Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

11  Jun  2015

Oorlog tegen drugs ???

Naar aanleiding van de intimidatie van burgermeesters door drugscriminelen heb ik een brief geschreven aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Hij is tenslotte verantwoordelijk voor de binnenlandse veiligheid en de kwaliteit van het openbaar bestuur. Plasterk heeft de brief ter beantwoording doorgestuurd aan het ministerie van veiligheid en justitie. Plasterk wilde zijn vingers blijkbaar niet branden aan zo'n belangrijk onderwerp. Ik heb een kopie van de brief gestuurd aan de fraktieleiders van de tweede kamer.

Brief aan Plasterk

 • 9 Juni 2015: In Zaandam wordt een man doodgeschoten met automatische wapens voor de ogen van spelende kinderen van twee basisscholen. Er zijn geen kinderen geraakt door rondvliegende kogels. Wel zijn auto's van buurtbewoners geraakt. Het is een kwestie van tijd en kinderen worden gedood tijdens liquidaties van drugsdealers.
 • 13 Mei 2015: Man wordt doodgeschoten op straat met automatische wapens. Kogels slaan in in een tram en in een woonhuis. Inzittende van de tram moeten op de grond duiken om te overleven. Hoeveel onschuldige burgers mogen worden gedood voordat er een brede maatschappelijke discussie gevoerd mag worden over de opiumwet?
 • GGZ-directeur Rob Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. Al snel werd duidelijk dat het om een persoonsverwisseling ging. Het slachtoffer zou lijken op een drugsdealer, die ook in die buurt woont, en die kort tevoren een paar honderd kilo coke was kwijtgeraakt aan de politie.
 • liquidatie 60-jarige vrouw in januar 2015 in Amsterdam lijjkt vergissing
 • liquidatie 37-jarige Ghanees in januar 2015 in Amsterdam lijjkt vergissing
 • liquidatie 22-jarige man in maart 2015 in Amersfoort lijjkt vergissing

Hoeveel onschuldige burger moeten nog sneuvelen in de oorlog tegen drugs? Een oorlog die we al 40 jaar aan het verliezen zijn.

Voor wie is de oorlog tegen drugs goed ???

Niet voor de gebruikers. De opiumwet was bedoeld om mensen tegen zichzelf te beschermen. De praktische consequentie? Druggebruikers krijgen drugs van slechte kwaliteit tegen idiote prijzen. Het aanbod wordt bepaald door de vraag van de gebruikers. Alle inspanningen van justitie hebben geen invloed op het aanbod. Wanneer er een overschot aan drugs is, verkopen producenten dit aan beginnende drugsdealers. Vervolgens krijgt justitie een tip. Drugs wordt in beslag genomen, justitie even blij, drugsproducenten heel blij. Hun overschot hebben ze met een aardige winst opgeruimd.

Niet voor de gewone burgers. Als drugs gewoon verkocht worden in een drugstore, zoals alcohol bij de slijter, dan heb je veel minder of geen problemen. Gebruikers die overlast veroorzaken worden opgepakt omdat ze overlast veroorzaken, niet voor hun drugsgebruik. Net als bij alcohol. De overlast voor burgers is door de opiumwet alleen maar groter. De gebruikers veroorzaken meer overlast. Maar vooral hebben we last van hennepkwekerijen, drugslabs in woonwijken en liquidaties.

Niet voor het milieu. Drugslabs dumpen hun giftig afval in beschermde milieu gebieden. Het is voorgekomen, dat een boer het afval vermengde met gier en het uitreed over zijn akkers. Dat komt dan in onze melk of in onze aardappelen.

Niet voor de samenleving. De omzet van drugsbendes ligt wereldwijd boven de duizend miljard dollar. Als ze vijf procent aan beveiliging uitgeven, hebben ze een groter budget dan de CIA. In folders die ik in de jaren '90 schreef, waarschuwde ik voor een nieuwe CIA: de CRIMINAL Intelligence Agency. Een organisatie die informatie verzameld over iedereen die ooit naar een politie-academie is geweest. Leuk om infiltratie te voorkomen en ook om rechercheurs te chanteren. Met het criminele geld worden ambtenaren, politici, rechters, officieren van justitie en politie-agenten omgekocht. Dan heb ik het over Nederland. In de USA worden hele gebieden in het Midden Westen bestuurd door criminele politiekorpsen, die de drugsverkoop hebben gemonopoliseerd. In de jaren '20 tijdens de drooglegging in de USA had men een vergelijkbare situatie in Los Angeles. De alcohol verkoop was geheel in handen van de politie. Concurrenten werden op straat doodgeschoten. Mexico is inmiddels onbestuurbaar door de opiumwet. Mexicaanse drugsbendes bedreigen de veiligheid en stabiliteit van de USA.

De opiumwet is alleen goed voor drugsbendes. Die hebben zo een aardig inkomen.

Wie beschermt de gewone burger ???

De meeste mensen zijn geen drug-gebruikers. Waarom wordt onze veiligheid en ons welzijn opgeofferd aan zinloze pogingen om drugsgebruikers tegen zichzelf te beschermen? Met alle liquidaties van de afgelopen maanden en de oorlog tussen motorbendes in het zuiden, is de politie structureel overbelast. Wie beschermt ons nog?

In de USA is het niet veel beter. 18 mei 2015 was er een shoot-out tussen motorbendes in Waco Texas. 9 doden, vele gewonden, bijna 200 arrestaties. Ook dat is het gevolg van de oorlog tegen drugs.

Het kan nog veel erger. In Mexico kun je als jongere niet meer leven. Jongeren proberen te vluchten naar de USA omdat ze anders gedwongen worden mee te doen met de drugsbendes. Mensen in Mexico lijden zwaar onder de oorlog tegen drugs.

Het is niet mogelijk om de opiumwet te handhaven met redelijke middelen. Een organisatie als de Waffen SS zou geen moeite hebben met handhaving. Zet alle drugsgebruikers op de trein naar Auschwitz en het probleem is opgelost. Maar zo'n samenleving willen we niet. Het wordt tijd, dat de overheid zich bescheidener op gaat stellen en ophoudt met vadertje te spelen en ophoudt drugsgebruikers te beschermen tegen zichzelf.

Ratten en voedsel

Stel dat je je huis nooit opruimt. Overal ligt troep. Overal liggen etensresten. Je hebt een paradijs geschapen voor ratten en andere ongewenste dieren. Inplaats van op te ruimen, koop je gif. Overal strooi je gif neer en zet je vallen. Uiteindelijk sterf je aan kanker, opgelopen door al het gif om je heen. Is dat wijs?

De overheid gedraagt zich zo. Met de opiumwet heeft men een paradijs voor drugsbendes gemaakt. Heel veel voedsel voor drugsdealers. Om ze te bestrijden geeft men justitie steeds meer macht. Men vergiftigt en verkankert de maatschappij. En wij zijn het slachtoffer. Wie beschermt de niet-gebruikers, de gewone burger? En wie betaalt de belasting, waarvan de overheid zijn waanzinnige oorlog tegen drugs bekostigt?

Wolf en caribu

Het probleem is, dat ambtenaren en politici het probleem bekijken van de juridische invalshoek. Men dient het probleem te bekijken vanuit de socio-biologie. Er zijn veel studies verricht naar de relatie tussen jager en prooi. De drugsbestrijders zijn de jagers, de criminele bendes zijn de prooi.

In canadese studies over wolf en caribu bleek: Wanneer de wolf sterk wordt bejaagd door mensen en bijna verdwijnt gaat het SLECHT met de caribu. Wordt de wolf beschermd en neemt de jachtdruk door wolven toe, dan gaat het GOED met de caribu. Hoge jachtdruk is goed voor de prooi.

In de systeemtheorie is een model van vossen en konijnen. In een wereld met alleen vossen en konijnen sterven de vossen uit door negatieve terugkoppeling. Daarvan is een wiskundig model. In het algemeen: Hoe hoger de jachtdruk en hoe geavanceerder de jagers, hoe sneller de prooi evolueert.

Dat is precies wat er gebeurd is met criminele organisaties sinds de jaren '70. Naarmate de 'war-on-drugs' werd opgevoerd, evolueerden de criminele organisaties sneller en werden de drugsbazen machtiger. De meeste criminele organisaties zijn beter georganiseerd dan gewone multi-nationals. Justitie loopt er een beetje achteraan. De schade aan de samenleving is heel groot en wordt steeds groter. En het aanbod van drugs wordt niet verminderd door politie en justitie. Men vergroot alleen de criminaliteit.

Alternatief

 • De opiumwet wordt afgeschaft. Drugs worden volledig gelegaliseerd, maar mogen alleen verkocht worden:
  • Via een speciale winkel: de drugstore of slijter. Alcohol, tabac en drugs mogen alleen daar verkocht worden. Deze winkels worden verboden gebied voor jongeren onder de 18.
  • Men mag alleen kopen op vertoon van een gebruikerskaart. Deze kaart kan men op vertoon van identiteitsbewijs verkrijgen bij de drugstore. Om deze kaart te verkrijgen, dient men een verklaring te ondertekenen, waarin men de overheid, de verkoper en de fabrikant ontslaat van alle verantwoordelijkheden en van alle gevolgen voor de gezondheid.
 • Het verstrekken aan jongeren van alcohol, tabac of andere drugs wordt verboden en wordt streng bestraft. Wat mij betreft zijn jongeren mensen onder de 18 of liever mensen onder de 21.
 • Op drugs komt extra belasting, net als op alcohol en tabac. Extra inkomsten kunnen gebruikt worden aan therapie en aan voorlichting aan jongeren.

De staat dient op te houden onze maatschappij op te offeren aan zinloze pogingen drugsgebruikers tegen zichzelf te beschermen. De overheid dient de gewone burger te beschermen. Wij betalen de belastingen, wij onderhouden deze maatschappij. En wij wensen niet te leven in een land, waarin de kogels van drugsbendes door onze huiskamer vliegen. Wij willen niet, dat onze kinderen omkomen door rondvliegende kogels van drugscriminelen. Wij willen niet, dat onze kinderen van nabij liquidaties moeten zien en dat gewoon gaan vinden. Genoeg is genoeg!

Het bovenstaande alternatief heeft heel veel voordelen, weinig nadelen. Er zijn mensen die zeggen, dat het drugsgebruik zal toenemen. Dat is niet waarschijnlijk. Drugs zijn overal verkrijgbaar. Met het bovenstaande voorstel kunnen we jongeren beter beschermen. En volwassenen? Die zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven. De overheid is dat niet. Laten we dat idee los, dan is de overheid ook verantwoordelijk voor overgewicht en te weinig bewegen. Willen we een overheid die ons dieet bepaalt en die ons verplicht te bewegen? Waarom willen we dan wel een overheid, die bepaalt dat we wel alcohol maar geen coke mogen gebruiken? Dat we wel mogen roken, maar geen XTC mogen slikken? De gehele opiumwet is gestoeld op achterhaalde patriarchale ideeën. En de opiumwet zorgt alleen maar voor ellende. Meer dan 40 jaar woedt de oorlog tegen drugs en we lijden alleen maar verliezen.

Brede maatschappelijke discussie

Kan iemand mij vertellen, waarom er over zo'n belangrijk onderwerp geen behoorlijke discussie wordt gevoerd? Waarom hebben de kamerleden geen debat gevoerd over nut en noodzaak van de opiumwet? Geen enkel beleidsterrein van de overheid is zo'n gigantisch fiasco als de drugsbestrijding. Al 40 jaar lang !!!

Als ik in samenzwering zou geloven, zou ik geloven, dat de tweede kamer eigenlijk een maffia-bende is met de premier als Capo di tutti capi (baas van alle bazen). Of ik zou geloven, dat Nederland een sattelietstaat is van de USA en dat de president van de USA de Capo di tutti capi is. Maar ik geloof niet in samenzweringen op dat niveau. Ik zie vooral heel bange politici, die zich niet uit durven spreken uit angst hun baantje te verliezen. Ik zie de kamerleden vooral als 'zichzelf-vertegenwoordigers' en niet als 'volks-vertegenwoordigers'. Maar hoe kun je als kamerlid nog het huidige drugs-beleid verkopen?

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Legaliseer alle drugs!
40 Jaar oorlog tegen drugs en we verliezen steeds meer. De maatschappij verloedert door idioot beleid.
Ontwikkeld door Nul-A Computers