Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Het Wisselvallige Magnetisch Veld van de Aarde

Vertaald door Jan Smith
Gepubliceerd in het engels door Nasa.

Volgens sommige wetenschappers
is het magnetisch veld van onze planeet
voortdurend aan veranderingen onderhevig.
Ze beginnen nu te doorgronden hoe en waarom het zich zo gedraagt.

Luister naar dit verhaal

29 december, 2003: Om de paar jaar gaat wetenschapper Larry Newitt van het Geological Survey in Canada op jacht. Hij pakt zijn handschoenen, een dikke parka en een goed kompas bij elkaar, springt in een vliegtuig en vliegt over het Canadese poolgebied. Er is weinig beweging te zien tussen de verspreid liggende eilanden in de Noordelijke IJszee, maar Newitts prooi bevindt zich er wel degelijk - altijd in beweging en moeilijk te vangen. Zijn prooi is de magnetische noordpool van de Aarde. Op dit moment bevindt de magnetische noordpool zich in het noorden van Canada, op ongeveer 600 km afstand van Resolute Bay, de dichtstbijzijnde stad met circa 300 inwoners. Een populair T-shirt dat er te koop is, heeft de pakkende tekst: "Resolute Bay ligt niet aan het eind van de wereld, maar je kunt het er wel zien liggen." Newitt stopt hier altijd voor het inslaan van voorraden, en voor onderdak in tijden van slecht weer. "En dat is niet zelden het geval," zegt hij.

Rechts: De beweging van de magnetische noordpool over het Canadese poolgebied gedurende de periode 1831 tot 2001. Gegevens: Geological Survey of Canada.

meer info

plaatjes
asa1.jpg/nasa1.jpg

De wetenschap is al lang op de hoogte van het feit dat de magnetische pool verschuift. James Ross bepaalde voor het eerst in 1831 de juiste plaats van de noordpool na een uitputtende poolreis, waarbij zijn schip gedurende vier jaar in het ijs kwam vast te zitten. Pas in de daarop volgende eeuw kwamen er mensen terug op die plek. Het was Roald Amundsen die in 1904 opnieuw de plaats van de pool vond en ontdekte dat hij zeker 50 kilometer naar het noorden was opgeschoven sinds de ontdekking door Ross. Sign up for EXPRESS SCIENCE NEWS delivery

Gedurende de twintigste eeuw heeft de pool zich verder naar het noorden verplaatst met een gemiddelde snelheid van 10 kilometer per jaar. De laatste tijd neemt de snelheid toe tot wel 40 kilometer per jaar volgens Newitt. "Bij deze snelheid zal de noordpool binnen enkele tientallen jaren het Amerikaanse continent hebben verlaten en in Siberië terechtkomen."Het is Newitts taak het spoor van de noordpool te volgen. "Normaal gesproken bepalen we elke paar jaar de precieze locatie, vertelt Larry, maar omdat de snelheid toeneemt, zijn we genoodzaakt vaker metingen te verrichten." Het magnetisch veld van de aarde verandert ook nog op andere manieren: in Afrika wijken kompasnaalden gemiddeld 1 graad per tien jaar af. En wereldwijd is het magnetisch veld circa 10% zwakker geworden sinds de negentiende eeuw. Toen deze informatie op een recente bijeenkomst van de Amerikaanse Geofysische Vereniging door wetenschappers wereldkundig werden gemaakt, verschenen er in veel dagbladen paginagrote artikelen. Een typische krantenkop luidde: "Stort het aardmagnetisch veld in?" Waarschijnlijk niet. "Hoe opmerkelijk deze veranderingen ook mogen klinken, ze vallen erg mee vergeleken bij wat er met het magnetische veld van de Aarde in het verleden is gebeurd," zegt professor Gary Glatzmaier van de Universiteit van Californië. Soms draait het veld volledig om; de noord- en de zuidpool verwisselen van plaats. Dit fenomeen, dat in het magnetisme van oude gesteenten is vastgelegd, is onvoorspelbaar. Ze komen met onregelmatige intervallen ongeveer eens in de 300.000 jaar voor. De laatste keer gebeurde het 780.000 jaar geleden. Kunnen we de volgende poolomkering binnenkort verwachten? Niemand weet het antwoord.

Links: Magnetische zones rondom aardruggen op de bodem van de oceaan onthullen de geschiedenis van het aardmagnetische veld gedurende miljoenen jaren. Het verleden van het magnetische veld van de aarde heet paleomagnetisme. Afbeelding: USGS.

meer info

plaatjes
asa2.jpg/nasa2.jpg

Volgens Glatzmaier betekent de afname van 10% niet dat een poolomkering aanstaande is. "Het veld neemt voortdurend in kracht toe en dan weer af - is voortdurend in beweging" vertelt hij. "Dit weten we dankzij bestudering van paleomagnetische gegevens. "Het aardmagnetische veld is op dit moment in feite veel krachtiger dan normaal. Het dipoolmoment, een maat voor de intensiteit van het magnetische veld is nu 8 × 1022 amp × m2, dat is twee maal het miljoenjarig gemiddelde van 4× 1022 amp × m2. Om beter te kunnen begrijpen wat er gaande is, zouden we volgens professor Glatzmaier een denkbeeldige reis naar moeten maken ... naar het centrum van de Aarde waar het magnetisch veld wordt opgewekt. In het hart van onze planeet zit een compacte ijzeren bol die ongeveer zo heet is als het oppervlak van onze Zon. Wetenschappers noemen hem de "binnenste kern" Het is eigenlijk een wereld binnen een wereld. De binnenste kern is qua grootte ongeveer 70% van onze Maan. Hij draait met een snelheid van ongeveer 0,2 lengtegraden per jaar sneller dan de omringende Aarde en heeft zijn eigen oceaan: een zeer diepe laag van vloeibaar ijzer die wordt aangeduid met "de buitenste kern."

Rechts: een schematische voorstelling van het binnenste van de Aarde. De buitenste kern is het oppervlak van het aardmagnetisch veld.

meer info

plaatjes
asa3.jpg/nasa3.jpg

Het aardmagnetisch veld ontstaat in deze oceaan van ijzer, een voortdurend in beweging zijnde elektrisch geleidende vloeistof. Gezien vanaf de hete binnenste kern, ziet de vloeibare buitenste kern eruit als een kolkende en ziedende massa zoals kokend water in een pannetje op het vuur. De buitenste kern kent ook 'orkanen' - draaikolken aangedreven door de Coriolis-krachten van de aardrotatie. Deze complexe bewegingen wekken het magnetisme van onze Aarde op door middel van een proces dat we het 'dynamo effect' noemen.

Gratzmaier en zijn collega Paul Roberts hebben een supercomputermodel ontwikkeld van het binnenste van onze Aarde. Ze gebruikten hiervoor berekeningen en vergelijkingen uit de magneethydrodynamica, een tak van natuurkunde die zich bezighoudt met geleidende vloeistoffen en magnetische velden. De software verwarmt de binnenste kern, brengt de metallische oceaan erboven aan het kolken en berekent daarna het daaruit voortkomende magnetische veld. Ze doen dit gedurende vele honderden gesimuleerde jaren en kijken wat er gebeurt. Ze zien een nabootsing van wat er met de echte Aarde gebeurt: Het magnetisch veld neemt in kracht toe en af, magnetische polen raken op drift en verwisselen soms van plaats. Verandering is heel normaal, zo weten ze inmiddels. En geen wonder. De bron van het veld zelf, de buitenste kern, beweegt, kolkt, raast en draait rond alsof het een lieve lust is. "Er heerst daar complete chaos," merkt professor Gratzmaier op. De veranderingen die wij waarnemen aan het oppervlak van onze planeet zijn een weerspiegeling van die innerlijke chaos. Men is er ondertussen ook achter wat er gebeurt tijdens het omdraaien van de magnetische polen. Het duurt in ieder geval een paar duizend jaar en gedurende die tijd verdwijnt het magnetisch veld niet, in tegenstelling tot wat algemeen werd aangenomen. "Het wordt alleen veel complexer," zegt Glatzmaier. Magnetische krachtlijnen dicht bij het aardoppervlak vervormen en raken verward en er kunnen magnetische polen opduiken op de meest onverwachte plaatsen. Zo kan er bijvoorbeeld best een magnetische zuidpool opdoemen in Afrika en een noordpool in de buurt van Tahiti. Heel eigenaardig en vreemd. Maar het blijft een planetair magnetisch veld en het beschermt ons nog steeds tegen ruimtestraling en zonnewinden.

plaatjes
asa4.jpg/nasa4.jpg
Boven: Supercomputer modellen van het aardmagnetisch veld. Links een normaal dipolair magnetisch veld, kenmerkend voor de langjarige periode tussen twee poolomkeringen in. Rechts het soort complexe magnetische velden dat de Aarde heeft tijdens de veranderingen als gevolg van een poolomkering.

Tahiti zou overigens een prachtig oord zijn om het noorderlicht te aanschouwen. Als het ooit zover komt, wordt het werk van Larry Newitt wel heel anders dan nu. In plaats van te klappertanden in Resolute Bay, zou hij dan van tropisch eiland naar tropisch eiland kunnen varen op zoek naar de magnetisch pool.

Web Links

The Geodynamo -- (Gary Glatzmaier) An overview of Earth's magnetic history and the physics of the geodynamo

The North Magnetic Pole -- (Geological Survey of Canada) find out where the north magnetic pole is now, and much more.

Magnetic Field of the Earth (hyperphysics) an explanation of the dynamo effect

Core Concerns (Science News) The hidden reaches of Earth are starting to reveal some of their secrets.

Earth's North Magnetic Pole -- (APOD) The North Magnetic Pole is currently located in northern Canada.

Origin of The Earth's Magnetism -- (NASA) a history of ideas concerning Earth's magnetic dynamo

When North goes South -- (Projects in Scientific Computing) Considering that ships, planes and Boy Scouts steer by it, Earth's magnetic field is less reliable than you'd think.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers