Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

27  Sep  2014

Email aan Diederik Samsom, fractieleider PvdA

Negeer GreenPeace

Geachte heer Samsom,

GreenPeace heeft mij opgeroepen in uw oor te toeteren, dat u meer moet doen voor het klimaat. Dat vind ik onzinnig. Ik neem aan dat u doet wat mogelijk is. Van GreenPeace weet ik, dat ze met windmolentjes lopen. Zie mijn artikel: GreenPeace loopt met molentjes waarin ik aantoon, dat kolencentrales goed zijn voor het milieu.

Transport op waterstof:

Als we het transport laten overschakelen op waterstof en we produceren deze waterstof met elektriciteit van windmolens, zonnepanelen en kolencentrales, dan winnen we veel meer tegen dezelfde kosten. In 2015 komen er diverse waterstof personen auto's op de markt. Zie: Waterstof auto van Toyota Toyota wil de auto aanbieden op plaatsen met een ontwikkelde waterstof infrastructuur. Dit biedt kansen voor Nederland:

 1. Vaak is stroom uit Duitsland spotgoedkoop wanneer de wind aantrekt en vooral in de zomer wanneer zonnepanelen veel stroom leveren.
 2. Nederland heeft veilige tankstations buiten de bebouwde kom.
 3. Aan de grens met Duitsland hebben tankstations het vreselijk moeilijk.

Combineer deze punten:

 1. Geef tankstations in het grensgebied subsidie voor het installeren van waterstof apparatuur. Wijs het grensgebied met Duitsland aan als proefgebied met waterstof infrastructuur.
 2. Wanneer er veel stroom is, halen de tankstations het overschot van het net en produceren waterstof.

Wanneer de overschakeling op waterstof op gang begint te komen, ontstaat er een enorme vraag naar stroom. Dit zou zoveel mogelijk zonne-energie moeten zijn. Maar dat is voorlopig nog veel te weinig. Juist dan komt kolenstroom goed van pas. Een waterstof-auto op kolenstroom vervuilt veel minder dan een auto op arabische olie. Zelfs als we de kosten van terroristenbestrijding niet meerekenen.

Inplaats van ons geld te verspillen aan dure windmolens, kunnen we ons geld investeren in een waterstof infrastructuur. De tankstations zijn daarvoor al ideaal gelegen.

Zeg radicaal NEEN tegen (grote) windmolens op het land:

De VVD is al tegen windmolens. Wat nodig is voor fundamentele verandering is een ommezwaai bij de PvdA. Ik ben radicaal tegen (grote) windmolens op het land, omdat de luchtdrukverschillen de longen van vleermuizen kapot scheuren, waardoor ze doodbloeden of stikken in hun eigen bloed. (Grote) Windmolens op het land zijn gewoon moordmachines. Stop de windmolen waanzin Ik ben niet principieel tegen windmolens op zee. Maar ik meen, dat we meer kunnen winnen met zonne-energie. Als we hetzelfde geld investeren in zonnecentrales in Noord-Afrika, winnen we veel meer:

 1. We krijgen meer energie voor hetzelfde geld;
 2. We stimuleren de economie in Noord-Afrika, waardoor we iets doen tegen de vluchtelingenstroom.

Afgezien van de economische bezwaren zijn er ook politieke bezwaren tegen windmolens. Er gaat zoveel energie verloren met de strijd voor en tegen windmolens. Als zoveel mensen tegen zijn en er zijn geen duidelijke voordelen, waarom dan doorgaan met windmolens?

Kolenstroom groener dan gasstroom:

GreenPeace (en Shell) vergelijken graag stroom uit Slochteren-gas met kolenstroom. Maar Slochteren-gas is bijna op. Vergelijkbaar makkelijk winbaar gas komt uit landen, waarvan we niet afhankelijk willen zijn.

Een eerlijke vergelijking is kolenstroom met stroom uit gas gewonnen met fracking. Daarbij gaat 20-65 % van de energie verloren bij de winning van het gas. In die vergelijking is kolenstroom beter voor het milieu dan stroom uit gas.

Kolen zijn voorlopig goedkoop en gemakkelijk te winnen. Gemakkelijk bereikbare olie en gas beginnen schaars te worden. De prijs, ook de prijs in mensenrechten, is te hoog.

En bedenk ook dit: Heeft u wel eens gehoord van een kolenramp? Als een schip met kolen vergaat, zinken de kolen gewoon naar de bodem van de zee. Als een schip met olie vergaat, is het meteen een milieuramp. En we moeten maar niet denken aan een grote gasexplosie.

Kolenstroom vergroenen:

Stel dat Europa besluit om elektriciteitscentrales een aparte CO2 belasting te laten betalen. En dat deze inkomsten gebruikt worden voor duurzame energie. Dan helpen kolencentrales met het vergroenen van onze samenleving.

Stel dat die belasting stevig is. Zodanig dat het loont om agrarisch afval en tuinafval mee te stoken met de centrales. Als 20% van de energie-input van een kolencentrale afkomstig is uit agrarisch afval en tuinafval, dan is een kolencentrale net zo schoon als een centrale op Slochterengas.

Negeer GreenPeace:

Ik ben niet absoluut tegen GreenPeace. Als het gaat om walvissen en dergelijke, doen ze goed werk. Maar op energiegebied zijn ze -naar mijn mening- stapelgek. Of in ieder geval wereldvreemd. Daarom roep ik u op om GreenPeace op energiegebied te negeren.

Samenvatting:

 1. Stop met grote windmolens op het land, het zijn moordmachines die vleermuizen uitroeien.
 2. Bezin u op windmolens op zee. Voor hetzelfde geld krijgt u betere resultaten met zonne-centrales in Noord-Afrika.
 3. Kies duidelijk voor goedkope en veilige kolenstroom en gebruik de besparingen om te investeren in duurzame energie. Gewoon nog 20 jaar kolen verstoken en in die 20 jaar de transitie voltooien.
 4. Kies duidelijk voor een waterstof revolutie in het transport. In 2015 komen er diverse waterstof personen auto's op de markt. Halverwege 2015 kunnen ze naar Nederland komen. Als we een waterstof infrastructuur hebben.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Verzend
Milieu-organisaties als GreenPeace en MilieuDefensie zijn onbetrouwbaar door hun ongelofelijke gebrek aan deskundigheid.
Windmolens roeien vleermuizen uit en zijn slecht voor mens en milieu.
Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
CO2-opslag is veel te duur
Dijkhoff, doe je werk beter
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers