Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

17  Aug  2004

Pas op voor Alexander van Maanen

Alexander van Maanen pretendeert onderzoek te hebben gedaan naar sekten. Uit zijn woorden over Andreas blijkt duidelijk, dat hij dat niet heeft gedaan.

Alexander van Maanen schreef op internet: (www. faq-online . nl/index.php?pageid=629)

CIRKEL VAN LICHT.

Leider: Andreas, ook wel bekend als ijswolf of Zar Adhust Andreas.

Aantal volgelingen in Nederland: 50 tot 100.

Hoofdkwartier in Naarden.

De Cirkel van Licht is een extreem rechtse racistische sekte, gebaseerd op oud Germaanse Arische geloofsovertuigingen, de ' superioriteit' van het blanke ras en het geloof in een eindoordeel waarin Goden en Demonen met elkaar zullen afrekenen. Leider Andreas (achternaam) verzorgt cursus in handlezen, hypnose en astraal reizen. Hij beweerd door de Viking God Odin uitverkoren te zijn en zich vorige levens van ruim 8.000 jaar geleden te kunnen herinneren.

Kwam in het nieuws:

door contacten met de Centrum Democraten van wijlen Hans Janmaat, de NVU van Konstant Custers en andere extreem rechtse groeperingen. Andreas heeft bij justitie diverse aanklachten ingediend wegens discriminatie van Germanen.

Recent is kwam in het nieuws veranderd in:

Kwam in het nieuws:

Andreas heeft bij justitie diverse aanklachten ingediend wegens discriminatie van Germanen.

Ik heb Janmaat nooit ontmoet, nooit geschreven, nooit gesproken en heb nooit emails met Janmaat uitgewisseld. Ik heb wel over Janmaat geschreven. (Ondermeer over het feit, dat vergaderen een mensenrecht is, en dat die dus ook gelden voor figuren als Janmaat.) De NVU en Konstant Custers ken ik niet eens. Wat voor bewijzen heb je voor deze onzin, Alexander van Maanen?

Alexander van Maanen hitst aan tot discriminatie en haat. Waarom? Omdat ik een andere cultuur heb? Omdat ik spiritueel ben en hij dat verafschuwt? Of omdat hij gewoon een religieuze fascist en treiterkop is? Eén van de vele treiterkoppen, die het internet misbruikt om anderen te beledigen en te belasteren?

De Cirkel van Licht en Liefde heeft geen leider en ook geen volgelingen. Een vrouw die tamelijk volgzaam was, is op mijn aanraden een studie psychologie gaan volgen bij de Open Universiteit. Dat is geen gedrag van een sekteleider. Maar waarschijnlijk is Alexander van Maanen veel te dom om te weten wat een sekte is. Alles wat niet tot een erkende kerk behoort en toch spiritueel is, is volgens hem een sekte.

Ik geef geen cursussen in handlezen en heb dat ook nooit gedaan. Je komt wel erg onbetrouwbaar over, Alexander van Maanen.

"De Cirkel van Licht is een extreem rechtse racistische sekte, gebaseerd op oud Germaanse Arische geloofsovertuigingen, de ' superioriteit' van het blanke ras en het geloof in een eindoordeel waarin Goden en Demonen met elkaar zullen afrekenen. "

Deze onzin heb je overgeschreven van de extreem-linkse nazi Harry Westerink van Simpos. Deze hufter had zijn onzin weer overgenomen uit een artikel van Paravisie. Dit was een artikel over mij en niet van mij. Klik hier voor details.

Hoe kom je er bij dat de Cirkel van Licht:

 • extreem rechts is
  • mijn politieke voorkeur ligt eerder bij Den Uyl en Drees. (Zie mijn boek Nieuwe Politiek.
 • gebaseerd is op oud Germaanse Arische geloofsovertuigingen
  • Wat een dom gezwam. De begrippen Arya en Parya komen uit India.
  • Bij de germanen was het begrip ras niet eens bekend, evenmin als het begrip Ariër.
 • gebaseerd is op de superioriteit van het blanke ras
  • Volgens mijn geschriften is het verschil tussen een Papua en een blonde, blauwogige blanke minimaal, slechts een paar genen. Ik ontken het bestaan van rassen buiten Afrika. 40.000 tot 60.000 jaar geleden is een kleine stam uit Afrika vertrokken en heeft de rest van de wereld gekoloniseerd. Als er al rassen bestaan, vind je ze in Afrika, bijvoorbeeld de San. "San" zegt je waarschijnlijk niets, want je hebt geen flauw benul waar je over schrijft.
  • Ik heb nergens gesproken over de superioriteit van het blanke ras en ontken zelfs het bestaan.
 • gebaseerd is op het eindoordeel bla, bla, bla
  • Geleuter over het eindoordeel is Joods-Christelijk. Je projecteert je eigen vooroordelen op mij.

Geef eens bewijzen voor je lasterpraatjes, Alexander van Maanen.

Andreas.

Naar aanleiding van mijn aanklachten op internet tegen de lasterpraatjes van Alexander van Maanen mailde hij mij:

Sat, 07 Aug 2004 18:13:00

Geachte meneer (achternaam),

Ik heb nog eens mijn bronnen nagetrokken n.a.v. mijn artikel omtrent sekten in Nederland, waar in ik ook uw groep ter sprake bracht. Een deel van de informatie, die achteraf bij nader beschouwing, uit extreem linkse hoek komt, omtrent uw vermeende contacten met extreem rechts kloppen niet. Dus volgt er een retificatie. Wat niet betekent dat ik het met u eens ben, noch dat ik achter uw denkbeelden sta. Laat dat heel duidelijk zijn.

Alexander van Maanen

Ik mailde terug:

Date: Sun, 08 Aug 2004 11:55:02 +0200

To: Alexander van Maanen

 • Waar heeft u het over?
 • Waar bent u het niet mee eens?
 • Met welke denkbeelden bent u het oneens?

Zover mij bekend, hebben we elkaar nooit ontmoet. U heeft geen flauw idee wie ik ben of wat voor denkbeelden ik heb. U komt op mij over als een ernstig gestoord figuur, die mij op basis van zeer vage informatie verkettert, zonder dat u zich op de hoogte gesteld heeft van wie ik ben of wat mijn denkbeelden zijn.

Harry Westerink van Simpos baseert zijn verdachtmakingen tegen mij vooral op basis van een interview met mij, dat in Paravisie augustus 1988 is gepubliceerd.
Daarover heb ik herhaalde malen het volgende gesteld:

 1. Vooraf heb ik mondeling met wijlen Leo de Ruiter (eindredacteur) afgesproken, dat ik het artikel zou inzien en zou kunnen veranderen voor publicatie. Het koste mij heel veel moeite om het artikel te lezen te krijgen voor publicatie. Het enige wat ik mocht veranderen was de spelling van oud-ijslandse woorden.
 2. De interviewer Frank Flippo (toen ca. 20 jaar of jonger) had geen bandrecorder bij zich en maakte geen aantekeningen. Het 'interview' is vrijwel volledig door hem verzonnen. Mij zijn uitspraken in de mond gelegd, die feitelijk vragen van hem waren.
 3. Sinds dit incident heb ik van ieder interview zelf opnamen gemaakt. Het is voorgekomen, dat een journalist (Hans Werkman) een interview afnam, dat vervolgens niet geplaatst werd. Men kon mij geen uitspraken in de mond leggen en men kon mij niet te kijk zetten als een extreem-rechtse gek, hetgeen zeker de bedoeling was van de hoofdredacteur.

Naar mijn mening is uw gedrag in zeer ernstige zin laakbaar. U heeft mee gedaan aan de hetze tegen mij, met geen andere reden dan dat ik anders ben. U waarschuwt voor sekten, maar u gedraagt u zelf als een sektariër. U noemt mij een sekte. Volgens mijn begrip van de nederlandse taal kan een individu geen sekte zijn. Sekten hebben minimaal één leider en een aantal volgelingen.

Op deze pagina heb ik de tot haat en vervolging aanzettende onzin beantwoord, die u over mij verspreidt. Het feit dat u dit gedaan heeft, bestempelt u als

een aan xenofobie lijdend stuk onbenul.

Ik heb de indruk, dat u veel kwaadaardiger en gevaarlijker bent, dan de mensen die u meent te moeten bestrijden.

Op de pagina mijn antwoord aan Velleman

heb ik duidelijk bewezen, dat ik geen sekte ben.

Naar mijn mening bent u mij meer schuldig dan alleen rectificatie. Indien u een greintje fatsoen heeft, gaat u diep door het stof, betuigt u heel nederig uw excuses en biedt u mij schadevergoeding en smartengeld.

Gaarne verneem ik van u, waarmee u het niet eens bent c.q. met welke denkbeelden u het niet eens bent.

Tot op heden 17 augustus 2004 heb ik geen antwoord van Alexander van Maanen mogen ontvangen. Is het zo moeilijk om een denkbeeld van mij te noemen waar Alexander het niet mee eens is? Alexander zal het druk hebben met het bestrijden van vermeend fascisme. Als hij zichzelf eens zou bestrijden, zou hij een veel grotere bijdrage leveren aan een betere wereld.

Wat mij opvalt aan ALLE fascisme bestrijders DIE IK KEN: Het zijn allemaal verschrikkelijk onverdraagzame mensen, die strijden tegen alles wat anders is. Daarbij doen ze geen moeite om de mensen die ze bestrijden te leren kennen. Men verkettert een persoon of een groep en dan trekt men ten strijde. Aan wie doet mij dat nou denken? O ja, aan de zwarthemden van Mussolini. En aan de bruinhemden van Adolf. Soort zoekt soort zullen we maar zeggen.

Een vraagje nog, Alexander: Mocht je ooit volgelingen krijgen, wat voor kleur hemd moeten ze dan dragen om mee te mogen marcheren in jouw helletocht? Ik adviseer iets vrolijks. Misschien geel met paarse bloemetjes. Voor lul loop je toch, dus waarom niet vrolijk voor lul lopen.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Officier van justitie Velleman discrimineert
Reactie op de haatzaaierij van Harry Westerink
Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

ASN discrimineert Andreas Firewolf

Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

Mishandeling door de Nederlandse media

 

Overzicht van incidenten met de Nederlandse media. Andreas Firewolf is voortdurend buitengesloten, doodgezwegen en vaak op zeer kwaadaardige wijze nbehandeld door de media.

In dit artikel een chronologisch overzicht.

Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers