel en LPG.

De olie is bijna op. De productiecapaciteit heeft vermoedelijk zijn piek bereikt. Per dag of per jaar meer olie uit de grond halen is vermoedelijk niet mogelijk. Neemt het gebruik van olie niet af, dan gaat de prijs heel hard stijgen. Dan worden we steeds meer afhankelijk van landen met een dubieuze overheid. Dat is een ongewenste ontwikkeling.

Er is een simpele oplossing voor beide problemen.

 • De EU en de USA verbieden per 2015 de verkoop van nieuwe auto's die CO2 uitstoten. Vanaf 2015 worden nieuwe auto's aangedreven door elektriciteit, door waterstof of perslucht. Vermoedelijk zullen alle nieuwe auto's elektrisch zijn, met als energieopslag een accu of een tank met waterstof met een brandstofcel. In 2025 is dan vrijwel het gehele transport schoon. Het fijnstof verdwijnt uit de woonomgeving.
 • Elektriciteit en waterstof moeten opgewekt worden. Dat dienen we zoveel mogelijk te doen met windmolens, zonnecellen, getijdencentrales. Maar op korte termijn kunnen we niet voldoende schone energie produceren. Daarom zijn er gedurende een overgangsperiode van ca. 20 - 30 jaar centrales nodig, die elektriciteit produceren met fossiele brandstoffen. Daarbij dienen we te kijken naar kolencentrales. We kunnen auto's tijdelijk laten rijden op kolenstroom inplaats van olie. We hebben dan geen last meer van olietekorten.
 • Bijkomend voordeel: De EU en de USA hebben grote kolenvoorraden. We kunnen veel geld uitsparen door het transport op kolenstroom te laten rijden. Het geld dat we uitsparen kunnen we besteden aan zonnecellen en windmolens. Met kolenstroom kunnen we de groene revolutie financieren.
 • Kolencentrales stoten veel CO2 uit en produceren veel warmte. De CO2 en de afvalwarmte kunnen gebruikt worden in tuinbouwkassen en algenkwekerijen. Onderzocht dient te worden wat beter is:
  • Enkele grote kolencentrales bijvoorbeeld in de Eemshaven. Als afvalwarmte en CO2 nuttig gebruikt moeten worden, moet dit getransporteerd worden over grote afstanden. Dat wordt al gauw te duur.
  • Heel veel kleine kolencentrales verspreid over de noordelijke staten van Europa, met rondom de kolencentrales tuinbouwkassen en algenkwekerijen. Dit lijkt grote voordelen te hebben. Afvalwarmte en CO2 kan ter plekke gebruikt worden, er is weinig transport nodig. Wanneer er een paar honderd kolencentrales in Europa komen, kunnen de onderdelen in kleine series worden geproduceerd. Vermoedelijk worden de centrales dan goedkoper. Het enige wat een kleine kolencentrale nodig heeft is een behoorlijk vaarwater, zodat schepen met kolen kunnen aanmeren.

   Waarom kolencentrales in de noordelijke staten? Omdat daar de afvalwarmte beter gebruikt kan worden. Zolang er schaarste is aan zonnecellen, kunnen deze beter in de zuidelijke staten geplaatst worden.

   Het zou prettig zijn als concurrentie tussen de europese staten zou verdwijnen en men echt europees zou gaan denken over de stroomvoorziening.!!!

Bij deze roep ik de politiek op om in EU-verband samen met de USA dit plan verder uit te werken en snel met resultaten te komen.

De tijd is rijp voor verandering. De autofabrikanten zijn klaar voor verandering. De USA is bezig in hoog tempo te veranderen. Nu is het tijd om spijkers met koppen te slaan.

 • VOORKOM dat autofabrikanten nog onderzoek doen naar verbetering van brandstofmotoren. Dat is eigenlijk verspilling van R&D capaciteit.
 • Dwing met wetgeving de autofabrikanten hun onderzoek te concentreren op accu's, brandstofcellen, elektrische wielen, etc. Dit kan heel simpel door per 2015 de verkoop van nieuwe auto's die CO2 uitstoten te verbieden. De autofabrikanten hebben dan vijf jaar om volledig over te schakelen. En er is vijf jaar de tijd om de infrastructuur aan te passen.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
CO2-opslag is veel te duur
Dijkhoff, doe je werk beter
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers