Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

CO2 afvangen is gevaarlijke onzin

Teveel onbekende risico's.
Bovendien is CO2-afvang en opslag duurder dan zonne-energie.

Website over CO2-afvang

Als je informatie zoek over het afvangen en opslaan van CO2, kun je terecht op de website www.co2afvangenopslag.nl Dit is een gezamenlijke product van overheden, milieuorganisaties en het bedrijfsleven.

Noors CO2 lek

Kort geleden bleek bij een CO2-afvang project voor de noorse kust CO2 te lekken. De sensoren hadden hier niets van gemerkt. Het was puur toeval dat een operator het lek ontdekte.

Verzuring grondwater en uitspoeling zware metalen

Bij proeven in de USA bleek CO2 het grondwater zuurder te maken, waardoor zware metalen begonnen uit te spoelen en in het grondwater terecht kwamen.

CO2 afvang is duur

Het afvangen van CO2 kost 15% tot 30% van de energie die een kolencentrale opwekt. Dit percentage kan misschien nog iets naar beneden, maar het blijft gewoon duur.

CO2 opslag is landverraad!

Politici en economen willen niet de maatregelen nemen die nodig zijn, want zij menen, dat dergelijke maatregelen impopulair zijn. De politici zijn bang, dat dergelijke maatregelen stemmen kosten.

Inplaats van echte maatregelen staan ze te juichen over schijnoplossingen, zoals CO2-opslag in lege gasvelden. We weten helemaal niet wat voor effecten dat zal hebben. Om dat te onderzoeken, zouden we 10 jaar lang op kleine schaal ervaring moeten opdoen, aardwetenschappers veel subsidie moeten geven om dit grondig te onderzoeken. En misschien kunnen we dan rond 2025 met kennis van zaken een beslissing nemen over eventuele grootschalige CO2-opslag. Maar dat is volstrekt onacceptabel! We kunnen niet wachten tot 2025 met de aanpak van het CO2-probleem.

We kunnen niet wachten tot 2025 en onmiddelijke grootschalige opslag van CO2 is veel te gevaarlijk. We hebben geen flauw idee van de effecten op lange termijn.

Daarom is praten over CO2 opslag volstrekt onzinnig. Belastinggeld besteden aan CO2 opslag is feitelijk landverraad. Dat komt er op neer, dat politici belastinggeld uitgeven om impopulaire maatregelen te vermijden, om stemmenverlies te voorkomen. Dat komt neer op het kopen van stemmen met belastinggeld. Dat is volstrekt onacceptabel.

Energiened, de brancheorganisatie van energiebedrijven, wil CO2 gaan afvangen van nieuw te bouwen kolencentrales. Dat kost geld. Tientallen miljarden euro's, volgens woordvoerder Sjoerd Marbus in het Technisch Weekblad van 9 juni 2007. Daarvoor willen ze subsidie. De overheid moet dokken voor dit plan. En wij belastingbetalers betalen de rekening. Laten ze die miljarden liever steken in subsidie voor zonnecellen en zonnecollectoren.

Grootschalige opslag van CO2 is om een tweede reden landverraad. We weten niet of de CO2 gaat lekken. Als de CO2 ineens vrijkomt, vallen er doden. Als de CO2 langzaam weglekt, komt het toch in de atmosfeer en versterkt het broeikas-effect. Bij ongewijzigd beleid smelt al het poolijs en moeten we rekening houden met een zeespiegelstijging van meer dan 10 meter in de komende 50 jaar. Dan wordt de Hoge Veluwe een waddeneiland voor de Duitse kust. Als dat geen landverraad is, wat is het dan wel? Als de CO2 grondwater zuurder maakt waardoor zware metalen uitspoelen en in het grondwater komen, ontstaan zeer hoge kosten.

Politici moeten ophouden met het spelen van Paradijsvogel-politiek. Wat we nodig hebben zijn ECHTE maatregelen om het CO2-probleem aan te pakken. Geld uitgeven aan onzinprojecten zoals CO2 opslag moeten we bestempelen als landverraad. Als kiezer moeten we dergelijke politici resoluut de rug toe keren. Met onze stem kunnen we en moeten we ECHT milieubeleid afdwingen.

Algen kweken is beter

Als men (een deel van) de gas-uitstoot aan algenkwekerijen en tuinbouwkassen levert, kunnen de algen de CO2 en afvalwarmte benutten voor groei. Van de algen kunnen weer chemische producten en brandstof gemaakt worden. Het is beter om helemaal te stoppen met CO2 opslag en beschikbare subsidie te besteden aan onderzoek naar algenkweek.

's Zomers wordt meer elektriciteit opgewekt met zonnecellen. 's Winters is meer warmte nodig in kassen. Als dan meer elektriciteit wordt opgewekt met kolencentrales en de CO2-uitstoot en de afwalwarmte worden benut voor tuinbouw en algenkweek, bereiken we een beter resultaat. En we hoeven geen risicovolle experimenten met CO2-opslag te houden.

15 maart 2009

Noors veld met CO2 lekt vermoedelijk niet.

Hiervoor schreef ik op basis van een artikel in het Technisch Weekblad, dat bij het noorse project om CO2 onder de zeebodem op te slaan lekkage was opgetreden. In het TW van 14 maart schreef hoofdredacteur Benno Boeters de volgende rectificatie:

Overigens meldden wij in TW van 14 februari, over CO2 opslag, dat bij het Noorse Sleipnerveld, waar al sinds 1996 CO2 op een kilometer diepte wordt opgeslagen, een lekkage was waargenomen. Naar nu blijkt ging het om opborrelend met olie vervuild water en was de lekkage op driehonder km. afstand van de CO2 opslag. StatoilHydro laat een derde partij controleren of er CO2 ontsnapt. ...

Benno Boeters houdt feitelijk een pleidooi voor CO2 opslag, 'puur op technische gronden' en vindt dat tegenstanders van een opslag-project in Barendrecht 'emotie boven ratio stellen'. Benno Boeters doet dat ook, maar is emotioneel voorstander van technische oplossingen van onze milieuproblemen. Wetenschappelijk gezien is er nog teveel onduidelijk aangaande CO2 opslag. Als je niet precies weet hoe de opslagplaats geologisch en chemisch is samengesteld en je weet niet precies hoe CO2 gaat reageren met de in het opslagveld aanwezige chemische stoffen, dan zijn er onbekende risico's. Hoe zwaar je die risico's inschat en hoe zwaar je ze laat meewegen in de besluitvorming, is een puur emotioneel proces. De ratio laat zich daarin meeslepen door de emoties.

Voorkomen is beter dan genezen.

Omdat de risico's van CO2 opslag onvoldoende bekend zijn, dienen we uiterst terughoudend te zijn en te zoeken naar betere oplossingen. Daarbij kunnen we denken aan:

 • Belasting op kerosine (vliegtuigbrandstof) gelijk aan de belasting op benzine.
  • Eigenlijk is het schanddalig dat vliegtuigbrandstof belastingvrij is, terwijl autobrandstof zeer zwaar belast wordt. De EU vindt woon-werk-verkeer blijkbaar minder belangrijk dan vakantie-vliegreisjes en bestraft het woon-werk-verkeer met hoge belasting, terwijl men vakantie-vliegreisjes niet belast.
  • Met deze belastinginkomsten kan men groene energie subsidieren.
 • Kolencentrales dienen te worden gekoppeld aan glastuinbouw en algenkweek. Zoveel mogelijk afvalwarmte en zoveel mogelijk CO2 dient te worden gebruikt in kassen en algenkwekerijen.
 • 'Oneindige' subsidie voor zonnecollectoren en zonnecellen, zodat huiseigenaren investeringen in een beperkt aantal jaren (5 tot 10 jaar) terugverdienen. Met 'oneindige subsidie' bedoel ik: Een beperkt aantal jaren (3 tot 7 jaar) waarin alle correcte subsidie-aanvragen gehonoreerd worden. Het moet niet zo zijn dat na een aantal maanden de subsidie voor dat jaar op is. Legt men dergelijke beperkingen op, dan saboteert men feitelijk de regeling. Daarmee schrikt men ondernemers en huiseigenaren juist af. Vermoedelijk was dat ook precies de bedoeling van Balkenende.
 • Er zijn mensen, die geld in de economie willen pompen om de crisis te bestrijden. Tegenstanders daarvan zijn bang voor de rekening, die later komt. Zij willen geen nutteloze projecten alleen om mensen aan het werk te houden. Oplossing: Zorg dat de komende drie jaar alle potentiele werklozen in de bouw kunnen werken aan de installatie van zonnecellen en zonnecollectoren. Zorg dat alle mensen in technische bedrijven aan het werk kunnen bij de productie van zonnecellen, zonnecollectoren, warmtepompen, ketels om warmte op te slaan, en dergelijke. Zorg dat werkloze verkopers aan het werk kunnen om zonnecellen en zonnecollectoren aan huiseigenaren te verkopen. Dan zijn we over drie jaar de huidige crisis vergeten en hebben we een grote sprong voorwaarts gemaakt in het terugdringen van de CO2 uitstoot.
 • Stel aan nieuwbouwhuizen de eis, dat ten minste 70% van het dakoppervlak gericht is naar het zuiden en dat dit dakoppervlak gebruikt wordt voor de winning van zonne-energie. Indien men de dakpannen weglaat en inplaats daarvan een dak maakt van zonnecellen en zonnecollectoren, dan bespaart men fors op dakpannen en produceert men huizen die energie leveren, inplaats van huizen die energie kosten.
  • Een eensgezinswoning met een dak dat volledig naar het zuiden is gericht, dat goed geisoleerd is en waarvan het dak volledig is gemaakt van zonnecellen en zonnecollectoren, kan het gehele huis van energie voorzien en bovendien een forse hoeveelheid energie leveren voor een auto op elektriciteit of waterstof.

De overgang naar een groene samenleving hoeft niet verschrikkelijk duur te zijn en hoeft ook niet lang te duren. We hebben de technologie en die technologie wordt snel goedkoper.

Wat ontbreekt is politieke wil. De samenleving wordt bestuurd door poltieke dinosauriers, die gelukkig aan het uitsterven zijn.

In het Witte Huis is een dinosaurier vervangen door een modern mens. Obama stelt in de komende twee jaar 20 miljard dollar beschikbaar voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en nog eens 50 miljard dollar voor energiebesparing en duurzame energie.

De vragen zijn nu: Wat doet de EU? En wat doet Nederland?

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2-opslag is veel te duur
Dijkhoff, doe je werk beter
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers