Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

07  Nov  2023

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

 

Straf Rabobank voor:

  • Stimuleren van misbruik van kinderen

  • Het criminele gedrag in zake rente manipulatie

  • Financieren van milieuvernietiging en het liegen daar over

  • Stimuleren van milieuvernietiging en het achter houden van informatie.

Hoe kun je de Rabobank straffen?

  • Wanneer je spaargeld hebt staan bij de Rabobank, haal het daar dan weg. Bij bigbank.nl krijg je veel meer rente. Per 1000 euro spaargeld scheelt dat al gauw 15 euro per jaar!

  • Door geld leningen en hypotheken te verhuizen naar een andere bank. Ga eens op internet op zoek. Je kunt veel geld besparen door elders te lenen.

 

Rabo boeven lenen geld aan pedofielen netwerk

Ja, je leest het goed. Geen enkele vorm van criminaliteit is te ernstig voor de Rabobank, als ze maar een leuke rente opstrijken. Rabobank steunt religieus instituut schuldig aan kindermisbruik.

Boycot de Rabobank.

Haal je geld weg bij de Rabobank, zeg je bankrekening op, verplaats leningen en hypotheek naar andere geldverstrekkers!

 

 

Criminaliteit en anti-sociaal gedrag van de Rabobank

De Rabobank doet alsof het een fatsoenlijke bank is. "Diep geworteld in de samenleving" zeggen ze, terwijl ze financier zijn van ontbossing, vernietiging van de boeren en uitroeiïng van insecten en heel veel andere diersoorten.

Aangaande de georganiseerde criminaliteit van de Rabobank heb ik al heel veel geschreven. Zie Rabo top naar de gevangenis. De Rabobank heeft geprobeerd 19.000 euro van mij te stelen. Toen mijn krediet gelijk was aan het bedrag dat ze van mijn rekening hadden gestolen, heb ik de rekening opgezet. Gingen die Raboboeven dreigen met een deurwaarder. Ik heb de deurwaarder een boze email gestuurd en gesteld, dat de Rabobank het geschil maar aan de rechter moet voorleggen. Sindsdien heb ik niets meer gehoord van die bankroversbende. Maar ze houden nog wel een BKR-registratie in stand. Zo misbruiken banken hun macht met volledige ondersteuning van de criminele Nederlandse overheid. Zie Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot en Nederlandse overheid is een ongeluksmachine.

 

 

Rabobank financiert milieuvernitiging en liegt daarover

Afgelopen week kwam het Financieel Dagblad met de onthulling, dat de Rabobank illegale ontbossing financiert en daarover liegt. Rabobank financiert boeren die schuldig zijn aan ontbossing in Amazonegebied. De Rabobank wil, dat er meer soja wordt geteeld, zoadat Nederlandse boeren daarmee hun vee kunnen voeren, zodat ze de rente op hun leningen aan de Rabobank kunnen betalen. Dat dit gedrag de planeet verwoest vindt de Rabotop niet belangrijk.

 

 

Rabobank stimuleerr milieuvernietiging en houdt informatie achter

31-10-2023 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een opvallende uitspraak. De Rabobank heeft heel veel melkveehouders aangemoedigd om nieuwe stallen te bouwen en hun melkkoeien fors uit te breiden toen de melkquota kwamen te vervallen. Rabobank wist, dat deze uitbreiding niet kon omdat dit tot veel te veel stikstof uitstoot zou leiden. Deze informatie hield de Rabobank achter. Rabo boeven gingen naar de melkveehouders om ze zover te krijgen, dat ze veel geld zouden lenen om nieuwe stallen te bouwen. Vele boeren zijn rechtszaken tegen de Rabobank begonnen. Zie Twaalf melkveehouders die Rabobank voor rechter slepen is kopgroep. 31 Oktober stelde de het gerechtshof, dat de Raboboeven heel erg fout gehandeld hebben. Zie rabobank-had-boer-die-een-miljoen-bijleende-moeten-waarschuwen-voor-strengere-uitstootregels en Hoger beroep,Tussenuitspraak.

In het 20:00 uur NOS journaal van 22 Juli 2022 vertelde melkveehouder Dirk-Jan Schoonman, dat de Rabobank omstreeks 2008 - 2010 bij hem was langsgekomen, "met bij wijze van spreken een grote zak met geld", en hem sterk aanmoedigde om meer melkquota te kopen. Dhr. Schoonman weerstond de druk van de Rabobank.

Er zijn sterke aanwijzingen, dat de Rabobank een hoofdrol heeft gespeeld bij het veroorzaken van de huidige stikstof crisis. Terwijl de landbouwdeskundigen van de Rabobank heel goed wisten, dat schaalvergroting desastreus zou uitpakken, hebben ze boeren aangemoedigd zichzelf kapot te groeien. Deze schaalvergroting is gefinancierd met de landbouwgrond als onderpand. Nadat de Rabobank de prijs van landbouwgrond zelf heeft opgedreven. Het lijkt er op, dat medewerkers van de Rabobank geld verdienen met het opzettelijk geven van verkeerde adviezen. Het bonussysteem in de bankensector zou een oorzaak kunnen zijn.

Het OM wenst dit niet verder te onderzoeken "omdat men geen vermoeden heeft van strafbare feiten". Als je weigert om iets te onderzoeken, zul je ook niets vinden. Dat is blijkbaar het doel van het OM. Wegkijken bij de georganiseerde criminaliteit van de top van Nederland en de samenleving steeds verder laten verloederen.

 

 

Straf de Rabobank

Het blijkt niet mogelijk het OM of de AFM te bewegen om hun werk fatsoenlijk te doen. Zelfs een artikel 12 procedure blijkt niets uit te halen. De rechters stellen gewoon: Banken mogen stelen.

Het is ook onmogelijk gebleken om de Haagse Hooligans zover te krijgen, dat ze de georganiseerde criminaliteit van de banken te bespreken. Zelfs een debat in de Tweede Kamer is teveel gevraagd. En de partijen VVD, PvdA, CDA, D66 en Christen Unie beschermen de banken en verkrachten de rechtsstaat. Boycot deze partijen bij de verkiezingen.

Het Nederlandse volk kan de Rabobank (en de andere bankroversbendes) wel bestraffen. Hoe?

  • Wanneer je spaargeld hebt staan bij de Rabobank, haal het daar dan weg. Bij bigbank.nl krijg je veel meer rente. Per 1000 euro spaargeld scheelt dat al gauw 15 euro per jaar!

  • Door geld leningen en hypotheken te verhuizen naar een andere bank. Ga eens op internet op zoek. Je kunt veel geld besparen door elders te lenen.

 

 

Veroordelingen en voorbeelden van Rabo bankrovers

Rabobank krijgt miljoenenboete vanwege verzwijgen kartel met Deutsche Bank

Rabobank Verliest Zaak Renteswap: Schadevergoeding

Rabobank: van schandaal naar schandaal

Kartelboete dreigt voor Rabobank om geheime afspraken over obligaties. Europese Commissie verdenkt Deutsche Bank en Rabobank van kartelvorming bij handel in obligaties

Top Rabobank wist al sinds 2014 van slechte aanpak witwassen

Van witwaspraktijken tot foute investeringen: de misstappen van Rabobank op een rij

Rabobank medeplichtig aan misdaden drugskartels

De Schandalen van de Rabobank!!

Tijd voor openheid over doping bij Rabobank

over zwendel met renteswaps en andere schandalen

europese-commissie-onderzoekt-kartelvorming-rabobank

Rabobank was troef in mondkapjesdeal Van Lienden met overheid, Barbara Baarsma tekende

Euribor-fraude: kleine boetes medewerkers Rabobank

Hoe gestolen landbouwgrond in handen van Rabobank terechtkwam

Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek Rabobank

Rabobank bleef bekende mestfraudeurs financieren, Rabobank financierde willens en wetens mestfraudeurs

Rabobank financiert dierenmishandeling en maakt oneerlijke reclame

Actievoerders dringen met dienbladen vol mest lobby van Rabobank in Utrecht binnen

 

 

Topje van de ijsberg

Bovenstaande lijst is vermoedelijk het topje van de ijsberg. Heel veel misdaden komen niet in de media of zijn moeilijk vindbaar op internet.

Bij alle grote banken gaat wel eens wat mis. Maar bij de Rabobank is het structureel mis. Daarom:

Straf de Rabobank !!!

De nederlandse overheid helpt de Rabobank met georganiseerde criminaliteit, weigert te vervolgen en weigert de rechtstaat te handhaven. De rechtstaat hebben de Haagse Hooligans geofferd op de altaar van winst. Maar jij kunt tegen het grote kwaad kiezen. Boycot de Rabobank!

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Staat der Nederlanden verkracht autistische jongen van 16
Plichten van de mens. Zijn planten en dieren rechtenloos? Of hebben wij de plicht om hun rechten te respecteren?
Jongeren hebben recht op waardenvrij onderwijs!
Seksuele voorlichting verplichten
Ontwikkeld door Nul-A Computers