Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

28  Feb  2017

VVD totaal onbetrouwbaar

 

Het is weer verkiezingstijd en allerlei politici, die vier jaar lang niets om u gaven, willen nu uw stem. Zij willen met u communiceren. Dat wil zeggen, dat u naar hun moet luisteren. Luisteren ze wel eens naar u?

Luistert u eens voor de grap zeer aandachtig naar politici en vergelijkt u hun woorden eens met hun daden. Dan kunt u heel hard lachen. Of misschien schrikt u zich naar.

Mark Rutte, de leider van de VVD, staat bekend als een notoire eedbreker. Voor de verkiezingen belooft hij alles wat u wilt horen, de dag na de verkiezingen is hij al zijn beloften vergeten.

Dat is niet ongewoon voor de VVD. Bij de VVD is het verschil tussen woorden en daden heel erg groot. In dit artikel laat ik u zien wat de VVD onder 'marktwerking' verstaat. Volgens de VVD-woorden moet alles aan de markt worden overgelaten. Volgens de VVD-daden is het niet erg om de markt volledig te verstoren, als daar ondernemersvriendjes mee geholpen kunnen worden. Voor dergelijk gedrag hebben we een woord: CORRUPTIE.

Alle politieke partijen hebben wel eens te maken met corruptie. Maar bij de VVD is er continue sprake van corruptie. Het zou prettig zijn, als de VVD eens schoon schip zou maken. Maar misschien blijven er dan te weinig leden over ???

 

Lees ook: Landverraders eisen uw stem

 

Blauwe stad fraude

Elders heb ik geschreven over de Blauwe Stad fraude. Zie: Blauwestad fraude

Vorig jaar besloot de provincie Groningen aan het begin van de zomervakantie om de pensioenen van Groningers te roven. Zie: Pensioenroof: Provincie Groningen rooft pensioen Oldambtsters

Ik heb de Groninger politiek beloofd, dat ik daar nog op terug zou komen. In tegenstelling tot wat gewoon is in de politiek, houd ik mij aan mijn woord. Nu het verkiezingstijd is, lijkt het me een goed moment om nog eens wat over de beerput van de Blauwe Stad te schrijven.

 

VVD motie om pensioenen te roven

Per 1 juni 2016 diende Nico Bakker namens de VVD fractie een motie in, om onderhands grond te 'verkopen' aan project-ontwikkelaar Geveke. Motie fractie VVD

De VVD stelt dus voor om de woningmarkt in Oldambt en omgeving volledig te verstoren.

  • Volgens funda.nl staan er in Oldambt (exclusief Winschoten 525 huizen te koop en werden er in het afgelopen jaar 237 huizen verkocht. (Peildatum 25 juli 2016.)
  • Zie Oldambt is een krimpgemeente
  • De provincie Groningen is overeengekomen, dat er in ruil voor de koopwoningen evenveel huurwoningen zullen worden gesloopt. Daarmee stelt de provincie, dat men eerlijk te werk is gegaan.
  • Maar door het verstoren van de woningmarkt in een krimpgemeente heeft men 150 koopwoningen onverkoopbaar gemaakt. Voor de eigenaren van die koopwoningen is die woning ook (grotendeels) hun pensioen. De provincie heeft dus de pensioenen van 150 mensen geroofd. Bovendien veroorzaakt deze verstoring van de woningmarkt verdere prijsdaling. Alle eigenaren van koopwoningen in Oldambt en naburige gemeenten hebben daaronder te lijden.
  • En wie wordt daar beter van? Projectontwikkelaar Geveke. De VVD zorgt goed voor ondernemersvriendjes. Geveke heeft al op frauduleuze wijze vele miljoenen rentevoordeel gehad van de provincie Groningen. Zie: Provincie Groningen 'schenkt' meer dan 40 miljoen euro aan bouwfraudeur Koop en andere project-ontwikkelaars. Koop was hoofdrolspeler in de bouwfraude. Geveke was ooit dochteronderneming van Koop. Na de bouwfraude enquete werd Geveke zelfstandig. Maar de fraude gaat door.

 

WOB verzoek geweigerd

Bij de aanleg van de Blauwe Stad zijn zeer frauduleuze constructies gebruikt. Grond werd 'verkocht' door de provincie aan projectontwikkelaar Koop, zonder dat deze grond betaald werd. Vervolgens nam Koop hypotheek op deze grond, die niet van hem was. Immers: er was niet betaald. Vervolgens werd het geld dat met de hypotheek-neming verkregen was, gebruikt als garant-stelling. (Dat is slechts één voorbeeld. Zie verder: Blauwestad fraude)

Geveke was dochteronderneming van bouwfraudeur Koop en is nu zelfstandig.

Als burger wil ik graag weten, of de verkoop van grond aan Geveke nu wel op fatsoenlijke wijze tot stand is gekomen en hoeveel Geveke betaald heeft. Daarom heb ik een WOB-verzoek gedaan. Dit is door Gedeputeerde Staten van Groningen geweigerd met deze verklaring:

Gezien de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten opgelegde geheimhoudingsplicht en gehoord hebbende de zienswijze van de betrokken partij / koper wordt de inhoud van de onderhavige overeenkomst beperkt verstrekt. Essentalia, waaronder de koopsom en identiteit van de wederpartij, als ook de specifieke voorwaarden (afnameverplichtingen, fasering, terugkooprechten etc.) worden met een beroep op artikel 10 lid 2 onder b en g Wob niet openbaar gemaakt. Openbaarmaking van de betreffende bepalingen treft de financiele belangen en de onderhandelingspositie (in toekomstige ontwikkelingen) van de provincie Groningen dusdanig dat deze niet openbaar worden gemaakt. 20-september-2016, zaaknummer 642623.

In het rapport van de Noordelijke Rekenkamer werd verbijstering kenbaar gemaakt over de verkoopvoorwaarden die Gedeputeerde Staten afgesproken had met bouwfraudeur Koop. Nu weigert Gedeputeerde Staten openbaarmaking van de afspraken met Geveke, een voortzetting van bouwfraudeur Koop. Daar kun je maar één ding op zeggen: De Grunninga is bang voor openbaarmaking. Men heeft blijkbaar veel te verbergen.

Provinciale Staten kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Maar dat doet zij niet. De SP is de enige partij die zich actief verzet tegen de Blauwe Stad fraude, de roof van pensioenen en de totale verstoring van de woningmarkt in een krimpgemeente. De rest heeft blijkbaar teveel te vrezen van openbaarmaking van alle feiten.

Ik heb de tweede kamer gevraagd om een Blauwe Stad enquete.

Maar de dames en heren zichzelfvertegenwoordigers hebben het te druk met het afvangen van elkaars vliegen. Voor zoiets onbelangrijks als het beschermen van de democratie, het bevorderen van transparantie van bestuur en het bestrijden van corruptie heeft men echt geen tijd.

 

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Bosch AXT 25 TC is onbetrouwbaar

De turbine hakselaar AXT 25 TC bleek nieuw uit de doos niet te werken. De LED's gaven volgens de handleiding aan:

Storing in de elektronische eenheid.

Neem contact op met Bosch service.

Boycot Brita

Sinds kort is Brita overgestapt van Maxtra op Maxtra Pro. Dat zou een verbetering moeten zijn. Vermoedelijk konden ze een goedkopere leverancier vinden, die een afwijkend filter maakt. Dat verkopen ze als een verbetering.

Kotsbakkie bij?
Ontwikkeld door Nul-A Computers