Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

10  Mei  2000

Reactie op Odin-priester tegen "discriminatie van Germanen"

Hoe een extreem-linkse volksmenner a la Joseph Goebbels een volk ophitst.
En hoe een aanzienlijk deel van het volk zich graag laat ophitsen!

Belachelijk maken van mijn klachten:

IJswolf heeft zichzelf benoemd tot de enige Germaanse sjamaan van Nederland. Odin, god van de Vikingen, zou aan hem zijn verschenen in de gedaante van een wolf. Van Odin zou hij hebben geleerd om op te komen voor de Germanen. Want die zouden in ons land vreselijk gediscrimineerd worden.

Ik heb mij niet benoemd tot de enige Germaanse sjamaan. Dat is een uitspraak van Paravisie en nu ook van Westerink. Deze uitspraak is lasterlijk.

Germanen "zouden in ons land vreselijk gediscrimineerd worden". Hier worden mijn klachten belachelijk gemaakt en wordt gedaan alsof ik mij aanstel.

Beschuldiging van anti-semitisme, racisme en extreem-rechtse sympathieën:

... New Age-sympathisanten het risico lopen in politiek dubieus vaarwater terecht te komen.

Met deze uitspraak stelt H.W. dat mensen die bij mij komen zich in dubieus vaarwater begeven. Dit is een kwalificatie van mij als persoon én een kwalificatie van de cursussen die ik geef. Hiermee word ik economisch zeer ernstig benadeeld. Bovendien is dit beledigend en hitst aan tot haat.

Uit het door Ordo Mazda uitgegeven tijdschrift PSI blijkt dat ook Firewolf tegen rasvermenging is. Een witte en een zwarte partner mogen van Firewolf nog wel samenwonen, maar zich voortplanten gaat hem te ver, vanwege de kans op zwakkere kinderen.

Dit is keiharde laster. Ik heb dit nooit beweerd of geschreven. H.W. verzuimt ook de bron te noemen. Er zijn maar vijf nummers van PSI uitgegeven en deze zijn ook verstuurd naar de Koninklijke bibliotheek. Daarin kan men nagaan of ik ooit zo iets geschreven heb.

... Eind 1983 diende de Stichting Bestrijding Antisemitisme wegens dit boek een klacht in tegen de Ordo Mazda.

De passage over de Joden (zes regels in een heel boek), waren naar aanleiding van de genocide in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Al Shatila in 1982. Toen ik het boek schreef was ik 21 en reageerde ik te fel. Ik was vooral kwaad, omdat ik van 1972 (de aanslag in München) tot 1982 sympathisant was van Israël. Ik heb zo fel geschreven omdat ik me zeer verraden voelde.

Overigens zijn de feiten juist. Het oude testament spreekt voortdurend over "rooftochten, verkrachtingen, verraad, diefstal, sodomie, en nog een heleboel meer". Volgens Mozes is het heel normaal om volken uit te moorden (het volk van Amalek, de Filistijnen), hun altaren te verwoesten, hun mannen te doden, hun afgehakte geslachtsdelen mee te nemen en op te stapelen, en hun vrouwen en kinderen als slaven mee te voeren. Ook is het de wet van Mozes om afvallige Joden te vermoorden. Verder zijn de Joden volgens het oude testament het "uitverkoren volk". In Israel worden de Arabieren met Israëlische nationaliteit stelselmatig achtergesteld en buitengesloten. In de Arabische wijken zijn de wegen, de scholen en de medische voorzieningen zeer slecht en is er een groot deel van de dag geen water. Volgens een joodse journaliste in het NRC in 1992 zou lesmateriaal op Israëlische scholen de Arabieren afschilderen als halfmensen of halve dieren. In het duits komt dat neer op Untermenschen.

Dat neemt niet weg dat de laatste zin van de alinea nodeloos hard en krenkend is. Ik was 21 toen ik het schreef. Ik heb er heel lang geleden afstand genomen. Westerink weet dit.

Deze zaak is in 1985 voor de politierechter geweest. De politierechter én de officier van justitie kwamen gezamenlijk tot de conclusie, dat ik nooit de intentie had gehad om de Joden te beledigen en dat er geen sprake was van anti-semitisme. Wel vond men de passage in kwestie beledigend. Hierbij vergeleek men met een poster van linkse activisten, waarbij de ene helft van een Nazi-soldaat en de andere helft van een Israëlische soldaat werd getoond. Ook dit vond men beledigend. Ik ben van mening, dat woordvoerders van de nederlandse joodse lobby overdreven reageren. In Israël liep men gewoon rond met posters van Rabin in Nazi-uniform.

... In het boek "De Stem die niet gehoord mocht worden", "een autobiografie van een magiër"

H.W. haalt dit boek aan en kent dus het bestaan. Gezien de studie die hij van mij gemaakt schijnt te hebben, mag men aannemen dat hij het gelezen heeft. Hij doet in ieder geval zijn best om die indruk te wekken.

In mijn autobiografie "De Stem die niet gehoord mocht worden", heb ik op pagina 74 afstand genomen van de gewraakte passage van 1983 die besproken is onder E. (Ik had overigens al veel eerder afstand genomen van die passage.) Ondanks het feit dat ik uitleg heb gegeven en afstand heb genomen, blijft H.W. mij met desbetreffende passage vervolgen en mij in een kwaad daglicht plaatsen. Daarbij is hij heel selectief met het aanhalen van teksten.

Wit en licht symboliseert het goede, zwart en duisternis het kwade.

De beschrijving van de tempel van Baldr komt uit de Proza Edda, een werk uit de 13e eeuw in IJsland. Mijn citaten worden door H.W. uit hun verband gerukt en er wordt door H.W. een link gelegd tussen licht en duisternis en tussen het witte ras en het blanke ras. Daartoe wordt eerder gesteld:

dat ik "actief ben geweest in Mazdaznan"
dat mazdaznan racistisch is;

Hiermee suggereert H.W. dat ik een racist ben en dat ik deel uit maak van extreem-rechtse zeer-blanke organisaties. Op deze wijze 'bewees' J.R. McCarthy in de jaren 50 van de 20e eeuw dat half Amerika werkte voor de Sovjet Unie.

De grondlegger van Mazdaznan heeft voor 1933 inderdaad dingen gezegd, die racistisch zijn. In die tijd was iedere blanke er van overtuigd dat blanken beter waren. (Nederlandse politiecommissarissen schilderden zwarten in de jaren 30 af als halve apen.) Binnen Mazdaznan zijn er mensen die het racisme van de grondlegger herhalen, veel anderen wijzen het radicaal af. Mazdaznan is geen politieke en ook geen racistische organisatie.

Uit het artikel blijkt, dat H.W. mij grondig bestudeerd heeft. Dan is hij er ook van op de hoogte, dat ik al vanaf mijn allereerste publicaties racisme afwijs.

Op basis van recente ontdekkingen in de menselijke genen ben ik tot de conclusie gekomen, dat er eigenlijk geen rassen bestaan. De genetische verschillen tussen bijvoorbeeld een Papoea en een blonde en blauwogige Skandinaviër zijn heel erg klein vergeleken bij de verschillen tussen dicht bij elkaar levende groepen chimpansees in West-afrika. Op basis hiervan beschouw ik racisme als primitief en onwetenschappelijk. Daarover heb ik ook heel vaak geschreven. Aangezien H.W. mijn werk grondig bestudeerd heeft, moet hij dit weten. Toch doet hij zijn uiterste best om mij in racistische hoek te drukken en mij in een kwaad daglicht te stellen. Naar mijn mening is hier sprake van een langdurige haatcampagne omwille van mijn etnische identiteit.

Op basis van artikel 1 van de grondwet is het maken van onderscheid op basis van geloof c.q. ras c.q. etnische identiteit niet toegestaan. Als iemand een Jood zo had behandeld, zou hij vervolgd zijn wegens anti-semitisme. Ik vind, dat H.W. vervolgd moet worden wegens anti-germanisme en etnische discriminatie en wegens het aanhitsen tot haat.

Zar-adhust vindt van zichzelf dat hij, in tegenstelling tot de "soldaat" Hitler, "de mentaliteit van een krijger" heeft. Aardiger wordt hij er niet door: "Oorlogen kunnen mensen weer op het juiste pad brengen. Het verstoort de apathie, brengt mensen in beweging die zich anders onderuitgezakt voor de TV een hartaanval vreten. Veel mensen leren pas na een flink pak slaag. Wie niet horen wil, moet maar voelen. Jammer voor die mensen. Na de Tweede Wereldoorlog leek het er even op dat er een ommekeer zou komen. Maar als ik kijk naar de realiteit van nu, dan lijk het of al dat bloed nog niet genoeg is geweest", aldus de Vredesvorst.(24)

Duizendjarig Rijk

De Odin-priester verwacht binnenkort de apocalyps. Het teken van het Beest, zoals aangekondigd in de Openbaringen, het teken dat iedereen draagt, is volgens hem de giropas. Toch blijft hij optimistisch gestemd. Hij zegt geen ondergang, maar "een stralende nieuwe wereld" te prediken. "Voor er wedergeboorte kan plaatsvinden, moet er eerst een catastrofe komen, waarin alle rotheden van de huidige tijd vernietigd worden." (33)

In 1988 voorspelde hij dat Europa van 1995 tot 1999 oorlog zou voeren tegen het Zuiden van de wereld. In 1999 zou in Duitsland de beslissende slag plaatsvinden. "In deze eindstrijd worden 7 miljoen mensen gedood. Dit bloed stijgt op naar de astrale, geestelijke werelden en trekt demonen aan. Zo zal zich parallel aan de mensenslag een strijd tussen goden en demonen voltrekken, zoals de Ragnarok-mythe is beschreven." (34) Afwachten maar, lijkt me...

"Ragnarok" betekent letterlijk "raadsbesluit, aan de goden voltrokken", ook wel "godenschemering" genoemd, volgens de Germaanse mythologie de ondergang van hemel en aarde. "Odin trekt dan met de weerwolven op tegen de demonen. Surtr, de vuurdemon, zal vanuit de lucht vuur neerstrooien op de aarde, waaruit een grote wereldbrand voortkomt die het meeste van wat onze beschaving heeft voortgebracht met de grond zal gelijkmaken. Astronomen hebben voorspeld dat de Komeet Tweede Tempel in oktober 1999 heel dicht bij de aarde zal komen en misschien zelfs zal neerstorten. De wereldbrand is het einde van het vierde tijdperk. Een vijfde tijdperk, een Duizendjarig Rijk, zal dan aanbreken." (36)

H.W. citeert hier uit een artikel in Paravisie. Hij weet, dat dat een artikel OVER mij is en NIET van mij. Hij weet ook of behoort te weten (gezien zijn studie van mij), dat ik duidelijk afstand van dat artikel heb genomen. Voorafgaande aan dat artikel was afgesproken, dat ik de inhoud zou mogen lezen én corrigeren voor publicatie. De journalist interviewde mij zonder bandrecorder en maakte geen aantekeningen. Vervolgens produceerde hij een eigen verhaal, waarbij hij mij dingen liet zeggen, die ik nooit gezegd heb. Met veel moeite kreeg ik het artikel te lezen voor publicatie. Het enige wat ik mocht veranderen was de spelling van oud-ijslandse woorden.

Willens en wetens citeert H.W. een artikel, waarvan hij weet, dat het een karikatuur neerzet van mij. Zo werden de Joden in nazi-duitsland behandeld. Men citeerde eerdere artikelen van andere karikatuur-producenten en jaar na jaar verslechterde het imago van de Joden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de kristalnacht en later tot de holocaust. H.W. bedient zich van dezelfde methoden als de SS-ers.

Het idee van een "vijfde tijdperk" is typisch theosofisch. Volgens de theosofie staat de mensheid momenteel op de drempel van het "vierde" naar het "vijfde wortelras". De IJswolf heeft dan ook een aantal jaren in theosofische kringen verkeerd. In 1983 werd hij lid van de Theosofische Vereniging (TV). Kort daarna meldde hij zich aan als vrijwilliger voor het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden. Naar eigen zeggen heeft hij veel geld, tijd en werk in het ITC gestopt. In 1987 huurde Zar-adhust een woning op het centrum.

Het vijfde tijdperk is niet typisch theosofisch. De Hopi-indianen, de Germanen, de Hindoes en de Zarathoestriërs hebben allen ideeën over het vijfde tijdperk. H.W. sleept de theosofen er bij de haren bij, omdat er bij de theosofen racistische ideeën leven. Het conflict tussen mij en de theosofen heeft met name betrekking op hun racisme. Dit is H.W. ongetwijfeld bekend. Toch gebruikt hij de theosofen om de suggestie te versterken, dat ik racistisch zou zijn.

Zelfs een anders volstrekt kritiekloze New Age-fan als programmamaker Willem de Ridder noemt de Vredesvorst omstreden.

Dat ik bij xenofoben omstreden ben, is duidelijk. Dat de "anders volstrekt kritiekloze New Age-fan als programmamaker Willem de Ridder" mij veroordeelt, zoals H.W. suggereert, is onjuist. Willem de Ridder is juist één van de weinigen die mij uitgebreid aan het woord liet in zijn radio-uitzendingen. Met deze ogenschijnlijk onschuldige opmerking probeert H.W. de lezer er van te overtuigen, dat zelfs Willem de Ridder mij afkeurt. Hetgeen niet het geval is.

Zar-adhust vindt dat hij wordt gediscrimineerd op basis van zijn etnische identiteit: "Nu anti-semitisme onfatsoenlijk is, gaan de echte nazi's over op anti-germanisme". (38) Hij wenst "geen onderscheid te maken tussen nazi's en de redactie van Onkruid". (39)

H.W. heeft mij uitgebreid bestudeerd en weet, dat er sprake is van systematische buitensluiting en discriminatie. Ik ben geweigerd als adverteerder in de bladen Onkruid en Bres. Ik ben geweigerd als standhouder op beurzen van Onkruid, st. Inzicht en View. Hij weet ook, dat er sprake is van zeer sterk anti-germanisme. Hij maakt er zelf deel van uit. Maar H.W. ziet het treiteren en economisch en sociaal buitensluiten van Germanen als onschuldig tijdverdrijf. Zo zagen de SS-ers het joodje-pesten als onschuldig tijdverdrijf.

Anti-germanisme

Omdat de IJswolf steeds meer last begon te krijgen van het "anti-germanisme", vroeg hij aan de Anne Frank Stichting of het boek "Yggdrasil" nazistisch was. De Anne Frank Stichting weigerde medewerking te verlenen. Men zei geen keurmerk voor politieke correctheid te kunnen afgeven. En een medewerkster van het Utrechtse Meldpunt tegen discriminatie stelde tot grote woede van de "vredesvorst" droogjes dat blanke heteromannen niet gediscrimineerd kunnen worden. Zar-adhust spreekt over "acht jaar lang keihard volgehouden sociaal en economisch geweld tegen hem en eigenlijk tegen de gehele Germaanse cultuur". (40) IJswolf-leerlinge Monica de Koning stelt zelfs: "Nederland zou een tolerant land zijn. Maar Germanen worden behandeld als de joden in nazi-Duitsland." (41) Je moet wel heel ver heen zijn om dat te durven beweren.

Hieruit blijkt opnieuw, dat H.W. op de hoogte is van de feiten. Ik ben vanaf 1988 systematisch gediscrimineerd en buitengesloten vanwege mijn germaanse identiteit. In 1999 weigerde de officer van justitie Velleman op te treden en stelde zelfs:

"Ten aanzien van eventuele aangiften of klachten nu en in de toekomst betreffende discriminatie van Germanen wijs ik u op mijn standpunt dat de opportuniteit van vervolging te allen tijde zal ontbreken wegens het ontbreken van Germanen. Er leven in Nederland net zo min Germanen als Batavieren, Romeinen of Hunebeddenbouwers." Officier van justitie Velleman discrimineert

Zo had Joseph Goebbels kunnen stellen:

"Ten aanzien van eventuele aangiften of klachten nu en in de toekomst betreffende discriminatie van Joden wijs ik u op mijn standpunt dat de opportuniteit van vervolging te allen tijde zal ontbreken wegens het ontbreken van Joden. Er leven in Nazi-duitsland net zo min Joden als Zigeuners of homo-seksuelen."

In januari 1999 dwong een rechter van het hof van beroep te Amsterdam mij in te stemmen met mijn deportatie middels zeer ernstige intimidatie.
Te stellen, dat ik vervolgd ben zoals men de Joden vervolgde in Nazi-duitsland tot aan de kristalnacht, is het intrappen van een open deur. Na de kristalnacht werd de vervolging van Joden en Zigeuners veel erger. Dat stadium is in mijn geval nog niet bereikt. Met de nadruk op nog niet.

"Sommige mensen missen sociale vaardigheden of zijn asociaal. Te denken valt aan zwervers, alcoholisten, drugsverslaafden, incestslachtoffers." Welja, gooi incestslachtoffers maar op één hoop met de rest...

Hiermee bedrijft H.W. opnieuw stemmingmakerij, door de tekst opzettelijk onjuist te vervormen. Veel incestslachtoffers missen sociale vaardigheden of zijn asociaal. Dat geldt ook voor zwervers, alcoholisten en drugsverslaafden. Veel drugsverslaafden zijn incestslachtoffers.

Als men de opmerking van H.W. zorgvuldig leest en analyseert, dan ziet men nog iets ergers. Volgens H.W. zijn incestslachtoffers anders dan de rest. Incestslachtoffers zijn zielig en hebben recht op hulp. Zwervers, alcoholisten en drugsverslaafden? Blijkbaar is H.W. van mening, dat dit een ander soort mensen is. Ik leid hier uit af, dat H.W. van mening is, dat zwervers, alcoholisten en drugsverslaafden de problemen aan zichzelf te wijten hebben en dus ook geen extra aandacht verdienen. H.W. maakt zich hier bekend als een fascistoïde linkse intellectueel, die nog nooit contact heeft gehad met mensen in moeilijkheden. H.W. gebruikt in zijn betoog mensen als objecten om andere mensen verbaal mee te terroriseren en kapot te lasteren. Als H.W. de onderkant van de samenleving echt kende, dan zou hij weten, dat veel zwervers, drugsverslaafden en alcoholisten slachtoffer zijn van kindermishandeling en incest. En dat zwervers van een andere categorie hersenaandoeningen hebben, die leiden tot schizofrenie en aanverwanten.

Er is hier geen sprake van 'op één hoop gooien', maar van het opsommen van een aantal voor de hand liggende categorieën mensen, die je beter niet onder druk kunt zetten om aan het werk te gaan. Dat geeft alleen maar meer ellende.

De visie van Zar-adhust op de deelname van de gemiddelde Nederlander aan beleidsvorming oogt weinig democratisch, getuige zijn artikel "Een nieuwe staatsvorm". Door stemrecht te geven aan "mensen die niet weten waarop of waarvoor ze stemmen" zou men "ontzettend veel macht aan de massamedia" hebben gegeven. (48)

Hier word ik opnieuw neergezet als ondemocratisch om de indruk te versterken, dat ik extreem rechts zou zijn. De gebeurtenissen rond de moord op Pim Fortuyn hebben mij gelijk gegeven. De media hebben de Fortunisten in de kamer en in de regering geholpen. Een fractieleider van het LPF noemde zijn fractiegenoten: "Gajes". Nadenken over versterking van de democratie zou dus ondemocratisch zijn. Je moet er maar op komen.

In het NRC van afgelopen zaterdag werd gesteld, dat de parlementaire democratie wordt uitgehold door de mediacratie. Enige jaren voor het een algemeen erkend probleem werd, stelde ik al vast, dat de media teveel macht krijgen door beïnvloeding van 'Minimaal Geïnteresseerde Kiezers'. Naar mijn mening maken kandidaten voor de tweede kamer die meedoen aan allerlei spelletjes zichzelf belachelijk en brengen ook de democratie in gevaar. Ik heb voorgesteld, om kiezers te testen op hun kennis en hun stem een gewicht te geven overeenkomstig hun kennis.

Opvallend hierbij is dat de Vredesvorst op het gebied van het milieu soms wel zinnige opmerkingen weet te maken, dit in tegenstelling tot zijn ideeën over zogenaamde discriminatie van Germanen in Nederland.

Hier hebben we te maken met zeer kwaadaardige retoriek. Door een zogenaamd complimentje te maken (zinnige opmerkingen) en dit te stellen tegenover "zogenaamde discriminatie van Germanen", wordt de indruk gewekt dat H.W. niet zo kwaad is of althans redelijk, en dat ik mij dingen inbeeld of ten onrechte spreek over anti-germanisme.

Systematische buitensluiting, economische boycot, het verspreiden van keiharde laster en het feitelijk onmogelijk maken van de uitoefening van mijn beroep (beroepsverbod) wordt afgedaan als: "zogenaamde discriminatie".

Zar-adhust is een schoolvoorbeeld van een New Age-goeroe die extreem-rechtse opvattingen combineert met een milieuvriendelijk imago.

Hier wordt keihard gesteld, dat ik extreem-rechtse opvattingen heb. De suggestie wordt gewekt, alsof dit in voorgaand artikel is aangetoond. Nergens is echter een extreem-rechtse opvatting aangehaald. Er is uitsluitend sprake van vage verdachtmakingen, stemmingmakerij, aanhitsen tot haat en anti-germanisme en een verkapte oproep om mee te doen aan de economische boycot tegen mij. Tussen de regels door is het een oproep om mij economisch en sociaal te boycotten en mij feitelijk een beroepsverbod op te leggen door mij de uitoefening van mijn beroep onmogelijk te maken.

Het is van het grootste belang om alert te zijn op deze vorm van eco-fascisme. Want de geschiedenis heeft geleerd dat de kwaadaardigheid van goeroes maar al te vaak samengaat met de goedgelovigheid van hun aanhangers.

Welke geschiedenis? Welke goeroes? Wederom vage verdachtmakingen, stemmingmakerij en een oproep om deel te nemen aan de economische en sociale boycot.

"deze vorm van eco-fascisme" suggereert dat bewezen is, dat ik een eco-fascist bent. Waaruit blijkt dan dat fascisme? Is het misschien omdat ik anders ben? Zijn Germanen per definitie eco-fascisten of extreem-rechtse figuren met neo-nazistische sympathieën?

"goedgelovigheid van aanhangers" wordt in verband gebracht met mij. Bovendien word ik neergezet als "New Age-goeroe". Hier stelt H.W. feitelijk, dat ik een sekte ben en dat cursisten leden van mijn sekte zijn. Naar mijn mening is dit lasterlijk en beledigend. Bovendien worden mijn economische belangen ernstig geschaad.

Het liefst noemt hij zich "IJswolf"

De naam IJswolf was mijn inwijdingsnaam, waarmee ik in 1988 naar buiten trad. Omdat ik zeer ernstig gediscrimineerd werd met deze naam en er een fascistische hetze tegen mij werd gevoerd wegens deze naam, heb ik hem sinds 1991 niet meer gebruikt. H.W. kent de overgevoeligheid van nederlanders over deze naam en haalt dit opzettelijk aan om mij te schaden en aan te hitsen tot haat.

Indianen (Native Americans) en andere aanhangers van shamanistisch georiënteerde levenswijzen vinden "IJswolf" een hele mooie naam. De veroordeling en vervolging van mij vanwege deze naam is niets anders dan etnische discriminatie en anti-germanisme. Alleen al het feit dat ik mijn inwijdingsnaam niet mocht gebruiken is een zeer ernstige schending van mijn mensenrechten.

Omdat hij met de benaming IJswolf nogal werd geplaagd, heeft hij zichzelf later "Zar-adhust" genoemd.

H.W. is het bekend dat ik de naam IJswolf niet meer gebruik en kent ook de reden. Dan toch de naam IJswolf te noemen is niets anders dan kwaadwillendheid en aanhitsen tot etnische haat, discriminatie, economische en sociale buitensluiting en puur kwaadaardig getreiter. Het feit, dat ik mijn inwijdingsnaam niet meer kan gebruiken wegens zeer grove etnische discriminatie doet hij af met "geplaag". "Systematisch getreiter met als doel mij tot zelfmoord te drijven" is een omschrijving die dichter bij de waarheid ligt.

Belachelijk maken van mijn religie en etnische identiteit:

... Hij is dagelijks druk in de weer met een magisch zwaard, staf, kelk, schild, cirkel en altaar.

Met deze uitspraak wordt ik neergezet als karikatuur en wordt mijn religie belachelijk gemaakt. Het is ook feitelijk onjuist. Als zoiets van Joden zou worden geschreven, zou men vervolgd worden wegens anti-semitisme. Waarom wordt H.W. niet vervolgd wegens anti-germanisme?

Omdat hij met de benaming IJswolf nogal werd geplaagd, heeft hij zichzelf later "Zar-adhust" genoemd.

De titel 'zar-adhust' heb ik gekregen van de Ordo Mazda, door wie ik ben ingewijd. H.W. is daarvan op de hoogte, maar suggereert dat ik die titel zelf heb verzonnen.

... De komieken van Monty Python's Flying Circus hadden ooit een vraaggesprek met iemand die graag in een muis wilde veranderen. Wat brengt Zar-adhust ertoe om de gedaante van een wolf aan te nemen?

In het shamanisme is het heel gewoon om je te identificeren met een totemdier. H.W. vind het nodig om mijn religie en mijn etnische identiteit belachelijk te maken en mij te beledigen. Als hij op die manier over de Joden zou schrijven, zou men hem vervolgen wegens anti-semitisme. Waarom wordt H.W. niet vervolgd wegens anti-germanisme?

Verdachtmaking van oplichting:

... Een kijkje in de keuken van een moderne manager, die goed verdient aan priesteropleidingen, inwijdingen, aura-reinigingen, en de verkoop van "etherische oliën", houtskool, boeken en cassettes.

... Zoals menig New Age-goeroe is ook de IJswolf een moderne commerciële manager van zijn eigen mystiek. Achter zijn organisatie Cirkel van Licht en zijn bedrijf Alwis gaat een conglomeraat schuil van opleidingen, inwijdingen, aura-reinigingen, en producten als houtskool, oliën, boeken en cassettes. De bepaald niet goedkope oliën ...

Je moet dan wel bereid zijn om er honderden guldens aan uit te geven.

De genoemde cursus kostte in 1989 160 gulden per deel. Daarvoor kreeg men vier lessen in een ringband en vier cassettes met 8 meditaties van 40 minuten. Tegenwoordig krijgt men een boek plus vier CD's met 8 TRANCE-FORMATIES van 35 minuten voor 60 euro. Vergeleken bij gesubsidieerd onderwijs als L.O.I. en de O.U. ben ik goedkoop. H.W. suggereert echter, dat ik schandalig duur ben en dat het om pure geldklopperij gaat.

"De bepaald niet goedkope oliën ..." is lasterlijk. Mijn prijzen voor etherische oliën zijn de laagste van Nederland.

En je levert tegelijkertijd "enorm veel" geld in...

En "zeer goed" voor de omzet van IJswolf, want bij hem kan men die olie bestellen...

En de Vredesvorst maar lekker verdienen...

Aangezien H.W. een zeer uitgebreide studie van mij heeft gemaakt, moet het hem bekend zijn, dat ik in de jaren '90 voortdurend onder het bijstandsniveau heb geleefd. Van "goed verdienen" is geen sprake geweest. Door het gehele artikel heen wordt voortdurend gesuggereerd dat ik me uitsluitend richt op geldklopperij en oplichting. Hiermee brengt hij mij opzettelijk en willens en wetens in diskrediet.

Mijns inziens is hier sprake van het opzettelijk hinderen van mij omwille van mijn etnische identiteit. Hij verwijt niet de bakker, dat deze geld vraagt voor zijn brood. Hij verwijt mij, dat ik zonder subsidie kwalitatief zeer hoge cursussen voor zeer weinig geld aanbied. Hij suggereert, dat dit oplichting is. Feitelijk probeert hij mij een beroepsverbod op te leggen, of in ieder geval mij het werken onmogelijk te maken. Zo werden de Joden behandeld in Nazi-duitsland voorafgaande aan de kristalnacht. SS-ers waren voortdurend bezig met het systematisch treiteren, buitensluiten en economisch en sociaal molesteren van Joden vanwege hun joodse identiteit. H.W. behandelt mij net zo vanwege mijn germaanse identiteit.

Officier van justitie P. Velleman heeft geweigerd hier tegen op te treden en ziet dit als onschuldig vermaak. Omdat ik de germaanse identiteit heb, stelt Velleman:

"Voor wat betreft de opportuniteit van een vervolging derhalve het adagium kan gelden: 'Wie kaatst kan de bal verwachten'. Officier van justitie Velleman discrimineert

Hiermee heeft hij zich uit naam van de nederlandse overheid feitelijk als sympathisant van het anti-germanisme gemanifesteerd.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/varietarier.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Verzend
Officier van justitie Velleman discrimineert
Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

ASN discrimineert Andreas Firewolf

Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

Mishandeling door de Nederlandse media

 

Overzicht van incidenten met de Nederlandse media. Andreas Firewolf is voortdurend buitengesloten, doodgezwegen en vaak op zeer kwaadaardige wijze nbehandeld door de media.

In dit artikel een chronologisch overzicht.

Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers