Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

19  Jul  2013

Stop de windmolen waanzin

Overheid geeft subsidie voor genocide

Open brief aan de tweede kamer:

Geachte leden der Tweede Kamer der Staten Generaal

Ik vraag mij af of 'de haagse politiek'

 • onwetend
 • stapelgek
 • crimineel

is.

Voorlopig houd ik het op onwetend, slecht voorgelicht. Dat euvel hef ik met deze email op. Na ontvangst van deze email kunt u niet meer zeggen: 'We hebben het niet geweten.'

Energieakkoord

Onlangs is er een energieakkoord gesloten. Volgens dit akkoord komen er duizenden windmolens op land en op zee bij. Ik neem aan dat tot zoiets onzinnigs is besloten uit onwetendheid. Laat ik u even voorlichten.

Meervoudige genocide: Vleermuizen sterven uit.

Windmolens op het land zouden goed zijn voor het milieu. In werkelijkheid zijn het moordmachines die groepen van zoogdiersoorten uitroeien. Het is dus weloverwogen meervoudige genocide.

De longen van vleermuizen zijn uiterst gevoelig voor luchtdruk verschillen. Grote windmolens veroorzaken enorme luchtdrukverschillen, waardoor de longen van de vleermuizen uit elkaar spatten. Stelt u zich dat eens voor: dat uw longen uit elkaar spatten en dat u daarna verstikt. Vleermuizen zijn essentieel voor een gezond eco-systeem. Worden de vleermuizen in een gebied vermoord, komen er meer insecten-plagen, moeten de boeren veel meer spuiten.

Vleermuizen krijgen meestal maar één jong per jaar. Windmolens vermoorden veel meer vleermuizen dan vervangen kunnen worden door voortplanting. Windmolens zijn dus instrumenten, waarmee genocide wordt gepleegd tegen een groep van zoogdiersoorten.

Moeten we toestaan dat de overheid subsidie geeft voor genocide ???

Windmolens groen??? Het zijn gitzwarte moordmachines.

Zie artikelen:

German Wind Farms Can Kill Bats from Near and Far, Research Suggests

How Do Wind Turbines Kill Birds?

Ik heb GreenPeace en GroenLinks op de hoogte gesteld van deze feiten. Zij zijn toch nog steeds warm voorstander van windmolens op het land. Misschien kan GroenLinks zijn naam veranderen in BruinRechts. BlackWar lijkt me wel een toepasselijke naam voor GreenPeace.

Marteling, misdaden tegen de menselijkheid:

Wanneer men een politieke gevangene 24 uur per dag en wekenlang blootstelt aan zware geluidsgolven van 1-3 hz. spreekt men van marteling en ernstige misdaden tegen de menselijkheid.

Met jullie randstedelijke arrogantie willen jullie de bevolking van NO-nederland 24 uur per dag, 365 dagen per jaar 30 jaar lang onderwerpen aan deze marteling.

Volgens uw energieakkoord zouden er gigantische windmolens in Noord-oost Nederland komen, bijvoorbeeld bij de N33. Piekhoogte bijna 200 meter. Hoger dan de euromast.

Zulke enorme windmolens veroorzaken enorme luchtdrukverschillen in huizen in de windschaduw van de windmolens. Deze laagfrequente geluidsgolven zijn onhoorbaar maar veroorzaken wel voortdurend bloeddrukverschillen. Op langere termijn worden mensen (en dieren) daar doodziek van.

Zie: wind turbine syndrome

Windmolen ziekte wordt afgedaan als iets dat zich verspreid heeft door communicatie door tegenstanders van windmolens. Feit is, dat er geen behoorlijk onderzoek naar is gedaan. En dat de windmolens steeds groter worden en de impact steeds groter wordt.

De hypofyse en hypothalamus proberen met hormonen de bloeddruk op peil te houden. Wordt de bloeddruk met laag frequente (1-3 Hz) luchtdrukgolven voortdurend ontregeld, dan slaan de hypofyse en hypothalamus op hol. Dat geeft ernstige psychische en fysiologische problemen.

Voortdurende sterke bloeddrukschommelingen veroorzaken eerst vage klachten van verschillende aard. Daarna ontwikkelt men een ziekte. Uiteindelijk breekt het lichaam op de zwakste schakel. Bij verschillende mensen is die zwakste schakel op verschillende punten. Mensen worden dus ziek en gaan dood aan uiteenlopende symptomen. Maar de basisoorzaak is steeds dezelfde: voortdurende bloeddrukverschillen, veroorzaakt door luchtdruk verschillen veroorzaakt door windmolens.

Schadelijke effecten op 5 kilometer afstand

Volgens het artikel Wind Turbine Syndrome What's It All About?

"What has been demonstrated by those working in the field is that changes do occur in people living even 5km (3 miles) from turbines. A sleep disturbance general physical and mental well-being study by Dr Michael Nissenbaum showed effects on sleep and mood that were present decreasing in proportion to the distance from the wind turbines. It was thought 5km would be a control distance - but it proved to still show changes. "

Een cirkel met een straal van 5 km heeft een oppervlakte van 78,5 vierkante kilometer of 7850 ha. Wilt u rondom een windmolen alle bewoners op 7850 ha uitkopen en dat land leeg laten? Of wilt u subsidie verstrekken om de bewoners in zo'n zone op te zadelen met gezondheidsklachten ???

Politionele acties en neo-kolonialisme

Mijn vrouw en ik zijn naar het uiterste noord-oosten van Nederland verhuisd voor de schone lucht en de rust. In onze directe omgeving zijn de plannen voor windmolens afgewezen, daar komt u dus goed mee weg.

Het noord-oosten van Nederland is de laatste plaats in Nederland waar mensen met CARA nog enigszins kunnen leven. U schijnt nu van mening te zijn, dat deze rust dringend en grondig verstoord moet worden.

Stel dat een bewoner een kabel om een windmolen legt en deze met een tractor of truck omtrekt, gewoon omdat zijn vrouw stapelgek wordt van die windmolen, wat besluiten jullie dan in Den Haag?

Stel dat NO-Nederland in opstand komt tegen het randstedelijke kolonialisme. Sturen jullie dan het leger om ons witte negertjes in Groningen en Drente mores te leren? Komen er dan 'politionele acties' zoals tegen Indonesie?

En wat doen jullie als er een Grune Armee Faction wordt opgericht? Andreas Baader en Gudrun Enslin in de polder. Leuk voor een drama-serie. Niet verstandig om dat in werkelijkheid te creeren.

Nederland is geen land maar een stadstaat

Jullie grootste fout is dat jullie Nederland zien als een land. Beter is het om Nederland te vergelijken met New York City of Los Angeles. Nederland is een stadstaat, de randstad is de binnenstad, de omliggende provincies zijn de buitenwijken.

Met de energie-ambities van 2020 probeert Nederland zich te meten met landen als Duitsland, Frankrijk en Polen. Dat is niet realistisch. In New York City boort men niet naar schaliegas en men bouwt er ook geen windmolens groter dan de euromast. Van een stadstaat moet men niet verwachten, dat het alle energie opwekt. Vaak is het beter om de energie te importeren.

Als jullie subsidie willen geven voor groene energie, kunnen jullie ook import van zonnestroom uit Noord-afrika subsidieren. Versterk je daar de economie, verbeter je de samenwerking tussen de EU en Noord-Afrika en ben je echt groen bezig.

Jullie smijten geld weg. Ga eens bezuinigen.

Volgens het energieakkoord komen er nieuwe windmolenparken op zee. Van ons belastinggeld. En ondertussen hangen er miljarden aan bezuinigingen boven ons hoofd. Vindt u het dan vreemd als mensen gaan denken dat jullie in Den Haag stapelgek zijn ???

Windmolens op zee zijn veel te duur. Het subsidieren van windmolenparken op zee levert nauwelijks nieuwe technologische kennis op. Het is geen water naar de zee dragen, maar belastinggeld in zee storten. De windmolen-maffia is daar heel blij mee. Als belastingbetaler ben ik woedend.

Om windmolens op zee rendabel te maken is er een schip nodig, waarmee men bij ruw weer onderhoud kan verrichten aan windmolens. Subsidie voor de ontwikkeling van zo'n schip levert veel nieuwe technologische kennis op en kan de scheepsbouw een nieuwe impuls geven. Het is dus veel effectiever om ontwikkelingssubsidie te geven voor zo'n schip. De regio Rotterdam en de TU Delft zullen er blij mee zijn.

Stop de windmolen waanzin

Ik roep u op om rigoreus een streep te halen door de subsidies voor windmolens. Grote windmolens op het land zijn misdadig, een misdaad tegen de menselijkheid en een enorme misdaad tegen de vleermuizen. Windmolens op zee is weggooien van belastinggeld. In een tijd van grote bezuinigingen is dat gewoon landverraad.

Betere alternatieven

Het is niet zo dat windmolens nodig zijn voor een groen milieu. Op land verpesten ze het milieu. Op zee misschien ook. In ieder geval zijn ze te duur.

En er zijn veel betere alternatieven, die geen of minder subsidie vragen. Ik noem een voorbeeld.

Kleine biomassa / kolen centrales

Stelt u zich een kleine stoomturbine voor, die gestookt wordt op agrarisch afval. Als het afval op is, wordt gestookt met steenkool of bruinkool.

Zo'n centrale staat niet in de eemshaven of op de tweede maasvlakte, maar bijvoorbeeld in het Westland. En het gaat om tientallen of honderden kleine centrales. Een centrale moet kunnen worden bediend door een boerenfamilie.

Deze centrales leveren warmte, CO2 en elektriciteit aan de kassen en verstoken afval van de kassen. En ze leveren elektriciteit aan het net. Pas als het agrarisch afval op is verstookt men kolen of gas.

Overal waar veel kassen staan worden dergelijke kleine centrales gebouwd. Dit geeft een robuuste energievoorziening, die ongevoelig is voor terroristische aanslagen en waarmee geen grote ongelukken kunnen gebeuren.

Combinatie met zonne-energie

Naarmate meer zonnepanelen worden geinstalleerd wordt het verschil tussen zomerse en winters elektriciteits opwekking groter. Grote centrales kunnen hier slecht mee overweg. Een netwerk van kleine biomassa centrales zijn veel flexibeler. Rond 21 juni legt men gewoon een aantal van deze centrales stil. Als het geinstalleerde vermogen aan zonne-panelen groter wordt, wordt de periode waarop deze centrales stil liggen groter. Totdat ze bijvoorbeeld alleen tussen september en april gebruikt worden.

In de zomermaanden hebben de kassen geen behoefte aan warmte, in de wintermaanden wel. De combinatie met zonnepanelen is dus zeer gunstig.

Om het systeem te optimaliseren zouden in de kassen 's winters extra CO2 van de centrales kunnen opslaan in tanks, die ze zomers kunnen gebruiken om de CO2 in de kassen te verhogen.

Luister eens naar onafhankelijke deskundigen

In iets andere woorden heb ik dit voorstel al in 2009 gelanceerd. Zie: Groene revolutie

Er wordt veel te veel geluisterd naar energiebedrijven en milieu-idioten. De energiebedrijven willen alleen maar subsidie om geld te verdienen. De milieu-idioten weten gewoon niet waar ze het over hebben en willen niet toegeven dat ze op de verkeerde weg zitten. GroenLinks en GreenPeace marcheren gewoon door met hun windmolen-waanzin, terwijl ik ze meermalen uitdrukkelijk op de hoogte heb gesteld van de inktzwarte consequenties van hun waanzin. Zie ondermeer GreenPeace loopt met molentjes

Kort samengevat:

 • Geen (grote) windmolens meer op het land, want deze zijn schadelijk voor het milieu, schadelijk voor mens en dier en zijn pure geldverspilling.
 • Geen subsidie meer voor windmolens op zee, dat is gewoon belastinggeld in zee werpen. Geef liever subsidie voor de ontwikkeling van een schip waarmee onderhoud aan windmolens op zee goedkoper wordt.
 • Stimuleer de bouw van kleine biomassa centrales in gebieden met veel kassen, die operationeel te houden zijn door een boerenfamilie.
 • Mocht u van mening zijn dat we geld teveel hebben en dat het niet erg is om belastinggeld over de balk te smijten, subsidieer dan zonne-stroom uit Noord-Afrika. Dat is aanzienlijk beter dan geld in zee werpen. Of importeer zonne-stroom uit Spanje, Portugal en Griekenland. Veel beter voor de europese economie dan windmolens.

U bent niet langer onwetend

Na ontvangst van deze email kunt u niet langer stellen, dat uw beleid voortkwam uit onwetendheid. Gaat u door met de windmolen-waanzin, dan is dat een bewuste keuze waarmee u kleur bekent. Kiest u ervoor om door te gaan met genocide tegen vleermuizen en marteling van bewoners op het platte land, dan wordt u daarop afgerekend.

Hoogachtend, Andreas

 

Email van 7-10-2013 aan de tweede kamer leden

L.s.,

Mini-ster Mansveld stelt in Trouw, dat zij en Kamp proberen het energie-akkoord te redden. Hebben ze niets beters te doen?

19 juli schreef ik u een email 'Stop de windmolen waanzin'.

Alleen de VVD heeft gereageerd en stelde, dat zij ook tegen windmolens zijn, maar gedwongen worden door de PvdA.

Windmolens in strijd met flora en fauna wet:

Volgens artikel 9 van de Flora en Fauna wet is het verboden beschermde dieren opzettelijk te doden. Grote windmolens veroorzaken grote luchtdrukverschillen. De longen van vleermuizen zijn bijzonder gevoelig voor deze luchtdrukverschillen. Op grote afstand veroorzaken windmolens inwendige bloedingen en longschade, waardoor de vleermuizen doodbloeden of stikken. Zie: German Wind Farms Can Kill Bats from Near and Far, Research Suggests

Het plaatsen van windmolens op het land komt feitelijk neer op het op grote schaal doden of zelfs volledig uitroeien van vleermuizen. Dat is een ernstige schending van artikel 9 van de Flora en Fauna wet. Op grond hiervan verzoek ik u onmiddelijk te besluiten tot een algeheel verbod op het plaatsen van windmolens (op het land). Tevens verzoek ik u te overwegen bestaande windmolens op het land te slopen.

Sluiten kolencentrales is waanzin en strijdig met EU-recht

De EU heeft regels tegen kartelvorming. Het sluiten van oude kolencentrales is strijdig met het anti-kartel recht.

Bovendien is het waanzin. Zie hieronder.

 • Optie 1. Elektriciteit opwekken met aardgas.
 • Optie 2. Elektriciteit opwekken met kolen en stadsbussen laten rijden op aardgas.
 • Optie 2 is minder vervuilend en beter voor Cara-patienten.

Je kunt gas maar een keer verstoken. Jullie willen kolencentrales sluiten en naar schaliegas boren. Zijn jullie stapel krankzinnig of zo ???

 • Optie 1. Auto's laten rijden op olie.
 • Optie 2. Auto's laten rijden op elektriciteit van kolencentrales.
 • Optie 2 is minder vervuilend.

Je kunt olie maar een keer verstoken. Jullie willen kolencentrales sluiten en auto's laten rijden op olie uit teerzanden. Dat noemen jullie 'milieu-beleid' ???

Windmolens op het Binnenhof

Als jullie graag windenergie willen opwekken, kan dat op het Binnenhof. Laat ieder kamerlid een molentje op het hoofd binden. Jullie stoten zoveel gebakken lucht uit, dat het vermogen aan windenergie meteen verdubbelt. Bovendien denk ik, dat een molentje op het hoofd van Samsom heel goed staat. Ik noem Samsom met name, omdat de VVD al heeft laten weten, dat zij tegen de windmolenwaanzin is, maar gedwongen wordt door de PvdA.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
CO2-opslag is veel te duur
Dijkhoff, doe je werk beter
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers