Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Opheffen politieke partijen

De oude politiek bestaat uit zuilen: De socialistische zuil, de milieuzuil, de liberale zuil, de christelijke zuil en binnenkort ook de moslimzuil.

Dit systeem heeft grote nadelen. Ondermeer:

Mensen die nieuw beleid willen voeren, moeten eerst de oude knarren van hun zuil overtuigen. Dan moeten ze zoveel consessies doen, dat er van vernieuwing niets overblijft.

De gevestigde orde wil niets weten van mensen met nieuwe ideeën. Heb je frisse ideeën, dan ben je "een ongeleid projectiel", "een oproerkraaier", "een fascist of communist", "een vijand van de gevestigde orde" of gewoon "gevaarlijk". Dat laatste verwijt is het meest dodelijk. Men noemt je "gevaarlijk". Nooit neemt men de moeite om "gevaarlijk" te specificeren. Het is gewoon een label zonder inhoud en met een enorme emotionele lading. Zo trapt men iedere poging tot vernieuwing in de grond.

Men kan een nieuwe partij oprichten. Dan doet men eigenlijk hetzelfde als de oude partijen. Er wordt gekozen voor een plan en wil je op een verkiesbare plaats, dan moet je je aan dat plan houden en verder je bek houden. Wil je op een verkiesbare plaats, dan dien je te zijn:

 • jezelf-vertegenwoordiger;
 • partij-vertegenwoordiger;
 • achterban-vertegenwoordiger.
 • Indien je nog wat tijd over hebt, bijvoorbeeld na de borrel of op vrijdagmiddag, dan mag je je nog even voordoen als volks-vertegenwoordiger. Maar niet te lang en vooral niet teveel.

Is het een wonder dat de mensen genoeg hebben van de oude politiek en het oude systeem?

Revolutie:

Tegen het einde van de 18e eeuw greep de industriele revolutie zodanig om zich heen, dat de oude adel teveel in de weg stond. De adel begreep de nieuwe wereldorde niet. In Frankrijk was dat aanleiding voor een bloedige afrekening: de franse revolutie van 1789, met massa-executies en guillotines.

We zitten nu in dezelfde situatie. De oude partijen begrijpen de computers en internet niet en zien de mogelijkheden niet. Zij staan noodzakelijke vernieuwing in de weg. Het wordt tijd om ze snel en effectief op te ruimen. Met massa-executies? Als je dat wilt, maak dan een computerspelletje waarin je Balkenende en co kunt guillotineren. Persoonlijk denk ik meer aan het opruimen van de oude partijen. Hoe? Door een nieuwe partij te beginnen.

Nieuwe politieke partij:

In het oude systeem heeft een partij een ideologie en maakt om de paar jaar een plan. Iedereen die verkozen wil worden, moet zich aan de ideologie en aan het plan houden. Dit leidt tot verstarring.

In het oude systeem heeft een éénpersoonspartij geen kans. Bovendien kun je je als persoon niet inschrijven voor verkiezingen.

Wat nodig is is een partij voor partijlozen: de vrije partij. Deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De contributie is minimaal of nill;
 • Er zijn 'geen stille leden': alleen mensen die zich verkiesbaar willen stellen, kunnen lid worden;
 • Er is geen partijleiding, geen ideologie en er worden geen plannen gemaakt;
 • Communicatie geschiedt via het web;
 • Iedereen die zich verkiesbaar wil stellen doet het volgende:
 1. Je meldt je aan als lid van deze partij;
 2. Je betaalt een evenredig deel van de kosten van inschrijving voor de verkiezingen. Hiervoor kun je donateurs of supporters zoeken;
 3. Je maakt zelf een website waarop je je ideeën en plannen uitlegt, of je laat deze maken;
 4. Je zoekt zelf je kiezers;
 5. Als je bij de verkiezingen onvoldoende stemmen behaalt, gaan de stemmen voor jou naar iemand anders van deze partij;
 6. Behaal je meer stemmen dan je nodig hebt, dan gaan de reststemmen voor jou naar iemand anders van deze partij.

Feitelijk heb je zo een partij van partijlozen. Iedereen kan zeggen wat hij/zij wil. Er is geen partijlijn of ideologie. Je bent zelf verantwoordelijk voor je verkiezing. Bijna alles doe je zelf, maar je werkt wel samen met andere partijlozen. Samen vormen jullie een gelegenheidspartij, uitsluitend om aan de regels van het oude systeem te voldoen.

Verdeling van de stemmen:

De stemmen voor alle leden van de partij worden bij elkaar opgeteld. Dit levert een aantal zetels op.

Er wordt een ranglijst gemaakt naar het aantal behaalde stemmen. Degene met de meeste stemmen staat bovenaan, degene met de minste stemmen staat onderaan.

Degenen die de meeste stemmen hebben behaald, vullen de behaalde zetels op. Verlaat men de kamer, dan gaat je zetel naar de volgende persoon op de ranglijst.

Wil je meedoen?

Zelf heb ik niet de intentie om kamerlid te worden. Ik doe dus zelf niet mee. Ik wil wel mensen die zonder partijbinding kamerlid willen worden helpen en met elkaar in contact brengen.

Voorlopig kun je je per email bij mij aanmelden voor deze partij. Deze mensen zal ik met elkaar in contact brengen en indien nodig helpen bij het opzetten van een website en een partij.

Vrolijke revolutie!

Heel interessant bedacht denk ik zo. Helaas is eea mij niet geheel duidelijk. Een mooie naam de Vrije Partij, daar kunnen wij niet over twisten. Een partij bestaande uit personen; is dat niet net als een regering die uit partijen bestaat?

De personen die zich aanmelden zullen zoveel mogelijk kiezers willen verwerven neem ik aan. Ik vrees dat dit manipulatie en omkoperij tot gevolg heeft net als nu al reeds.
Je schrijft "Er is geen partijleiding, geen ideologie en er worden geen plannen gemaakt"
Maar in punt 3 schrijf je: "Je maakt zelf een website waarop je je ideeën en plannen uitlegt, of je laat deze maken". Dit kan ik niet volgen.

Een WIJZE als dictator lijkt mij toch het beste alternatief. Eén die regels stelt aan wat verkocht mag worden. Breezers uit de schappen. Andere alcoholische drank in identieke bruine flessen met een simpel standaard zwartwit etiket. Daarop vooral de bijwerkingen/gebruiks risico's vemeld als ook op Sigaretten.

Ach zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik vrees dat het een utopie is...
De natuur is hard aan het werk de balans te herstellen. Wellicht is binnenkort een simpel virusje waar wij geen antwoord op hebben de redder van deze planeet (((-:

JP Balbekende

Vrije partij is een voorlopige werknaam. Degenen die de partij vormen kunnen zelf een naam kiezen. "Ongebondenen" kan bijvoorbeeld ook heel goed.

In de huidige situatie kun je je aansluiten bij bijvoorbeeld de PvdA, CDA of VVD. Dan moet je hun partijprogramma volgen en vooral je mening voor je houden. De "vrije partij" heeft geen partijprogramma. Er zijn individuen, met ieder eigen ideeën. Deze ideeën leggen ze uit aan hun kiezers via bijvoorbeeld hun website. Ze hoeven geen verantwoording af te leggen aan partijbonzen. Ze zijn alleen verantwoording schuldig aan hun eigen kiezers.

Een wijze dictator bestaat niet. Iemand die anderen de wet voorschrijft, is niet goed wijs.

Alcohol, drugs en een overvloed aan eten zorgen voor natuurlijke selectie. Degenen die zichzelf kunnen beheersen, zullen zich voortplanten. Degenen die onbeheerst vreten en zuipen, schaden hun voortplantingskansen. In een paar honderd jaar verdwijnen hun genen uit de menselijke soort. Het verbieden van allerlei dingen brengt de mensheid terug tot het kinderlijke stadium. Dan gaat men weer als joden, christenen en moslims voor de Grote Vader op de knieën. Ik zie de mens graag volwassen worden. Dan geldt:

Er is geen god dan de mens,
Iedere man en iedere vrouw is een ster.

Doe wat gij wilt, is de gehele wet.
Liefde is de wet, liefde onder de wil.

Waarom denk je dat de planeet gered moet worden? Volgens mij gaat het heel goed met onze planeet.

Waarom wil je een wijze als dictator?
Waarom wil je een wijze als dictator voor heel nederland of heel europa? Waarom wil je (via een wijze dictator) je wil opleggen aan de wereld?
Want jij bepaalt natuurlijk wie wijs is en wie dictator mag spelen. Dan ben jij de machtswellusteling, maar je bent bang om daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. Inplaats dat je zelf de rol speelt van strenge meesteres, schuif je een ander naar voren, die als strenge meester jouw regels moet opleggen.

Ik heb de indruk, dat je verlangt naar een sekte, waar je je kunt onderwerpen aan een strenge wijze meester. Dat verlangen is niet spiritueel, maar seksueel. Je wilt gewoon een sm-relatie, maar een gewone meester is je te grof. Je wilt een sm-relatie met een spirituele sm-meester. Liefst wil je een spirituele gemeenschap, waarin de leden onderworpen zijn aan een spirituele sm-meester. Dat is eigenlijk wat een sekte is.

Helaas worden sekten meestal gevormd, door "meesters" die zichzelf ontkennen. Daardoor ontsporen dergelijke sekten gemakkelijk. Vooral als er seksuele onthouding wordt opgelegd. Dan wordt seksualiteit in dienst gesteld van macht. Uiteindelijk leidt deze ontkenning van het leven (en de levensenergie of seksuele energie) in vele gevallen tot collectieve zelfmoord of andere waanzin.

Als je een spirituele meester wilt, kun je je aan mij onderwerpen. Ik zal je dan in de eerste plaats bevelen eerlijk te worden over je seksualiteit en je s.m.-verlangens en je tantrische TRANCE-FORMATIES laten doen.

Er zijn vier soorten mensen:

 • Slaven of knechten: mensen die geen verantwoordelijkheid durven nemen en daarvoor een ander nodig hebben. Deze mensen hebben een spirituele meester(es) nodig;
 • Vrijen: kleine zelfstandigen die alles zelf willen doen. Deze mensen nemen spirituele cursussen af en bepalen zelf hoe ze de kennis gebruiken;
 • Heren en dames of leiders: mensen die graag bevelen geven en anderen domineren. Deze mensen "nemen een guru in dienst" en bevelen hem/haar hun te onderwijzen of in te wijden volgens hun richtlijnen;
 • Krijgers of priesters: mensen die zich overgeven aan hun lot. Ze hebben alle drie voorgaande aspecten in zich, maar gaan daar mee om als een krijger of jager. Ze jagen op spirituele groei en spirituele realisaties en spelen de rol die daarvoor nodig is. Soms zijn ze slaaf, soms zijn ze kleine zelfstandige en soms zijn ze leider.

Zoals je al gemerkt hebt, ben ik een krijger. Voor de slaven en slavinnen ben ik een dominante meester, voor kleine zelfstandigen ben ik iemand die vrijblijvend cursussen en inwijdingen geeft en voor leiders ben ik een leraar die hun van dienst kan zijn.

In onze cultuur is een taboe ontstaan op macht en onderdanigheid. We zouden allemaal gelijk moeten zijn. Met de nadruk op moeten. Degenen die ons vertellen, dat we gelijk MOETEN zijn, zijn eigenlijk dominante machtswellustelingen, die zich boven ons verheffen (en dus niet gelijk proberen te zijn) en die hun eigen machtswellust ontkennen. Dat zijn gevaarlijke mensen. Men treft ze vooral aan bij extreem-links, waar ze trappen naar iedereen die hun niet gehoorzaamt, naar iedereen die niet leeft zoals zij hebben bevolen.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers