Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

23  Okt  2013

GreenPeace en energiebedrijven misleiden u

23-10-2013

Open email aan de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Geachte kamerleden

Volgens GreenPeace zijn kolencentrales vervuilend en moeten ze dicht. De energiebedrijven roken hun kans om goedkoop te saneren met steun van de belastingbetaler. De overheid tuinde daar in en sloot een idioot energie-akkoord. En is inmiddels beschuldigd van deelname aan een kartel, hetgeen tegen het EU-recht is.

Zijn kolencentrales vervuilender dan gascentrales?

1 kg steenkool levert 8,1 kWh en kost 2,6 kg CO2.

1 m3 aardgas levert 11 kWh en kost 2,5 kg CO2. (bron: co2minderen.be ).

1 kWh kost dus 0,32 kg CO bij steenkool en 0,23 kg CO2 bij aardgas.

Steenkool kost dus 1,4 keer zoveel CO2 als aardgas.

Tenzij aardgas schaliegas is.

De winning van schaliesgas kost energie. 20% tot 67% van de energie in aardgas gaat verloren bij winning. Bij 20% vervuilt een gascentrale op schaliegas al bijna evenveel als een kolencentrale. In de meeste gevallen is een gascentrale op schaliegas vervuilender. Wilt u naar schaliegas gaan boren en dat gebruiken voor elektriciteits-opwekking en met geld van de burgers het sluiten van kolencentrales afdwingen ??? Wilt u ons geld gebruiken voor maatregelen die het milieu alleen maar schaden ???

Gas voor stadsbussen, kolen voor elektriciteit

Gas kun je maar één keer verbruiken. Gebruik je het gas voor stadsbussen, vermindert het fijnstof en vervuilen we minder. Gas voor elektriciteitscentrales gebruiken is gewoon een misdaad tegen het milieu.

Kolen zijn schoon vergeleken met aardolie

We worden voortdurend gecronfronteerd met olierampen. Heeft u wel eens van een kolenramp gehoord? Als een schip met kolen zinkt, zinken de kolen gewoon naar de boden van de zee of oceaan. Geen probleem.

1 kg benzine levert 9,1 kWh en kost 2,4 kg CO2. Een benzine-auto haalt gewoonlijk geen 20% rendement. Per nuttige gebruikte kWh kost een benzine-auto 1,32 kg CO2.

1 kg steenkool levert 8,1 kWh en kost 2,6 kg CO2. Een oude kolencentrale met hergebruik van warmte haalt gemakkelijk 50% rendement. 1 kWh kost dan 0,64 kg CO2. Met een rendement van 90% kost een elektrische auto dan 0,71 kg CO2 per kWh.

Een benzine-auto is bijna 2 keer zo vervuilend als een auto op kolenstroom. Als de olie uit Saudie Arabie komt. Komt de olie uit teerzanden van Canada, dan is 65% van de energie gebruikt bij de productie. Dan is een benzine-auto 6 keer zo vervuilend als een auto op kolenstroom.

De energiebedrijven kunnen de groene stroompieken niet meer opvangen. Het is toch wat he, met die energiebedrijven. We moeten stoppen met zonne-energie, anders gaat het helemaal fout. Dat zeggen ze.

Dan wordt het tijd om de rol van energie-bedrijven te verminderen en tank-stations te stimuleren een grotere rol te spelen in de elektriciteitsvoorziening.

De oplossing is heel simpel:

Plaats waterstoftanks hydrolyse-apparatuur en brandstofcellen bij tankstations. Wanneer er teveel stroom is, maakt men bij het tankstation waterstof van stroom. Is er te weinig stroom, maakt men van stroom waterstof. Dan krijgen we gelijk een waterstof infrastructuur. Dan komt er ruimte voor waterstof-auto's. Dan verdwijnt het fijnstof uit de steden en hebben we minder gezondheidsklachten.

Verscheur het energie-akkoord:

  1. Verscheur het energie-akkoord.
  2. Weiger nog te onderhandelen of te overleggen met de energie-bedrijven of GreenPeace. Kom gewoon met een duidelijk beleid met goede marktwerking.
  3. Stimuleer tankstations te investeren in waterstof infra structuur. Is er teveel stroom, daalt de stroomprijs. Kan men goedkoop waterstof maken. Is er te weinig stroom, stijgt de stroomprijs. Kan men met winst de energie weer verkopen.

Belangrijkste vraag:

De conversie van stroom in waterstof en waterstof in stroom gaat gepaard met energie-verliezen. Is het prijsverschil tussen goedkope stroom en dure stroom groot genoeg om de investeringen te rechtvaardigen. Zo ja, laat dan de markt zijn werk doen. Zo nee, geef daar dan gerichte subsidie zolang als het nodig is. Laat TNO dit uitzoeken.

De tankstations kunnen zomers waterstof maken (veel zonne-energie) en 's winters stroom maken. Door dit decentraal te doen dalen de transportkosten van elektriciteit. Maakt het leven van Tennet gelijk een stuk gemakkelijker.

Waterstof-auto's:

Als er eenmaal een waterstof infrastructuur ligt kan de waterstof auto doorbreken. Dan kan het transport overschakelen op zonne-energie. Het transport zorgt voor de meeste vervuiling in nederland, met name in de steden. Daar schoner worden is belangrijk.

Houdt op met symbool-politiek en stap over op pragmatische politiek Kolencentrales sluiten is symbool-politiek en een zeer slechte investering. Bevorder liever het elektrisch rijden en gebruik die kolenstroom. We moeten af van onze olie-verslaving en gas-verslaving. Met name van schaliegas en olie uit teerzanden. De kolen schaffen we later wel af.

Hoogachtend, Andreas

21-11-2013

Beste Andreas,

Bedankt voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. De SP is voor een snelle overgang naar duurzame energiebronnen. Het gaat echter nog wel een jaartje of 50 duren voor we enigszins los zijn van Olie, kolen en gas. Gas is van die drie in onze ogen de schoonste transistiebrandstof.

Dat de vijf vuilste kolencentrales worden gesloten is in onze ogen dan ook goed. Dat voorkomt een hoop vuile uitstoot en het brengt gas wat meer in beeld als aantrekkelijke brandstof.

Dat kolen nog lange tijd mee doen in de energiemarkt is met de komst van die nieuwe centrales onvermijdelijk. Dan kunnen we er inderdaad maar het beste van maken en de energie zo slim en zuinig mogelijk inzetten via electrische auto's, omzetting in gas en waterstof. Laten we vooral geen enkele optie uitsluiten. We gebruiken nu eenmaal een gigantische hoeveelheid energie.

Met vriendelijke groet, Patrick van Lunteren, Medewerker SP Tweede Kamerfractie

26-11-2013, antwoord aan SP

Beste mensen,

U noemt gas een aantrekkelijke brandstof. Impliciet stelt u, dat u een warm voorstander bent van schaliegas-winning. En van aankoop van gas uit landen met dubieuze regimes.

Aangenomen dat bij schaliegas-winning de helft van de energie verloren gaat bij de winning, is schaliegas aanzienlijk vervuilender dan steenkool. U wilt blijkbaar ook de drinkwater-voorziening in gevaar brengen.

Gasgebruik gaat ook gepaard met politieke vervuiling en van geldverspilling. Wanneer we gas kopen van dubieuze regimes, vloeit geld uit de EU naar criminelen. Met grootschalige schending van de mensenrechten als gevolg. Wanneer we kolen uit EU-landen gebruiken, blijft het geld in de EU. Dit geld kunnen we dan weer gebruiken voor zonnepanelen.

Ik stel voor, dat u nog eens goed gaat kijken naar uw standpunten. Daarbij zou u kunnen kijken naar de gehele keten, niet naar een enkel detail.

Met vriendelijke groet, Andreas

18-12-2013, antwoord aan SP

Beste Patrick,

Ik vind niet, dat ik kort door de bocht ga.

Er is een beperkte hoeveelheid gemakkelijk winbaar gas van fatsoenlijke landen. Er is vrij veel moeilijk winbaar gas (zoals schaliegas) en gas uit landen met een dubieus regime. Kiezen we tegen kolen en voor gas, dan dwingen we onszelf dubieus gas te gebruiken. Hoe wilt u het de bevolking uitleggen als u kolencentrales sluit en dan naar schaliegas gaat boren?

Naschrift 04-03-2014

De Russische bezetting van de Krim bevestigt mijn stelling. Afhankelijkheid van energie uit dubieuze landen is ongewenst.

De winning van schaliegas kost zoveel energie (= co2 uitstoot), dat elektriciteit uit schaliegas vervuilender is dan elektriciteit uit steenkool of bruinkool. Elektriciteit uit gas is veel duurder dan elektriciteit uit kolen. Als we het prijsverschil investeren in zonne-energie, dan is kolenstroom plus investeren in zonne-energie veel beter dan stroom uit gemakkelijk winbaar gas.

Inplaats van grote kolencentrales kan Europa ook inzetten op kleine biomassa centrales, te bedienen door een boerengezin. Zolang er biomassa in de buurt is, stookt men biomassa. (Stro, plantaardig restmateriaal). Is de biomassa op, stookt men kolen bij. CO2 en afvalwarmte kan men in veel gevallen leveren aan tuinders in de omgeving. Op die manier wordt de stroomproductie veel milieu-vriendelijker dan stroomproductie met gas.

Met vriendelijke groet, Andreas

Beste Andreas.

Ik had bedacht dat we over konden stappen op kolen voor onze warmte voorzieningen, om rusland te temperen in hun wel erg makkelijke omgang met internationaal recht. Dit zou tevens een impuls kunnen geven aan onze werkloosheid / crisis, door de mijnen weer te openen en hout / kolen fornuizen te installeeren in de nederlandse huishoudens.

Grappig om te zien dat de co2 uitstoot helemaal niet veel scheelt. Raar ook dat dit idee niet door veel meer mensen wordt uitgedragen, ook lees ik op uw co2 profiel dat het stoken van kolen veel goedkoper is dan gas. Nog een tip voor de gemeenteraad verkiezing?

gogorgo

 

De kolenmijnen in Limburg heropenen lijkt me een slecht idee. De kosten van heropenen zijn heel hoog en we hebben niet zo lang kolen nodig. Maar elders in europa kan veel steenkool en bruinkool gewonnen worden. De EU kan heel veel geld besparen, door europese kolen inplaats van russisch gas of arabische olie te gebruiken.

Ik heb aan de gemeenteraad van Oldambt een voorstel gestuurd over biomassa aangvuld met steenkool of bruinkool. WKK-centrales op biomassa. Als een groot aantal europese, amerikaanse en canadese gemeenten samen besluiten om kleine wkk-centrales voor bio-massa en kool aan te schaffen, kunnen ze in grote aantallen geproduceerd worden en worden ze heel goedkoop. Je krijgt dan ook een robuste stroom-infrastructuur. Ik heb nog geen reactie ontvangen, maar neem aan, dat er wel goed naar gekeken wordt.

Groetjes, Andreas

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
CO2-opslag is veel te duur
Dijkhoff, doe je werk beter
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers