Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

15  Sep  2015

Een kwartje per liter

 

De olieprijs is extreem laag. Daardoor is de benzineprijs extreem laag. Daarom is er ruimte om een klimaat-belasting op de benzineprijs te leggen. Bijvoorbeeld: Een kwartje per liter. Dit heeft heel veel voordelen, die ik hieronder bespreek.

 

Milieu-beweging, wees eens voor

De meeste milieu-bewegingen en actiegroepen zijn alleen maar tegen. GreenPeace is bijvoorbeeld: Tegen kolenstroom, tegen boren in Alaska, tegen boren in het poolgebied, tegen ...

Ik roep de milieu-beweging op om eindelijk eens iets radicaals te doen: Wees eens voor. Ga actievoeren VOOR een kwartje per liter. Wellicht dat GreenPeace en co dan weer wat goodwill terugwinnen.

 

Wereldwijde klimaatbelasting

Japan had afgelopen week de ergste regenval uit zijn geschiedenis met grote overstromingen en enorme schade. Ik neem aan, dat de Japanners wel mee willen doen aan een kwartje per liter.

California heeft zeer ernstige bosbranden. Vermoedelijk ernstiger door de klimaatverandering. Bovendien heeft de USA eindelijk een president, die de klimaatverandering begrijpt en er iets aan wil doen. Als er voldoende actie wordt gevoerd, wil de USA wellicht ook meedoen aan een kwartje per liter.

In de EU merken we ook steeds meer van de klimaatverandering. Wordt er voldoende actie gevoerd, dan gaat de politiek ook in de EU meedoen met een kwartje per liter.

 

Houdt de olieprijs laag

Een kwartje per liter kan zorgen voor een blijvend lage benzine-prijs. Door een kwartje per liter klimaatbelasting kunnen we autorijden op lange termijn goedkoop houden. Dat leg ik hier onder uit. En met dit argument kunnen we zuinige klimaat-sceptici wellicht meekrijgen met een kwartje per liter.

De olieprijs is laag omdat er meer aanbod is dan vraag. In het verleden verminderden de olieproducenten de productie, waardoor de prijs weer steeg. Door toenemende investeringen in groene energie neemt de vraag naar olie op termijn af. De olieproducenten zijn bang, dat ze met hun olie blijven zitten. Dus houden ze de productie hoog.

Blijft de benzineprijs laag, dan gaat men meer rijden. Daardoor stijgt de vraag naar olie. Vervolgens stijgen de prijzen. Dan betalen we uiteindelijk meer dan een kwartje per liter. Heffen we een kwartje per liter, dan blijft de benzineprijs stevig. Dat remt het verbruik. En dat houdt de olieprijs laag. Als we een kwartje per liter investeren in waterstof-technologie en we laten het transport overschakelen op waterstof, dan vermindert de vraag naar olie. (Zie hieronder.) Daarmee houden we de olieprijs blijvend laag.

Zonder een kwartje per liter of zonder klimaatbelasting vermindert de interesse in schone energie. Dat zou een ramp zijn voor het klimaat en voor ons.

Een lage olieprijs heeft vele voordelen. Ondermeer:

 • Canada stopt met de winning van olie uit teerzanden, omdat dit te duur wordt. Winning van olie uit teerzanden kost al gauw 65% van de energie.
 • Olieboren in het noordpool gebied of in de diepzee wordt te duur. Dit wordt uitgesteld of afgesteld.

Voor het milieu is het dus uitstekend als de olieprijs laag blijft. Als er klimaatbelasting komt op de olie. Zonder klimaatbelasting is een lage olieprijs desastreus maar ook tijdelijk.

 

Investeren in waterstof en zonne-energie

Klimaat-belasting is alleen acceptabel indien de belasting volledig ten goede komt aan maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Als deze belasting gebruikt wordt om een begrotingstekort weg te werken of voor 'pret-beleid' om verkiezingen te winnen, wekt de politiek vooral woede op.

Geen windmolens

Deze klimaatbelasting besteden aan windmolens is niet acceptabel. Zeker niet in dichtbevolkte gebieden. Windmolens in de bewoonde wereld verzieken het milieu van omwonenden. Windmolens in natuurgebieden vermoorden vleermuizen. ( Zie: Stop de windmolen waanzin ) Windmolens op zee zijn veel te duur.

Zonne-energie met waterstof

De klimaatbelasting gebruiken om zonnepanelen te subsidieren lijkt veel beter. Zonnepanelen geven geen overlast. Er is wel een probleem. In juni leveren ze al gauw 10 keer zoveel stroom als in december. Zonnepanelen dienen daarom gecombineerd te worden met waterstof technologie. Als er teveel stroom is, wordt dit gewoon gebruikt om waterstof te produceren.

Transport over laten schakelen op waterstof

De eerste waterstof auto's zijn inmiddels te koop. Deze functioneren (in principe) even goed als benzine-auto's. Ze hebben een veel beter perspectief dan auto's op elektriciteit uit een accu. Maar er zijn nauwelijks tankstations die waterstof leveren. De waterstof auto heeft beleid nodig gericht op het vergroten van het aanbod van waterstof bij tankstations.

 

Subsidie voor waterstof bij tankstations

Stel je het volgende voor:

 • De overheid besluit om ervoor te zorgen, dat over 10 jaar ieder tankstation ook waterstof levert.
 • Om dit te bereiken geeft de overheid subsidie aan 10% van de tankstations om waterstof te gaan leveren. Deze subsidie komt van de klimaatbelasting een kwartje per liter.
 • Ieder land verdeelt zijn gebied in tankstation-regio's. Per regio wordt ieder jaar een loting gehouden en 10% van de tankstations worden uitgeloot om subsidie te krijgen voor waterstof-apparatuur.
 • In het eerste jaar wordt veel subsidie gegeven omdat de technologie dan nog duur is en de vraag naar waterstof klein. Daarna wordt de subsidie ieder jaar verminderd. Na 10 jaar kan men overal waterstof tanken.

 

Voordelen van de waterstof auto

 • De waterstof auto kent geen beperkingen in actie-radius zoals de elektrische auto met een grote accu. Een waterstof auto kan veel lichter zijn, omdat er geen enorme accu wordt ingebouwd.
 • De uitstoot van waterstof is zuiver water. Geen fijnstof, geen CO2, geen vervuiling. Gaat het transport over op waterstof, dan wordt de luchtkwaliteit in de steden veel beter. Veel minder smog, veel minder fijnstof, veel minder medische kosten voor mensen met longproblemen.
 • Zonnepanelen leveren in juni veel meer stroom dan in december.
  • Wanneer tankstations te veel stroom van het net halen en omzetten in waterstof en het transport gebruikt deze waterstof, dan wordt de zonnestroom heel effectief gebruikt.
  • Er zijn nog steeds omzettingsverliezen. Conversie van elektriciteit naar waterstof en daarna van waterstof naar elektriciteit kan met een efficientie van ca. 30%. Dat betekent een verlies van ca. 70%. Dat lijkt veel. Maar een benzine-auto gebruikt meestal minder dan 25% van de energie nuttig. De rest gaat gewoon verloren.
  • Het verschil in zonnestroom tussen juni en december zorgt nu nog voor grote problemen op het stroomnet. Als tankstations waterstof gaan maken wanneer er veel aanbod van stroom is, is dat probleem opgelost. Dan zijn er geen beperkingen meer voor het plaatsen van zonnepanelen.

 

Een beter milieu is binnen handbereik. We hoeven alleen maar een beetje door te pakken en de juiste maatregelen te nemen.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

3000 PetaJoule per jaar

1

Andreas Firewolf

09  Feb  2016 10:00:30

Nederland gebruikt jaarlijks ca. 3000 PetaJoule of 833.000.000.000 kWh.

In Nederland leveren zonnepanelen ca. 120 kWh per m2 per jaar. 7000 vierkante kilometer zonnepanelen zouden deze stroom kunnen leveren. Gaan zonnepanelen 20 jaar mee, dan dient Nederland ieder jaar 350 vierkante kilometer aan zonnepanelen te plaatsen. Als daken van huizen optimaal worden benut en als we langs rijkswegen en spoorwegen zonnepanelen plaatsen, komen we een heel eind. Het gaat wel wat kosten. Vandaar mijn voorstel om de lage olieprijs te benutten voor de invoer van ecotax op benzine, diesel en lpg. Bijvoorbeeld 25 cent per liter.

Deze ecotax zou besteed moeten worden aan:

 1. subsidie aan tankstations voor het plaatsen van waterstof apparatuur.
 2. zonnepanelen.

Gaan we uit van 12 miljard liter brandstof per jaar en kosten van 1 euro per Wattpiek voor zonnepanelen en van 0,25 eurocent per liter ecotax, dan kunnen we 3 miljard Wattpiek per jaar installeren.

Dat levert jaarlijks 2,25 miljard kWh op. En heel veel werkgelegenheid. (Nu nog een chinees vinden, die zoveel zonnepanelen kan leveren. LOL.)

Gaan we er vanuit dat tussen nu en 2025 het gebruik van waterstof toeneemt en het gebruik van diesel, benzine en lpg met 90% afneemt. Dan kunnen we met deze ecotax 15 - 20 miljard Wattpiek aan zonnepanelen plaatsen. Dat levert jaarlijks 11 - 15 miljard kWh energie op. Dat is bijna 1,5% van ons energieverbruik.

Stel dat de staat de ecotax in een bedrijf stopt, dat de zonnepanelen exploiteert. Dan levert dat bedrijf de staatskas jaarlijks een behoorlijk vermogen op. Terwijl de gasinkomsten dalen, stijgen de inkomsten uit zonne-energie.

1,5% van ons energiegebruik is een klein deel. Maar laten we eens kijken naar het transport.

Benzine heeft een energiedichtheid van 8,9 kWh per liter. Het brandstof-verbruik van 12 miljard liter komt overeen met 107 miljard kWh. per jaar. Dan leveren de zonnepanelen al ruim 10% van het brandstofverbruik op.

Het plaatje wordt nog gunstiger. De conversie van zonnestroom naar waterstof en vervolgens naar stroom kost ca. 70% van de energie. 30% Wordt dan nuttig gebruikt. Benzine-autos gebruiken minder dan 20% van de energie. Dan zitten we al op 17% van de energie die het wegverkeer gebruikt.

Andreas Firewolf

09  Feb  2016 10:07:21

Vermoedelijk is het plaatje nog gunstiger. In het bovenstaande ben ik uitgegaan van 1 euro per Wattpiek. Dat is in 2016 realistisch. Maar de kosten van zonnepanelen dalen. Bij grootschalige productie zou de prijs kunnen dalen tot 0,25 eurocent per Wattpiek in 2025.

Wanneer we 0,25 eurocent per liter ecotax heffen en we investeren dat geld in zonnepanelen, dan kunnen we in 2025 met het geinstalleerde vermogen voor ruim de helft in de motorbrandstof voorzien. Voor de andere helft zijn extra investeringen nodig. Wat krijgen we er voor terug? Onafhankelijkheid van dubieuze landen die olie leveren. En een schoner milieu.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Windmolens roeien vleermuizen uit en zijn slecht voor mens en milieu.
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
CO2-opslag is veel te duur
Dijkhoff, doe je werk beter
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers