Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Zonnepanelen subsidieren

Randstad wordt bodem van Noordzee

Volgens recente pognoses van de NASA kan de zeespiegel veel sneller en veel sterker stijgen dan tot nu toe werd aangenomen. Het poolijs neemt snel af. Hierdoor wordt minder licht weerkaatst (door sneeuw en ijs), waardoor de aarde meer zonne-energie opneemt.

In de permafrost van Siberie en in ijskristallen op de bodem van de oceaan zitten enorme hoeveelheden aardgas opgesloten: gashydraten. Door opwarming van de aarde dreigen deze in de atmosfeer te komen. In de atmosfeer oxydeert het gas tot CO2 en water, waarbij veel warmte vrij komt. Er dreigt een omslag punt te komen, waarop het niet meer uitmaakt of wij als mensen minder CO2 gaan uitstoten. De aarde dreigt in een cyclus te komen, waardoor deze heel snel opwarmt. Daarbij kunnen we denken aan 3 graden gedurende deze eeuw. Als dat gebeurt, kunnen we de randstad meteen afschrijven. Op langere termijn wordt de hoge veluwe een groep waddeneilanden voor de duitse kust. Als we dat willen voorkomen, dienen we heel snel op te houden met het verbranden van fossiele brandstoffen.

"Juist" zegt de kernenergie-lobby. "We moeten aan de kernenergie. Schoon, bijna geen CO2, etc."

Volgens een artikel in het Technisch Weekblad van enige maanden terug kan dat helemaal niet. Sinds Tjernobyl is de capaciteit om kerncentrales te bouwen drastisch afgenomen. Veel kerncentrales zijn aan het einde van hun economische levensduur. De huidige capaciteit om kerncentrales te bouwen is net voldoende om in de komende tien jaar aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen. Kernenergie kan dus helemaal niets oplossen, zelfs al zouden we dat willen.

Kernenergie heeft wat "kleine probleempjes". Er is wat kernafval. Maar het afvalprobleem is nu bijna opgelost. Dat zegt de kernenergie-lobby al 50 jaar. De hoeveelheden kernafval zijn enorm toegenomen, iedere oplossing blijkt praktisch onhaalbaar en/of te duur. En als er veel kerncentrales bijgebouwd zouden worden, worden binnen afzienbare tijd ergens in de wereld de veiligheidsvoorschriften overtreden. Dan krijgen we een nieuw Tjernobyl en gaat kernenergie voorgoed in de kast. Het lijkt mij beter om kernenergie (van kernsplitsing) maar helemaal te vergeten. Kernfusie-energie? Misschien. Maar eerst zien, dan geloven.

Om het klimaat te redden zouden we CO2 kunnen afvangen en in de bodem kunnen opslaan. We hebben hier geen ervaring mee en we weten niet wat de gevolgen zijn. Als we meteen op grote schaal hiermee beginnen, riskeren we een ramp waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien. Experimenten op kleine schaal laten zien, dat er nog wel wat problemen mee zijn: verzuring van het grondwater, uitspoelen van giftige zware metalen, etc. Het lijkt onverstandig om meteen op grote schaal CO2 op te slaan.

Kernenergie kan de komende 10 jaar niet, CO2 grootschalig opslaan is ook niet haalbaar en 10 jaar de CO2 uitstoot laten toenemen leidt tot afschrijving van de randstad. En dat is nog maar de Nederlandse schaal. Wereldwijd staan we voor een catastrofe bij ongewijzigd beleid. Daarbij moeten we rekening houden met een derde wereldoorlog als grote aantallen mensen door de opwarming van de aarde echt in de problemen gaan komen. De opwarming van de aarde zelf zouden we misschien kunnen overleven, als de opwarming leidt tot een derde wereld oorlog moeten we rekening houden met het uitsterven van alle primaten (mensen, mensapen, apen, halfapen) en misschien al het hogere leven buiten de oceanen.

Olie is bijna op:

Afgezien van de opwarming van de aarde is er nog een probleem met fossiele brandstoffen: ze raken op. Verwacht wordt, dat rond 2010 de olieproductie zijn hoogtepunt bereikt en dat daarna de olieproductie afneemt. De komende jaren kunnen we rekenen op sprongsgewijze stijging van de olieprijzen en de daaraan gekoppelde gasprijzen.

Alternatief:

We kunnen op vrij eenvoudige wijze de problemen oplossen. We zouden bijvoorbeeld het volgende kunnen doen.

Maatregel 1:

 • Vanaf 1 juli 2007 wordt de elektriciteitsprijs voor huishoudens verhoogd met 1 eurocent per kWh "groene stroom belasting". Jaarlijks wordt deze belasting verhoogd tot een maximum van 5 eurocent per kWh. Bij een gebruik van 3600 kWh per jaar komt dat neer op een verhoging van 3 euro per maand.
 • Deze "groende stroom belasting" wordt teruggegeven aan de burger in de vorm van zonne-energie subsidie. Een huiseigenaar die (foto-voltaische) zonne-energie panelen wil aanschaffen, krijgt deze subsidie. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten.
 • De subsidie is zodanig, dat een huiseigenaar in ca. 5 tot 7 jaar zijn investering terugverdient. Over een periode van 5 tot 7 jaar is de investering die een huiseigenaar in zonnepanelen doet budgetair neutraal. Na 7 jaar is hij goedkoper uit dan mensen die niet investeren in zonne-energie.
 • De maximum hoeveelheid energie die de zonnepanelen kunnen afgeven op 21 juni dient gelijk te zijn aan het gemiddelde gebruik per dag: ca. 10 kWh. Er wordt niet geinvesteerd in energielevering aan het net, maar in energie voor eigen gebruik.
 • Opslag van energie in accu's dient goed onderzocht te worden. Tegenover de hogere kosten staat het voordeel dat de gebruiker tijdens een stroomstoring elektriciteit blijft houden. Het alternatief is een grote investering in het elektriciteitsnet.
 • De huidige prijs van foto-voltaische zonnecellen is eigenlijk te hoog. De prijs zou moeten dalen naar minder dan 1 euro per Watt, liefst minder dan 0,5 euro per Watt. Dit zal vermoedelijk voor 2015 gerealiseerd zijn.
 • Afgaande op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is 1 euro per Watt op korte termijn haalbaar. Wanneer er fors wordt geïnvesteerd in zonne-energie krijgen fabrikanten geld voor onderzoek. Als er een gegarandeerde vraag is (door subsidie) ontstaat er een gegarandeerd aanbod. We hebben dat na WO II gezien met het EU-landbouwbeleid. Als het bovenstaande beleid door de EU of door een aantal landen in de EU wordt gevoerd, ontstaat vrij snel een groot aanbod van zonnecellen.
 • Zonne-energie-panelen verdienen zichzelf energetisch in drie jaar tijd terug. Zie onderstaand krantenbericht.

  plaatjes//zonnpaneel_driejaar.jpg

  Kan de overheid mij misschien uitleggen waarom zonnepanelen niet in zeer grote aantallen geproduceerd worden?

Maatregel 2:

 • 1. Er wordt fors geïnvesteerd in windparken op de oceanen. Indien nodig dient de EU durf-kapitaal vrij te maken voor investeringen.
 • 2. Een windpark bestaat in principe uit een (drijvend) eiland voor gasproductie omringd door een aantal windmolens. Deze kunnen op iedere plaats in de atlantische en grote oceaan gebouwd worden.
 • 3. Windmolens leveren elektriciteit aan het eiland. Op het eiland wordt de elektriciteit omgezet in gas of dieselolie.
 • 3a. Het is het eenvoudigst om water eenvoudig te splitsen en waterstof op te slaan in grote tanks. Het waterstof kan opgehaald worden door gastankers. Nadelen hiervan zijn: Waterstof is vrij explosief en onze economie is niet gebaseerd op waterstof.
 • 3b. Uit CO2 en water kunnen ook koolwaterstoffen gemaakt worden. Dit is aanzienlijk ingewikkelder. Maar het vervoeren van bijvoorbeeld methaan of dieselolie is aanzienlijk eenvoudiger dan het vervoeren van waterstof. Bovendien hoeven onze auto's niet aangepast te worden. Wanneer windmolenparken in de oceanen koolwaterstoffen maken en onze auto's verbranden ze, dan is dat in principe duurzaam en schoon. Het is CO2-neutraal.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers