Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Is de Europese Commissie met een bananenboot binnen gevaren?

subsidie voor verouderde technologie ???

Subsidie voor een stoker op een elektrische trein?

Vakbonden in Groot Brittanie hadden vroeger veel macht, totdat Maggie grenzen stelde aan de onzin. De vakbonden waren zo tegen ontslagen, dat men in Groot Brittanie een stoker op een elektrische trein had gehandhaafd. Er waren meer van dat soort gevallen.

De elektriciteitsbedrijven willen nu iets soortgelijks. In een brief aan de Europese Commissie van 19 maart 2009 vragen zij om subsidie om hun verouderde technologie van de ondergang te redden. Allereerst controleerde ik de datum. Een beetje vroeg voor een 1-april-grap. Ze schijnen het echt serieus te bedoelen. Vermoedelijk denken ze, dat de gehele Europese Commissie met een bananenboot binnen is binnen gevaren. Of misschien gaan ze er vanuit, dat alle commissieleden eigenlijk lobbyisten-hoeren zijn, die voor wat spiegeltjes, kraaltjes en een dure lunch de belastingbetaler verraden ten gunste van de elektriciteitsbedrijven.

De elektriciteitsbedrijven willen ruim baan voor kernenergie en CO2-afvang en opslag. Daar mag geen cent belastinggeld heen. Waarom niet? Lees verder.

Goedkope zonne-energie, nutteloze kernenergie.

In 2009 werd de 'dollar-per-Watt-grens' doorbroken voor zonnecellen. Voor 2015 kunnen we verwachten, dat zonnecellen goedkoper zijn dan een halve dollar per Watt. Wat heeft dat voor consequenties?

Tussen 2015 en 2020 laten huiseigenaren het dak van hun huis voorzien van zonnecellen en zonnecollectoren. De zonnecellen voorzien in hun elektriciteitsbehoefte, de zonnecollectoren in hun warmtebehoefte. Steeds meer huiseigenaren zullen zich laten afschakelen van het elektriciteitsnet. Rond 2020 zijn vrijwel alle vrijstaande huizen onafhankelijk van de elektriciteitsbedrijven.

31 juli 2008 maakte het MIT een doorbraak bekend op het gebied van splitsing van water in waterstof en zuurstof. Naarmate deze splitsing gemakkelijker gaat, wordt het goedkoper op zonne-energie op te slaan als waterstof. Dit waterstof kan later weer gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Binnen niet al te lange tijd kan een woonhuis zijn eigen elektriciteit opwekken en overtollige elektriciteit in de zomer opslaan als waterstof en in de winter gebruiken voor energie-opwekking.

'Major discovery' from MIT primed to unleash solar revolution.

Stel dat we dit jaar besluiten om een nieuwe kerncentrale te bouwen. Dan is deze op zijn vroegst rond 2020 gereed. Om uit de kosten te komen, dient die kerncentrale minimaal 30 jaar in bedrijf te zijn, liefst eigenlijk 50 jaar. Maar rond 2020 is zonne-energie zo goedkoop, dat huiseigenaren niet zitten te wachten op kernenergie. Elektrische treinen rijden dan ook op zonne-energie. Als je langs het gehele spoor zonne-cellen plaatst voor een halve-dollar-per-Watt, heb je geen elektriciteitsbedrijf nodig. Energie uit grote centrales wordt dan uitsluitend gebruikt door energie-intensieve industrie, zoals hoogovens, aluminium-producenten, etcetera.

Als we nu besluiten tot het bouwen van een kerncentrale, is hij overbodig voordat hij 10 jaar in gebruik is. Kerncentrales worden dus heel, heel erg duur.

Is het verstandig om belastinggeld in kerncentrales te steken? Of is dat diefstal van de belastingbetalers? Moeten we met uitsterven bedreigde industriele dinosauriers (elektriciteitsbedrijven) met subsidie kunstmatig in leven houden? Ik stel voor, dat we luid en duidelijk 'NEEN!' zeggen tegen nieuwe kerncentrales. Want tegen de tijd dat ze klaar zijn, zijn ze overbodig.

Subsidie voor CO2-opslag?

De elektriciteitsbedrijven willen subsidie voor CO2-opslag. Ze beweren altijd, dat kolenstroom zo lekker goedkoop is. Waarom zouden we deze stroom dan subsidieren? Zijn ze niet goed bij hun hoofd of ronduit crimineel?

Hergebruik van CO2

Er is een veel beter alternatief voor CO2 opslag. Rond nieuwe kolencentrales kunnen tuinbouwkassen en algenkwekerijen gebouwd worden. De afvalwarmte en (een deel van) de CO2 kan dan hergebruikt worden. Planten kunnen CO2 omzetten in zuurstof en plantaardig materiaal. Dat materiaal kan weer gebruikt worden voor brandstoffen. Van algen kan men bijvoorbeeld 'groene' kerosine voor vliegtuigen maken. Dan wordt het vliegverkeer schoner.

Geef liever subsidie aan 'Wageningen'. Geef subsidie om planten en algen te veredelen, die gedijen bij hoge CO2-concentraties. Stel je voor: Een tuinbouwkas met een CO2-gehalte van 5%. Om als mens in de kas te kunnen lopen heb je dan een zuurstofmasker nodig. Speciale gewassen in deze kas, die optimaal profiteren van het hoge CO2-gehalte en die CO2 supersnel omzetten in plantaardig materiaal. Dan hoef je de CO2 ook niet op te slaan.

Transport CO2 vrij

Stel je eens voor:

 • We bouwen zoveel kolencentrales als we nodig vinden en we blazen alle CO2 gewoon in de lucht
 • Per 2015 verbieden we de verkoop van nieuwe transportvoertuigen (auto's, vrachtauto's, brommers, motoren, tractoren, bussen, etc.) die CO2 uitstoten. Vanaf 2015 zouden nieuwe voertuigen dan rijden op elektriciteit, waterstof, perslucht, o.i.d.
 • De benodigde energie voor deze voertuigen komt van de kolencentrales.

Wat voor effecten zou de bovenstaande keuze hebben?

 • Kolencentrales verbranden veel efficienter dan brandstofmotoren. De energie-efficientie van het transport zou fors toenemen. De totale CO2-uitstoot zou fors dalen.
 • Kolen zijn veel goedkoper dan olie. De kostprijs zou dalen.
 • We hoeven geen olie meer af te nemen van staten die terrorisme ondersteunen. De wereld zou veiliger worden.
 • De lucht in de steden zou veel schoner worden. Rond 2020 zou ongeveer de helft van de transportvoertuigen CO2-loos zijn, en dan wel de helft waarmee men de meeste kilometers maakt. Rond 2025 zouden voertuigen die CO2 uitstoten zeldzaam zijn.

Zouden we tussen 2015 en 2025 het gehele transport laten overschakelen op kolenstroom, zonder ook maar iets te doen aan CO2-afvang, dan zou de lucht schoner worden en de CO2-uitstoot zou fors verminderen.

Het zou onzinnig zijn om de kolencentrales hun CO2 in de lucht te laten spuiten. Veel zinniger is het, om de CO2 te gebruiken voor algenkweek en tuinbouwkassen. Daarmee zouden we op goedkope wijze de CO2 uitstoot nog veel verder verminderen.

Subsidiegelden zijn beperkt!

Er kan niet oneindig subsidie uitgegeven worden. De beschikbare gelden dienen we zo effectief mogelijk te besteden. CO2 opslag is nieuw en heeft onbekende risico's. Het onderzoeken van die risico's kost veel tijd en veel geld. Verdere ontwikkeling van zonne-energie is veel goedkoper. Bovendien helpt het de economie op gang. Want het installeren van zonne-energie-systemen is arbeidsintensief en levert dus veel werkgelegenheid op.

Subsidie naar zonnecollectoren en zonnecellen

Waarom verwarmen we onze huizen met aardgas? Hoeveel kost het om over te schakelen op systemen met zonnecollectoren? Hoeveel vierkante meter aan zonnecollectoren heb je nodig om je gehele huis 's winters warm te krijgen? Bij een goed geisoleerd huis niet zoveel.

Er moet subsidie komen met het volgende effect. Als een huiseigenaar wil overschakelen op verwarming door zonnecollectoren, dient de huiseigenaar dit in 10 jaar terug te verdienen.

Praktisch kun je denken aan het volgende. Een huiseigenaar laat twee erkende installateurs een kostenplaatje maken. Hierin zitten kosten als: Plaatsen van zonnecollectoren, plaatsen van lage temperatuur verwarming, eventueel plaatsen van een vat voor warmteopslag, eventueel na-isolatie van het huis. Van de totale kosten worden afgetrokken: de te verwachten kosten voor verwarming van het huis in de komende 10 jaar. Wanneer de aanlegkosten hoger zijn dan de verwarmingskosten voor 10 jaar wordt het verschil betaald door de overheid als subsidie.

Notabene: Het bovenstaande is een ruw idee. Voor de praktijk zal het veel verder gedetailleerd moeten worden.

Er moeten de komende 10 jaren zoveel mogelijk zonnecellen geplaatst worden op daken van huizen. Zoveel mogelijk huizen moeten zelf elektriciteit gaan opwekken. De voordelen:

 • Dit levert heel veel zinvolle werkgelegenheid op. Juist in tijden van een economische crisis is het handig om arbeidsintensieve nuttige zaken met subsidie te stimuleren.
 • Een zonnecel verdient zich (energetisch) in ca. drie jaar terug in Amsterdam. (In Spanje gaat het veel sneller.) na drie jaar draagt het echt bij aan vermindering van de CO2-uitstoot.
 • Naarmate meer huizen elektriciteit opwekken en gedeeltelijk ook opslaan neemt de belasting van het elektriciteitsnet af. Als woonhuizen een opslagcapaciteit hebben van 5 kWh zijn ze vrijwel ongevoelig voor stroomstoringen.
 • Als er meer zonnecellen verkocht worden, wordt er meer geinvesteerd in onderzoek en ontwikkeling (R&D). Daardoor daalt de kostprijs en/of stijgt de efficientie. Bovendien komt er steeds meer massa-productie op gang. Dat helpt sterk om de kostprijs omlaag te brengen.

Alle subsidie naar schone energie

Het is volstrekt onzinnig om vuile energie (uit olie, gas, kolen, uranium (kernenergie)) te subsidieren. Dat is feitelijk diefstal van de belastingbetaler. Het subsidieren van vuile energie is een misdaad tegen de mensheid en een misdaad tegen de aarde.

Wettelijk moet worden vastgelegd, dat subsidie alleen mag worden gegeven aan schone energie. Geen subsidie naar energie op basis van fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas) en geen subsidie naar kernenergie.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers