Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

20  Mei  2022

Ruttisme

 

Ruttisme is het tegengestelde van fascisme. Fascisten willen strijden voor iets. Het Ruttisme vermijdt iedere strijd. Men ritselt en rommelt en beetje aan en men gaat iedere confrontatie uit de weg. Vragen beantwoord men met "dat kan ik me niet herinneren", "wegens te kort aan geheugen heb ik dat gewist", et cetera.

 

Regeren doet men zo:

 1. Een nieuw kabinet belooft van alles, maakt iedereen blij. Maar ... Het waarmaken van iedere belofte is 'moeilijk', 'ingewikkeld' en 'kost heel veel tijd'. Voordat die beloftes moeten worden waargemaakt, regelt men de val van het kabinet. Dan hoef je niets te doen en niets waar te maken.

 2. Na de val van het kabinet rommelen en ritselen de Ruttisten gewoon verder. Aangezien het kabinet al demissionair is, kan het niet weggestuurd worden. En een demissionair kabinet neemt geen moeilijke besluiten. "Dat zou onfatsoenlijk zijn", aldus Mark Rutte, de grondlegger van het Ruttisme.

 3. Het organiseren van verkiezingen duurt een paar maanden. Daarna is men nog negen maanden bezig met het formeren van een nieuw kabinet Rutte.

  Al met al kunnen de Ruttisten ruim een jaar door ritselen en rommelen, zonder dat iemand ze iets kan maken of verwijten.

 4. Uiteindelijk komt er een nieuw Ruttistisch kabinet. Dat belooft meteen van alles: Een beter milieu, een hoger minimumloon, bescherming van de huur in het midden segment, een beter klimaat, et cetera. Het kan allemaal niet op. Het paradijs op aarde is bijna gerealiseerd.

  Helaas is er oppositie. Die laat het kabinet vallen. Dat is echt niet georganiseerd door de Ruttisten. In ieder geval hebben de Ruttisten er geen actieve herinnering aan. Echt niet.

  En omdat het kabinet gevallen is en slechts demissionair verder gaat, kunnen al die mooie beloften niet waargemaakt worden. Dat kan men de Ruttisten niet verwijten. Het is allemaal de schuld van de oppositie. Rutte en handlangers wassen hun handen in onschuld.

  • De slachtoffers van de aardbevingsschade kunnen rekenen op de sympathie van Rutte. Als "man van eer" doet hij er alles aan, om de gedupeerden te helpen. Echt waar! Als Capo di tutti Capi (Baas van alle baasjes) doet hij zijn stinkende best om zijn handlangers iets voor de slachtoffers te laten doen. Maar het gaat om ingewikkelde dossiers en ingewikkelde procedures en het geheugen van de Ruttisten is niet al te best. Dus vergeten ze wel eens wat. De slachtoffers hebben de volledige sympathie van de Ruttisten. Op meer hoeven ze niet te rekenen.

  • De slachtoffers van de toeslagen affaire kunnen ook rekenen op de sympathie van Rutte en zijn handlangers. Ze moeten "zo snel mogelijk" geholpen worden. Echt waar! Maar het gaat om ingewikkelde dossiers en ingewikkelde procedures en het geheugen van de Ruttisten is niet al te best. Dus vergeten ze wel eens wat. De slachtoffers hebben de volledige sympathie van de Ruttisten. Op meer hoeven ze niet te rekenen.

   En de ouders van uit huis geplaatste kinderen? Die hoeven zich geen zorgen te maken. De kinderen zijn in de professionele handen van geprivatiseerde zorg specialisten, die van het mishandelen van kinderen een business model hebben gemaakt. Allemaal rasechte VVD-ers en overtuigde Ruttisten. Als ze 18 zijn krijgen de ouders ze weer te zien. Als ze dan nog leven.

  • De slachtoffers van de bankroversbendes kunnen niet op sympathie rekenen. Helaas! Europa heeft zich nog niet uitgesproken tegen de systematische schending van de rechten van burgers door de banken en de overheid. Dus is het geen probleem. Iedereen in Den Haag ontkent, dat er een probleem is. Allemaal Ruttisten, die geen problemen hebben en die ze uit de weg gaan wanneer ze er toch blijken te zijn.

   Bovendien zijn de slachtoffers mensen die geld geleend hebben. Dat zijn vermoedelijk arme mensen. Rijke mensen investeren in de banken en zijn goed en moeten geholpen worden. Mensen die geld lenen, zijn armoedzaaiers. Die zijn per definitie slecht. Het is de goddelijke plicht van de banken om deze mensen te beroven en af te persen. Iedere cent die ze ooit nog verdienen moet uit hun geperst worden. Ze verdienen niet beter.

   In 2008 wilde Tros Radar nog wel een probleem maken van de woekerpolissen. Maar dat hebben de Ruttisten even geregeld. De zendtijd van Tros Radar is gehalveerd en men heeft goed duidelijk gemaakt, dat Tros Radar zijn plaats moet kennen. Anders is er geen plaats meer voor dat programma in het publieke bestel. En de rest van de media? Die zijn direct of indirect in handen van de bankroversbendes. Dus die geven echt geen aandacht aan de bankroverij.

   In de tijd van Jezus werd de samenleving kapot gemaakt door geldwisselaars. Jezus sloeg deze geldwisselaars met een zweep en jaagde ze uit de tempel. Tempelreiniging. De Christenen van vandaag zitten vooral bij het CDA en de CU. Het zijn doorgewinterde Ruttisten. Als ze het voorbeeld van Jezus zouden volgen, zouden ze de bankdirecteurtjes voor hun bankgebouwtjes vastbinden aan een lantarenpaal en ze tot bloedens toe geselen. Maar de moderne Christen heeft Jezus geofferd op het altaar van de god van het geld. Nu dienen ze de banken en offeren ze de gewone mensen aan de banken.

  • De slachtoffers van de spaartax hoeven ook niet op sympathie te rekenen. Zij zijn vriendjes van de Ruttisten. Dus krijgen ze geen sympathie maar volledige compensatie. Na de uitspraak van de rechter, dat de spaartax onrechtmatig was, gingen de Ruttisten meteen aan de slag om te compenseren. Geen ingewikkelde dossiers, geen problemen, gewoon geld geven aan vriendjes. Dat is geen vriendjespolitiek, maar goed fatsoen. Volgens de Ruttisten.

   De rechter bepaalde ook, dat slachtoffers die geen of te laat bezwaar hebben gemaakt, geen recht hebben op compensatie. Dat kan natuurlijk niet volgens de Ruttisten. Je kunt rijke mensen niet zo maar geld afhandig maken. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) liet meteen weten, dat alle rijken gecompenseerd worden.

  Vervolgens worden er nieuwe verkiezingen georganiseerd en begint het gehele circus van voor af aan:

  • Kaag van D66, Segers van de Christen Unie en Hoekstra van het CDA verklaren, dat Rutte onbetrouwbaar is en dat ze echt nooit meer met hem gaan samenwerken.

  • Na de verkiezingen zijn ze deze belofte vergeten en gaan ze vrolijk met Rutte een nieuw kabinetje formeren. Voor de camera schelden ze op Rutte en verklaren ze, dat ze het heel moeilijk vinden om toch met Rutte verder te gaan. "Maar in het belang van het land hebben ze geen andere keus".

  • En zodra de camera weg is maken ze grappen over de domheid van het Nederlandse volk. Die grappen zijn natuurlijk volkomen terecht. In een 'democratie' krijgt een volk de regering die het verdient. Het Nederlandse volk kiest steeds opnieuw voor het Ruttisme. En het wil dolgraag genaaid worden door bankroversbendes, zoals ABN-AMRO en de Rabobank.

  • Als we geluk hebben, gooit Putin een atoombom op Den Haag. Op prinsjesdag. Maar op zoveel geluk hoeven we niet te rekenen. LOL.

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

1

Acid Shaman

22  Mei  2022 14:03:39

Een atoombom op Den Haag is geen goed idee. Daar leert het Nederlandse klootjesvolk niets van. Het probleem met Nederland, is dat het steeds van buitenaf is bevrijd. In 1795 Was de Nederlandse overheid bijna net zo crimineel als de overheid onder Rutte. Toen werd Nederland bevrijd door Napoleon en begon een herstel van de rechtsstaat. In 1939 was Nederland weer weggezakt tot een ongelovelijke criminaliteit en corruptie. Dat regime werd opzij gezet door Duitsland. (Ik schrijf maar niet 'bevrijd door Duitsland', anders denken mensen misschien dat ik met nazi's sympathiseer.)

De Fransen hebben het zelf opgeknapt. In 1789 kwamen ze met een guillotine naar Parijs en werd het gehele oude bestuur aan de guillotine gevoerd. Daarna begon een periode van verlichting en ontwikkeling. De Fransen vieren dat nog altijd. Met als gevolg, dat Fransen veel beter voor zichzelf opkomen.

Nederlanders moeten gewoon nog enkele tientallen jaren goed genaaid, bestolen en bedrogen worden. Dan ontdekken ze ook de zegeningen van de guillotine. Als ze eenmaal een hele overheid onthoofd hebben, zijn ze daarna veel beter in staat om voor zichzelf op te komen.

Author

22  Mei  2022 14:09:38

Dank voor je commentaar Acid Shaman. Duidelijk dat je naar Frankrijk bent verhuisd.

Toch vrees ik, dat je iets vergeet. Je schrijft: "Nederlanders moeten gewoon nog enkele tientallen jaren goed genaaid, bestolen en bedrogen worden." Het wordt steeds minder waarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. De zeespiegel stijgt zo hard, dat Den Haag binnenkort wordt schoongespoeld door de Noordzee. Over 30 jaar ligt de gehele Randstad onder water. De Veluwe is dan veranderd in wadden eilanden voor de Duitse kust. En de restanten van Nederland zijn dan aangesloten bij Duitse deelstaten.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Politiek Den Haag prventief ruimen.

Volgens de Raad van Europa: 'Politiek en bestuur in Nederland moeten dringend op de schop'.

Deze uitspraak is veel te mild. Naar mijn mening:

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Koude oorlog
Het gele hesjes protest is niet effectief. Men kan beter protesteren tegen de pensioenfondsen.
Voorstel voor een Europese Partij voor Cosumenten Belangen
Betere bescherming van consumenten

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Politiek Den Haag prventief ruimen.

Volgens de Raad van Europa: 'Politiek en bestuur in Nederland moeten dringend op de schop'.

Deze uitspraak is veel te mild. Naar mijn mening:

De gehele top van Nederland is volledig doorgerot.

De politieke partijen functioneren als maffia-families, mini-ster-president Mark Rutte is feitelijk de 'Capo di tutti capi' van de beestenbende.

Maar als u enig fatsoen heeft:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

VVD totaal onbetrouwbaar
Open brief aan de Tweede Kamer over hypotheekrente
Hoe kun je wel voordeurdeler zijn en geen fiscaal partner ???
Staten Generaal in staat van ontbinding
Mag een 11-voudige brandmoordenaar vice-voorzitter worden van de Raad van Staten ???
Politiek schuldig aan verwijfd getut!
Vermindering administratieve lastendruk en deregulering.
Opheffen politieke partijen.
Prestatie-contract met tweede kamer.
Tweede kamer kan beter gehalveerd worden
Eerste kamer doet zijn werk niet en kan beter worden opgeheven
Rechten en plichten van de staat
Maatregelen tegen media-magnaten
Naar een nieuwe democratie
Ontwikkeld door Nul-A Computers