Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

05  Jan  2010

Halveren tweede kamer

Bezuinigen op overtollige politici

De leden der Tweede Kamer zouden vooral volksvertegenwoordigers moeten zijn. Als we kijken naar hun gedrag, dan blijken ze in eerste instantie zichzelf-vertegenwoordigers en in tweede instantie partij-vertegenwoordigers te zijn. Helemaal achteraan en volstrekt ondergeschikt blijken de belangen van het volk te zijn. Dit wangedrag komt naar mijn bescheiden mening erg dicht in de buurt van landverraad.

Wanneer je een beroep doet op tweede kamerleden of wanneer je ze aanspreekt op hun verantwoordelijkheden, blijkt meer dan de helft van de zeer geachte kamerleden incapabel te zijn. De meeste kamerleden van de grote partijen blijkt te bestaan uit stemvee. De fractieleider zegt hoe ze moeten stemmen en het stemvee gehoorzaamt. Veel kamerleden van de grote partijen zijn door gebrek aan gewicht boven komen drijven. Loyaliteit aan de partijlijn en het volstrekt ontbreken van eigen initiatief en vernieuwende ideeën zijn de belangrijkste eigenschappen van het gemiddelde kamerlid van de grote politieke partijen.

  • Afgaande op het beleid van de Tweede Kamer en het kabinet blijkt in Politiek Den Haag 'Gekke mensenziekte' te zijn uitgebroken.
  • Wanneer bij een boer varkenspest, kippengriep of gekke koeien ziekte uitbreekt, wordt al het vee geruimd. Nu blijkt er in Politiek Den Haag een ernstige uitbraak te zijn van 'Gekke mensenziekte'. Wat doen we nu met Politiek Den Haag. Preventief ruimen?
  • Ook Ambtelijk Den Haag blijkt ernstig getroffen te zijn door 'Gekke mensenziekte'. Wat doen we met Ambtelijk Den Haag? Ook preventief ruimen?

Voorstel tot halvering van de tweede kamer:

  1. Het blijkt moeilijk of zelfs onmogelijk om 150 capabele mensen te vinden voor de Tweede Kamer.
  2. Bovendien heeft de Tweede Kamer steeds minder te vertellen. Heel veel zaken worden geregeld in Brussel. De Tweede Kamer heeft genoeg kamerleden voor een onafhankelijk land, maar veel te veel voor een kleine achtergebleven provincie van de Europese Unie.

Gezien bovenstaande twee punten lijkt het mij beter om de Tweede Kamer te halveren. Dat wil zeggen: de Tweede Kamer terug te brengen van 150 naar 75 leden. Wellicht dat we met enige moeite 75 capabele mensen kunnen vinden, die bereid zijn om in de slangenkuil van het Binnenhof af te dalen.

De enorme omvang van de Tweede Kamer is gewoon een overblijfsel uit de tijd dat we nog een onafhankelijk land waren. Inmiddels zijn we een achtergebleven provincie van de Europese Unie. Het wordt tijd dat we onze overheid daaraan aanpassen. Als we de Tweede Kamer terugbrengen van 150 naar 75 leden besparen we heel veel geld.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. |||p|2441|Klik hier voor meer informatie|*|

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/CirkelHoog.gif

 

Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers