Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

05  Jan  2010

Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?

subsidie voor verouderde technologie ???

Subsidie voor een stoker op een elektrische trein?

Vakbonden in Groot Brittanie hadden vroeger veel macht, totdat Maggie grenzen stelde aan de onzin. De vakbonden waren zo tegen ontslagen, dat men in Groot Brittanie een stoker op een elektrische trein had gehandhaafd. Er waren meer van dat soort gevallen.

De elektriciteitsbedrijven willen nu iets soortgelijks. In een brief aan de Europese Commissie van 19 maart 2009 vragen zij om subsidie om hun verouderde technologie van de ondergang te redden. Allereerst controleerde ik de datum. Een beetje vroeg voor een 1-april-grap. Ze schijnen het echt serieus te bedoelen. Vermoedelijk denken ze, dat de gehele Europese Commissie met een bananenboot binnen is binnen gevaren. Of misschien gaan ze er vanuit, dat alle commissieleden eigenlijk lobbyisten-hoeren zijn, die voor wat spiegeltjes, kraaltjes en een dure lunch de belastingbetaler verraden ten gunste van de elektriciteitsbedrijven.

De elektriciteitsbedrijven willen ruim baan voor kernenergie en CO2-afvang en opslag. Daar mag geen cent belastinggeld heen. Waarom niet? Lees verder.

Goedkope zonne-energie, nutteloze kernenergie.

In 2009 werd de 'dollar-per-Watt-grens' doorbroken voor zonnecellen. Voor 2015 kunnen we verwachten, dat zonnecellen goedkoper zijn dan een halve dollar per Watt. Wat heeft dat voor consequenties?

Tussen 2015 en 2020 laten huiseigenaren het dak van hun huis voorzien van zonnecellen en zonnecollectoren. De zonnecellen voorzien in hun elektriciteitsbehoefte, de zonnecollectoren in hun warmtebehoefte. Steeds meer huiseigenaren zullen zich laten afschakelen van het elektriciteitsnet. Rond 2020 zijn vrijwel alle vrijstaande huizen onafhankelijk van de elektriciteitsbedrijven.

31 juli 2008 maakte het MIT een doorbraak bekend op het gebied van splitsing van water in waterstof en zuurstof. Naarmate deze splitsing gemakkelijker gaat, wordt het goedkoper op zonne-energie op te slaan als waterstof. Dit waterstof kan later weer gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Binnen niet al te lange tijd kan een woonhuis zijn eigen elektriciteit opwekken en overtollige elektriciteit in de zomer opslaan als waterstof en in de winter gebruiken voor energie-opwekking.

'Major discovery' from MIT primed to unleash solar revolution.

Stel dat we dit jaar besluiten om een nieuwe kerncentrale te bouwen. Dan is deze op zijn vroegst rond 2020 gereed. Om uit de kosten te komen, dient die kerncentrale minimaal 30 jaar in bedrijf te zijn, liefst eigenlijk 50 jaar. Maar rond 2020 is zonne-energie zo goedkoop, dat huiseigenaren niet zitten te wachten op kernenergie. Elektrische treinen rijden dan ook op zonne-energie. Als je langs het gehele spoor zonne-cellen plaatst voor een halve-dollar-per-Watt, heb je geen elektriciteitsbedrijf nodig. Energie uit grote centrales wordt dan uitsluitend gebruikt door energie-intensieve industrie, zoals hoogovens, aluminium-producenten, etcetera.

Als we nu besluiten tot het bouwen van een kerncentrale, is hij overbodig voordat hij 10 jaar in gebruik is. Kerncentrales worden dus heel, heel erg duur.

Is het verstandig om belastinggeld in kerncentrales te steken? Of is dat diefstal van de belastingbetalers? Moeten we met uitsterven bedreigde industriele dinosauriers (elektriciteitsbedrijven) met subsidie kunstmatig in leven houden? Ik stel voor, dat we luid en duidelijk 'NEEN!' zeggen tegen nieuwe kerncentrales. Want tegen de tijd dat ze klaar zijn, zijn ze overbodig.

Subsidie voor CO2-opslag?

De elektriciteitsbedrijven willen subsidie voor CO2-opslag. Ze beweren altijd, dat kolenstroom zo lekker goedkoop is. Waarom zouden we deze stroom dan subsidieren? Zijn ze niet goed bij hun hoofd of ronduit crimineel?

Hergebruik van CO2

Er is een veel beter alternatief voor CO2 opslag. Rond nieuwe kolencentrales kunnen tuinbouwkassen en algenkwekerijen gebouwd worden. De afvalwarmte en (een deel van) de CO2 kan dan hergebruikt worden. Planten kunnen CO2 omzetten in zuurstof en plantaardig materiaal. Dat materiaal kan weer gebruikt worden voor brandstoffen. Van algen kan men bijvoorbeeld 'groene' kerosine voor vliegtuigen maken. Dan wordt het vliegverkeer schoner.

Geef liever subsidie aan 'Wageningen'. Geef subsidie om planten en algen te veredelen, die gedijen bij hoge CO2-concentraties. Stel je voor: Een tuinbouwkas met een CO2-gehalte van 5%. Om als mens in de kas te kunnen lopen heb je dan een zuurstofmasker nodig. Speciale gewassen in deze kas, die optimaal profiteren van het hoge CO2-gehalte en die CO2 supersnel omzetten in plantaardig materiaal. Dan hoef je de CO2 ook niet op te slaan.

Transport CO2 vrij

Stel je eens voor:

 • We bouwen zoveel kolencentrales als we nodig vinden en we blazen alle CO2 gewoon in de lucht
 • Per 2015 verbieden we de verkoop van nieuwe transportvoertuigen (auto's, vrachtauto's, brommers, motoren, tractoren, bussen, etc.) die CO2 uitstoten. Vanaf 2015 zouden nieuwe voertuigen dan rijden op elektriciteit, waterstof, perslucht, o.i.d.
 • De benodigde energie voor deze voertuigen komt van de kolencentrales.

Wat voor effecten zou de bovenstaande keuze hebben?

 • Kolencentrales verbranden veel efficienter dan brandstofmotoren. De energie-efficientie van het transport zou fors toenemen. De totale CO2-uitstoot zou fors dalen.
 • Kolen zijn veel goedkoper dan olie. De kostprijs zou dalen.
 • We hoeven geen olie meer af te nemen van staten die terrorisme ondersteunen. De wereld zou veiliger worden.
 • De lucht in de steden zou veel schoner worden. Rond 2020 zou ongeveer de helft van de transportvoertuigen CO2-loos zijn, en dan wel de helft waarmee men de meeste kilometers maakt. Rond 2025 zouden voertuigen die CO2 uitstoten zeldzaam zijn.

Zouden we tussen 2015 en 2025 het gehele transport laten overschakelen op kolenstroom, zonder ook maar iets te doen aan CO2-afvang, dan zou de lucht schoner worden en de CO2-uitstoot zou fors verminderen.

Het zou onzinnig zijn om de kolencentrales hun CO2 in de lucht te laten spuiten. Veel zinniger is het, om de CO2 te gebruiken voor algenkweek en tuinbouwkassen. Daarmee zouden we op goedkope wijze de CO2 uitstoot nog veel verder verminderen.

Subsidiegelden zijn beperkt!

Er kan niet oneindig subsidie uitgegeven worden. De beschikbare gelden dienen we zo effectief mogelijk te besteden. CO2 opslag is nieuw en heeft onbekende risico's. Het onderzoeken van die risico's kost veel tijd en veel geld. Verdere ontwikkeling van zonne-energie is veel goedkoper. Bovendien helpt het de economie op gang. Want het installeren van zonne-energie-systemen is arbeidsintensief en levert dus veel werkgelegenheid op.

Subsidie naar zonnecollectoren en zonnecellen

Waarom verwarmen we onze huizen met aardgas? Hoeveel kost het om over te schakelen op systemen met zonnecollectoren? Hoeveel vierkante meter aan zonnecollectoren heb je nodig om je gehele huis 's winters warm te krijgen? Bij een goed geisoleerd huis niet zoveel.

Er moet subsidie komen met het volgende effect. Als een huiseigenaar wil overschakelen op verwarming door zonnecollectoren, dient de huiseigenaar dit in 10 jaar terug te verdienen.

Praktisch kun je denken aan het volgende. Een huiseigenaar laat twee erkende installateurs een kostenplaatje maken. Hierin zitten kosten als: Plaatsen van zonnecollectoren, plaatsen van lage temperatuur verwarming, eventueel plaatsen van een vat voor warmteopslag, eventueel na-isolatie van het huis. Van de totale kosten worden afgetrokken: de te verwachten kosten voor verwarming van het huis in de komende 10 jaar. Wanneer de aanlegkosten hoger zijn dan de verwarmingskosten voor 10 jaar wordt het verschil betaald door de overheid als subsidie.

Notabene: Het bovenstaande is een ruw idee. Voor de praktijk zal het veel verder gedetailleerd moeten worden.

Er moeten de komende 10 jaren zoveel mogelijk zonnecellen geplaatst worden op daken van huizen. Zoveel mogelijk huizen moeten zelf elektriciteit gaan opwekken. De voordelen:

 • Dit levert heel veel zinvolle werkgelegenheid op. Juist in tijden van een economische crisis is het handig om arbeidsintensieve nuttige zaken met subsidie te stimuleren.
 • Een zonnecel verdient zich (energetisch) in ca. drie jaar terug in Amsterdam. (In Spanje gaat het veel sneller.) na drie jaar draagt het echt bij aan vermindering van de CO2-uitstoot.
 • Naarmate meer huizen elektriciteit opwekken en gedeeltelijk ook opslaan neemt de belasting van het elektriciteitsnet af. Als woonhuizen een opslagcapaciteit hebben van 5 kWh zijn ze vrijwel ongevoelig voor stroomstoringen.
 • Als er meer zonnecellen verkocht worden, wordt er meer geinvesteerd in onderzoek en ontwikkeling (R&D). Daardoor daalt de kostprijs en/of stijgt de efficientie. Bovendien komt er steeds meer massa-productie op gang. Dat helpt sterk om de kostprijs omlaag te brengen.

Alle subsidie naar schone energie

Het is volstrekt onzinnig om vuile energie (uit olie, gas, kolen, uranium (kernenergie)) te subsidieren. Dat is feitelijk diefstal van de belastingbetaler. Het subsidieren van vuile energie is een misdaad tegen de mensheid en een misdaad tegen de aarde.

Wettelijk moet worden vastgelegd, dat subsidie alleen mag worden gegeven aan schone energie. Geen subsidie naar energie op basis van fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) en geen subsidie naar kernenergie.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
CO2-opslag is veel te duur
Dijkhoff, doe je werk beter
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers