Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

24  Jul  2024

Wie is Andreas

 

Out-of-the-box denken

Bij veel bedrijven wordt de innovatie beperkt doordat de deskundigen op dezelfde wijze denken. Een intelligent persoon die op een andere manier naar het werkgebied kijkt, ziet dingen op een andere manier. Input van een 'outsider' die anders denkt, kan een stevige impuls zijn voor innovatie.

Ik ben ( in beperkte mate ) beschikbaar voor brainstorm sessies. Indien u geinteresseerd bent, kunt u via onderstaand formulier contact opnemen.

Ik ben een genie op vele verschillende gebieden. Mijn IQ is hoger dan 148. De IQ-test die ik ooit maakte is onnauwkeurig boven de 148, dus dat is alles wat de test er van kan zeggen. Rond mijn 15e werd het me duidelijk, dat school mij niets kon leren en dat de leraren de lesstof niet beheersten. Ik heb mezelf verder opgeleid. Door deze niet-reguliere opleiding heb ik totaal anders leren denken.

 

Nul-A: algemene non-aristotelische semantiek

Toen ik 14 of 15 jaar oud was las ik de science fiction boeken over Nul-A van van Vogt. Rond mijn 22e kocht ik het boek Science and Sanity van Korzybski, de grondlegger van Nul-A. In dit boek ontwikkelt hij een andere manier van redeneren: de algemene non-aristotelische semantiek. Het redeneren van veel mensen wordt vertroebeld, doordat men begrippen van verschillende lagen van abstractie met elkaar verwart of zelfs gelijkstelt. Dat vertroebelt het redeneren en veroorzaakt spraakverwarring. Eén consequentie van het verwarren van abstractie-niveau's is de gelijkstelling van een woord met een fysiek verschijnsel. En in zijn ergste vorm: Het onbewust aannemen dat woorden waar zijn, zelfs als ze in strijd zijn met de fysieke verschijnselen die die woorden zouden moeten beschrijven.

 

Meditatie -> TRANCE-FORMATIE

Toen ik 12 was volgde ik een Mazda-znan cursus. (Een soort oud perzische yoga.) Ik werd vegetarier en begon met ademoefeningen en meditatie. Sinds 1974 mediteer ik dagelijks een tot drie uur. Hierdoor zijn mijn hersenen heel sterk geïntegreerd.

Tussen 1980 en 1985 volgde ik een aantal Silva Mind Control trainingen. Dit zit tussen meditatie en zelf-hypnose in. Het is ook bekend als autogene training, alfa-training en gamma-training. In die tijd maakte ik een brainmachine met TENS en begon ik cassettebandjes in te spreken om mijn diepe onbewuste te herprogrammeren.

Vanaf 1988 ontwikkelde ik TRANCE-FORMATIE. Een TRANCE-FORMATIE is een ingesproken tekst met een achtergrond-geluid. De tekst helpt je geconcentreerd te blijven terwijl je in een alfa- of theta- staat bent. Het achtergrondgeluid helpt je om in een alfa- of theta- staat te komen. Voor dit achtergrondgeluid schreef ik een computerprogramma, waarmee ik signalen voor ieder gewenst niveau van bewustzijn kan genereren.

Vanaf 1988 leverde ik de TRANCE-FORMATIES op cassettebandjes. Later werden dan CD's. Inmiddels ben ik overgestapt om mp3-bestanden, die men kan downloaden.

Voor meer informatie zie: www.andreas333.com

 

Wetenschappelijke opleiding

Omdat ik mediteer hebben veel mensen het vooroordeel, dat ik zweverig ben, dat ik ze zie vliegen, dat ik onwetenschappelijk ben. Mensen met deze vooroordelen maken zich schuldig aan discriminatie.

Mijn eerste scheikunde doos kocht ik toen ik 8 jaar oud was. Toen ik 12 was, had ik op zolder een uitgebreid scheikundig laboratorium, compleet met Liebich-koeling, gefractioneerde distillatie, et cetera. Toen ik 15 was studeerde ik (auto-didactisch) quantum-mechanica en de theorieën van Einstein. Daar liep ik tegen problemen op.

De bibliotheek had alleen een duitse versie van de relativiteits-theorie. Mijn duits was toen nog gebrekkig, zodat het niet mogelijk was Einstein volledig te volgen. De uitleg over de theorieën van Einstein in nederlandse boeken was complete onzin. Of de theorieën van Einstein bevatten ernstige fouten. Ik schreef een weerlegging van E = mc2. Tot op heden heeft niemand mijn weerlegging weerlegd. (Zie: Einstein weerlegd?). Ik weet niet zeker, of mijn weerlegging juist is. Ik heb niet genoeg informatie. Als het me echt zou interesseren, zou ik natuurkunde gaan studeren. Maar ik heb betere dingen te doen met mijn tijd.

Ik constateerde, dat leraren op school te slecht geschoold en niet intelligent genoeg waren, dat de schoolboeken van een te laag niveau waren en dat school tijdverspilling was. Vanaf dat moment heb ik mezelf opgeleid.

 

Wetenschapsfilosofie, psychologie, endocrinologie en neurologie

Mijn interesse verschoof van natuurkunde naar kennis van de geest en het zenuwstelsel. Kant en Descartes hebben me in die tijd sterk beïnvloed. Vooral de ideeën voor en na de zintuigelijke waarneming ( a priori en a posteriori ). Paul Brunton en Maharishi Ramana hadden grote invloed: In een droom schep je een droomwereld en een droompersoon, die echt lijken zolang je droomt. Is de wereld ook een droom en bestaat er zoiets als ontwaken ?

Ik studeerde dieptepsychologie (Freud en Jung), behaviorisme en transpersoonlijke psychologie. Ik las alle boeken over neurologie, de hersenen en endocrinologie die ik kon krijgen. De bibliotheek in die tijd gaf geen vrije toegang tot medische boeken. Maar tweedehands boekhandel de Slegte had wel regelmatig iets verouderde boeken over neurologie en endocrinologie voor een paar gulden.

Veel mensen menen wetenschappelijk te zijn, zonder dat ze een idee hebben hoe hun zintuigelijke invoer wordt getransformeerd tot een wereldbeeld. Als je niets weet van dit proces, hoe kun je dan wetenschappelijk zijn? Wetenschap heeft betrekking op de fysieke wereld ( als Ding an sich ) en niet op het beeld dat je van de wereld maakt in je hersenen. Als je beeld van de wereld niet structureel identiek is aan de echte wereld, leef je in een fantasie. Dan ben je dus niet wetenschappelijk. Of in Nul-A taal: De landkaart is niet het land. Je kunt een land niet leren kennen door een kaart te bekijken.

Endocriene klieren scheiden hormonen af, die direct invloed hebben op de werking van onze hersenen. Als je niet weet hoe hormonen je zenuwstelsel beinvloeden, weet je ook niet hoe de transformatie van waarneming tot wereldbeeld tot stand komt.

In de hersenen is een gebied ( 'the interpreter' ), dat een rationele verklaring verzint voor irrationeel gedrag. ( Zie: "Explaining Irrational Behavior" en het werk van Michael S. Gazzaniga. ) In 'de wetenschap' zien we een steeds terugkerend verschijnsel. Er is een verschijnsel dat nog niet verklaard is. Een belangrijke man ( zelden een vrouw ) met veel aanzien verzint een logische verklaring. Zijn collega's accepteren de verklaring en het verschijnsel is opgelost en helemaal verklaard. Dan komt er een eenvoudige ingenieur en die bouwt een nieuw instrument. Dan kan men zien hoe het verschijnsel in elkaar zit. En dan blijkt, dat de logische verklaring totaal onzinnig is.

Veel vooraanstaande wetenschappers hebben een heel groot ego, een enorme eigendunk en weinig zelfkennis. Als gevolg daarvan zijn ze blind voor hun eigen tekortkomingen. En maar al te vaak bouwen ze een wereldbeeld, dat structureel afwijkt van de werkelijke wereld.

Naast de vooraanstaande wetenschappers zijn er veel mensen, die zichzelf wetenschappelijk vinden. Veel van hun zijn skeptici en anti-theïsten. Ze stellen, dat er geen bewijs is voor het bestaan van god en de ziel. En dat deze dus niet bestaan. En dat mensen die er in geloven, bijgelovige idioten of oplichters of beiden zijn. En dat gelovigen bestreden moeten worden. Sommigen van hun roepen op tot Jihad tegen alle gelovigen. Deze mensen beseffen niet eens, dat er veel bewijs is voor de opvatting, dat we de wereld niet kunnen kennen.

Naar mijn mening is het niet mogelijk om wetenschappelijk te zijn, zonder grondige en degelijke training van het zenuwstelsel. Een studie natuurkunde is niet het leren van feiten over de natuur. Het is in de allereerste plaats een training in een bepaalde manier van denken. De manier van training van natuurkunde studenten is naar mijn mening primitief. In de woorden van Korzybski: Men wordt aristotelisch getraind, terwijl men studenten zou moeten trainen in non-aristotelische semantiek en het leren onderscheiden van verschillende abstractie niveau's. Persoonlijk zou ik daar aan toe willen voegen: Een wetenschapper dient te leren zich in een ontspannen toestand te brengen (alfa, theta) en te leren visualiseren. Bovendien dient een wetenschapper te leren zichzelf te analyseren. De technieken van Freud zijn daarvoor een startpunt. Maar Freud gebruikte zijn technieken om trauma's op te zoeken, terwijl een wetenschapper zichzelf zou moeten analyseren om blinde vlekken en culturele vooroordelen te ontdekken en te neutraliseren.

 

Technische opleidingen

In 1983 - 1984 volgde ik AMBI Informatica opleidingen. Vanaf 1985 heb ik Technische Informatica bij de Open Universiteit gestudeerd.

Van 2003 - 2005 heb ik HBO bouwkunde en bouwfysica gestudeerd. Ik wilde een oud huis opknappen of een nieuw huis bouwen. Een behoorlijke kennis van bouwkunde en vooral moderne bouwmaterialen is dan wel handig. Uiteindelijk heb ik een niet zo oud huis verbouwd.

 

Internet

Rond 1998 maakte ik mijn eerste website.

Rond 2007 schreef ik een eenvoudig CMS met php en mySQL. CMS staat voor Content (inhoud) Management System: Een programma om de inhoud van websites gemakkelijk te beheren.

Tussen 2011 en heden schreef ik een tweede, zeer uitgebreide versie. De huidige versie is volledig veilig. Het is niet mogelijk in te breken. De veiligheid wordt bepaald door de veiligheid van de server en wordt niet gecompromiteerd door mijn programma.

Voor grote bedrijven is dit CMS geschikt om een veilig intranet te maken. Het heeft imail inplaats van email. Imail staat voor interne mail. Interne mail berichten zijn virusvrij en vrij van SPAM. Imail is alleen mogelijk tussen leden van hetzelfde systeem.

 

U kunt contact opnemen met het onderstaande formulier.

Contact formulier

Met dit formulier kunt u een bericht sturen aan Andreas Firewolf.

Naam:

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Vraag, foutmelding of klacht

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Twee maal geel is rood: twee keer een geweldsmisdrijf is levenslang gevangenis
Gevangenis-systeem voor tot levenslang veroordeelden
Plichten van de mens. Zijn planten en dieren rechtenloos? Of hebben wij de plicht om hun rechten te respecteren?
Staat der Nederlanden verkracht autistische jongen van 16
Ontwikkeld door Nul-A Computers