Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

08  Jul  2012

Onbehoorlijk bestuur

Overheid is volstrekt willekeurig:

Volgens de regels van het ministerie van financien zijn mijn partner en ik over 2011 geen fiscale partners.

Als ik mijn bedrijf ophef en een bijstanduitkering aanvraag, zegt het ministerie van sociale zaken: U bent voordeurdeler.

Ieder ministerie maakt regels die voor dat ministerie toevallig goed uitkomen, de kamerleden zijn blijkbaar in permanente winterslaap en worden alleen even wakker om campagne te voeren wanneer hun baantje op het spel staat. En de burger wordt geconfronteerd met een onbetrouwbare overheid.

Religieuze discriminatie:

Op aandringen van de Christen Unie zijn deze nieuwe regels voor fiscaal partnerschap ingevoerd. Het CU als klein splinterpartijtje had even macht en heeft deze macht meteen misbruikt om hun religie via een wet dwingend op te leggen aan de niet-christelijke medemens. Ik herinner me nog een opmerking van Joop den Uyl over de christenen, die toen een storm van protest opwekte. Steeds wanneer christenen macht hebben, laten ze zien, dat ze niet te vertrouwen zijn. Dat is niet typisch christelijk. Bij joden en moslims zie je hetzelfde. Een totaal ontbreken van respect voor mensen die anders zijn, een mentaliteit van hogere mensen tegenover lagere mensen.

De overheid stelt, dat mensen verplicht zijn om hun samenlevingsvorm vorm te geven binnen wettelijke kaders. Dit strookt niet met het grondwettelijke recht op vrijheid van religie c.q. levensovertuiging. Voor mij en mijn partner is een woord een woord. Daar hebben wij geen ambtenaar of priester van een patriarchale religie voor nodig. Wij leven sinds 1988 samen en delen alles samen. Daar tegenover staan mensen die 'op huwelijkse voorwaarden' trouwen, die bij een conflict gewoon 'dag' zeggen en uit elkaar gaan. De overheid discrimineert op religieuze grondslag.

Achteruitgang van de Staten Generaal:

Ik heb in de afgelopen 35 jaar regelmatig geschreven aan tweede kamer leden en aan de tweede kamer. In de jaren '80 kreeg ik normale antwoorden, waaruit een zeker begrip van de situatie bleek. In de jaren '90 werden dat soort antwoorden zeldzaam. In deze eeuw heb ik in 2002 een behoorlijk antwoord gehad van Saskia Noorman-den Uyl. Twee keer heb ik van de SP antwoorden gehad waaruit ten minste begrip van de situatie bleek. Als ik al eens antwoord kreeg van CDA of VVD waren deze hilarisch, hadden zo in een scene van monty python gekund. Over de PVV en het niveau van de PVV-ers zullen we het maar niet hebben. Ik heb in ieder geval nooit antwoord van een PVV-er gehad.

Woekerpolisboeven:

Een ander sterk voorbeeld van het bedroevende niveau van de Staten Generaal is het niet aanpakken van de woekerpolisboeven. Deze problematiek is sinds 2006 voortdurend in het nieuws. De woekerpolisboeven liegen er op los, daarbij van harte gesteund door mini-ster de Jager. Ik heb de tweede kamer gevraagd om strafrechterlijke vervolging. Geen interesse. Ik heb een aanklacht ingediend op het politiebureau. Dat is toen doodgezwegen door het OM. Na een klacht bij de Nationale Ombudsman stelde het OM doodleuk dat er nooit procesverbaal was opgemaakt. Bij de correspondentie plaatste men het procesverbaalnummer als mijn kenmerk. Nadat ik eindelijk een afwijzing van mijn klacht kreeg van een juridisch medewerkster van het OM, niet eens van een officier van justitie, ben ik een artikel 12 procedure begonnen. Deze is nu in een beslissend stadium. Klik hier voor details

De woekerpolisboeven hebben miljarden van ons gestolen. Tien jaar geleden was Nederland een 'high trust society', inmiddels zijn we een 'low trust society' en we zijn hard opweg om een 'no trust society' of zelfs een 'failed state' te worden. De woekerpolisboeven hebben niet alleen geld maar ook het vertrouwen gestolen. Daarbij zijn ze geholpen door de leden der Staten Generaal. Tegenwoordig zien politici hun tijd in de politiek als een 'tour-of-duty', als tropenjaren, met aan het einde van de regenboog lucratieve commissariaten en andere luizenbaantjes, bij voorkeur bij woekerpolisboeven.

