Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

02  Jun  2007

Volkskrant collaboreert met het linkse nazisme

Op een blog op de site van de Volkskrant is Daan Westerink een tot haataanhitsende lastercampagne begonnen. Klik hier voor deze blog

Zij heeft mij geblokkeerd, zodat ik niet kon reageren. Als antwoord daarop ben ik een blog begonnen waarin ik reageerde op de haatcampagne van Westerink. Deze blog en een andere blog zijn door de redactie van de Volkskrant verwijderd en mij is het onmogelijk gemaakt nog te schrijven op mijn blog. Klik hier voor deze blog

Tevens verwijderd bij de volkskrant.nl: Nazi-nederigland

In de journalistiek geldt het recht om te reageren wanneer je wordt aangevallen. Dit recht is mij door de Volkskrant ontnomen.

Al vanaf 1988 voeren diverse groepen haat- en lastercampagnes tegen mij. Sinds 1995 is dat georganiseerd en komt het voortdurend uit de hoek van extreem links. Ik noem ze linkse nazi's of nedernazi's. Daan Westerink heeft op haar blog bij de Volkskrant de schrijfsels van deze links-nazistische haatzaaiers aangehaald en lasterlijke suggesties gedaan. Zo beweert ze, dat ik er een dubieuze rassenleer op na zou houden, hergeen niet het geval is. Hiermee heeft zij zichzelf in de links-nazistische hoek geplaatst.

Ik heb de Volkskrant op de hoogte gesteld van de feiten. Deze reageerde hierop per email:

Tue, 17 Apr 2007 08:35:09 -0700
From: "Bogaerts, Geert-Jan"
X-OriginalArrivalTime: 17 Apr 2007 15:35:07.0551 (UTC) FILETIME=[FA2E5AF0:01C78105]

Beste meneer Firewolf
Uit niets blijkt dat u niet in staat was gesteld om te reageren op het weblog van Daan Westerink. Daarnaast is dat wat zij over u schreef niet te vergelijken met wat u over haar schrijft. Uit haar bericht spreekt bezorgdheid en verbazing; uit uw bericht, sorry dat ik het zeg, oprechte haat.
met vriendelijke groet,
GJ Bogaerts, chef redactie internet, de Volkskrant

Bekijkt men beide pagina's, dan ziet men, dat ik de feiten opsom. En dat Daan Westerink laster verspreidt, aanhitst tot haat en zeer kwaadaardig stelling neemt. Maar Daan Westerink werkt voor de Volkskrant en is dus het Summum Bonum, boven elke twijfel verheven. En ik ben een untermensch, iemand met een geloof, iemand die vernietigd woet worden. Dus mijn opsomming van feiten worden betiteld als 'oprechte haat'.

Beide pagina's:
Klik hier voor de blog van Daan Westerink
Klik hier voor de blog van Firewolf

De Volkskrant blijkt partij te kiezen voor iemand die zichzelf in de link-nazistische hoek heeft geplaatst en die een blog speciaal tegen mij is begonnen met geen ander doel dan haat zaaien en laster verspreiden. Ik ben anders. Ik ben afwijkend, een autochtone vreemdeling. De Volkskrant geeft hier haar haat tegen autochtone vreemdelingen bloot. Mensen met een alternatief spiritueel wereldbeeld zijn 'charlatans', 'bedriegers', 'gevaarlijke mensen waarover men zich oprecht bezorgd moet maken'. Kort samengevat: Ik ben de jood van de Volkskrant. Nazi's hebben joden nodig om hun nazisme volledig te maken.

Volkskrant discrimineert:

De volkskrant heeft niet de moeite genomen zorgvuldig naar de inhoud van de blogs te kijken. Er is ook geen aandacht aan mijn klacht besteed. Klachten van joden worden door nazi's niet serieus genomen. En ik ben de jood van de Volkskrant. Men heeft mijn blogs verwijderd en die van Daan Westerink laten staan. Daarmee discrimineert de Volkskrant op basis van levensovertuiging c.q. religie. Daarmee heeft de Volkskrant zichzelf in de link-nazistische hoek geplaatst.

Moordenaar van Pim Fortuyn:

Zou Volkert van der G. Pim Fortuyn hebben vermoord indien hij niet voortdurend was aangehitst door de media? Als u een krant zou moeten noemen die het meest heeft bijgedragen aan het scheppen van een klimaat waarin Pim Fortuyn kon worden vermoord, welke krant zou u noemen? Als er een juryrechtspraak zou zijn als in de USA en u zou jurylid zijn en de aanklager zou de Volkskrant beschuldigen van moord op Pim Fortuyn, zou u de Volkskrant schuldig verklaren?

Een kwart eeuw links nazisme:

Rond 1982 begon extreem-links een haat- en lastercampagne tegen alles wat spiritueel is. Keerpunt is vermoedelijk het boek 'de onbekrepen wijze maagd', een pamflet van de kleine aarde vooral gericht tegen Mellie Uyldert. De schrijver, Felix Zwitser, heeft mij indertijd misleid over zijn bedoelingen en heeft utspraken van mij in dat boek verdraaid weergegeven en heel veel van wat ik gezegd heb en wat niet in zijn kraam tepas kwam gewoon weggelaten. Het is geen journalistiek werk, het is een lasterlijk en tot haataanhitsend pamflet.

Sinds de verschijning van dat boek wordt er voortdurend tot haat aangehitst door linkse nazi's. Mensen met een alternatief wereldbeeld worden voortdurend in een kwaad daglicht gesteld, er worden voortdurend lasterlijke suggesties gedaan. Sjamanen, mensen die mediteren, mensen die aan alternatieve genezing doen zijn volgens de linkse-nazi's allemaal extreem-rechts. Zelfs Jomanda is extreem rechts volgens de linkse nazi's Harry Westerink en Erik Krebbers. Sinds halverwege de jaren '90 hebben deze twee nazi's zich verenigd in stichting Simpos. Inmiddels hebben de linkse nazi's van AFA hun gedachtengoed overgenomen en deze voeren nu ook al heel veel jaren een voortdurende haat- en lastercampagne tegen alles wat alternatief is.

Simpos, AFA en hun aanhang krijgen voortdurend een podium in de media, met name ook bij de Volkskrant en het NRC Handelsblad. Ik herinner me een opinievormend artikel van een redacteur van het NRC Handelsblad, waarin lovend werd gesproken over AFA-Kafka en 'hun heroïsche strijd' tegen extreem rechts. Dat was voor mij reden om mijn abonnement op te zeggen.

De AIVD heeft in een brief de Nederlandse gemeenten gewaarschuwd voor AFA en hun in deze brief aangemerkt als een terroristische organisatie.

Gedoogsteun voor het linkse nazisme van het OM:

Toen ik in 1999 klachten indiende tegen Panorama, Harry Westerink en Simpos werden deze klachten op zeer beledigende wijze afgedaan door officier van justitie P. Velleman. Een verslag hiervan staat op internet, compleet met de volledige schrijfsels van P. Velleman. klik hier voor verslag.

Gaan wij een 'jodenster' dragen?

Als het aan de linkse nazi's ligt, moeten mensen met een alternatief wereldbeeld binnenkort een variant van de 'jodenster' gaan dragen. Spelden wij onszelf een 'jodenster' op? Kopen wij zelf een enkele reis naar Auschwitz om daar onze rechtvaardige bestraffing te ondergaan voor het feit dat wij (nog) bestaan? Gaan wij vrijwillig 'onder de douche staan' om eens een ferme teug Zyclon-B in te ademen?

Ondergetekende doet dat niet. Ik eis van de nederlandse samenleving:

 • harde maatregelen tegen het linkse nazisme;
 • excuses van de nederlandse overheid;
 • schadevergoeding van de nederlandse overheid,
  • omdat het OM geweigerd heeft mij in bescherming te nemen tegen de haat- en lastercampagnes van de linkse nazi's en omdat zij geweigerd heeft mijn mensenrechten te handhaven. klik hier voor de feiten.
  • omdat de VWA mij heeft beledigd en aangevallen op mijn levensovertuiging en mij een boete heeft opgelegd, die men niemand anders heeft opgelegd. klik hier voor de feiten.
  • Omdat de Commissie voor Gelijke Behandeling mij heeft gediscrimineerd. klik hier voor de feiten.

Toen ik bovenstaand verhaal op forum.fok.nl plaatste, kwamen er natuurlijk veel vreemde reacties van de mensen die niets anders te doen hebben dan forums af te schuimen en niet ter zake doend commentaar te leveren en beledigende opmerkingen te maken ten aanzien van mijn wereldbeeld. Hieronder staan wat van mijn reacties op de meest idiote reacties van die forumtrollen.

Zyggie schreef: "Heb je zelf ook maar enig idee van het concept 'nazisme'? Dwaas."

Nazisme was oorspronkelijk de ideologie van de NSDAP. NSDAP is de afkorting van nationaal SOCIALISTISCHE duitse ARBEIDERS PARTIJ.

Het nazisme wordt vaak extreem RECHTS genoemd, maar dat is een linkse leugen. Toen de nazi's in 1933 aan de macht kwamen, werd het bedrijfsleven gedwongen om goederen en diensten te leveren tegen door de nazi's gedicteerde prijzen. De nazi-economie was gewoon een socialistische economie, geen vrije markt economie.

Wanneer ik spreek van linkse nazi's is dat taalkundig dus onjuist. Nazi's zijn per definitie links. Maar door de linkse leugens is het idee ontstaan dat nazi's rechts zouden zijn. Ter onderscheid van ouderwetse nazi's en neonazi's spreek ik dus van linkse nazi's. We zouden ze ook NEDER-NAZI's kunnen noemen.

De ideologie van de oude Nazi's:

Om de duitse heilstaat te bereiken diende de samenleving te worden gereinigd van ongewenste elementen: joden, zigeuners, homo's, helderzienden, astrologen, etc. De vervolging van ongewenste elementen kende drie stadia.

 • In het eerste stadium (1933-1938) werden ongewenste elementen opgejaagd, gediscrimineerd, buitengesloten en aangemoedigd om te emigreren.
 • In het tweede stadium (kristalnacht 1938 tot wansee-conferentie 1943) werden ze verzameld in werkkampen.
 • In het derde stadium (1943 - 1945) werden ze systematisch vernietigd.

De ideologie van de linkse nazi's of nedernazi's:

Om de Nederlandse heilstaat te bereiken dient de samenleving te worden gereinigd van ongewenste elementen: sjamanen, helderzienden, alternatieve genezers, spiritisten, etc.

We zitten nu nog in het eerste stadium: Ongewenste elementen worden opgejaagd, gediscrimineerd, buitengesloten en aangemoedigd om te emigreren.

De linkse nazi's willen graag overgaan tot het tweede stadium, maar ze hebben niet genoeg macht. Ondergetekende wil voorkomen dat ze die macht gaan krijgen.

Zyggie noemt mij een dwaas, maar hij spreekt over zichzelf. Ik ken de vele gezichten van het nazisme en de vele uitwassen van linkse ideologie.

De vier meest moordlustige regimes van de 20e eeuw werden allen gedreven door linkse ideologieën. En alle vier wilden ze een betere wereld door ongewentse elementen te elimineren. De top vier:

 • 1. Maoïstisch China, onbekend aantal slachtoffers;
 • 2. Stalinistisch Rusland, schatting 64 miljoen slachtoffers;
 • 3. Nazi-Duitsland, enige miljoenen slachtoffers van systematische genocide, 55 miljoen slachtoffers in de totale WO II, inclusief de slachtoffers in de strijd met Japan.
 • 4. Cambodja onder leiding van Pol Pot en zijn Rode Khmer.

Links heeft een zeer kwaadaardige reputatie als het gaat om ideologisch geweld tegen mensen die afwijken van de linkse ideaalmens.

voorafgaande aan de moord op Pim Fortuyn hebben de Volkskrant en de volkskrantlezers heel lang een haatcampagne gevoerd. Na de moord op fortuyn stonden de linkse nazi's te juichen. De volkskrant nam eventje gas terug. En nu?

Nu doen ze precies hetzelfde als vlak voor de moord op Pim Fortuyn.

Een kort overzicht van de misdaden van linkse nazi's? Onmogelijk. Een zeer onvolledig lijstje kan wel:

 • 1. brandstichting in hotels wanneer janmaat en co wilden vergaderen;
 • 2. het uit het raam werpen van de partner van janmaat, bij wie vervolgens een been geamputeerd moest worden;
 • 3. bomaanslag op staatssecretaris Kosto;
 • 4. aanslagen op macro vestigingen;
 • 5. aanslagen op shell-stations, zelfs in woonwijken, waarbij een woonwijk ter nauwernood aan een ramp ontsnapte;
 • 6. de moord op Pim Fortuyn.

Waarom zit dat nazi-gespuis niet achter de tralies?

Naschrift:

Ik heb begrepen dat linkse nazi's op basis van het bovenstaande beweren, dat ik een fan ben van wijlen Janmaat. Elders heb ik al gezegd dat ik dat niet ben, maar je moet dat eindeloos herhalen. Ik ben een fan van de mensenrechten. Hoewel ik Janmaat's opvattingen verwerp, hebben mensen als Janmaat, Rita Verdonk en anderen mensenrechten. Vertrappen we de mensenrechten van één persoon, dan vertrappen we de mensenrechten zelf. Dat is wat sinds 1982 voortdurend is gebeurd. Ik heb gemerkt, dat ik ook geen mensenrechten blijk te hebben. De mensenrechten zijn gewoon niets meer waard. De geschreven versie van de mensenrechten is minder waard dan een rol w.c.-papier. W.c.-papier kun je nog nuttig gebruiken. De mensenrechten zijn gewoon oud papier. Verder niets.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Officier van justitie Velleman discrimineert
Firewolf heeft geen godsdienst,<br />want hij gelooft niet in de Christelijke god<br />en hij heeft geen filosofie,<br />want hij heeft een éénmanszaak<br />zo sprak de alwijze Commissie voor Gelijke Behandeling
Nederland schendt mensenrechten, Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf, Commissie Gelijke Behandeling discrimineert.
Daan Westerink hitst aan tot haat en verspreidt laster. Volkskrant discrimineert.
Nazi-nederigland: Vuile oorlog sinds 1982
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

ASN discrimineert Andreas Firewolf

Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

Mishandeling door de Nederlandse media

 

Overzicht van incidenten met de Nederlandse media. Andreas Firewolf is voortdurend buitengesloten, doodgezwegen en vaak op zeer kwaadaardige wijze nbehandeld door de media.

In dit artikel een chronologisch overzicht.

Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Ontwikkeld door Nul-A Computers