Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

04  Okt  2020

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Impliciet antwoord

Ik heb alle fractieleiders van de Tweede Kamer een persoonlijke email geschreven.

Aan de fractieleiders van PvdA, GroenLinks en SP heb ik een speciale persoonlijke email geschreven. Sindsdien moest Asscher (PvdA) vertrekken, omdat hij enthousiast had meegewerkt aan het compleet verzieken van de levens van vele onschuldige mensen in de toeslagen affaire. Nadat Asscher was vervangen door Ploumen, heb ik aan haar een email geschreven. Geen enkel antwoord van PvdA, SP en GroenLinks. Klik hier voor de emails.

Alleen Dijkhoff (VVD) schreef terug: "Gezien de inhoud heb ik deze onder de aandacht gebracht van mijn fractiegenoot Roald van der Linde." Van der Linde heeft niet gereageerd.

Het is onjuist om te stellen, dat de fractieleiders de vraag niet hebben beantwoord. Ze hebben geen expliciet antwoord gegeven. En daardoor hebben ze impliciet gesteld:

 

 • Wij willen GEEN strafrechterlijke vervolging van stelende directeuren van financiele instellingen.

 • Wij willen NIET, dat de AFM het Europees Consumenten Recht voor financiele producten handhaaft. Wij hebben handhaving van het Europees Consumenten Recht voor financiele producten juist wettelijk ondergebracht bij de AFM, zodat de mini-ster van Financien er voor kan zorgen, dat de bankroversbendes Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen ongestoord door kunnen gaan met het systematisch leegzuigen van het Nederlandse volk.

 • Wij willen, na onze 'tour-of-duty' in de politiek lucratieve baantjes scoren bij de grote bedrijven.

  Hoe moeten die bedrijven ons betalen, als ze het Nederlandse volk niet mogen leegzuigen en uitplunderen?

 • Wanneer gewone burgers zich niet aan onze regels houden, dienen ze zwaar te worden bestraft.

  Wanneer mensen in arme wijken zich niet aan onze regels houden, dienen ze dubbel zo zwaar te worden bestraft. (Zie het voorstel van Dijkhoff en de VVD VVD: criminaliteit in probleemwijken dubbel zo hard bestraffen

   

  Maar we gaan natuurlijk niet onze toekomstige 'werkgevers' strafrechterlijk vervolgen of straffen, wanneer ze 'een beetje stelen en roven'. Dan kunnen we wel fluiten naar lucratieve functies, waarvoor we niet hoeven te werken. U denkt toch niet, dat we met een banananboot zijn aan komen varen?

 • Wij willen ABSOLUUT geen inperking van de mogelijkheden van banken en andere financiele instellingen om hun klanten te beroven.

  Wanneer u vraagt om strafrechterlijke vervolging van bankdirecteurtjes of wanneer u vraagt om een kartelonderzoek, dan is dat volkomen KANSLOOS. U bent GEEN belanghebbende. Wij zijn de belanghebbenden. En wij hebben er belang bij, het kartel van bankroversbendes in stand te houden.

  Wij hebben expliciet eenduidige afspraken gemaakt met de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), de Nederlandse bank, het Ministerie van Financien en het Ministerie van Economische Zaken. De bankroversbendes beroven hun klanten met rente-manipulatie, woekerpolissen en alle andere trucs die wij niet eens begrijpen, en wij hebben ze daarvoor vrijbrieven gegeven. Zoals we aan Piet Hein en co kapersbrieven gaven. Helaas kunnen we nu de Engelsen en Spanjolen niet meer beroven, dus is het gewone volk 'de lul'. Moet u maar niet tot het gewone volk behoren.

  Ter illustratie:

  • In Oktober 2016 vroeg ik Jeroen Dijsselbloem:

   Variabele rente op financiele producten bij wet te verbieden, tenzij de rente gekoppeld is aan een objectieve standaard, zoals Euribor.

   De AFM opdracht te geven tot een onderzoek naar stilzwijgende kartelafspraken tussen banken.

  • Dijsselbloem liet een ambtenaar een onzinnig antwoord terugschrijven. In het antwoord zeverde deze ambtenaar over 'hypotheek rentes', terwijl ik schreef over financiele producten, ondermeer doorlopende kredieten met variabele rente.

  • Zie Weigering variabele rente te reguleren

  • Hiermee stelde Dijsselboem impliciet, dat hij vindt, dat de banken de vrijheid moeten hebben om hun klanten financiele producten aan te smeren, die in strijd zijn met het Europees Consumenten Recht.

 

Als men dit in Frankrijk zou proberen,
zouden de Fransen meteen guillotines gaan maken.

In Nederland kan het Haagse tuig van de richel ongestoord zijn gang gaan en de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) onvoorwaardelijk steunen.

En de Nederlandse media? Die worden gefinancierd door de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen). Deze kijken wel uit om de waarheid te schrijven.

 

Het verraad van PvdA, GroenLinks en SP

Aan de fractieleiders van deze drie operette partijtjes heb ik een email gestuurd met een specifieke oproep:

 • Geachte mw. Marijnissen, hr. Klaver, hr. Asscher,

  In het verleden hebben SP, GroenLinks en PvdA aangedrongen op nader onderzoek in zake woekerpolissen en dergelijke.

  Ik verzoek u om gezamenlijk aan te sturen op een parlementaire enquete naar de gehele financiele wereld van Nederland.

  Mocht er geen kamermeerderheid voor zijn, dan verzoek ik u het nederlandse volk te vragen een petitie te ondertekenen, waarin u het parlement oproept om een dergelijke enquete.

  • De Minister van Financien weigert de wet Consumentenbescherming te handhaven.

   De Staatssecretaris van Economische Zaken weigert het bankenkartel aan te pakken.

  • Bij deze stuur ik u een oproep om

   - de criminele afspraken tussen het ministerie van Financien, de Nederlandse bank en de nederlandse banken aan te pakken;

   - de bankroversbendes (Rabo, ABN-AMRO, ING en vele anderen) aan te pakken;

   - middels een parlementaire enquete de financiele dimensie van nederland te zuiveren;

   - het nederlandse volk te beschermen tegen rentemanipulatie en andere criminele streken van de grote banken.

 

De hypocrisie van Ploumen (PvdA)

Asscher (PvdA) kon vertrekken, omdat hij met heel veel enthousiasme had meegewerkt aan het criminaliseren en platwalsen van vele onschuldige mensen in de Toeslagen affaire. Na zijn vertrek werd Ploumen lijsttrekker en fractievoorzitter. Zodra Ploumen een camera ziet, begint ze meteen te mekkeren over 'een eerlijke politiek en een eerlijke samenleving'. Zodra de camera weg is, steekt ze meteen haar hoofd diep in het achterwerk van de dichtsbijzijnde bankier, om eens een stevige teug 'frisse lucht' in te ademen. Natuurlijk hebben kamerleden ook recht op kinky seks, maar dit vind ik toch een beetje overdreven.

Ik vind, dat een nieuwe fractieleider recht heeft op een eerlijke kans. Daarom schreef ik Ploumen de onderstaande email. Waar ze volgens verwachting niet op heeft geantwoord.

 • Geachte mw. Ploumen,

 • U beweert te streven naar een eerlijke politiek en een eerlijke samenleving. Ik heb niet de indruk, dat de PvdA dat doet.

  Ik heb Asscher in een email gevraagd om samen met SP en GroenLinks aan te sturen op een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland. Geen antwoord.

 • Als u vertrouwen wilt terugwinnen, pak dan de financiele sector aan. En begin met een diepgravend onderzoek en een zuivering van de Nederlandse Bank, het Ministerie van Financien, de AFM en de ACM. Deze zijn volledig corrupt.

  De financiele sector van Nederland is veel te groot en veel te belangrijk. De Nederlandse bank, het ministerie van Financien, de AFM, de ACM en de nederlandse banken werken eendrachtig samen als een belangenvereniging om de financiele sector steeds verder op te blazen en uit te breiden. Daarom hebben ze van Nederland een belastingparadijs gemaakt.

 • Sinds 1995 wordt het nederlandse volk systematisch beroofd door de grote financiele instellingen. E erst met woekerpolissen. Sinds Tros-radar in 2008 dit onder de aandacht bracht, zijn de woekerpolissen vervangen door rentemanipulatie. Terwijl de Euribor rente daalde tot bijna nul, hebben de nederlandse banken de rente verhoogt. Het verschil met Euribor is sinds 2008 verhoogt met ca. 4%. Alle mensen met leningen en kredieten betalen 4% te veel. Daarom zijn de nederlandse banken heel snel crisis bestendig geworden sinds 2008. Met volledige steun van de Nederlandse bank, de Ministers van Financien, de AFM en de ACM. De banken hebben met roekeloos gedrag die crisis (van 2008) veroorzaakt en de rekening is in Nederland bij de arme nederlandse burgers gelegd. Dat zijn de mensen met kredieten en leningen. De bankdirecteuren hebben hun salarissen verhoogd. (In veel gevallen verdubbeld.)

 • De ACM heeft een verzoek tot een kartelonderzoek geweigerd. Zie Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

 • De AFM heeft geweigerd het Europees Consumenten Recht te handhaven, terwijl dat hun wettelijke plicht is. Zie: AFM weigert handhaving wet

 • Minister Hoekstra heeft geweigerd de AFM te sommeren de wet te handhaven. Zie: Open brief aan de Minister van Financien

 • De fractieleiders van PvdA, GroenLinks en de SP hebben niet gereageerd op een verzoek om een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland. Zie hierboven

 • Volgens Mark Rutte: "Nederland moet terug naar de sfeer van de Gouden Eeuw."

  Maar Rutte heeft er voor gezorgd, dat Nederland is teruggekeerd naar de renteniers mentaliteit van de 18e eeuw.

  19 December 2020 had Vara Kassa een item over de veel te hoge rente die ABN-AMRO berekent aan kleine ondernemers. De banken zuigen de kleine ondernemers al 25 jaar lang leeg. Daardoor kunnen kleine ondernemers zich niet ontwikkelen tot sterke ondernemingen. De financiele sector zuigt alle innovatieve bedrijfjes leeg, waardoor Nederland in steeds grotere ellende komt.

 • En wat doet de Tweede Kamer? Net als met de toeslagen affaire en de gaswinning doen de kamerleden datgene waar ze in uitblinken: Wegkijken en niets doen.

 • In de Libor affaire kreeg de Rabobank in de USA een boete van bijna een miljard dollar.

  In Nederland kregen twee bankmedewerkers 3.000 euro boete, een kreeg 1500 euro boete en een 750 euro boete. Met hun uurloon een paar uurtjes werk. Zie Financieel Dagblad 17-08-2016 en Is de Rabobank een narcobank?

 • In de woekerpolis affaire is nooit een strafrechterlijk onderzoek ingesteld. De tweede kamer deed niets. Wouter Bos (als minister van Financien) vroeg de rechters om hulp 'om rechtszaken te vermijden'. Zie PvdA totaal onbetrouwbaar Bos is nu dikke deur van invest.nl. Een investeringsbank waarmee belastinggeld wordt uitgedeeld aan grote bedrijven. Alsof je de vos opzichter maakt van het kippenhok.

  Toen Wouter Bos mini-ster was (2007 - 2010), vroeg hij de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

  • Nadat Wouter Bos de Raad voor de Rechtspraak had gevraagd hoe hij de bankroversbendes kon beschermen tegen juridische procedures werd in 2013 de Algemene wet bestuursrecht zodanig aangepast, dat klagende burgers weggezet konden worden als 'geen belanghebbende'. Zie Algemene wet bestuursrecht onder de paragraaf 'Aanpassing bestuursprocesrecht 2013'.

  Zelf heb ik strafrechterlijke vervolging geeist van Delta Lloyd. Toen het OM dat weigerde, heb ik een artikel 12 procedure aangespannen. Deze is afgewezen door het gerechtshof van Leeuwarden, met als argument, dat ik geen belanghebbende was. Dit terwijl ik een gedupeerde was. Deze uitspraak is niet gebaseerd op recht. Het is een politieke uitspraak, met als doel de criminele elite uit de gevangenis te houden.

  De ACM heeft geweigerd een anti-trust onderzoek te starten tegen de banken 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

  De AFM heeft geweigerd het Europees Consumenten Recht te handhaven 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie AFM weigert handhaving wet

  • Wouter Bos, de Raad voor de Rechtspraak en de gehele nederlandse politiek hebben samengespannen om een wet zodanig te wijzigen, dat de overheid verzoeken van burgers om de wet te handhaven gemakkelijk kan weigeren. Dat is georganiseerde misdaad. De Haagse Hooligans hebben van Nederland een bankroversparadijs gemaakt.

  En Wouter Bos? Deze landverrader werd rijkelijk beloond door zijn criminele vriendjes in de Haagse politiek. Hij is nu CEO van Invest-nl, een investeringsbank waar vriendjes van de Haagse Hooligans gemakkelijk en goedkoop geld kunnen krijgen op kosten van de belastingbetaler. (Gewone burgers niet welkom. Je moet minimaal 5 miljoen euro investeren.)

   

 • Onder druk van de Rabobank hebben taxateurs de prijzen van landbouwgrond opgedreven tot meer dan 60.000 euro per ha. De gebruikswaarde ligt tussen 7.500 en 15.000 euro. De belastingbetalers betalen het verschil in de vorm van agrarische subsidies. De Rabobank wordt vetter en vetter, gesubsidieerd door de EU. Zie: De EU subsidieert de Rabobank

 • De Nederlandse politiek is volkomen doorgerot. Het zijn niet 'een paar ambtenaren van de belastingdienst'. Het is niet 'wat doorgeschoten wetgeving'. Alle politici van de afgelopen 25 jaar zijn hieraan medeplichtig. Als de leden van de politieke partijen een beter land willen, dan dienen ze de kieslijsten helemaal op te schonen en hun partij te zuiveren. Dat geldt voor alle grote politieke partijen. Ook voor de SP en GroenLinks.

 • Ik roep u op om nu eindelijk een parlementaire enquete in te stellen naar de gehele financiele wereld van Nederland.

 • Deze email wordt gepubliceerd op internet, met of zonder uw antwoord.

 • Hoogachtend,

  Andreas

Het impliciete antwoord van

 • Ploumen (PvdA)

 • Marijnissen (SP)

 • Klaver (GroenLinks)

 • Asscher (PvdA)

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

 

Landverraad door de partijleden

De leden der Tweede kamer kunnen zo handelen, omdat de partijleden niet ingrijpen. De partijleden staan al 25 jaar lang toe, dat kamerleden helemaal niets doen om de bankroversbendes (Rabo, ABN-AMRO, ING en vele anderen) aan te pakken. 25 jaar lang kijken de partijleden van alle partijen weg en weigeren schoon schip te maken. De partijleden zouden hun partij moeten zuiveren. De gehele top van de partijen SP, GroenLinks, PvdA, CDA, D66 en CU dient men te royeren. De partijleden dienen fatsoenlijke eerzame mensen op verkiesbare plaatsen te zetten. Dan kunnen we weer naar de stembus en kunnen we deelnemen aan de verkiezingen.

Eerzame mensen kunnen niet stemmen.

Als je eerzaam bent, kun je niet stemmen op halve apen, die de bankroversbendes (Rabo, ABN-AMRO, ING en vele anderen) een vrijbrief geven om het Nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Beestmensen, die na hun 'tour-of-duty' in de politiek hun beloning op eisen in de vorm van zeer lucratieve functies bij de bankroversbendes (Rabo, ABN-AMRO, ING en vele anderen) en andere grote criminele bedrijven.

Zolang de partijleden weigeren om hun partijtjes te zuiveren, kunnen eerzame mensen niet kiezen.

 

VVD noem ik niet

Als oplettende lezer heeft u ongetwijfeld gemerkt, dat ik hierboven de VVD niet noem.

Het is zinloos om VVD partijleden te vragen hun partij te zuiveren van corrupte politici. Een VVD-er vragen om de corruptie te verlaten, is zoiets als een vis vragen het water te verlaten. In de wereldgeschiedenis is het voorgekomen, dat een vis het water verliet en landdier werd. Ik ken geen VVD-er die de corruptie verlaten heeft. Dat zou pas echt een wereldwonder zijn. LOL.

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Staat der Nederlanden verkracht autistische jongen van 16
Plichten van de mens. Zijn planten en dieren rechtenloos? Of hebben wij de plicht om hun rechten te respecteren?
Jongeren hebben recht op waardenvrij onderwijs!
Seksuele voorlichting verplichten
Ontwikkeld door Nul-A Computers