Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

02  Dec  2018

Gele hesjes protest

 

Gele hesjes protest NIET effectief

Terwijl ik dit schrijf, woedt er min-of-meer een burgeroorlog in Frankrijk. Gele hesjes protesteren tegen Macron en tegen hogere brandstofprijzen. Maar dit protest is gericht tegen de verkeerde persoon. De lage lonen zijn niet veroorzaakt door Macron. En hij kan er ook niets aan doen.

 

De oorzaken van de lage lonen en hoge kosten

 • In de jaren '1950 verdiende een topbestuurder ongeveer 50 keer het minimumloon. Nu verdient de topbestuurder vaak honderden keren het minimumloon. Dat soort idioot hoge lonen gaan ten koste van de werknemers, de gepensioneerden en de werklozen.

 • In de afgelopen 30 jaar zijn de loonkosten (als aandeel van de totale kosten) van bedrijven een paar procent gedaald en is het divident dat men uitkeert gestegen. De werknemers worden AFGEKNEPEN terwijl de rijken zichzelf steeds meer hebben toegeëigend.

Deze twee punten zijn de echte oorzaak van de crisis en de woede van de gewone mensen.

 

Pensioenfondsen zijn schuldig

De Europese pensioenfondsen beheren een gigantische plas met geld. Dat geld is van de werknemers en gepensioneerden. Waarom wordt dit geld niet besteed ten gunste van de werknemers en de gepensioneerden?

Ik stel het volgende voor.

 

Nieuw beleid voor pensioenfondsen

 • Pensioenfondsen EISEN van de bedrijven, dat het salaris van de topmensen teruggebracht wordt tot maximaal 50 keer het minimumloon.

  • Er komt dus een MAXIMUM loon

  • Als een CEO 2000 uur per jaar werkt en zijn loon is 50 keer het minimumloon, dan bedraagt zijn maximumloon 100.000 keer het minimum uurloon. Is het minimumloon 10 euro per uur, dan is het maximumloon 1.000.000 per jaar.

 • Pensioenfondsen EISEN van de bedrijven, dat het aandeel van de loonkosten in de totale bedrijfskosten met een paar procent wordt verhoogd en dat het aandeel van het dividend met een paar procent wordt verminderd. De aandeelhouders krijgen dus een beetje minder en de werkenden krijgen aanzienlijk meer.

  Dit gaat in eerste instantie ten koste van de inkomsten van de pensioenfondsen. Maar dat wordt gecompenseerd, doordat de werknemers meer geld krijgen en dus ook een hogere pensioenpremie betalen.

 

Nieuw beleid vakbonden

De vakbonden dienen zich meer in te zetten voor een rechtvaardige verdeling van de inkomsten. De mensen onderaan moeten veel meer krijgen. Het criminele gegraai aan de top moet worden beëindigd.

Bedrijven die niet meewerken, worden platgelegd totdat ze wel meewerken.

Pensioenfondsen worden door de vakbonden onder druk gezet, zodat ze het boven beschreven voorstel uitvoeren.

De vakbonden bestuderen de bedrijven en PUBLICEREN het salaris van de topmensen en het aandeel dat aandeelhouders krijgen en het aandeel dat de werknemers krijgen (als loonkosten als percentage van de bdrijfskosten.)

De vakbonden geven de bedrijven een cijfer (bijvoorbeeld tussen 0 en 10) voor sociaal gedrag. Bedrijven met een asociaal beloningsbeleid krijgen een dikke onvoldoende.

 

Maak arbeid schaars

 • Naarmate een grondstof schaarser wordt, neemt de waarde toe.

  Gaan we allemaal 60 uur per week werken, dan is er een overvloedig aanbod van arbeid en worden we afgeknepen.

 • Gaan we allemaan 20 uur per week werken, dan is er een schaarste aan arbeid en gaan de lonen omhoog.

 • De kunst is om het voor werknemers optimale aanbod aan arbeid aan te bieden. Niet teveel, zodat de lonen niet afgeknepen worden. Niet te weinig, zodat we de economie niet schaden. Precies genoeg.

 • Ook dat is een taak voor de vakbonden. Verminder de werktijden en de werkdruk en de lonen gaan omhoog.

 

Consumenten: Stem met je portemonnee

Als de vakbonden de bedrijven een cijfer geven voor sociaal gedrag, kunnen de consumenten gemakkelijk kiezen. Bedrijven met een hoog cijfer voor sociaal gedrag krijgen onze klandizie.

Bedrijven met een onvoldoende worden zoveel mogelijk geboycot. Aandeelhouders worden niet blij, als ze een groter aandeel krijgen van veel minder winst of zelfs verlies.

 

Een betere wereld creeren we zelf

Het helpt niet als we als kleine kinderen bij de politiek gaan jengelen om een boterham meer.

Het helpt wel, als we de macht die we hebben effectief gaan gebruiken. Via de pensioenfondsen zijn we grote aandeelhouders van de bedrijven. En via ons werk hebben we de macht over de bedrijven. Weigeren we te werken, verdienen de bedrijven helemaal niets.

 • Gebruik je macht als deelnemer aan een pensioenfonds.

 • Gebruik je macht als werknemer en als vakbondslid.

 • Gebruik je macht als consument.

 • Samen creëren we een betere wereld.

 

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

1

Pietje

02  Dec  2018 14:18:01

Als de pensioenfondsen salaris verlaging eisen voor de top en de meerderheid van de aandeelhouders stemt tegen. Dan bereik je niets.

Andreas Firewolf

02  Dec  2018 14:50:50

Maximumloon AFDWINGEN

Stel dat de meerderheid van de aandeelhouders tegen een maximumloon stemt. Dan kunnen de pensioenfondsen de bedrijven toch dwingen. En wel op de volgende manier.

 

Voorbeeld Ahold concern

Notabene. Dit is een fictief voorbeeld ter illustratie. Ahold is de beursgenoteerde holding van supermarktketens in vele landen. In Nederland zijn ze ondermeer eigenaar van de Albert Hein supermarktketen, die we in het voorbeeld gebruiken.

Stel dat de meerderheid van de aandeelhouders van Ahold tegen een maximumloon stemmen. Dan zijn er twee mogelijkheden.

 

 1. Andere supermarktketens stemmen wel in met een maximumloon van 50 keer het minimumloon. Dan verkopen de pensioenfondsen hun Ahold-aandelen en investeren in andere supermarktketens. Pensioenfondsen en vakbewegingen roepen de consumenten op om Ahold te boycotten. Ahold moet dan bakzeil halen en alsnog instemmen met een maximumloon.

 2. Gen enkele supermarkt stemt in met een maximumloon

  Ook in dit geval kunnen de pensioenfondsen een maximumloon afdwingen. En wel met de volgende maatregelen.

  • De pensioenfondsen zoeken ondernemers voor een nieuwe supermarktketen en nemen het initiatief voor een nieuwe holding. In de statuten wordt vastgelegd, dat niemand in het bedrijf meer dan 50 keer het minimumloon mag verdienen.

  • De pensioenfondsen verkopen hun aandelen in de andere supermarktketens en investeren in de nieuwe holding.

  • In het voorbeeld gebruiken we Ahold met zijn Albert Hein supermarkten. Ahold weigert het maximumloon in te voeren. Dus opent de nieuwe supermarktketen supermarkten vlakbij Albert Hein. En noemt ze bijvoorbeeld Piet Hein, naar onze zeeheld die de zilvervloot van de Spanjaarden afpakte. Piet Hein zorgt ervoor, dat men altijd goedkoper en voordeliger is dan Albert Hein.

  • De vakbonden en de pensioenfondsen roepen de consumenten op om Albert Hein te boycotten en juist bij Piet Hein te gaan kopen.

  • Na een of twee jaar eisen de aandeelhouders van Ahold schuimbekkend van woedde dat Ahold een maximumloon invoert.

 

Op deze manier kunnen de pensioenfondsen de ene branche na de andere afgaan en een fatsoenlijk beloningstelsel afdwingen.

Vermoedelijk zal dat dan niet meer nodig zijn. Als eenmaal één branche met economisch geweld tot de orde is geroepen, worden de andere branches vanzelf inschikkelijk. Het alternatief is heel veel geld verliezen. Dat willen aandeelhouders juist vermijden.

 

Is het bovenstaande economisch geweld nodig?

Kijken we vanuit het perspectief van de aandeelhouders, dan is het vermoedelijk niet nodig. Als alle bedrijven het maximumloon inperken, levert dat de aandeelhouders alleen maar voordelen op. Aandeelhouders hebben geen last van een maximumloon.

 

Narcistische psychopaten

In de afgelopen 30 jaar zijn een aantal zeer grote bedrijven volledig kapot gemaakt door roekeloos gedrag van CEO's.

Een CEO die meent, dat hij 500 keer het minimumloon waard is, is per definitie een narcistische psychopaat. De CEO's die grote bedrijven kapot hebben gemaakt, waren allemaal narcistische psychopaten.

Aandeelhouders nemen grote risico's met hun eigen vermogen, wanneer ze een narcistische psychopaat als CEO accepteren. Uiteindelijk is men beter af met degelijke bestuurders, die voor een redelijk salaris een bedrijf willen leiden.

En de mensen die 50 keer het minimumloon te weinig vinden om daarvoor uit bed te komen? Laat ze maar in hun bed wegrottten, totdat ze door doorligwonden met hun matras versmolten zijn. LOL.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/varietarier.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

Energiepolitiek voor een beter milieu

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

De oorzaken van de lage lonen en hoge kosten

Deze twee punten zijn de echte oorzaak van de crisis en de woede van de gewone mensen.

 

Economen crimineel, onbetrouwbaar en corrupt ???
Er komt een enorme robotiseringsgolf aan. We moeten onze economie grondig veranderen.
Jaag de inflatie aan !!!
Bestrijding van de systemische werkloosheid
CBS liegt met statistiek
Huizenprijzen gaan omhoog !!!
Help, de bouw stort in !!!
Open brief aan de politiek, plan om huizenmarkt vlot te trekken
Makelaars in tweede-hands hypotheken
Bouwstoffen blijven stijgen
Wouter Bos schaadt economie en veroorzaakt extreem hoge rente!
Kapitalisme en communisme zijn beiden achterhaald
Rente is onnatuurlijk
Een economische basis zonder verplichtingen
Extra belasting voor de rijken in tijden van tegenspoed
Robots nemen het werk over
Bevordering van de mobiliteit
Ontwikkeld door Nul-A Computers