De consumenten-organisaties? De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben via stichting Verliespolis overeenkomsten gesloten met de woekerpolisboeven en ons geadviseerd hiermee akkoord te gaan. Dat heb ik eerst in goed vertrouwen gedaan, met de mogelijkheid om mijn vertrouwen op te zeggen. Toen het akkoord uitgewerkt was, stelde Delta Lloyd tegen mij: "Wij gaan uw inleg voor uw hypotheek 30 jaar afromen, zodat er aan het einde van die 30 jaar geen inleg meer overblijft. Daarna gaan wij bekijken, of we u een fooi teruggeven." Dat akkoord werd in januari 2011 nog verdedigd door Vereniging Eigen Huis in het verenigingsblad, als het best haalbare. Ik heb meteen mijn lidmaatschap opgezegd.

Criminele elite:

De woekerpolisboeven en de financiele instellingen die de crisis hebben veroorzaakt zijn grotendeels dezelfde criminelen. Mini-ster de Jager is grote vrienden met dit tuig van de richel. De leden der tweede kamer houden ze liever te vriend in de hoop op wat leuke luizenbaantjes na hun kamerlidmaatschap.

Europa zit in een diepe financiele crisis. Wilders, Rutte en De Jager geven de Grieken en de Italianen en de Spanjaarden de schuld. Maar wie is schuldig? De gewone griek? Die is net zo verraden door de politici als wij. Griekse politici hebben een smerige deal gesloten met criminelen van de financiele wereld. Daardoor mochten ze meedoen met de EU. De overige EU-politici wisten wat er speelde, maar deden net alsof ze niets wisten. Nu worden wij geacht de rekening te betalen, want de criminele financiele organisaties mogen niet failliet gaan. Dat mag niet, want zij zorgen voor luizenbaantjes van de politici na hun 'tour-of-duty'.

Kan de politiek mij uitleggen, waarom financiele instellingen zoals goldman sachs en hun directie nog niet vervolgd zijn? Waarom is er nog geen internationaal arrestatiebevel tegen alle directieleden en hogere managers van goldman sachs?

Beperken we ons tot Nederland. Wanneer een kleine wetsovertreder zoals Willem Holleeder een paar collega's afperst onder dreiging van fysiek geweld, verspilt het OM duizenden of zelfs meer dan tienduizend mensuren en schroomt men er niet voor om hun zaak te baseren op een kroongetuige, die gewoon een pathologische leugenaar is. Wanneer een grote criminele organisatie als Delta Lloyd een aanzienlijk deel van de nederlandse bevolking oplicht en vele mensen met inzet van juridisch en economisch geweld afperst en dwingt tot een onbehoorlijke schikking, dan is het OM niet bereid om daar zelfs maar een uur aan te besteden. Is dat omdat Delta Lloyd en soortgelijke bedrijven een aanzienlijk deel van de nederlandse elite in de raad van commissarissen hebben? Is het OM er alleen om kleine criminelen aan te pakken en om grote criminelen te beschermen? Is de BV Nederland een kartel van maffiose organisaties en is de minister-president de Capo-di-tutti-Capi? Die schijn wordt op deze wijze wel gewekt.

Landverraad:

In wanhoop wendt het volk zich tot de rattenvanger van Nederland: Wilders. Wilders wijst subsidie voor zijn partij af en krijgt zijn geld van politieke extremisten: anti-islamisten en extreme zionisten uit de USA en Israel.

