Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

15  Mrt  2018

Economen crimineel, onbetrouwbaar en corrupt ???

 

Economen zijn in het algemeen gesproken crimineel, onbetrouwbaar en corrupt. Dat blijkt uit onderzoek, dat we hier zullen aanhalen.

Niet ALLE economen zijn crimineel en corrupt. Er zijn goedwillende fatsoenlijke economen. Deze vormen een zo kleine minderheid, dat ze niet gehoord worden.

De politiek laat zich momenteel (2018) leiden door adviezen van economen, die crimineel, onbetrouwbaar en corrupt zijn. Dat is één van de redenen, dat het zo slecht gaat met de wereld.

Sinds ongeveer 1980 zijn de media in handen gekomen van banken, financiele instellingen en superrijken. Kritische onderzoeksjournalistiek is wegbezuinigd. De media publiceren alleen nog wat voldoende advertenties van grote bedrijven helpt verkopen. Een kritische instelling tegenover superrijken en grote bedrijven wordt in de media niet meer getolereerd.

Economen beweren, dat economie een wetenschap is. Dat is economie zeer zeker niet. De meeste economen schrijven en zeggen, wat geld oplevert. Het geld komt van grote bedrijven en superrijken. De publicaties en beweringen van economen zijn er op gericht de superrijken en de grote bedrijven te dienen.

 • Economen dienen te worden gewantrouwd.

 • Hun adviezen dienen te worden genegeerd.

 • Gezonde economische theorieën kun je vinden op de pagina's:

 • Bewijs dat de media alleen de superrijken dienen:

  • 2018, 22 januari: Oxfam publiceert een rapport, waaruit blijkt, dat 82% van de welvaartsgroei van 2017 ging naar de 1% rijkste mensen. Richest 1 percent bagged 82 percent of wealth created last year - poorest half of humanity got nothing

  • 2018, eind januari - begin februari. Een seksschandaal met Oxfam medewerkers wordt breed uitgemeten in de media. De feiten waren al heel lang bekend, maar werden geheim gehouden, totdat ze nodig waren.

   Toen Oxfam zo brutaal was de graaicultuur van de superrijken openbaar te maken, werd het seksschandaal in de media gegooid.

   De media staan onder controle van financiele instellingen en superrijken. Oxfam werd kapot gemaakt. Het rapport van Oxfam over de hebzucht van de superrijken wordt niet meer geciteerd. Want niemand durft zich nog te baseren op Oxfam. Behalve ondergetekende.

  • Neem een voorbeeld aan mij. Laat je niet manipuleren door de criminele media.

 

"The First Thing We Do, Let's Kill All the Lawyers"

Deze uitspraak is van Shakespear. Zou hij in 2018 schrijven, zou hij wellicht schrijven: "The first thing we do, let's quarter all economists". (Laten we eerst alle economen vierendelen.)

Economen zouden wellicht tegenwerpen, dat het vierendelen van economen oneconomisch is. Je kunt er heel veel ophangen met slechts één hennep-touwtje. LOL.

Shakespear leefde in een tijd waarin het ophangen, onthoofden en vierendelen van tegenstanders nog heel gewoon was. Stalin had dit tuig van de richel vermoedelijk naar een 'heropvoedingskamp' in Siberie gestuurd. In onze tijd kunnen we volstaan met het ontslaan en economisch uitsluiten van de corrupte en criminele economen. Dat is de overgrote meerderheid van de economen. Naar mijn mening dienen we omgekeerde bewijslast te hanteren. We gaan er als samenleving van uit, dat een econoom crimineel, onbetrouwbaar en corrupt is, tenzij de econoom kan bewijzen, dat hij/zij integer is.

 

Volgens het internet artikel "Does Studying Economics Breed Greed?" van Adam Grant PhD:

Economie professoren geven minder aan goede doelen dan andere professoren.

Misleiding voor persoonlijk gewin: Wanneer er betaald wordt, zijn economie studenten eerder bereid om misleidende artikelen te schrijven, dan andere studenten. "Wanneer je dat niet doet, ben je een dief van je eigen portemonnee".

 • Economie studenten in Duitsland bleken graag een overbetaalde loodgieter aan te prijzen, wanneer ze er voor betaald werden. Gewone alfa studenten doen dat veel minder. De meeste beta studenten weigeren dat.

 • Ingenieurs en wetenschappers zijn doorgaans betrouwbaar. Rechten en economie studenten zijn doorgaans het minst te vertrouwen.

Economen beschouwen hebzucht veel vaker als 'goed', 'correct' en 'ethisch juist'.

Eerlijkheid is veel minder belangrijk voor economen. Wanneer studenten geld moesten verdelen met studiegenoten, verdeelden economie studenten het geld veel oneerlijker.

 

Volgens het internet artikel Economics Education and Greed van Long Wang, Deepak Malhotra and J. Keith Murnighan:

Effecten van een economie studie op de moraal van studenten:

 • Studie 1: Economie studenten hielden meer geld voor zichzelf dan andere studenten in het 'dictator-spel'.

 • Studie 2: Een economie studie veroorzaakt een positievere houding tegenover hebzucht en het eigen hebzuchtige gedrag.

  In andere woorden: Ecomische studies versterken de graai-cultuur, die inmiddels helemaal ontspoord is.

 • Studie 3: Korte uitspraken over de sociaal gunstige effecten van het najagen van het eigenbelang leiden tot een meer positieve houding tegenover het eigen hebzuchtige gedrag. Dit geldt ook voor niet-economie studenten.

  De media zijn in handen van financiele instellingen en superrijken. In de media worden voortdurend uitspraken gedaan, die hebzucht aanjagen en die de graaicultuur steeds verder laten ontsporen.

 

Volgens het internet artikel "Does Studying Economics Breed Greed?" van Adam Grant PhD:

Less charitable giving: In the US, economics professors gave less money to charity than professors in other fields' including history, philosophy, education, psychology, sociology, anthropology, literature, physics, chemistry, and biology. More than twice as many economics professors gave zero dollars to charity than professors from the other fields.

More deception for personal gain: Economics students in Germany were more likely than students from other majors to recommend an overpriced plumber when they were paid to do it.

Greater acceptance of greed: Economics majors and students who had taken at least three economics courses were more likely than their peers to rate greed as 'generally good,' 'correct,' and 'moral.'

Less concern for fairness: Students were given $10 and had to make a proposal about how to divide the money with a peer. If the peer accepted, they had a deal, but if the peer declined, both sides got nothing. On average, economics students proposed to keep 13% more money for themselves than students from other majors.

 

Volgens het internet artikel Economics Education and Greed van Long Wang, Deepak Malhotra and J. Keith Murnighan:

The recent financial crisis, and repeated corporate scandals, raise serious questions about whether a business school education contributes to what some have described as a culture of greed. The dominance of economic-related courses in MBA curricula led us to assess the effects of economics education on greed in three studies using multiple methods. Study 1 found that economics majors and students who had taken multiple economics courses kept more money in a money allocation task (the Dictator Game). Study 2 found that economics education was associated with more positive attitudes toward greed and toward one's own greedy behavior. Study 3 found that a short statement on the societal benefits of self-interest led to more positive ratings of greed's moral acceptability, even for noneconomics students. These effects suggest that economics education may have serious, albeit unintended consequences on our students' attitudes toward greed.

 

Does economics make citizens corrupt?

Are Economists Basically Immoral?

 

 

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Markten raken zo snel verzadigd, dat de oude economie niet meer werkt
Goederen dalen met der tijd in waarde, maar geld neemt toe door de rente. Dat is tegennatuurlijk en het leidt tot slavernij voor de armen.
Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

Energiepolitiek voor een beter milieu

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

De oorzaken van de lage lonen en hoge kosten

Deze twee punten zijn de echte oorzaak van de crisis en de woede van de gewone mensen.

 

Het gele hesjes protest is niet effectief. Men kan beter protesteren tegen de pensioenfondsen.
Er komt een enorme robotiseringsgolf aan. We moeten onze economie grondig veranderen.
Jaag de inflatie aan !!!
Bestrijding van de systemische werkloosheid
CBS liegt met statistiek
Huizenprijzen gaan omhoog !!!
Help, de bouw stort in !!!
Open brief aan de politiek, plan om huizenmarkt vlot te trekken
Makelaars in tweede-hands hypotheken
Bouwstoffen blijven stijgen
Wouter Bos schaadt economie en veroorzaakt extreem hoge rente!
Kapitalisme en communisme zijn beiden achterhaald
Rente is onnatuurlijk
Een economische basis zonder verplichtingen
Extra belasting voor de rijken in tijden van tegenspoed
Robots nemen het werk over
Bevordering van de mobiliteit
Ontwikkeld door Nul-A Computers