Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

29  Dec  2018

Koude oorlog

 

Open email aan de leden der Tweede Kamer

 

Samenvatting:

De veiligheid en de integriteit van Europa worden bedreigd door een aantal staten, vooral Rusland en Saudie Arabie. Sinds 1945 hebben we vertrouwd op bescherming van 'de Grote Vader in Washington'. Sinds 2016 is deze 'Grote Vader' een onbetrouwbare, narcistische kleuter. Om onze veiligheid te verbeteren dienen we:

 • Onze defensie te verbeteren en Europees te regelen.

 • Onze afhankelijkheid van olie en gas uit Rusland en Saudie Arabie drastisch te verminderen.

 • Russische invloed in Europa drastisch te verminderen.

 

Geachte leden der Tweede Kamer

Sinds 1945 hebben we vertrouwd op bescherming van 'de Grote Vader in Washington'. Sinds 2016 is deze 'Grote Vader' een onbetrouwbare, narcistische kleuter. Stel dat Trump zijn baas in Moskou belt en zegt: "Putin, je mag Europa hebben!' Kunnen wij ons verdedigen zonder de steun van de USA? Op dit moment zou dat lastig zijn. Het zou kunnen zijn, dat de Republikeinen in opstand komen tegen Trump en hem afzetten, indien hij Europa weggeeft aan Rusland. Maar voor ons zou dat te laat zijn.

Stel dat Putin een deal sluit met Erdogan. Erdogan krijgt het zuiden van Europa, Rusland neemt de rest. Samen vallen ze Europa binnen. Wat kan Europa daar tegen doen?

U heeft de defensie van Nederland verwaarloosd en teveel vertrouwd op de USA en de NATO. De wereld is veranderd en Nederland en Europa moeten zich heel snel aanpassen. Anders verliezen we onze vrijheid.

 

Nieuwe defensie strategie

Macron heeft voorgesteld een Europees leger te vormen. Rutte heeft dat meteen van de hand gewezen. Ik vind dat niet verstandig. Er is een tussenoplossing mogelijk:

 • Europese landen stemmen hun defensieuitgaven op elkaar af. Gezamenlijk dienen de Europese landen een defensie op te bouwen, waarmee we een aanval van Rusland en Turkije op Europa te kostbaar maken. We hoeven geen macht op te bouwen waar Rusland bang van wordt. Dat zou een wapenwedloop veroorzaken, waar niemand beter van wordt. We hebben een defensie nodig, die andere mogendheden van rare plannen weerhoudt.

 • In vredestijd blijven de militairen onder de nationale regering. Wordt Europa aangevallen, dan vallen alle militairen onder een Europees commando. Met deze commando structuur wordt regelmatig geoefend.

 • Er komt een Europees Vreemdelingen Legioen. Mensen die naar Europa willen emigreren, kunnen dienst nemen. Na vijf jaar diensttijd krijgt men de Europese identiteit. Dit legioen wordt ondermeer gebruikt om stabiliteit in Noord Afrika en het Midden Oosten te bevorderen. Dit zou de aantallen asielzoekers moeten verminderen.

 • Nederland voert opnieuw de militaire dienstplicht in. Niet 14 maanden, zoals vroeger. Defensie dient aan te geven, wat de gewenste duur van de dienstplicht is. Desnoods 5 jaar. In 14 maanden kun je Jan Soldaat leren marcheren en een geweer af te schieten. Maar hoeveel opleiding is er nodig om met moderne wapensystemen om te leren gaan? Hoelang duurt het, voor een dienstplichtige nuttig wordt in een cyber-leger?

  Het zou onzinnig zijn om ALLE jongens en meisjes van 18 jaar op te roepen en (bijvoorbeeld) vijf jaar in dienst te laten. Dat zou ook onbetaalbaar zijn. Door loting kunnen mensen opgeroepen worden voor keuring. Defensie selecteert de mensen die het best bruikbaar zijn. Deze krijgen daarvoor een behoorlijke vergoeding. Bijvoorbeeld een door het rijk betaalde universitaire opleiding.

  Wellicht is het verstandig om dienstweigeraars dezelfde tijd in de zorg te laten werken. We houden dan rekening met gewetensbezwaren. Maar de defensie inspanningen worden niet ondermijnd door mensen, die geen zin hebben zich in te zetten voor de samenleving.

 • Er komt een cyberleger van dienstplichtigen. Deze mensen krijgen een opleiding Technische Informatica en leren alles wat nodig is om Europa te beveiligen tegen Russische trollen en ander digitaal gespuis.

 • Er komt een leger van gamers. Gamers worden getraind om drones te besturen. Bijvoorbeeld om met een drone een kamikaze-aanval op aanvallers uit te voeren. Zodra de drone is vernietigd, krijgt men automatisch een andere drone.

  Dit leger zou uit dienstplichtigen kunnen bestaan. Wellicht is het ook mogelijk, om dit leger samen te stellen uit vrijwilligers. Mensen die op vrije dagen komen trainen om drones te besturen en computerspellen te spelen.

 • Auto-fabrieken worden zodanig aangepast, dat ze binnen 24 uur kunnen omschakelen naar drone-productie. Hiervoor komt een Europees draaiboek. Zodra er een opdracht komt vanuit Brussel, dienen de auto-fabrieken direct over te schakelen. Als we dit realiseren, is het vermoedelijk nooit nodig. Dan hoeft het ook niet zoveel te kosten. Als Rusland weet, dat we heel snel kunnen overschakelen op totale oorlog, laten ze het wel uit hun hoofd om ons aan te vallen.

 • We kopen binnen Europa, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

  Nederland heeft heel veel geld aan de USA gegeven voor de aanschaf van JSF's. Gezien de recente ontwikkelingen, lijkt dat een minder goede keus. Zolang de USA onbetrouwbaar is, dienen we ons te richten op Europa. Europa heeft een behoorlijke defensie industrie nodig. We moeten weer leren voor onszelf te zorgen.

  Ik stel voor, om geen nieuwe JSF's of andere Amerikaanse producten meer te bestellen. Tenzij er in Europa geen fatsoenlijk alternatief is.

 

Energetische onafhankelijkheid

Voor onze energie zijn we afhankelijk van landen als Rusland en Saudie Arabie. Dat ondermijnt de veiligheid van Europa. We dienen deze afhankelijkheid zo snel mogelijk te verminderen. Europa dient de olie en gas import van buiten Europa tot nul terug te brengen.

U heeft opgeroepen om alle kolencentrales te sluiten. GreenPeace heeft u verteld, dat kolen HEEL SLECHT zijn voor het milieu.

 • De berekeningen voor onderstaande beweringen vindt u hier: Energie inhoud en CO2 uitstoot

 • Een auto die rijdt op benzine stoot 1,25 kg CO2 uit per kWh.

 • Een auto die rijdt op kolenstroom stoot 0,87 kg CO2 uit per kWh.

 • - Een auto op benzine vervuilt dus 2/3 meer dan een auto op kolenstroom.

 • Rijdt een auto op benzine, dan zijn de inkoopkosten van de energie meer dan 0,25 euro per kWh gerekend naar wereldmarktprijs.

 • Rijdt een auto op kolenstroom, dan zijn de inkoopkosten van de energie 0,016 euro per kWh gerekend naar wereldmarktprijs.

 • De energie voor een auto op benzine kost dus ruim 15 keer zoveel als de energie voor een auto op kolenstroom.

 • Kolen kunnen we binnen Europa inkopen of importeren uit Colombia of de USA. Door olie en gas in te kopen, stimuleren we vooral Rusland en Saudie Arabie. Rusland gebruikt zijn inkomsten uit olie en gas om wereldoverheersing te bereiken. Dat is heel slecht voor het milieu.

 • Het is niet mogelijk om snel over te schakelen op elektrisch rijden als we tegelijk de kolencentrales sluiten. Ik stel voor, om de olie en gas import eerst terug te brengen. Als we daarmee klaar zijn, zijn de kolencentrales grotendeels afgeschreven en kunnen ze alsnog dicht.

Ik heb de indruk, dat GreenPeace al sinds vele jaren is geinfiltreerd door FSB-agenten en dat zij feitelijk werken voor Rusland.

 

Waterstof economie

Zonnepanelen leveren in juni ruim 10 keer zoveel stroom als in december. Snel installeren van veel zonnepanelen heeft alleen zin indien we de stroom kunnen opslaan en daarna nuttig kunnen gebruiken. Daarvoor kunt u het volgende doen:

 • U vraagt autofabrikanten om een nieuw soort elektrische auto: Een volledig elektrische auto met een accu, een waterstoftank en een brandstofcel en zonder verbrandingsmotor. De accu wordt gebruikt voor korte afstanden, bijvoorbeeld 30 km. Daarna schakelt de auto over op waterstof.

 • U zorgt er voor met subsidies, dat in de komende vijf jaar alle tankstations apparatuur krijgen om waterstof te maken uit stroom. Wanneer er veel groene energie geproduceerd wordt, daalt de stroomprijs. Dan schakelen automatisch de tankstations over op de productie van waterstof en wordt overtollige stroom van het net gehaald.

  Economische zaken kan ieder half jaar subsidie geven om 5% van de tankstations apparatuur te laten installeren om waterstof te produceren. Ieder half jaar wordt de hoeveelheid subsidie minder. Enerzijds omdat de installatiekosten afnemen. Anderzijds omdat de vraag naar waterstof toeneemt.

 • Stelt u zich eens voor: Een stuk op 10 heel grote windmolens drijvend op de Atlantische oceaan. In het midden een eiland voor het personeel en voor de productie van waterstof. Windenergie wordt omgezet in waterstof. Waterstof wordt met tankers aan land gebracht. Bijvoorbeeld naar de Eemshaven in Groningen. Vandaar gaat het gas het gasleidingnet in. In de toekomst schakelen we over op waterstof.

 • De staat kan met (bijvoorbeeld) Shell afspraken maken over gegarandeerde afname van waterstof. Shell bouwt als proef een windmolen installatie op de Atlantische Oceaan en produceert waterstof. Nederland garandeert 15 jaar lang afname van de waterstof tegen een vaste prijs. De kennis die dit oplevert, wordt gebruikt om nieuwe installaties te bouwen.

 • De kosten van een dergelijke installatie op de Atlantische oceaan zijn voor de eerste installatie behoorlijk hoog. Maar op de oceanen is er ruimte in overvloed. Als Europa in de komende 10 jaar 10.000 van dergelijke installaties laat bouwen, kunnen de productiekosten heel sterk dalen. We kunnen gemakkelijk de klimaatdoelen halen, de import van olie en gas uit Rusland en Saudie Arabie afbouwen en het geld in Europa houden. Inplaats van ons geld weg te geven aan Rusland en Saudie Arabie, houden we het geld in Europa.

 

Een nieuw ijzeren gordijn

Toen de Berlijnse muur viel, waren we blij. De koude oorlog was voorbij en we zouden vrienden worden met Rusland. Helaas is het gedrag van Rusland onacceptabel. Daarom wordt het tijd voor een nieuw ijzeren gordijn en een nieuwe koude oorlog. Om te voorkomen dat we terecht komen in een atoomoorlog.

Het is vrij eenvoudig en goedkoop om een ijzeren gordijn te maken tussen ons en Rusland in de vorm van een cyber-wall. Daarvoor is het volgende nodig.

 • Er komt een Europese instantie, die een zwarte lijst bijhoudt van ip-nummers, die geblokkeerd dienen te worden. IP-nummers van Russische cyber-trollen en ander gespuis.

  Grote sociale media zoals Facebook en Twitter worden verplicht om ip-nummers door te geven die verdacht worden van illegaal gedrag. Wanneer accounts verwijderd worden, omdat men niet is wie men voorgeeft te zijn, of omdat men aanhitst tot haat of extremisme, wordt het ip-nummer en de reden van verwijdering doorgegeven aan de Europese instantie. Deze kan dan besluiten om dit ip-nummer op de zwarte lijst te plaatsen.

 • Grote Europese providers worden verplicht om de ip-nummers op deze lijst te blokkeren. Overige Europese servers worden aangemoedigd om deze ip-nummers te blokkeren.

 • De meeste servers zijn linux-servers. Op linux-servers is het erg eenvoudig om een black-list te implementeren.

  Technisch: Onderdeel van de linux-kern zijn ip-tables. Aan ip-tables kun je opdracht geven om alle ip-nummers van een ipset-bestand te blokkeren. Aan linux kun je ook opdracht geven om wekelijks een nieuwe versie van een ipset-bestand op te halen.

  Als de hierboven genoemde Europese instantie de zwarte lijst ook als een ipset-lijst aanbiedt, kunnen we Rusland redelijk gemakkelijk buiten Europa houden.

 • Providers worden opgeroepen om gebruikers een borg te laten betalen voor het gebruik van een ip-nummer. Indien de gebruiker de dienst opzegt en het ip-nummer staat op de Europese zwarte lijst, dan dient de provider er voor te zorgen, dat het ip-nummer van de zwarte lijst gehaald wordt voor het ip-nummer aan een andere gebruiker kan worden gegeven. De gebruiker is dan zijn borg kwijt.

 

Russen uit Europa verwijderen

Nederland en de meeste andere Europese landen zijn ongelofelijk naief ten aanzien van Russische spionage. U kunt er vanuit gaan, dat twee van de drie Russen in Europa ingezet kunnen worden door de FSB.

Voorbeeld: Enige jaren geleden werd ik benaderd door een zekere Katja, een studente in Rotterdam, geboren in Rusland. Zij wilde mij spreken, het werd niet duidelijk waarom. Zij is bij mij op bezoek geweest, een reis van 300 km. Het doel van haar bezoek werd niet duidelijk. In de jaren daarna kreeg ik meer inzicht in de FSB-activiteiten in Nederland. Achteraf ga ik er vanuit, dat zij een FSB-agente was en dat zij kwam kijken, of ik te recruteren was.

Van vele ngo's staat vast, dat ze geinfiltreerd zijn door de FSB. Kijk ik naar het gedrag van GreenPeace, dan is er bij mij geen enkele twijfel. GreenPeace is overgenomen door de FSB. U herinnert zich wellicht het incident met de Arctic Sunrise. Russische special forces stonden het schip gewoon op te wachten. Vermoedelijk heeft een FSB-agent invloed uitgeoefend om dat schip naar Rusland te sturen.

Ik weet dat er in Nederland 'asielzoekers' uit Rusland zijn, die regelmatig naar Rusland op vakantie gaan. Waarom zijn deze nog in Nederland? Waarom zijn er studenten uit Rusland in Nederland of in Europa? Rusland is geen bevriende natie, het is onze vijand. Het gedrag van Rusland is puur kwaadaardig en gericht op wereldheerschappij. Er is slechts één ding dat we tegen Russen kunnen zeggen: NJET !!!

Ik roep u op om zoveel mogelijk Russen uit Europa te verwijderen en geen Russen meer toe te laten. Russen die nog wel in Europa toegelaten worden, dienen voortdurend in de gaten te worden gehouden. Europeanen die te vriendelijk zijn tegenover de Russen, dienen ook in de gaten te worden gehouden.

Daarbij kunt u ook denken aan Geert Wilders en zijn collega's. Als je in de Douma met een vriendschapsspeltje op je borst een redevoering houdt, terwijl de nabestaanden van de MH17 doodgaan van verdriet, dan ben je een landverrader pur sang. Ik stel voor, dat u de PVV uitsluit aan deelname aan commissies die toegang hebben tot geclassificeerde informatie.

 

Het bovenstaande is niet genoeg

De hierboven genoemde voorstellen zijn alleen maar een eerste aanzet tot een verdediging tegen Rusland. We zullen de komende 10 jaar alle zeilen moeten bijzetten om de Russische oorlog tegen ons af te slaan. Het bovenstaande is slechts een eerste aanzet.

 

Hoogachtend, Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. U kunt met onderstaand formulier contact opnemen.

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/varietarier.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Energie inhoud en CO2 uitstoot

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

Het gele hesjes protest is niet effectief. Men kan beter protesteren tegen de pensioenfondsen.
Voorstel voor een Europese Partij voor Cosumenten Belangen
Betere bescherming van consumenten

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Politiek Den Haag prventief ruimen.

Volgens de Raad van Europa: 'Politiek en bestuur in Nederland moeten dringend op de schop'.

Deze uitspraak is veel te mild. Naar mijn mening:

De gehele top van Nederland is volledig doorgerot.

De politieke partijen functioneren als maffia-families, mini-ster-president Mark Rutte is feitelijk de 'Capo di tutti capi' van de beestenbende.

Maar als u enig fatsoen heeft:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Landverraders eisen uw stem
VVD totaal onbetrouwbaar
Waarom geen actie tegen Geert Wilders en de PVV. De PVV is ondemocratisch en wordt gefinancierd door Nationaal Zionisten. Wilders is een landverrader
Open brief aan de Tweede Kamer over hypotheekrente
Hoe kun je wel voordeurdeler zijn en geen fiscaal partner ???
Staten Generaal in staat van ontbinding
Mag een 11-voudige brandmoordenaar vice-voorzitter worden van de Raad van Staten ???
Politiek schuldig aan verwijfd getut!
Vermindering administratieve lastendruk en deregulering.
Opheffen politieke partijen.
Prestatie-contract met tweede kamer.
Tweede kamer kan beter gehalveerd worden
Eerste kamer doet zijn werk niet en kan beter worden opgeheven
Rechten en plichten van de staat
Maatregelen tegen media-magnaten
Naar een nieuwe democratie
Ontwikkeld door Nul-A Computers