Op wikipedia.nl staat:

Landverrader

Een landverrader is een persoon (of organisatie) die in een bepaalde situatie de loyaliteit aan zijn land verruilt voor loyaliteit aan de vijand. ...

Wilders heeft zich verkocht aan buitenlandse extremistische organisaties en schaadt opzettelijk de belangen van Nederland en Europa. De EU is uiterst kritisch tegenover Israel en zijn racistische politiek ten aanzien van de Palestijnen. Dus moet de EU kapot. Men kan nu gaan blerren over 'anti-semitisme' omdat ik een 'joodse samenzwering' zou suggereren. Ik suggereer niks en zeker niets over joden. Veel gematigde joden zijn fel tegen Wilders en tegen zijn geldschieters. Ik geef wel aanwijzingen voor een zionistische agenda en landverraad van Wilders. Wilders zit in hetzelfde schuitje als Anton Mussert van de NSB. Net als Mussert steunt Wilders op steun uit het buitenland. Voor WO II mochten we daar geen kwaad woord over zeggen, want het grote Duitsland was onze grote vriend. Israel is nu onze grootste vriend, hoewel dit een racistisch land is, waar minderheden systematisch worden gediscrimineerd en waar joden systematisch worden voorgetrokken. Ondertussen wijzen onze zeer verachte politieke leiders met een vermanend vingertje naar Indonesië, want daar worden de mensenrechten geschonden. Kotsbakkie bij ???

Tijdens de kabinetsformatie wist Wilders niet wat hij wilde. De Mossad-agent die hem runt, was op vakantie. Toen die terug was, wist Wilders ineens dat hij geen kabinet wilde. Ex-PVV-ers klagen over het gebrek aan leiderschap van Wilders. Hij laat vaak blijken, dat hij niet weet wat hij wil. Dat is niet te wijten aan Wilders, de grote leider staat ver boven ieder verwijt. Wilders weet niet wat hij moet willen zodra hij zijn Mossad-agent niet kan bereiken. Dan weet hij gewoon niet wat hij moet willen.

Wanneer een moslim-partij gefinancierd zou worden door Saudie Arabie of Pakistan, zou je Wilders eens moeten horen. Kijk je goed naar Gekke Geert, dan zie je een zionistische versie van de taliban. Hoe onnozel moet je zijn om op zo'n figuur te stemmen.

Anti-europees socialisme:

De SP is voor velen een alternatief. Vergeleken met de meeste partijen heeft de SP duidelijke voordelen. Er is veel minder sprake van corruptie, baantjesjagen en zelfverrijking. Helaas doet de SP mee aan het anti-EU-sentiment. De vakbonden zijn net zo achtergebleven. Waarom is er nog geen Europese Sociaal Democratische Beweging, een Europese Vakbond, etcetera?

Verenigde Staten van Europa:

Er is geen alternatief voor de EU. Nederland is een achtergebleven provincie van Europa. We moeten niet achteruit maar vooruit. We moeten kiezen:

  • Tegen de gevestigde orde;
  • Voor de United States of Europe
    • met een direct gekozen president
    • en een duidelijke grondwet zonder bevoordeling van (een bepaalde) religie en zonder verwijzing naar een god;
  • En voor een betrouwbare rechtstaat.

Balkenende heeft ons in een referendum gevraagd, of wij een Europese grondwet wilden. Deze Christenhond wilde in die grondwet een speciale plaats voor zijn woestijngodje. Daar hebben we luid en duidelijk 'NEEN' tegen gezegd. Toen zei Balkenende: Dan noemen we het anders, we weigeren een nieuw referendum en we zeggen namens jullie achterlijke nederlanders 'JA'. Balkenende gaf dus de soevereiniteit over Nederland op terwijl we 'NEEN' hadden gezegd. Dat is landverraad.

Ter verduidelijking:

Aangaande het gebruik van het woord 'Christenhond' in de vorige alinea. Er zijn gewone christenen en er zijn Christenhonden. Christenhonden zijn degenen die hun geloof boven andere geloven plaatsen en die zichzelf boven andere mensen plaatsen. Christenhonden kunnen zichzelf genezen door een bedevaart naar Auschwitz op blote voeten: drie stappen voorwaarts, twee achterwaarts, op blote knieën knielen en dan zeggen: 'Ik mag mezelf niet boven mijn medemensen plaatsen!' Zou goed zijn voor Balkenende en co.

Wij hebben geen 'NEEN' gezegd tegen een Verenigde Staten van Europa. We hebben 'NEEN' gezegd tegen een christelijke grondwet. En we hebben 'NEEN' gezegd over het corruptie-paradijs Brussel, tegen een ongecontroleerde soep van ambtenaren, lobby-isten en derde rangs politici. We hebben 'NEEN' gezegd tegen het verlies aan controle en zeggenschap.

Wat wij willen is meer controle en meer zeggenschap. Nationale regeringen, nationaliteiten, nationalisme zijn iets uit een ver verleden. De natie-staat is verleden tijd. De operette-figuren in de 'nationale hoofdsteden' willen daar niet aan. We moeten ze negeren en opzij zetten. En daarna strafrechterlijk vervolgen voor alles wat ze hebben aangericht.

Europese partijen en bonden:

We willen geen SP, VVD, CDA of D66. We willen een Europese Socialitische Partij, Europese Liberalen, Europese Sociaal Democraten. We willen dus een E-SP inplaats van de SP en E2012 inplaats van D66.

We willen geen FNV of CNV. We willen Europese Vakbewegingen.

We willen geen Consumentenbond. We willen een Europese Consumenten Bond.

We willen geen nederlandse bestuurders en politici. We hebben genoeg van de chaos, die nationalistische bestuurders en politici hebben aangericht. We willen Europeanen, die het bestaan van landsgrenzen en nationaliteiten glashard ontkennen.

En vooral willen we een Europese FBI met een heel groot budget. We willen een zeer uitgebreid strafrechterlijk onderzoek naar de financiele instellingen, naar woekerpolisboeven, naar Goldman Sachs. We willen dat de criminele financiele organisaties ontmanteld worden en de leiders achter de tralies gaan. En we willen in beslag name van al hun bezittingen.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Vuile oorlog sinds 1982

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

Koude oorlog
Het gele hesjes protest is niet effectief. Men kan beter protesteren tegen de pensioenfondsen.
Voorstel voor een Europese Partij voor Cosumenten Belangen
Betere bescherming van consumenten

Politiek Den Haag prventief ruimen.

Volgens de Raad van Europa: 'Politiek en bestuur in Nederland moeten dringend op de schop'.

Deze uitspraak is veel te mild. Naar mijn mening:

De gehele top van Nederland is volledig doorgerot.

De politieke partijen functioneren als maffia-families, mini-ster-president Mark Rutte is feitelijk de 'Capo di tutti capi' van de beestenbende.

Maar als u enig fatsoen heeft:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Landverraders eisen uw stem
VVD totaal onbetrouwbaar
Waarom geen actie tegen Geert Wilders en de PVV. De PVV is ondemocratisch en wordt gefinancierd door Nationaal Zionisten. Wilders is een landverrader
Open brief aan de Tweede Kamer over hypotheekrente
Hoe kun je wel voordeurdeler zijn en geen fiscaal partner ???
Mag een 11-voudige brandmoordenaar vice-voorzitter worden van de Raad van Staten ???
Politiek schuldig aan verwijfd getut!
Vermindering administratieve lastendruk en deregulering.
Opheffen politieke partijen.
Prestatie-contract met tweede kamer.
Tweede kamer kan beter gehalveerd worden
Eerste kamer doet zijn werk niet en kan beter worden opgeheven
Rechten en plichten van de staat
Maatregelen tegen media-magnaten
Naar een nieuwe democratie
Ontwikkeld door Nul-A Computers