Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

24  Feb  2020

Open brief aan de Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Bijlagen

Brief aan VVD-staatssecretaris Mona Keijzer aangaande Handhaving Europees Consumentenrecht

Aanmaning aan VVD-staatssecretaris Mona Keijzer met Sommatie om te antwoorden

Geachte heer Hoekstra,

Ik word sinds ca. 2008 systematisch bestolen door de Rabo bankroversbende middels rentemanipulatie. Deze zaak speelt al vele jaren en ik ben het zat om aan het lijntje gehouden te worden. Kifid, de ACM en de AFM hebben geweigerd mijn klachten fatsoenlijk te behandelen.

Ik eis, dat deze zaak binnen één maand naar mijn volle tevredenheid wordt geregeld.

Gebeurt dat niet, dan verklaar ik de Staat der Nederlanden per 1 maart 2020 de totale internet oorlog. Ik ga dan in het engels campagne voeren tegen de nederlandse politiek, het politieke bestel, de bewindslieden en de gehele financiele wereld van Nederland.

 • Deze brief wordt dan in het engels en nederlands gepubliceerd.

 • Op mijn engelse website publiceer ik ondermeer de artikelen

  Rabobank failliet ?

  en

  De EU subsidieert de Rabobank

 • Ik verzoek Moody's, S&P, DBRS en Fitch om nog eens kritisch naar de boekhouding van de Rabobank te kijken. Vooral naar de wat vreemde waardering van landbouwgrond. De getaxeerde prijs van landbouwgrond ligt meen ik tussen 60.000 en 80.000 euro per ha. Een ha aardappelen levert hooguit 9.000 euro op en dat vergt 7.500 aan kosten. Na aftrek van reserves voor misoogsten en een schamel inkomen voor de boer, blijft hooguit 250 euro over voor de grond. Dan is een ha. 7.500 euro waard en geen 75.000 euro.

  Als de EU stopt met subsidieren van de banken via de boeren, valt de bodem uit veel Europese banken. Als Moody's, S&P, DBRS en Fitch deze redenering overnemen, valt de bodem uit het Europese financiele bestel. Dan krijgt u een crisis erger dan die van 2008.

 • Als u het zo ver laat komen, hebben jullie dat aan jullie zelf te danken.

Ik geef u drie opties:

 1. U gedraagt u als een fatsoenlijk minister. Daaronder versta ik ondermeer:

  • U sommeert de AFM onmiddelijk mijn zaak te regelen.

   Mijn zaak bespreek ik niet nog eens in deze brief. Ik verwijs u voor de inhoud van mijn zaak naar de brieven die ik geschreven heb aan Mona Keijzer Staatssecretaris Economische zaken. Deze brieven zijn als bijlage bijgesloten.

   1. De AFM legt de Rabobank de hoogst mogelijke boete op.

   2. De AFM draagt de Rabobank op om mij binnen twee weken volledig te compenseren, inclusief schadevergoeding voor de tijd en moeite die het mij heeft gekost om mijn recht te krijgen.

  • U neemt in een officiele verklaring volledig afstand van Kifid.

   1. U sommeert de AFM om onmiddelijk alle verwijzingen naar Kifid van de website te verwijderen.

   2. U verbiedt de AFM om ooit nog door te verwijzen naar Kifid.

  • U verzoekt het OM een strafrechterlijk onderzoek in te stellen naar de Rabo bankroversbende en de bankrovers bendes van ING, ABN-AMRO en al die andere criminele bendes.

 2. U belt don Wiebe Draijer, de capo di tutti capi van de Rabo bankroversbende en u vraagt hem onmiddelijk met mij te schikken.

  • Jullie willen graag roven en stelen, dat is inmiddels wel duidelijk.

  • Het Nederlandse volk wil kennelijk graag beroofd en bestolen worden. Anders zou men wel fatsoenlijke mensen kiezen.

  • Als jullie dat spelletje spelen zonder mij te benadelen, moeten jullie dat zelf weten.

  • Als jullie van mij stelen, geeft dat problemen.

 3. U doet helemaal niets of u laat een ambtenaar een onzinnig antwoord schrijven.

  'Business as usual' in politiek Den Haag.

  Als u voor deze optie kiest, kiest u dus voor totale internet oorlog.

 

Hieronder volgt een verklaring waarom ik voor deze agressieve toonzetting gekozen heb.

Meer dan 20 jaar crimineel gedrag van de Staat der Nederlanden.

Ik zal me beperken tot een paar goed gedocumenteerde feiten, anders wordt deze brief veel te lang.

 • Openbaar Ministerie

  In de jaren 1990 begon Harry Westerink een haatcampagne tegen mij en iedereen die spiritueel actief was. Januari 1999 kopieerde Panorama teksten over mij van de website van Westerink. Panorama publiceerde een artikel, waarin ik in één adem werd genoemd met Charles Manson en waarin ik werd afgeschilderd als een extreem-rechtse guru. Toen ik rectificatie eiste, werd ik door hoofdredacteur Hitsert uitgelachen.

  Ik heb klachten ingediend bij de politie. Het OM weigerde deze klachten serieus te nemen.

  Officier van justitie P. Velleman produceerde twee extreem kwaadaardige brieven met hoon en beledigingen aan mijn adres.

  Zie: Officier van justitie Velleman over aangifte tegen Panorama

  en Officier van justitie Velleman over aangifte tegen Westerink en Simpos

 • Minister Hans Hoogervorst en VWA

  Stichting Aap had met de overheid een 'pensioen-akkoord' uitgewerkt voor Chimpansees die als proefdieren besmet waren met HIV. Hans Hoogervorst was het hier niet mee eens en vond, dat de Chimpansees veel te veel kregen. Ik heb daarover een kritisch artikel geschreven op internet. Volgens een ambtenaar heeft Hoogervorst toen opdracht gegeven om mij aan te pakken. Dat heeft men gedaan.

  Deze zaak staat gedocumenteerd op internet. Ondermeer:

  Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt

  en Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren

  Ik heb hierover met veel andere verkopers van kruiden en dergelijke gesproken. Niemand kent een vergelijkbaar geval.

  We hebben het hier over extreem staatsgeweld tegen een individu met een eigen mening in opdracht van een minister.

 • Commissie Gelijke Behandeling

  Volgens de Commissie Gelijke Behandeling is het onmogelijk mij te discrimineren op basis van religie, want ik geloof (volgens de Commissie Gelijke Behandeling) niet in een opperwezen. En het is onmogelijk mij te discrimineren op basis van filosofie want ik heb een eenmanszaak. De Commissie Gelijke Behandeling meende blijkbaar, dat ze deelnamen aan een comedie over gestoorde ambtenaren.

  Zie: Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert

 • Gerechtshof Leeuwarden en het OM

  In zake de woekerpolis affaire ben ik opgelicht door Delta Lloyd. Ik heb hierover een klacht ingediend bij de politie. Het OM weigerde de klacht in behandeling te nemen.

  In een artikel 12 procedure stelde het Gerechtshof Leeuwarden, dat ik geen belanghebbende was, en dat het OM niet hoefde te vervolgen.

  • Als een supermarkteigenaar een klacht indient tegen een hongerig persoon die eten steelt, staat het OM meteen in de startblokken om deze 'topcrimineel' te vervolgen. Maar vervolging van rijken die stelen, is niet bespreekbaar in Den Haag.

  • Wanneer rijke mensen beschuldigd worden van diefstal, dient men deze rijke mensen schadevergoeding te geven. Want het is gewoon het recht van de rijken om de armen te bestelen.

  • Deze Haagse opvattingen werden mooi verwoord door VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff. Hij pleitte 19 september 2018 voor zwaardere straffen voor criminaliteit in probleemwijken.

  • Jullie premiers Balkenende en de Liegende Hollander (Mark Rutte) hebben zich in soortgelijke bewoordingen uitgelaten.

   • Volgens Balkenende zouden we terug moeten naar de VOC mentaliteit (Balkenende 2002). Ik neem aan dat hij bedoelde, dat asielzoekers en illegalen als slaaf verkocht moeten worden aan de rijken.

   • Rutte: "Nederland moet terug naar de sfeer van de Gouden Eeuw." Inplaats van een slavernij-monument een actieve slavenmarkt, zoals in de Gouden Eeuw. Helemaal Rutte. En 'Zwarte Piet is zwart, zwarte mensen moeten niet zeuren', volgens de Liegende Hollander. "Black Pete is black" Ultra white nationalism in the Netherlands

   • In de Gouden Eeuw hakte men de handen af van dieven, waarna ze werden opgehangen. Misschien moeten jullie dat eens doen met de directies van Rabo, ABN-AMRO en ING. Bijvoorbeeld als oude-jaars-avond viering, inplaats van vuurwerk. Het is niet helemaal mijn smaak, maar veel mensen zullen aan de tv gekluisterd zijn als jullie dat uitzenden. Kunnen de politie, brandweer en hulpdiensten ook eens een rustige oude jaars avond vieren.

  • Kunt u mij uitleggen, waarom NIEMAND gevangenisstraf heeft gekregen in de woekerpolis-affaire ???

  Delta Lloyd heeft er uiteindelijk voor gekozen mij volledig te compenseren. Daarom heb ik de zaak verder laten zitten.

 • AFM, Kifid, ACM, Staatssecretaris Economische zaken

  Sinds ca. 2008 steelt de Rabobank geld van mijn rekening middels rentemanipulatie. Daarover gaat deze brief.

  De AFM weigert op te treden. Zij hebben mij doorverwezen naar Kifid.

  Kifid is een criminele organisatie en een speeltje van de banken. Zie: Kifid is speeltje van banken

  Kifid heeft mij een paar jaar aan het lijntje gehouden en uiteindelijk een ronduit hilarische en volledig criminele uitspraak gedaan.

  Ik heb hierover twee brieven geschreven aan Mona Keijzer Staatssecretaris Economische zaken. De eerste brief heeft ze volledig genegeerd. VVD-ers beantwoorden geen brieven van het gewone volk. De tweede brief heb ik aangetekend verstuurd. Deze brief heeft ze doorgeschoven aan de ACM, zonder enige uitleg.

  De ACM heeft een kartelonderzoek naar de banken geweigerd, omdat 'ik geen belanghebbende zou zijn'. Dat is momenteel jullie favoriete argument om klachten van woedende burgers af te wimpelen. Gewone burgers hebben geen recht op handhaving van het recht. Het enige recht van gewone burgers is het aanrecht, als ze zich dat nog kunnen veroorloven.

  De Haagse politici willen na hun 'tour-of-duty' in de politiek lucratieve functies, zoals commissariaatjes bij bankroversbendes. Dan moeten die natuurlijk wel voldoende geld kunnen stelen. Jullie Haagse politici beschermen deze criminele bendes en na jullie politieke carriere worden jullie daar rijkelijk voor beloond. Als commissaris bij een grote financiele instelling hoeven jullie alleen maar te doen waar jullie zo goed in zijn: Wegkijken, niets-doen en doen alsof er niets aan de hand is. En als de media een kritische vraag durven en mogen stellen: Keihard liegen.

  In Italie probeert de mafia het regeringsbeleid te beïnvloeden. In Nederland regeren een paar mafia-families, vermomd als politieke partijen.

  In mijn brieven aan Mona Keizer vroeg ik ook om handhaving van het Europees Consumenten recht. Dat is ondergebracht bij de AFM. De ACM heeft deze zaak doorgeschoven naar de AFM en mij verzekerd, dat de AFM dit zou oppakken.

  Niet dus.

U heeft tot 1 maart 2020 om deze zaak te regelen. Daarna gaan de fluwelen handschoenen af en de boksbeugel om.

Hoogachtend,

Andreas

 

 

 • Alles wijst er op, dat men in Den Haag geheime afspraken heeft met de grote financiele bedrijven.

 • De tot in de diepste kern doorgerotte Haagse politiek is blijkbaar VOLLEDIG corrupt.

 • Al ruim 20 JAAR wordt het nederlandse volk systematisch beroofd en leeggezogen met woekerpolissen, rente-derivaten, variabele rente contracten die op criminele wijze worden uitgelegd zodat men de consument volledig kan leegzuigen.

  Tussen 2000 en 2019 hebben de bankroversbendes honderden miljarden euro's gestolen van het nederlandse volk

  In 20 JAAR is geen enkel bankdirecteurtje achter de tralies gegaan.

  Terwijl in de USA en Zwitserland zeer hoge boetes werden uitgedeeld aan de RABO bankroversbende, bleef het in Nederland bij een paar miezerige boetes van maximaal 3000 euro.

 • Corruptie

  Na hun 'tour-of-duty' in de politiek krijgen kamerleden, voormalige ministers en voormalige staatssecretarissen allerlei leuke baantjes bij grote financiele instellingen.

  Ze worden bijvoorbeeld 'Commissaris in de raad van toezicht'. Dan komen ze een paar keer per jaar bij elkaar voor een rijkelijke lunch gevolgd door een groot diner. En daar krijgen ze dan een salaris voor, waar gewone mensen vele jaren voor moeten werken.

  Het enige wat de grote financiele bedrijven daarvoor terugvragen is een kleinigheid:

  1. Tijdens je 'tour-of-duty' in de politiek moet je deze bedrijven beschermen en ze een vrijbrief geven om het nederlandse volk uit te plunderen.

  2. Daarna moet je gewoon doen wat je in de politiek jaren geoefend hebt: Wegkijken en doen alsof er niets aan de hand is. En als er kritische vragen worden gesteld: Keihard liegen. Als je met je leugens geconfronteerd wordt: Zeggen dat je het niet meer weet.

  3. De politici zijn de dienaren van de rijken. Net zoals de priesters in de 18e eeuw de dienaren waren van de adel. In 1789 gingen de priesters samen met de adel naar de guillotine. Eens kijken wat er met de corrupte politici gaat gebeuren als de volkswoede losbarst.

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Officier van justitie Velleman discrimineert
Officier van justitie Velleman discrimineert
Firewolf heeft geen godsdienst,<br />want hij gelooft niet in de Christelijke god<br />en hij heeft geen filosofie,<br />want hij heeft een éénmanszaak<br />zo sprak de alwijze Commissie voor Gelijke Behandeling
Nederland schendt mensenrechten, Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

ACM besluit pag. 4

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers