Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Een kwart eeuw haatzaaien

Op internet staan zeer kwaadaardige en tot haat aanhitsende artikelen over ons. Het liefst zouden we deze negeren. Maar door de komst van 'google' kan dat niet. Dan krijgen we mail waarin gevraagd wordt, of wij racistisch zijn, of wij extreem-rechts zijn, of wij ... We hebben helemaal geen zin om ons met dit soort dingen bezig te houden, maar we worden daar wel toe gedwongen. Net als sommige ongewenste insecten in onze moestuin aandacht en een reactie eisen, zo eisen bepaalde onmensen op internet aandacht en een reactie. Deze reactie geven we met tegenzin. Als je naar je hart luistert, hoef je deze reactie niet te lezen. Deze reactie is vooral bestemd voor mensen die zwak zijn en goedwillend. Deze reactie is voor mensen, die eigenlijk het goede willen, maar die zich niet kunnen afsluiten voor haatzaaiende kwaadsprekers, lasteraars, valse slangen.

Al sinds begin jaren '80 wordt er door extreem links een haat- en lastercampagne gevoerd tegen alles wat alternatief spiritueel is. In 1984 werd Mellie Uyldert kapot gemaakt met een tot haataanhitsend pamflet van 'de Kleine Aarde'. Rond 1995 begon de links-nazistische organisatie Simpos met een haat - en lastercampagne. Inmiddels wordt deze campagne gevoerd door de linkse-nazi's van de organisatie AFA.

De linkse nazi's zijn vastbesloten alles wat alternatief spiritueel is te vernietigen. Denk niet dat ik overdrijf. Ik kijk gewoon naar hun daden en wat ze op internet schrijven. Het gaat hier om een zeer kwaadaardige groep mensen. Het zijn dezelfde mensen die Pim Fortuyn hebben vermoord.

De volkskrant heeft voorafgaande aan de moord op Fortuyn systematisch aangehitst tot haat tegen Fortuyn. Wij dienen de volkskrant feitelijk te veroordelen voor aanstichting tot deze moord.

De volkskrant biedt zeer ruimhartig een podium voor het linkse nazisme en voor sympathisanten daarvan.

Vervolging sinds 1988

In 1988 gaf Firewolf een interview aan Paravisie. Hij werd daarin neergezet als een karikatuur. Sindsdien wordt hij constant gediscrimineerd, buitengesloten, vervolgd. De meest weerzinwekkende laster wordt over hem verspreid.

April 2007 bereikte deze haatcampagne een nieuw hoogtepunt. Daan Westerink begon een haatblog op de site van de volkskrant. Toen Firewolf hierop reageerde, werd zijn blog door de Volkskrant afgesloten. Hij zou Westerink beledigd hebben.

Firewolf diende hierover een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling. Deze stelde, dat Firewolf geen opperwezen aanbidt en derhalve geen godsdienst heeft. Discriminatie op basis van geloof werd daarom niet in behandeling genomen. Volgens deze commissie zou Firewolf geen aanhangers hebben die zijn levensovertuiging delen, derhalve zou Firewolf helemaal geen levensovertuiging hebben. Discriminatie op basis van levensovertuiging werd daarom niet in behandeling genomen.

Als je goed bij je hoofd bent, geloof je dit vermoedelijk niet. Klik hier voor Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert

Bepaal zelf wat je gelooft

Als je denkt dat Firewolf een gestoorde gek is,
wat doe je dan op deze site?

Als je waarde hecht aan wat haatzaaiers en linkse nazi's
over Firewolf beweren
wat doe je dan op deze site?

Wil je meer over de haatcampagne tegen Firewolf weten klik dan hier voor het Weerwoord van Firewolf

Citaat:
En natuurlijk wat we op het schoolplein al wisten: 'Schelden doet geen zeer'.

Het bovenstaande is een citaat van iemand die meehelpt de laster van de linkse nazi's te verspreiden.

Mensen laten zich gemakkelijk beinvloeden door wat ze lezen of horen. Zeker als mensen je niet persoonlijk kennen. De laster van de linkse nazi's en ander gespuis heeft mij inmiddels meer dan 300.000 euro aan omzetderving gekost. Je bent wel erg naief als je dergelijke onzin schrijft.

300.000 euro lijkt misschien een hoop geld, zeker voor mensen die geen eigen bedrijf hebben. We hebben het over een periode van inmiddels 19 jaar (sinds 1988 !!!), dat er systematisch laster over mij wordt verspreid en er systematisch haat tegen mij wordt gezaaid.

Citaat:
Mensen zullen je toch beoordelen op hoe ze jou in de persoonlijke omgang hebben leren kennen, en niet aan de hand van wat ene Harry Westerink vertelt.

Het bovenstaande is een citaat van iemand die meehelpt de laster van de linkse nazi's te verspreiden.

Dan moeten ze je eerst persoonlijk leren kennen. Als je cursussen geeft ben je aangewezen op je reputatie. Je reputatie is je werkkapitaal. Steel je van een bakker zijn oven, dan kan hij niet meer bakken. Steel je van iemand die cursussen geeft zijn reputatie, dan kan hij geen cursussen meer geven.

Linkse nazi's voeren al 25 jaar lang een haat en lastercampagne tegen iedereen die spiritueel onderwijs geeft. Zij gedragen zich tegenover spirituele leraren, zoals Hitler en co. zich gedroegen tegenover joden, zigeuners, homo's, helderzienden, astrologen, etc.

In de jaren '30 in Duitsland zeiden de duitsers over de joden: 'Ze zullen het wel aan zichzelf te wijten hebben'.

Dat proef ik ook uit bovenstaande reactie. Westerink vinden men vooral redelijk. Er moet kritiek geuit kunnen worden. Etcetera. Maar feitelijk kijkt men gewoon de andere kant uit terwijl linkse nazi's ons vervolgen en haatzaaien.

Auschwitz is nooit ver weg.

In de sociale wetenschappen heeft men het volgende patroon ontdekt:

Als in een kleine gemeenschap iemand een misdrijf pleegt, keert de gemeenschap zich niet tegen de dader, maar tegen het slachtoffer wanneer deze durft te klagen. De sociale cohesie vindt men veel belangrijker dan recht.

Datzelfde zie je in Nederland. Ik ben slachtoffer van jarenlange campagnes van haatzaaien, lasteren, beledigen, buitensluiten. Mijn rechten worden nu al 19 jaar systematisch geschonden. Als ik de misdadigers aanklaag krijg ik vrijwel uitsluitend verwijten en nieuwe beledigingen. Dat maakt dit land zo weerzinwekkend.

Wil je meer over de haatcampagne tegen Firewolf weten klik dan hier voor het Weerwoord van Firewolf

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Firewolf heeft geen godsdienst,<br />want hij gelooft niet in de Christelijke god<br />en hij heeft geen filosofie,<br />want hij heeft een éénmanszaak<br />zo sprak de alwijze Commissie voor Gelijke Behandeling
Weerwoord van Firewolf tegen de extreem-linkse haatzaaiers

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

ASN discrimineert Andreas Firewolf

Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

Mishandeling door de Nederlandse media

 

Overzicht van incidenten met de Nederlandse media. Andreas Firewolf is voortdurend buitengesloten, doodgezwegen en vaak op zeer kwaadaardige wijze nbehandeld door de media.

In dit artikel een chronologisch overzicht.

Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers