Email aan de tweede kamer: Optreden tegen RABO

 

 

28  Feb  2017

VVD totaal onbetrouwbaar

 

Het is weer verkiezingstijd en allerlei politici, die vier jaar lang niets om u gaven, willen nu uw stem. Zij willen met u communiceren. Dat wil zeggen, dat u naar hun moet luisteren. Luisteren ze wel eens naar u?

Luistert u eens voor de grap zeer aandachtig naar politici en vergelijkt u hun woorden eens met hun daden. Dan kunt u heel hard lachen. Of misschien schrikt u zich naar.

Mark Rutte, de leider van de VVD, staat bekend als een notoire eedbreker. Voor de verkiezingen belooft hij alles wat u wilt horen, de dag na de verkiezingen is hij al zijn beloften vergeten.

Dat is niet ongewoon voor de VVD. Bij de VVD is het verschil tussen woorden en daden heel erg groot. In dit artikel laat ik u zien wat de VVD onder 'marktwerking' verstaat. Volgens de VVD-woorden moet alles aan de markt worden overgelaten. Volgens de VVD-daden is het niet erg om de markt volledig te verstoren, als daar ondernemersvriendjes mee geholpen kunnen worden. Voor dergelijk gedrag hebben we een woord: CORRUPTIE.

Alle politieke partijen hebben wel eens te maken met corruptie. Maar bij de VVD is er continue sprake van corruptie. Het zou prettig zijn, als de VVD eens schoon schip zou maken. Maar misschien blijven er dan te weinig leden over ???

 

Lees ook: Landverraders eisen uw stem

 

Blauwe stad fraude

Elders heb ik geschreven over de Blauwe Stad fraude. Zie: Blauwestad fraude

Vorig jaar besloot de provincie Groningen aan het begin van de zomervakantie om de pensioenen van Groningers te roven. Zie: Pensioenroof: Provincie Groningen rooft pensioen Oldambtsters

Ik heb de Groninger politiek beloofd, dat ik daar nog op terug zou komen. In tegenstelling tot wat gewoon is in de politiek, houd ik mij aan mijn woord. Nu het verkiezingstijd is, lijkt het me een goed moment om nog eens wat over de beerput van de Blauwe Stad te schrijven.

 

VVD motie om pensioenen te roven

Per 1 juni 2016 diende Nico Bakker namens de VVD fractie een motie in, om onderhands grond te 'verkopen' aan project-ontwikkelaar Geveke. Motie fractie VVD

De VVD stelt dus voor om de woningmarkt in Oldambt en omgeving volledig te verstoren.

  • Volgens funda.nl staan er in Oldambt (exclusief Winschoten 525 huizen te koop en werden er in het afgelopen jaar 237 huizen verkocht. (Peildatum 25 juli 2016.)
  • Zie Oldambt is een krimpgemeente
  • De provincie Groningen is overeengekomen, dat er in ruil voor de koopwoningen evenveel huurwoningen zullen worden gesloopt. Daarmee stelt de provincie, dat men eerlijk te werk is gegaan.
  • Maar door het verstoren van de woningmarkt in een krimpgemeente heeft men 150 koopwoningen onverkoopbaar gemaakt. Voor de eigenaren van die koopwoningen is die woning ook (grotendeels) hun pensioen. De provincie heeft dus de pensioenen van 150 mensen geroofd. Bovendien veroorzaakt deze verstoring van de woningmarkt verdere prijsdaling. Alle eigenaren van koopwoningen in Oldambt en naburige gemeenten hebben daaronder te lijden.
  • En wie wordt daar beter van? Projectontwikkelaar Geveke. De VVD zorgt goed voor ondernemersvriendjes. Geveke heeft al op frauduleuze wijze vele miljoenen rentevoordeel gehad van de provincie Groningen. Zie: Provincie Groningen 'schenkt' meer dan 40 miljoen euro aan bouwfraudeur Koop en andere project-ontwikkelaars. Koop was hoofdrolspeler in de bouwfraude. Geveke was ooit dochteronderneming van Koop. Na de bouwfraude enquete werd Geveke zelfstandig. Maar de fraude gaat door.

 

WOB verzoek geweigerd

Bij de aanleg van de Blauwe Stad zijn zeer frauduleuze constructies gebruikt. Grond werd 'verkocht' door de provincie aan projectontwikkelaar Koop, zonder dat deze grond betaald werd. Vervolgens nam Koop hypotheek op deze grond, die niet van hem was. Immers: er was niet betaald. Vervolgens werd het geld dat met de hypotheek-neming verkregen was, gebruikt als garant-stelling. (Dat is slechts één voorbeeld. Zie verder: Blauwestad fraude )

Geveke was dochteronderneming van bouwfraudeur Koop en is nu zelfstandig.

Als burger wil ik graag weten, of de verkoop van grond aan Geveke nu wel op fatsoenlijke wijze tot stand is gekomen en hoeveel Geveke betaald heeft. Daarom heb ik een WOB-verzoek gedaan. Dit is door Gedeputeerde Staten van Groningen geweigerd met deze verklaring:

Gezien de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten opgelegde geheimhoudingsplicht en gehoord hebbende de zienswijze van de betrokken partij / koper wordt de inhoud van de onderhavige overeenkomst beperkt verstrekt. Essentalia, waaronder de koopsom en identiteit van de wederpartij, als ook de specifieke voorwaarden (afnameverplichtingen, fasering, terugkooprechten etc.) worden met een beroep op artikel 10 lid 2 onder b en g Wob niet openbaar gemaakt. Openbaarmaking van de betreffende bepalingen treft de financiele belangen en de onderhandelingspositie (in toekomstige ontwikkelingen) van de provincie Groningen dusdanig dat deze niet openbaar worden gemaakt. 20-september-2016, zaaknummer 642623.

In het rapport van de Noordelijke Rekenkamer werd verbijstering kenbaar gemaakt over de verkoopvoorwaarden die Gedeputeerde Staten afgesproken had met bouwfraudeur Koop. Nu weigert Gedeputeerde Staten openbaarmaking van de afspraken met Geveke, een voortzetting van bouwfraudeur Koop. Daar kun je maar één ding op zeggen: De Grunninga is bang voor openbaarmaking. Men heeft blijkbaar veel te verbergen.

Provinciale Staten kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Maar dat doet zij niet. De SP is de enige partij die zich actief verzet tegen de Blauwe Stad fraude, de roof van pensioenen en de totale verstoring van de woningmarkt in een krimpgemeente. De rest heeft blijkbaar teveel te vrezen van openbaarmaking van alle feiten.

Ik heb de tweede kamer gevraagd om een Blauwe Stad enquete.

Maar de dames en heren zichzelfvertegenwoordigers hebben het te druk met het afvangen van elkaars vliegen. Voor zoiets onbelangrijks als het beschermen van de democratie, het bevorderen van transparantie van bestuur en het bestrijden van corruptie heeft men echt geen tijd.

 

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/varietarier.gif

 

Ontwikkeld door Nul-A Computers