Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Verwijfd getut

Email aan alle tweede kamerleden.

L.S.

Op mijn email van 26 augustus over deregulering kreeg ik inhoudelijke reacties van het CDA, D66 en SGP. Groen Links kwam met een boze reactie, die ik u gezien de hillarische inhoud niet wil onthouden:

"Geacht heer Firewolf, ik heb geen behoefte om op uw mail inhoudelijk te reageren. Het moet mij ook van het hart dat de toonzetting van uw brief mij ook totaal niet aanspreekt. Met vriendelijke groet, Ineke van Gent Tweede Kamerlid GroenLinks"

Ik heb hem ook op mijn website gezet, evenals de inhoudelijke reacties.

Als antwoord op de email van GroenLinks heb ik geschreven:

"Typisch Groen Links. Inbreken in een ministerie omdat je het ergens niet mee eens bent, is geen probleem. Een bomaanslag op een staatssecretaris (Kosto), brandstichtingen in Makro-vestigingen, sabotage van Shell-stations en vele andere terreur-aanslagen, geen enkel probleem. Wijlen Janmaat van zijn mensenrechten beroven, zalencentra in brand steken en Janmaat's partner het raam uit jonassen, geen enkel probleem. Wijlen Fortuyn een taart van kots en stront in zijn gezicht duwen, aanhitsen tot moord en een linkse aanhang die juigt over deze moord, geen enkel probleem. Na deze politieke moord aanhitsen tot moord op Wilders, geen enkel probleem. Kritiek uiten op kamerleden van Groen Links? Dat gaat toch echt te ver. Toch?

Waarschijnlijk gaat het vooral om mijn uitspraak:

"Ben ik eindelijk van jullie verwijfde getut af." Wie de schoen past, trekke hem aan!"

Hans Maljaars (SGP) ging wat sportiever om met mijn opmerking over "verwijfd getut":

"5. Ik krijg niet de indruk dat ik de Kamerleden van onze partij kan betrappen op verwijfd getut. Als hier wel sprake van is, hoor ik het graag."

Inderdaad, voor kamerleden van de SGP geldt mijn opmerking niet in het bijzonder.

Mijn opmerking geldt over het gedrag van de kamer en de politiek in het algemeen. Ik zal hier een beperkt aantal van mijn pijnpunten beknopt weergeven.

1. Een asielzoeker wordt veroordeeld wegens moord wegens het roken van een sigaret in een brandgevaarlijk asielzoekerscentrum. Donner en Verdonk hebben tegen de bezwaren van de brandweer en het gemeentebestuur dit detentiecentrum open gehouden. Zij zouden aangeklaagd moeten worden wegens meervoudige brandmoord.

Moeten we dit verwijfd getut of vriendjespolitiek noemen?

2. Tijdens onze oorlog in Irak schoot een marinier zijn geweer af. Een eind verder raakte een Irakees dodelijk gewond. Relatie tussen beide gebeurtenissen was al onzeker. Marinier werd gearresteerd en vervolgd wegens moord.

Het OM heeft onze soldaten in de rug aangevallen tijdens oorlogstijd. Dat is landverraad! Wat deed de kamer? Wat deed de regering?

Kreeg de marine opdracht om de leiders van het OM om 05.00 uur van hun bed te lichten, tegen de muur te zetten en standrechterlijk te executeren? Neen. Men vroeg het OM beleefd om op te houden met de onzin. Het OM reageerde: "Doen we lekker niet. We zijn een staat binnen de staat en doen waar we zin in hebben. En als jullie je niet koest houden, dan hebben we nog wel een dossier over jullie!"

Jullie hebben die landverraders niet eens op staande voet ontslagen. Levenslange gevangenisstraf voor de hoofddaders was eigenlijk het minimum geweest. Standrechterlijke executie is binnen het oorlogsrecht te rechtvaardigen.

Is jullie gedrag in deze geen verwijfd getut?

3. Een paar honderd nederlandse pubers met marokkaanse of antilliaanse voorouders zijn ontspoord. De politie weet om wie het gaat en kan ze zo onschadelijk maken. Maar dat mag niet van jullie.

Is jullie gedrag in deze geen verwijfd getut?

4. Hooligans zoeken al jarenlang de confrontatie met de politie. Vorige week was het opnieuw raak, met een dode als gevolg. Waarom kan dit zo doorgaan?

Ik herinner me nog het landskampioenschap van Feyenoord. (Ik heb een goed geheugen!) Als uiting van blijdschap werd Rotterdam afgebroken en werd er meer schade aangericht dan met het bombardement in mei 1940. Ik herinner me een beeld op tv van een kleuter in een oorlogszone met een radeloze vader, die probeerde zijn kind te beschermen. Een agente schoot een hooligan in zijn been en werd daarvoor berispt. Waarom werden de overige agenten niet berispt wegens het niet gebruiken van hun wapen?

Sinds dat kampioenschap kijk ik niet meer naar voetbal!

Is er sindsdien iets opgelost of verbeterd? Neen!

Is jullie gedrag in deze geen verwijfd getut?

Oplossingen:

Populisten brengen graag problemen onder de aandacht, zonder met oplossingen te komen. Mijn oplossingen voor jullie problemen heb ik al heel lang geleden beschreven en staan ook op internet.

Ontspoorde jongeren (Marokkaans, Antilliaans, of anderszins):

1. Breidt het jeugdstrafrecht uit tot 23 jaar.

2. Eén straf voor geweldsmisdrijven: 5 jaar heropvoeding plus voorwaardelijk levenslang. Gaat een jongere ernstig in de fout, wordt hij 5 jaar heropgevoed, ver weg van zijn ouderlijk milieu, waar hij juist ontspoord is. Gaat hij na die 5 jaar opnieuw in de fout, krijgt hij automatisch levenslang. Probleem opgelost.

Het is niet noodzakelijk maar naar mijn mening wel wenselijk om het begrip levenslange gevangenisstraf te veranderen.

Men kan denken aan het volgende:

Men raakt levenslang het recht op vrijheid kwijt. Indien men zich normaal gedraagt, kan men voorwaardelijk vrij komen. Dat is geen recht, maar een gunst die kan worden ingetrokken.

Hooligans:

1. Rust iedere ME-er uit met helmen met vier camera's die iedere seconde een foto maken. Met de huidige microelektronica is dat niet moeilijk, ook niet zwaar. Dit zou voldoende informatie moeten opgeven om relschoppers te identificeren en te vervolgen.

2. Geef de ME expliciet opdracht om op te treden tegen relschoppers die zich onherkenbaar maken. Het bezit van en het dragen van bijvoorbeeld een bivakmuts of een masker tijdens een rel dient te worden bestraft met minimaal 5 jaar gevangenisstraf.

Geef scherpschutters van de politie of het leger expliciet opdracht om relschoppers neer te leggen, wanneer zij een masker of bivakmuts dragen. Bij voorkeur met een schot in het bovenbeen.

Waarom? Mensen die voorbereid naar een rel gaan en hun best doen om identificatie en bestraffing te ontlopen dienen we te beschouwen als leiders van de troep. Strafrechterlijke vervolging en onschadelijk maken van de leiders dient prioriteit te krijgen. Niemand moet aan een rel deel kunnen nemen zonder identificatie.

Als na iedere rel enkele tientallen relschoppers vijf jaar gevangenis aan hun broek krijgen, neemt de animo aan aan rellen deel te nemen snel af.

3. Stel op geweldsmisdrijven een minimum gevangenisstraf van vijf jaar. Stel op de intentie tot het plegen van een geweldsmisdrijf een minimum gevangenisstraf van vijf jaar. Het gooien van een steen naar de politie is een geweldsmisdrijf.

Het tijdens een rel in de hand nemen van een steen bewijst de intentie tot het plegen van een geweldsmisdrijf. Stel hierop minimaal vijf jaar en zorg voor voldoende foto's als bewijsmateriaal. Dan zitten de relschoppers binnen korte tijd achter de tralies en kan men weer onbezorgd naar parties en voetbalwedstrijden.

Openbaar Ministerie:

Een parlementaire enquete naar het OM lijkt me een goed begin van een oplossing. Hopelijk levert dit voldoende inzicht op om het OM onder controle van de politiek te brengen.

In het algemeen lijkt het mij wenselijk om de positie van ministers tegenover hun ambtenaren te versterken. Bij het aantreden van een minister behoort deze minister zelf de ambtelijke top aan te stellen. Vertrekt de minister, vertrekken ook de topambtenaren.

Of dit voldoende is om het OM te muilkorven en aan de ketting te leggen, betwijfel ik.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers