Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

30  Apr  2012

Europees Basisinkomen

Op nu.nl verscheen het artikel Banencrisis wordt problematischer

In 2002 / 2003 schreef ik een boek 'Nieuwe Politiek' met daarin het hoofdstuk: Vergrijzing is geen probleem.

In dit artikel beschreef ik de opkomst van robotisering. Robots nemen geleidelijk aan steeds meer taken van mensen over. Hoe eenvoudiger iemands werk, hoe eerder het overgenomen wordt. In de afgelopen 10 jaar zijn er bijvoorbeeld robots ontwikkeld om witlof te snijden. Voor mensen is dat heel simpel, het ontwikkelen van een robot was moeilijk. Eenmaal ontwikkeld kan zo'n robot steeds meer taken overnemen. Het gevolg is:

  • toenemende blijvende werkloosheid voor mensen met weinig scholing.

In de komende 10 jaar komt de verdringing van mensen met middelbare scholing op gang. De robot-technologie ontwikkelt zich steeds sneller, robots worden steeds flexibeler en goedkoper. Hamburgers of frites bakken kan een robot beter dan mensen. Het is meestal goedkoper om het door mensen te laten doen. In de komende jaren is een prijsdoorbraak te verwachten, waardoor robots goedkoper worden dan mensen. Dan gaat het ineens heel hard.

Om sociale chaos te voorkomen, dienen we een nieuwe economie te ontwikkelen, gebaseerd op totaal andere uitgangspunten. De kapitalistische en communistische economische theorieën zijn hopeloos verouderd. Het zijn variaties op de onverzadigde markt economie. Wat we nu hebben is een verzadigde markt economie. Zie: Verzadigde markt economie

We zouden bijvoorbeeld kunnen denken aan een

Europees Basisinkomen voor alle EU-burgers.

Misschien maar een paar honderd euro per persoon. Zo'n basisinkomen leidt tot een forse verlaging van de loonkosten aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Stel dat iedereen een basisinkomen krijgt ter waarde van 30% van het minimumloon, dan kan het minimumloon met 30% omlaag, terwijl niemand daar op achteruit gaat. Dan kan de mens de concurrentie met de robot beter aan. En de EU kan de concurrentie met lage lonen landen beter aan.

Einde aan de groei

De onverzadigde markt economie gaat uit van eindeloze groei. Iedereen moet aan het werk. Dus maken we dingen die na anderhalf jaar kapot gaan, zodat we aan het werk kunnen blijven om diezelfde dingen opnieuw te maken. In de verzadigde markt economie gaan we uit van verzadiging. We produceren alleen wat we nodig hebben. Als we alles hebben wat we nodig hebben, hoeven we ook niet te werken.

  • In de onverzadigde markt economie is werkloosheid slecht. Werkloosheid moet bestreden worden.
  • In de verzadigde markt economie is werkloosheid goed. We hebben wat we nodig hebben, dus hebben we veel vrije tijd.

Het is niet eenvoudig voor de onverzadigde markt economen om te leren denken in het raamwerk van de verzadigde markt economie. Het is gewoon een totale omwenteling, een revolutie in de economische theorie.

Verbetering concurrentie positie

Stel dat we in Nederland en Belgie het basisinkomen op 450 euro stellen. En dat we voor een maand werken 150 uur rekenen. Dan kan het minimumloon met 3 euro omlaag, terwijl mensen die 150 uur werken hetzelfde overhouden. Ze kunnen dan wel beter concurreren met mensen uit China en India.

Afschaffing bijstand

In Nederland hebben we zoiets als de bijstand. Iedereen die niet werkt krijgt bijstand. Kort geleden werd een buslading Nederlanders bij tuinders afgeleverd in de hoop dat ze daar zouden gaan werken. Had niet veel resultaat.

Gemeenten hebben geprobeerd mensen te laten werken voor hun bijstand. Mag niet van het EU-recht. Het zou neerkomen op dwangarbeid c.q. slavernij.

Met invoering van het basisinkomen zou men de bijstand kunnen afschaffen. Gemeenten kunnen dan arbeidsgarantie van 100 uur per maand tegen het minimumloon geven. Dan krijgen de bijstandgerechtigden hetzelfde bedrag en kunnen ze wel een tegenprestatie leveren.

Bijstand zou dan beperkt kunnen worden tot mensen die helemaal niet kunnen werken. Misschien een ms-patient in een rolstoel. Misschien een alleenstaande moeder met een kind jonger dan drie jaar.

Eigen bedrijf

Met een basisinkomen wordt het gemakkelijker een bedrijf te beginnen. Kan men geen werk vinden, begint men bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf. Verhuurt men zichzelf als huishoudster/ schoonmaakster aan twee-verdieners. Omdat men al een basisinkomen heeft, kan men 3 euro per uur minder vragen. Zo ontstaat er aan de onderkant van de markt een heel nieuwe arbeidsmarkt. Werk dat zonder basisinkomen onbetaalbaar is, wordt dan ineens haalbaar.

Europees minimumloon

Ik weet niet zeker of het volgende economisch juist is.

Er zijn nu grote verschillen in het minimumloon in de EU. Het bestaan van lage lonenlanden en hoge lonenlanden binnen één EU leidt tot arbeidsmigratie. Teveel arbeidsmigratie lijkt mij niet wenselijk.

Stel:

  1. Er komt één minimum uurloon door de gehele EU.
  2. Ieder land geeft een basisinkomen aan haar inwoners.
  3. Basisinkomen plus 150 uur werk voor het minimum uurloon zou voldoende moeten zijn om in dat land ruim boven de armoedergrens te komen.

Het zou dan kunnen, dat Nederland, Belgie en Duitsland een hoger basisinkomen geven dan bijvoorbeeld Spanje of Polen. Ieder land dient te kijken naar wat iemand nodig heeft om in dat land behoorlijk te kunnen leven.

Welk basisinkomen je krijgt hangt af van het land waar je woont, niet van je nationaliteit.

Ergens wonen betekent: Maandelijks huur betalen of een eigen huis bezitten. Iemand die in Nederland of Belgie bij iemand logeert en in dat land werkt, woont daar niet.

Voorkoming misbruik en uitbuiting

Eén Europees minimum uurloon kan misbruik en uitbuiting van mensen uit economisch zwakkere landen beperken.

In Nederland worden veel oost-europeanen uitgebuit, krijgen minder dan het mimimum uurloon dat in Nederland geldt. Vaak worden deze mannen dan ook nog met grote aantallen in een klein kot ondergebracht en moeten dan ook nog een hoge huur betalen. Dat geeft dan vaak overlast.

Het polen-meldpunt van de PVV ging eigenlijk over dit soort situaties. Men had het beter uitbuiting meldpunt kunnen noemen. De Polen zijn meer slachtoffer en Nederlanders dader. Hoeveel PVV-stemmers zijn uitbuiter van oost-europeanen?

Geen of weinig kosten

Reacties op het voorstel van een basisinkomen gaan vaak over de vermeende kosten. 'Wie gaat dat betalen?' is een veel gehoorde reactie.

Er zijn geen of weinig kosten !!! Mensen die geen werk hebben krijgen nu ook allerlei steun van de staat. Geen steun geven zou resulteren in misdaad: men zou gaan stelen om te kunnen eten.

Wat verandert is de aard van de steun. Het basisinkomen legt een basis onder het inkomen. Zodat men minder per uur hoeft te verdienen en het werken goedkoper wordt.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/varietarier.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Markten raken zo snel verzadigd, dat de oude economie niet meer werkt
Vergrijzing is geen probleem: robotisering en een andere economie
Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

De oorzaken van de lage lonen en hoge kosten

Deze twee punten zijn de echte oorzaak van de crisis en de woede van de gewone mensen.

 

Het gele hesjes protest is niet effectief. Men kan beter protesteren tegen de pensioenfondsen.
Economen crimineel, onbetrouwbaar en corrupt ???
Er komt een enorme robotiseringsgolf aan. We moeten onze economie grondig veranderen.
Jaag de inflatie aan !!!
CBS liegt met statistiek
Huizenprijzen gaan omhoog !!!
Help, de bouw stort in !!!
Open brief aan de politiek, plan om huizenmarkt vlot te trekken
Makelaars in tweede-hands hypotheken
Bouwstoffen blijven stijgen
Wouter Bos schaadt economie en veroorzaakt extreem hoge rente!
Kapitalisme en communisme zijn beiden achterhaald
Rente is onnatuurlijk
Een economische basis zonder verplichtingen
Extra belasting voor de rijken in tijden van tegenspoed
Robots nemen het werk over
Bevordering van de mobiliteit
Ontwikkeld door Nul-A Computers