Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

26  Jan  2021

Aan het College van Procureurs-generaal

Parket-Generaal

Postbus 20305

2500 EH Den Haag

 

Onderwerpen:

 • Verzoek tot een strafrechterlijk onderzoek naar de Rabobank.

 • Verzoek om de Rabobank hoofddirectie te vervolgen wegens leiding geven aan een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van strafrecht.

 

Geacht College,

Bij deze verzoek ik u om een strafrechterlijk onderzoek naar Rabobank Nederland en aansluitend om strafrechterlijke vervolging.

Naar mijn mening is Rabobank Nederland een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht.

Dat Rabobank Nederland een organisatie is, lijkt me evident. U hoeft alleen maar te bewijzen, dat Rabobank Nederland zich in belangrijke mate bezighoudt met het verdienen van geld met criminele middelen. In dit schrijven geef ik u duidelijk aan, waarom ik van mening ben, dat dat het geval is.

 

Waarom geen aangifte:

U vraagt zich misschien af, waarom ik geen aangifte doe bij een politiebureau. Daarvoor heb ik de volgende redenen:

 • Dit soort zaken zijn veel te ingewikkeld voor het gemiddelde politiebureau. In 2012 heb ik aangifte gedaan bij het politiebureau te Winschoten tegen Delta Lloyd in zake de woekerpolis affaire. Na overleg met een officier van justitie is het gelukt om mijn aangifte aan te nemen.

 • Na mijn aangifte tegen Delta Lloyd weigerde het OM deze zaak in behandeling te nemen.

 • Vervolgens ben ik een artikel 12 procedure begonnen. Het gerechtshof van Leeuwarden verklaarde mijn verzoek niet ontvankelijk, omdat ik geen belanghebbende zou zijn.

 • Kort daarvoor had Minister van Financien Wouter Bos de rechterlijke macht gevraagd om hulp bij het voorkomen van rechtszaken in zake de woekerpolis affaire.

  Toen Wouter Bos mini-ster was (2007 - 2010), vroeg hij de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

  • Nadat Wouter Bos de Raad voor de Rechtspraak had gevraagd hoe hij de bankroversbendes kon beschermen tegen juridische procedures werd in 2013 de Algemene wet bestuursrecht zodanig aangepast, dat klagende burgers weggezet konden worden als 'geen belanghebbende'. Zie Algemene wet bestuursrecht onder de paragraaf 'Aanpassing bestuursprocesrecht 2013'.

  Zelf heb ik strafrechterlijke vervolging geeist van Delta Lloyd. Toen het OM dat weigerde, heb ik een artikel 12 procedure aangespannen. Deze is afgewezen door het gerechtshof van Leeuwarden, met als argument, dat ik geen belanghebbende was. Dit terwijl ik een gedupeerde was. Deze uitspraak is niet gebaseerd op recht. Het is een politieke uitspraak, met als doel de criminele elite uit de gevangenis te houden.

  De ACM heeft geweigerd een anti-trust onderzoek te starten tegen de banken 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

  De AFM heeft geweigerd het Europees Consumenten Recht te handhaven 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie AFM weigert handhaving wet

  • Wouter Bos, de Raad voor de Rechtspraak en de gehele nederlandse politiek hebben samengespannen om een wet zodanig te wijzigen, dat de overheid verzoeken van burgers om de wet te handhaven gemakkelijk kan weigeren. Dat is georganiseerde misdaad. De Haagse Hooligans hebben van Nederland een bankroversparadijs gemaakt.

  En Wouter Bos? Deze landverrader werd rijkelijk beloond door zijn criminele vriendjes in de Haagse politiek. Hij is nu CEO van Invest-nl, een investeringsbank waar vriendjes van de Haagse Hooligans gemakkelijk en goedkoop geld kunnen krijgen op kosten van de belastingbetaler. (Gewone burgers niet welkom. Je moet minimaal 5 miljoen euro investeren.)

 • Het lijkt mij duidelijk, dat het gerechtshof van Leeuwarden een politiek besluit heeft genomen en dat het besluit niets te maken heeft met handhaving van de rechtsstaat.

  • Als iemand een blikje bier steelt bij de supermarkt, staan justitie en politie meteen klaar om deze persoon zwaar te bestraffen.

   Volgens Dijkhoff, fractieleider van de VVD, zouden deze mensen dubbel moeten worden bestraft.

  • Maar als grote financiele instellingen zoals de Rabobank, Abn-amro, Ing, Delta Lloyd, et cetera honderden miljarden stelen van het nederlandse volk, dan verdient dat respect en bewondering. Deze 'helden' moeten met alle macht beschermd worden. De Trias politica dient zich uiterst dienstbaar op te stellen ten aanzien van deze bankroversbendes.

   Alle tweede kamerleden staan in de rij te dringen om hun hoofd diep in het achterwerk van deze bankrovers te steken, in de hoop op een lucratief baantje na afloop van hun 'tour-of-duty' in de politiek.

 • Bij mij is de indruk ontstaan, dat de trias politica is samengevoegd tot ÃÃn versteende zuil, die de bankroversbendes moet ondersteunen en beschermen. Een dergelijke inrichting van de staat is uiterst wankel. Indien de rechtsstaat niet hersteld wordt, komt het volk op zeker moment in opstand.

 • Gezien mijn ervaringen met mijn aangifte tegen Delta Lloyd heb ik geen enkel vertrouwen meer in het OM, de rechtsstaat en de nederlandse politiek. Wat mij betreft zit de tweede kamer vol met gajes en 'tuig van de richel'. En de nederlandse rechters zijn ook door het ijs gezakt.

 

Hierbij komen de volgende feiten.

 • a. De ACM heeft een verzoek van mij tot een kartel-onderzoek en rente-manipulatie door de nederlandse banken afgewezen, omdat ik geen belanghebbende zou zijn.

  Zie: Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

 • b. De AFM heeft een verzoek van mij tot handhaving van het Europees Consumenten Recht en de nederlandse wet afgewezen, omdat ik geen belanghebben zou zijn.

  Zie: AFM weigert handhaving wet

 • c. De minister van Financien heeft een verzoek van mij om de leningen met variabele rente aan consumenten te binden aan een internationale marktrente afgewezen.

  Zie: Weigering variabele rente te reguleren

 • d. De tweede kamer heeft herhaalde verzoeken om een parlementaire enquete naar het gehele financiele systeem, inclusief het Ministerie van Financien, de ACM, de AFM en de Nederlandse Bank niet eens beantwoord.

  Zie: Is de Haagse politiek doorgerot ?

 • Alle communicatie wijst op een criminele samenzwering en landverraad. Belangrijke aanwijzing: Het systematisch zwijgen van de nederlandse politiek, aangaande het systematisch bestelen en leegzuigen van het nederlandse volk door de grote financiele instellingen

Gezien het bovenstaande heeft het geen zin om opnieuw naar het politiebureau te gaan en aangifte te doen tegen de Rabobank, terwijl jullie vermoedelijk weigeren deze aangifte in behandeling te nemen.

 

Ik schrijf u toch met twee redenen:

 • Ik wil u de gelegenheid geven te laten zien dat u tot inkeer bent gekomen en dat u nu wel bereid bent om de georganiseerde criminaliteit van de grote financiele instellingen aan te pakken.

  Notabene!

  Al in 1995 werd het Ministerie van Financien en de nederlandse politiek gewaarschuwd door hoogleraren economie voor de gevolgen van woekerpolissen.

  Volgens https://nl.wikipedia.org/wiki/Woekerpolisaffaire:

  Op het weinig transparante karakter van kosteninhoudingen door verzekeraars is vanaf omstreeks 1995 herhaaldelijk kritiek uitgeoefend. In 2003 publiceerde AFM een rapport over beleggingshypotheken, waaruit bleek dat een doorsnee huishouden met een beleggingshypotheek 55 procent kans had op een restschuld. In 2006 constateerde de AFM vervolgens dat beleggingsverzekeringen ondoorzichtig en relatief duur zijn en dat de informatie bij polissen onvolledig en soms zelfs onjuist is.

  Het gehele politieke systeem heeft hardnekkig geweigerd om dit probleem onder ogen te zien, totdat Tros Radar in 2008 stennis begon te schoppen. Vervolgens hebben diverse Ministers van Financien zich in allerlei bochten gewrongen om rechtszaken tegen de bankroversbendes te voorkomen.

  Zie: Is de Haagse politiek doorgerot ?

  Sindsdien zijn de woekerpolissen uitgefaseerd en zijn de bankroversbendes overgegaan op diefstal via rentemanipulatie.

  Al 25 jaar wordt het nederlandse volk systematisch leeggezogen en bestolen door de bankroversbendes en nog nooit is een bankdirecteur strafrechterlijk vervolgd.

 • Dit schrijven publiceer ik op internet, inclusief uw antwoord of het uitblijven van een antwoord.

 

Criminele activiteiten van Rabobank Nederland.

 • 1. Diefstal middels rentemanipulatie.

  De Rabobank heeft schuld erkend in meerdere gevallen van rentemanipulatie in zake de Libor-affaire en de Euribor affaire. In Nederland is de Rabobank gewoon doorgegaan met deze criminele praktijken.

  In 2005 heb ik de Rabobank Winschoten verzocht om een lening. De financieel adviseur raadde mij een doorlopend krediet met variabele rente aan, omdat dit goedkoper zou zijn.

  Sinds 2008 heeft de Rabobank de rente verhoogt, terwijl de marktrente omlaag ging. Na een klacht van mij heeft de Rabobank laten weten, dat de variabele rente afhankelijk is van de marktrente, het financiele risico en 'de eigen kosten'.

  Ook verklaarde de Rabobank, dat mijn financiele positie geen rol speelt en dat er dus geen verandering is van financieel risico.

  Impliciet heeft men verklaart, dat men de eigen winstmarge heeft verhoogt 'omdat zij dat kunnen en mogen, want de rente is variabel'. Dat is diefstal door rentemanipulatie.

  Het verschil met Euribor is door de Rabobank verhoogt met ca. 3,7%. Inmiddels heeft de Rabobank meer dan 10.000 euro van mij gestolen.

  • Stel dat ik bij een supermarkt een pak koffie koop. Nadat ik heb afgerekend, springt de manager op mijn nek, rukt mijn portemonnee uit mijn zak en helpt zich aan wat geld 'omdat de prijs van koffie verhoogd is'. Dit is zo absurd, dat het zelfs in comedies niet voorkomt. Maar dat is wel de manier waarop de Rabo bankroversbende zich gedraagt. Zij stellen eenzijdig vast, dat de prijs van mijn lening achteraf is verhoogd en ze halen het geld meteen van mijn rekening.

  U hoeft alleen maar aan te tonen, dat de Rabobank dit veelvuldig doet en dat dit een gewoon bedrijfsproces is. Wanneer u dit heeft aangetoond, heeft u aangetoond, dat de Rabobank een criminele organisatie is in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht. Dan kunt u drie tot vijf jaar gevangenisstraf eisen tegen de gehele hoofddirectie van Rabobank Nederland.

  Notabene!

  De advocaat van de Rabobank heeft in een Kifid procedure gesteld, dat de Rabobank dit mag doen, omdat de rente marktconform is. In andere woorden: 'De andere bankroversbendes doen het ook, dus mag het'.

  Vervolgens heeft Kifid uitgesproken, dat de Rabobank in zijn recht staat, omdat de andere banken het ook doen. Dit duidt op kartelafspraken en een criminele samenzwering.

  Zie: Kifid is speeltje van banken

  Kifid had moeten uitspreken, dat de Rabobank het Europees Consumenten Recht schendt en dat hun handelspraktijken oneerlijk zijn. Maar Kifid is het speeltje van de banken. Het bestuur wordt aangesteld door de banken en het wordt gefinancierd door de banken. Het is onderdeel van het bankenkartel en het wordt volledig gesteund door de Minister van Financien, door de ACM, door de AFM en blijkbaar ook door de gehele Tweede Kamer.

 • 2. Pyramidespel met landbouwgrond.

  Een taxateur heeft tegenover mij verklaard, dat de Rabobank druk op hem heeft uitgeoefend om landbouwgrond te hoog te taxeren. Sinds hij dat weigerde, heeft hij geen opdrachten meer gehad van of via de Rabobank.

  Een ha. levert ca. 45 ton aardappelen met een marktwaarde van 9.000 euro. De kosten om deze aardappelen te oogsten bedragen ca. 7.500 euro. Blijft over 1.500 euro voor het risico, het loon van de boer en de rente. De waarde van een ha. is dan lager dan 15.000 euro, 10.000 euro is al veel. Taxateurs in dienst van de Rabobank hebben de prijs opgedreven tot ca. 60.000 euro. Door deze prijsopdrijving lijdt de Rabobank nooit verliezen op leningen aan boeren. De schuld wordt gewoon doorgeschoven naar de volgende boer. De rente op de schulden wordt betaald met agrarische subsidies. De boeren innen de subsidies voor de Rabobank. En de burgers betalen extra belasting om de rabobank te subsidieren.

  Naar mijn mening is dit een extreem crimineel pyramidespel, dat de Rabobank al tientallen jaren speelt.

  Naar mijn mening maakt dit heel goed duidelijk dat de Rabobank een criminele organisatie is en dat alle Rabo directeuren in de gevangenis thuis horen.

 • 3. Uitlokking van strafbare feiten.

  Nadat de Rabobank schuld erkende in de USA aangaande de rentemanipulatie in zake de libor-affaire begon men vrolijk een bank in Calexico op de grens met Mexico. Vrachtwagens met geld reden af en aan en de Rabobank waste alle cocaine gelden hagelwit.

  Deze bank was zo opzichtig bezig met het witwassen, dat we dienen aan te nemen, dat ze gepakt wilden worden. Laura A. was verantwoordelijk voor de Rabobank in Calexico. Laura A. werkte eerst voor de OCC (Office of the Comptroller of the Currency, ondermeer toezichthouder op geldtransacties). Zij kende alle regels en overtrad ze opzettelijk. Als voormalig werknemer van de OCC had ze de kennis om verdachte transacties te verbergen. Maar deze kennis paste ze niet toe. Alsof ze gepakt wilde worden. Waarom zou een werknemer van de OCC een bankmanager worden in een klein stadje en een witwas operatie opzetten, terwijl ze wist dat ze gepakt zou worden? En waarom zit ze niet in de gevangenis? Waarom is ze niet ontslagen door de Rabobank? (Ze werkt nu in Azie, op veilige afstand van het Mexicaanse drugs kartel.)

  Alles wijst er op, dat de Rabobank als geheim onderdeel van de plea bargain heeft afgesproken met de amerikaanse justitie, dat zij zouden helpen met een 'sting-operation' tegen een mexicaans drugskartel. Een dergelijke handelswijze is volstrekt in strijd met de nederlandse wet.

  Met dit gedrag heeft de Rabobank opnieuw voordeel (het afkopen van straf) verkregen met criminele activiteiten. Ook heeft men alle Rabobank medewerkers blootgesteld aan het risico op wraakacties.

  In het geval dat het niet ging om een sting-operatie, heeft de hoofddirectie van de Rabobank leiding gegeven aan een omvangrijke witwasoperatie met een extreem gewelddadig drugs-kartel. Ook dan hoort de gehele Rabo hoofddirectie thuis in de gevangenis.

 • 4. Witwassen van drugsgelden c.q. deelname aan drugscriminaliteit.

  In de afgelopen jaren zijn er heel veel drugslabs en hennepkwekerijen aangetroffen bij boeren, meestal klanten van de Rabobank. De financieel adviseurs van de Rabobank kennen deze drugsboeren en weten alles van hun financiele positie. Zouden deze boeren drugs kunnen produceren zonder dat de Rabobank medewerkers dat in de gaten hebben?

  Gelooft u dat?

  Ik wil graag precies weten, hoeveel deze Rabobank medewerkers weten of wisten en waarom ze geen aangifte hebben gedaan. Ik ben er van overtuigd, dat de Rabobank collaboreert met drugscriminaliteit. En ik heb een heel sterk vermoeden, dat de Rabobank een belangrijke rol speelt in de drugscriminaliteit onder boeren.

 

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging:

Ik heb hierboven ernstige strafbare feiten aangetoond met punten 1, 2 en 3.

En ik heb sterke aanwijzingen gegeven van ernstige strafbare feiten met punt 4.

Ik verzoek u om een groot strafrechterlijk onderzoek naar alle bovengenoemde punten en in ieder geval om strafrechterlijke vervolging van de Rabobank wegens diefstal middels rentemanipulatie.

In zake de diefstal middels rentemanipulatie verzoek ik u om een internet meldpunt, waar slachtoffers van de banken aangifte kunnen doen. U kunt dan de aangiften bundelen en samenvoegen tot een grote zaak. Indien u via de media aandacht vraagt voor dit meldpunt, kunt u er op rekenen, dat er vele duizenden aangiften zullen volgen. Vermoedelijk meer dan honderdduizend aangiften, wanneer de mensen eenmaal wakker worden en hun bankafschriften gaan controleren.

Indien er voldoende aangiften volgen, kunt u bewijzen dat een belangrijk deel van de bedrijfsactiviteiten van de Rabobank gericht zijn op het op criminele wijze verdienen van geld. Dan heeft u aangetoond, dat de Rabobank een criminele organisatie is in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht. Dan kunt u de Rabo hoofddirectie drie tot vijf jaar opsluiten in de gevangenis. Dan kan de bevolking van Utrecht weer enige jaren veilig over straat.

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Verzend

Volgens Kifid:

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Ruttisme

is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

Wanneer kritiek te groot wordt, laat men de regering vallen. Vervolgens regeert men demissionair verder, zonder iets te doen. Na de verkiezingen regelt men een kabinetsformatie van een jaar en ondertussen ritselt men demissionair verder.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

ASN discrimineert Andreas Firewolf

Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

Mishandeling door de Nederlandse media

 

Overzicht van incidenten met de Nederlandse media. Andreas Firewolf is voortdurend buitengesloten, doodgezwegen en vaak op zeer kwaadaardige wijze nbehandeld door de media.

In dit artikel een chronologisch overzicht.

Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers