Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Jan  2003

Nieuw asielbeleid

Uit: Nieuwe politiek van Andreas 2003

Geen asielzoekers meer opnemen, de meesten de EU uitzetten:

Dit lijkt een extreem-rechts idee, maar het is eigenlijk sociaal. Het kost asielzoekers veel geld en moeite om hier te komen. Degenen die slagen, behoren tot de elite van het land van herkomst.

Als de meest ondernemende en meest intelligente mensen uit de derde wereld verdwijnen, wordt het in de derde wereld steeds erger. Degenen die naar het westen komen behoren tot de bovenlaag. Wat achterblijft zijn idealisten en mensen die niet de mogelijkheden hebben om weg te komen. Dit zijn geen mensen die een land kunnen opbouwen.

Stop de brain-drain van de derde wereld:

Er is sprake van een brain-drain in de derde wereld, die we moeten stoppen. Grote bedrijven willen graag de beste mensen uit de derde wereld hierheen halen. Dat komt hun goed uit. Economen willen de geschoolde mensen naar het westen halen, om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Dat men daarmee de derde wereld schaadt, interesseert ze niet of ze beseffen het niet.

Feitelijk is de brain-drain van de derde wereld een vorm van neo-kolonialisme. Het is slecht voor de derde wereld en uiteindelijk ook slecht voor ons.

Onrechtvaardig onderscheid:

  • Een jonge intellectueel, die opruiend spreekt tot de mensen en vervolgens moet vluchten, heeft in het huidige asielbeleid recht op asiel.
  • Een moeder die haar kinderen niet wil laten verhongeren, wordt bestempeld als economische vluchteling en moet terug.

Ik vind dat niet redelijk. Het is niet juist om politieke vluchtelingen terug te sturen naar hun beulen. Maar we kunnen ze wel naar een ander derde wereldland sturen.

Nieuw asielbeleid:

Asielzoekers worden altijd binnen 6 maanden uit de EU verwijderd. Asielzoekers kunnen zelf kiezen of zij:

  • naar het land van herkomst terugkeren;
  • naar een derde wereldland gaan waarmee wij een ontwikkelings-samenwerkingscontract hebben afgesloten.

Uitzonderingen kunnen worden gemaakt indien er sprake is van ernstige psycho-fysiologische problemen. Daarbij kan men denken aan: ernstige ziekte en/of aan ernstige trauma's. Iemand die zo ziek is, dat hij in de derde wereld binnen korte tijd overlijdt, moet je een verblijfsvergunning en medische zorg geven. Iemand die zodanig psychisch beschadigd is, dat hij niet meer kan functioneren, moet je ook hier behandelen.

Asielzoekers krijgen direct na aankomst een intake-gesprek. In dit gesprek moet duidelijk worden wat voor economische activiteit die persoon wil doen en in welk land hij/zij dat wil doen. Vervolgens krijgt de asielzoeker een training/opleiding in de gekozen economische activiteit. Daarna volgt emigratie naar het gekozen land en enige maanden begeleiding bij het ingroeien in de nieuwe situatie.

Gekeken dient te worden naar de mogelijkheid om asielzoekers een startkapitaal te verstrekken. In veel derde wereldlanden schijnt een startkapitaal van 500 euro al voldoende te zijn om succesvol te kunnen beginnen. In ieder geval is het verstrekken van een startkapitaal en een opleiding goedkoper, dan een langdurig verblijf in een centrum voor asielzoekers. Verder is het een effectieve manier om ontwikkelingshulp te geven. De hulp wordt niet gegeven door westerse mensen, die na een paar maanden of een paar jaar weer teruggaan naar het veilige westen. Door asielzoekers op te leiden en ze een startkapitaal mee te geven, geven we een impuls aan de landen, die ze opnemen.

Misbruik voorkomen:

Een asielzoeker krijgt één keer een opleiding en een startkapitaal. Als hij/zij opnieuw naar de EU komt voor asiel, gaat hij/zij onmiddelijk terug naar het land dat hem/haar heeft opgenomen.

Asielzoekers worden geregistreerd in een europese databank, compleet met vingerafdrukken en DNA-profiel. Als een asielzoeker al eens door een emigratie-traject is gegaan, gebeurt dat in het algemeen geen tweede keer.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Als we een leefbaar land willen, zullen we getreiter op internet moeten bestrijden.
Overheid: handhaaf de privacy op internet
Als we een leefbaar land willen, zullen we andere mensen ruimte moeten geven.
Linkse extremisten haten autochtone nederlanders (inboorlingen) met nieuwe ideeen over religie. Zij doen alles om deze mensen te beledigen, verspeiden weerzinwekkende laster en hitsen aan tot haat tegen deze autochtone vreemdelingen.
Open brief aan de politiek, plan om huizenmarkt vlot te trekken

Rabo bank organiseert criminaliteit

Ontwikkeld door Nul-A Computers