Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

23  Okt  2015

De leugen van de vuile kolencentrale

 

Volgens GreenPeace en vele andere leugenaars zijn kolencentrales extreem vervuilend. De GreenPeace mafia wil in Duitsland zelfs de bruinkool mijnen opkopen om verbranding te voorkomen. In het artikel CO2 uitstoot vind je het bewijs, dat kolencentrales niet zo vervuilend zijn.

 

Energie inhoud en CO2 uitstoot

Steenkool kost ca. 1,9 keer zoveel CO2 als aardgas.

 

Tenzij aardgas schaliegas is.

Gemakkelijk winbaar gas, zoals Slochteren gas, is bijna op of komt uit landen waarvan we niet afhankelijk willen zijn. Zoals Rusland. Gascentrales draaien dus steeds meer op schaliegas.

De winning van schaliesgas kost energie. 30% tot 67% van de energie in aardgas gaat verloren bij winning. Bij 30% winningskosten vervuilt een gascentrale op schaliegas al bijna evenveel als een kolencentrale. In de meeste gevallen is een gascentrale op schaliegas vervuilender. En dan alleen gemeten naar CO2 uitstoot.

 

Schaliegas lekt methaan in de atmosfeer

Bij de winning van schaliegas komt een grote hoeveelheid methaan in de atmosfeer. Dit is een veel sterker broeikasgas dan CO2.

Schaliegas is dus veel vervuilender dan steenkool of bruinkool.

 

GreenPeace en co willen dus, dat we ophouden met kolen te verstoken ten gunste van veel vervuilender schaliegas. Voor wie werkt GreenPeace eigenlijk ??? Is GreenPeace ge-infiltreerd door de FSB ??? Zie Rusland voert oorlog tegen ons.

 

Biomassa bijstoken

Kolencentrales kunnen ook biomassa verstoken. Bermgras, snoeihout, tuinafval, agrarisch afval kunnen bijgestookt worden in een kolencentrale. Stookt men 50% biomassa bij, dan zijn kolencentrales minder vervuilend dan gascentrales op Slochterengas.

 

GreenPeace corrupt ???

De conclusie is duidelijk: GreenPeace verspreidt gevaarlijke milieuvervuilende onzin. Elektriciteit opwekken met gas is bovendien veel duurder dan opwekken met steenkool of bruinkool. GreenPeace wil ons dus extra laten betalen voor milieuvervuilende onzin.

 

Waarom doet GreenPeace dat ???????

 

De olie- en gas- industrie maakt jaarlijks vele miljarden winst. Ieder jaar dat ze extra het milieu kunnen vervuilen levert ze een vermogen op. Reserveert men 1% van de jaarwinst voor het corrumperen van de milieubeweging, dan heeft men al genoeg budget voor omkoping en afpersing.

Hoeveel infiltranten kun je opleiden en betalen met een jaarlijks budget van honderden miljoenen? Hoeveel GreenPeace beslissers kun je omkopen? Hoeveel prive-detectives kun je inhuren om informatie te krijgen waarmee je GreenPeace medewerkers kunt chanteren?

Het is buitengewoon naief om te denken, dat GreenPeace niet te corrumperen is.

 

Kijken we naar het beleid van GreenPeace en de voordelen van hun acties voor de olie en gas industrie en de nadelen voor het milieu, dan dienen we uit te gaan van het ergste. Zie Rusland voert oorlog tegen ons.

 

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf
Rusland voert oorlog tegen ons
Energie inhoud en CO2 uitstoot

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Staak de windmolen terreur
Accijns op kerosine
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
CO2-opslag is veel te duur
Dijkhoff, doe je werk beter
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers