Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Aug  2018

Staak de windmolen terreur

 

De rijksoverheid EIST, dat de provincies (buiten de Randstad) nog 1000 tot 1500 windmolens bij de locale bevolking in de achtertuin gaan plaatsen. Zie Windenergie op land

 

Er is GEEN goede reden om dit te eisen. Er zijn veel betere alternatieven.
 • Er is een Europees stroomnet. Windmolens kunnen net zo goed in Polen of het oosten van Duitsland geplaatst worden. Dit is VEEL goedkoper om de volgende redenen.

  • De grond in Polen is veel goedkoper en de arbeidskosten zijn lager. Dure grond in Nederland opofferen voor windmolens is gewoon onzinnig. De mensen die dat willen, zijn gewoon fossielen uit ons nationalistisch verleden. Stel ze ten toon in een museum in Amsterdam inplaats dat men ze invloed geeft op wet- en regelgeving.

  • In Nederland wacht de overheid een langdurige strijd met actiegroepen van boze 'witte negertjes uit de provincie', die de koloniale politiek van Den Haag en de milieu-terroristen spuug en spuug zat zijn.

   • De USA is gesplitst in stedelijk Amerika en agrarisch Amerika en is vrijwel onbestuurbaar geworden.

   • In Nederland is de Haagse politiek druk bezig hetzelfde probleem te veroorzaken. Als gevolg daarvan krijgen lokale partijen steeds meer invloed en verliezen de grote landelijke partijen steeds meer terrein.

 • In de agrarische delen van Nederland staan grote schuren met asbest daken. Deze moeten in de komende jaren vervangen worden. Als deze schuren daken krijgen van zonnepanelen, wordt er meer energie opgewekt. En je hoeft de 'inboorlingen in de kolonien' niet woedend te maken door 200 meter hoge windmolens in hun achtertuin te plaatsen.

 • Op de Atlantische Oceaan is er 'oneindig' veel ruimte voor drijvende windmolenparken.

  • Stel je voor: 10 of 12 drijvende windmolens van 500 meter hoog worden aan elkaar gekoppeld met 'stijve liggers', verbonden met turbines. Door de deining van de oceaan bewegen ze voortdurend ten opzichte van elkaar, waardoor elektriciteit wordt opgewekt. De windmolens zelf leveren nog meer elektriciteit.

  • De elektriciteit wordt omgezet in waterstof en zuurstof.

  • De waterstof wordt door tankers aan land gebracht. Hierop kunnen onze waterstof-auto's rijden. Zijn we gelijk niet meer afhankelijk van arabische of russische olie.

  • De zuurstof kan aan land worden gebracht als er vraag naar is. Anders kan de zuurstof in de oceaan worden gepompt, zodat er meer voedsel in de oceaan kan groeien. Eventueel kunnen we hier ook onze mestoverschotten kwijt.

 

Randstedelijke arrogantie

De Haagse politiek heeft besloten tot deze windmolen terreur met randstedelijke ARROGANTIE onder druk van de randstedelijke milieu-terroristen van GreenPeace en co. De milieu-terroristen vergaderen bij voorkeur in de Randstad, zodat mensen 'uit de provincie' heel ver moeten reizen om enige inspraak te hebben. De Haagse politiek is ook vergeven van Randstedelingen. De ambtenaren, die advies moeten geven, zijn ook Randstedelingen.

 

GreenPeace is besmet door de FSB

Washington Post. Yes, GOP leaders were making a joke

 

Then Cathy McMorris Rodgers, the Republican conference chairman, chimes in. Her "big takeway" from the conversation is "just how sophisticated the propaganda" is in Russia. She and others hint at the NGOs Russia has bought in Europe, including the environmental groups that have been lined up to oppose fracking, a technology Russia doesn't like because it lowers gas prices. "It isn't just about Ukraine," Ryan says. And then, a few seconds later, he adds "Russia is trying to turn Ukraine against itself."

 

NGO's opgekocht door Rusland ??? Milieu-organisaties die ge-infiltreerd zijn door geheime agenten ???

Ik heb al eerder de vraag gesteld, waarom milieu-organisaties zo fel tegen kolencentrales zijn. Zie De leugen van de vuile kolencentrale.

Het beleid dat GreenPeace eist, is geweldig voor Rusland, schadelijk voor Nederland, schadelijk voor Europa en heel erg schadelijk voor het milieu. GreenPeace dienen we gewoon te zien als een instrument van de FSB. De meeste leden van GreenPeace zijn buitengewoon naieve halve zolen. Ze hebben een bloedhekel aan ingenieurs en aan mensen die kunnen rekenen en die feitenkennis hebben. Praktische mensen met praktische oplossingen zijn gewoon vervelende beetweters, die het wereldbeeld van deze milieu-terroristen verstoren. Ze luisteren liever naar landverraders, die zich laten betalen door de FSB, en die in opdracht van de FSB Europa in de handen van Rusland drijven. Deze agenten van de FSB zijn goed getraind in manipulatie en weten de naieve milieu-terroristen gemakkelijk naar hun hand te zetten.

 

Koloniale politiek

Groningen is sinds het begin van de gaswinning behandeld als een kolonie, als een wingewest. Nu de gaswinning wordt afgebouwd, moeten deze kolonie en andere kolonies worden volgeplempt met windmolens.

Amsterdammers en andere randstedelingen zien hierin geen bezwaar.

 • Ten eerste gaat het om 'domme boertjes uit de provincie'. Ze moeten gewoon meewerken aan het Randstedelijke milieubeleid en niet zeuren.

 • Ten tweede hebben 'die witte negertjes uit de provincie' niets te klagen. In Amsterdam betaal je drie ton voor een paar vierkante meter met uitzicht op een troosteloze betonnen wildernis. Die 'witte negertjes' wonen bijna gratis in de natuur. Hun kippenhok is groter dan de woning van de gemiddelde randstedeling. Dan kan er best een windmolen van 200 meter in hun achtertuin.

 

De manier waarop de Haagse politiek de provincies dwingt om de lokale bevolking te dwingen tot acceptatie van windmolens 'in hun achtertuin' is gewoon neo-koloniale politiek. Het is ontzettend schadelijk voor de verhoudingen in Nederland en leidt op langere termijn onherroepelijk tot ernstige bestuurlijke problemen. Men ziet deze problemen nu al in de versnipperde gemeentelijke politiek.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

1000 miljard euro voor vriendjes politiek
Gebruik de lage olieprijs om zonnepanelen te installeren
Een auto op waterstof gemaakt met je eigen zonnepanelen is goedkoper dan een benzine-auto.
Top-politici kramen onzin uit, Balkenende doet onzinnige uitspraken over CO2-afvang, Chirac over kernenergie.
Wat is er nodig om over te schakelen op zonne-energie
Efficiente zonnecellen goedkoper
Zonne-energie kan problemen verlichten, zonne-energie plan naar Mansholt
Zonnepanelen subsidieren
Energie inhoud en CO2 uitstoot
Accijns op kerosine
Kolenstroom is beter voor het milieu dan stroom uit schaliegas. Een auto op olie uit teerzand vervuilt ZES keer zoveel als een auto op kolenstroom.
GreenPeace misleidt en voert promoot schadelijk milieubeleid. GreenPeace vervuilt het mentale en emotionele milieu.
Genocide tegen vleermuizen, slecht voor het milieu
Houdt de kolencentrales open
Verminder afhankelijkheid van russisch gas
Greenpeace en energiebedrijven misleiden politiek
Oproep aan gemeenten
GreenPeace loopt met molentjes
Kolencentrales voor een groene revolutie!
Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?
Kolenstroom is goedkoop. Maken we ons wagenpark elektrisch en gaan we rijden op kolenstroom dan besparen we geld. Dat geld kunnen we gebruiken voor zonne-panelen. Met dat geld kunnen we een groene revolutie op gang brengen en het klimaat redden.
VVD voelt zich thuis in Madurodam.
Klaag de directie aan van (s)Hell !!!
Essent vernietigt leefgebied orang oetans
CO2 afvangen is gevaarlijke onzin
CO2-opslag is veel te duur
Dijkhoff, doe je werk beter
kernenergie is te duur, er is geen capaciteit voor kerncentrales.
Opbranden kernafval nog ver weg!
Veilig he, die kerncentrales !!!
Kernenergie is veel te duur !
Kernenergie is onmogelijk en verschrikkelijk duur!
Ontwikkeld door Nul-A Computers