Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Legaliseer alle drugs!

Uit: Nieuwe Politiek 2003

Opiumwet in strijd met grondwet:

Artikel 1 van de grondwet stelt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel één van de grondwet verbiedt het maken van onderscheid op basis van levensovertuiging. Veel voorstanders van de opiumwet zijn van mening, dat drugs slecht zijn. Dat is een levensovertuiging en daar heeft men recht op. Ik heb een andere overtuiging. Naar mijn mening kunnen sommige drugs (LSD, MDMA, Psylocibine), mits met mate gebruikt, het leven verrijken.

Ik ben er van overtuigd, dat drugs weinig schade aanrichten vergeleken met bijvoorbeeld een Big Mac of vergeleken bij het roken.

Heroïne is een onschuldige stof, die het lichaam zelf ook aanmaakt. Krijg je teveel, dan stopt je ademhaling. Dat is een dodelijke bijwerking. Langdurig gebruik van zuivere heroïne leidt nauwelijks tot verlaging van de levensverwachting.

Ter illustratie: Aleister Crowley raakte voor 1900 verslaafd aan heroïne. Rond 1904 was hij verslaafd aan heroïne en cocaïne. Toen hij in 1947 stierf, gebruikte hij volgens kennissen 7 tot 8 gram heroïne per dag. "Genoeg om een kamer vol junks te doden", zei een journalist. Hij werd 72 jaar.

Heroïne vertraagt de werking van de darmen, zodat ondervoeding dreigt. Dit is op te vangen met vitamine-houdende vruchtendrank en yoghurt.

Heroïne zie ik als een pijnstiller voor psychisch zwaar beschadigde mensen. De meeste langdurige heroïneverslaafden hebben een extreem traumatische jeugd achter de rug. Ze verdoven zich omdat ze anders niet kunnen functioneren. Stoppen met heroïne is NIET de eerste prioriteit.

Zorgwekkend vind ik vooral het pillengebruik op parties. Dat zou wel eens een belangrijk deel van een hele generatie kunnen beschadigen. Maar ook dat kan beter aangepakt worden met voorlichting en vorming.

Men kan aannemen, dat illegaal geproduceerde pillen resten bevatten van kankerverwekkende oplosmiddelen. Als er over tien jaar een epidemie uitbreekt van leverkanker bij mensen die de afgelopen jaren grote hoeveelheden pillen hebben geslikt, dan zou mij dat niet echt verbazen.

De discussie over drugs wordt voortdurend vertroebeld door emoties van mensen, die geen flauw idee hebben van de werking van drugs. Voorbeelden:

 • Heroïne wordt door velen gezien als een extreem schadelijke drug, terwijl het geen schade aanricht. Het vertraagt de zenuwimpulsen. Als je teveel neemt, stop je met ademhalen. Aan dat bijverschijnsel ga je dood. Als je gebruikers goed instrueert kunnen ze ZUIVERE heroïne nemen, zonder schade op te lopen.
 • Hennep wordt gezien als een onschadelijke softdrug. Helaas blijven de schadelijke stoffen meer dan een maand in het hersenweefsel. Bovendien zijn er aanwijzingen dat deze stoffen de ontwikkeling en groei van de hersenen vertragen. Tot het 25e levensjaar ontwikkelen de hersenen zich -normaal gesproken- heel snel. Gebruik je voor het 25e levensjaar regelmatig hennep, dan loop je een grote vertraging van je ontwikkeling op. Dat kan heel wat punten schelen op je IQ-score. Het kan je ook je carrierekansen kosten.

Verder zijn er duidelijke aanwijzingen, dat hennep de kans op schizofrenie aanzienlijk verhoogt.

Als je deze twee drugs naast elkaar zet, kunnen we ons beter druk maken over het gebruik van hennep door tieners. Dat heeft echter geen prioriteit. Gewoon omdat het drugsbeleid gedomineerd wordt door mensen die niet weten waar ze het over hebben. Van heroïne kun je dood gaan, dus meent men dat het schadelijk is. Van hennep ga je niet dood, dus meent men dat het onschadelijk is. Wetenschappelijk onderzoek toont juist aan dat hennep veel meer schade aanricht dan ZUIVERE heroïne.

Ik schrijf ZUIVERE heroïne in hoofdletters, omdat heroïne door de opiumwet vaak onzuiver is en zeer schadelijke bijvoegingen bevat. De opiumwet schaadt !!!

Nicotine: puur vergif!

Als we puur handelen naar schadelijkheid, dan dienen we nicotine onmiddelijk te verbieden. Er is geen drug die schadelijker is dan nicotine.

Gedachten-experiment:

We nemen twee schaaltje. In de één doen we zuivere heroïne, in de andere zuivere nicotine. We steken een vinger in het schaaltje met heroïne en we wrijven wat heroïne in onze hand. Na enige tijd voelen we ons ontspannen, áls we al wat voelen. We steken een vinger in het schaaltje met nicotine. We trekken de vinger onmiddelijk terug, omdat het pijn doet. Een paar minuten later zijn we dood. Zo schadelijk is nicotine !!!

Een tweede drug die we onmiddelijk moeten verbieden is de Big Mac. :-)))

In de USA leidt ca. 10% van de mensen aan extreem overgewicht. In Nederland gaan we snel richting 5%.

Het bovenstaande was in de goede oude tijd. Nu.nl schreef op 1 juli 2009:

CHICAGO - Het probleem van zwaarlijvigheid in de Verenigde Staten neemt toe. Inmiddels kampt twee derde van de Amerikaanse bevolking met overgewicht of obesitas.

Ik ben niet heel erg goed thuis in de consequenties van extreem overgewicht. Maar ik heb begrepen dat extreem overgewicht meer levensjaren kost dan kettingroken. Aangezien roken schadelijker is dan alle drugs van de opiumwet, en extreem dik zijn schadelijker is dan roken, dienen we de Big Mac op lijst 1 van de opiumwet te plaatsen. Anders zijn we niet consequent. Aangezien ieder weldenkend mens het absurd vindt om de Big Mac op lijst 1 van de opiumwet te zetten, zit er niets anders op dan de opiumwet te schrappen. Anders handelen we in strijd met artikel 1 van de grondwet.

Een derde categorie drugs die we onmiddelijk moeten verbieden zijn de computerspelletjes. Kinderen zitten teveel, kijken teveel naar het beeldscherm en de spelletjes leiden tot onaanvaardbaar sterke verstoringen van de serotonine-dopamine-balans in de hersenen. Computerspelletjes zijn mind-altering harddrugs en moeten onmiddelijk op lijst 1 van de opiumwet geplaatst worden. :-))) Nederland dient onmiddelijk een uitleveringsverzoek voor Bill Gates aan de USA te sturen. Deze superdealer van elektronische harddrugs heeft de wereld al veel te lang onveilig gemaakt. :-)))

Ook het voorstel om computerspelletjes op lijst 1 van de opiumwet te zetten is niet serieus. Ze zijn zeker schadelijk genoeg om ons zorgen te maken. Zeker de combinatie computerspelletjes en fast-food is een dodelijke combinatie. Maar verbieden is niet een werkbare oplossing. Sommige problemen kun je niet oplossen. Soms moet je gewoon tevreden zijn met schadebeperking.

Een vierde categorie drugs die we onmiddelijk moeten verbieden zijn de biofeedback drugs. Er zijn apparaten in ontwikkeling, die onze hersenen met elektromagnetische golven en directe neuro-elektrische prikkeling (CES: Cranial Elektro Stimulation) beïnvloeden. In potentie werken deze apparaten veel sterker dan chemische drugs. Wanneer deze apparaten aangestuurd worden door de computer, kan men iedere staat van bewustzijn bereiken. Software wordt binnen 10 jaar via internet verspreid. De onderdelen die je nodig hebt voor deze apparaten kun je zo per postorder bij Conrad bestellen. Verbieden ???? Dat is niet eens mogelijk.

Het 'gezeur' over drugsgebruik is gewoon een achterhoede gevecht. Voor de volksgezondheid zijn drugs bij lange na niet het belangrijkste probleem. Illegale drugshandel is wel het voornaamste sociale en juridische probleem. We kunnen dat probleem heel gemakkelijk oplossen. Gewoon totale legalisatie.

Aanhangers van de opiumwet hebben een andere religie. Volgens hun religieuze overtuiging, zijn drugs HEEL erg slecht. Meer dan een geloof is het niet. Wetenschappelijk gezien is er geen enkele reden om aan te nemen dat de drugs van de opiumwet schadelijker of slechter zijn dan bijvoorbeeld nicotine.

De opiumwet stelt de religie van zijn aanhangers boven mijn religie en boven de wetenschap. De opiumwet discrimineert dus op basis van religie c.q. levensovertuiging. Daarmee is de opiumwet in strijd met de grondwet en daarom niet rechtsgeldig. Conclusies:

 • De verkoop van alle drugs is legaal.
 • Het vervolgen van 'drugsdealers' is een schending van de mensenrechten en een uiting van politieke en religieuze onverdraagzaamheid.

Welke advocaat pleit zijn/haar cliënt op bovenstaande grond vrij? Het lijkt me wel grappig, als het OM vervolgd wordt voor schending van de mensenrechten als men een drugsdealer vervolgt. Een beetje advocaat eist niet alleen onmiddelijke in vrijheid stelling, maar ook schadevergoeding voor de tijd dat cliënt vastgezeten heeft, smartegeld, derving van (drugs-)inkomsten, aantasting van 'goede' naam en faam en last-but-not-least teruggave van in beslag genomen handelswaar. Mocht justitie de coke hebben verbrand of opgesnoven, dan kan volstaan worden met betaling van de handelswaarde in euro's.

Het is moeilijk voorstelbaar dat een advocaat deze eisen zal stellen. Nog moeilijker is het voorstelbaar, dat de rechtbank deze eisen zal inwilligen. Doet men echter een beroep op de hoge raad en velt dit college een zuiver juridisch oordeel, dan zal bovenstaande eis van een advocaat van een grote coke-dealer toegewezen moeten worden. In de praktijk is het voorstelbaar, dat de hoge raad de politieke en maatschappelijke gevolgen meeweegt. In dat geval is afwijzing van bovenstaande eis mogelijk, maar moeilijk te verdedigen.

Het bovenstaande geeft aan, hoe moeilijk het is om de opiumwet te verdedigen. Daarbij komt nog, dat de opiumwet niets oplost en alleen maar problemen veroorzaakt. Waarom is de opiumwet nog niet afgeschaft?

Legaliseer alle drugs:

De-criminalisering van onze samenleving kan alleen door afschaffing van de opiumwet. Concreet voorstel:

 1. Alle drugs worden gelegaliseerd en worden verkocht via de apotheek of via de 'drugstore'.
  • Een uitzondering kan gemaakt worden voor drugs die extreem agressief maken. Ik heb begrepen, dat de combinatie van rohypnol en alcohol soms voor ongelukken zorgt. In de jaren '70 gingen er geruchten rond over 'Angels Dust': Moeders zouden onder invloed hun eigen kinderen gebakken hebben. Vermoedelijk een broodje-aap-verhaal. Mocht een drug extreem agressief gedrag veroorzaken, dan is dat reden voor een verbod.
  • Een 'drugstore' zou een winkel kunnen zijn, waar alcohol, tabac en andere drugs worden verkocht. Alle schadelijke genotsmiddelen worden dan op één plaats verkocht. Dit betekent automatisch een verbod op verkoop van alcohol en tabac via slijterijen, supermarkten, sigarenwinkels, etc. Een slijterij of een sigarenwinkel kan omgebouwd worden tot drugstore. Men moet rekening houden met agressie van klanten, die aan hun limiet van regulier druggebruik zitten. Tevens dient men rekening te houden met overvallen. Daarom zal een drugstore beveiligd moeten worden zoals een bank.
 2. Gebruikers kunnen drugs kopen bij de eigen apotheek of bij de 'drugstore' met een gebruikerspas.
  • Per gebruiker mag maar een bepaalde (gebruikers) hoeveelheid afgenomen worden.
  • Per gebruiker wordt bijgehouden hoeveel deze gebruikt. Zolang men onder een redelijke ondergrens blijft, is er niets aan de hand. Gebruikt men meer dan op het eerste gezicht redelijk lijkt, dan kan justitie een onderzoek instellen naar eventuele doorverkoop.
  • Wil men meer afnemen dan redelijk lijkt, dan dient men hiervoor een recept te krijgen van een psychiater. Men wordt zodoende verplicht om psychotherapie af te nemen, indien men meer drugs gebruikt, dan redelijk lijkt. Deze therapie betalen de druggebruikers gezamenlijk volgens punt 4.
  • Hierop kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de huisarts. Als men aanzienlijk minder reageert op een bepaalde drugs, zodat men meer drugs nodig heeft om een normale werking te ervaren, dan kan de huisarts op recept meer drugs voorschrijven.
 3. Op de verkoop van drugs wordt drugsbelasting geheven. De opbrengsten worden gebruikt voor therapie aan verslaafden.
  • Volgens punt 3 kunnen gebruikers die veel drugs willen gebruiken deze drugs krijgen indien ze meewerken aan behandeling door een psychiater. Hiervoor betalen alle druggebruikers drugsbelasting.
 4. Drugs vallen onder een te vernieuwen medicijnenwet of een genotsmiddelenwet.
 5. Doorverkoop en doorgifte van medicijnen of genotsmiddelen wordt strafbaar. Bijvoorbeeld vijf jaar gevangenis voor doorgifte of doorverkoop, wanneer men dit de eerste keer doet. Bij een tweede veroordeling kan men bijvoorbeeld 10 jaar gevangenis geven en bij een derde veroordeling 20 jaar. Hiermee wordt doorverkoop aan mensen van andere EU-landen onaantrekkelijk.
 6. Het over de grens brengen van medicijnen of genotsmiddelen (lees: drugs) die verboden zijn in dat andere land, wordt bestraft met vijf jaar gevangeniswanneer men dit de eerste keer doet. Bij een tweede veroordeling kan men bijvoorbeeld 10 jaar gevangenis geven en bij een derde veroordeling 20 jaar. Hiermee wordt drugssmokkel heel onaantrekkelijk.
 7. Import van medicijnen of genotsmiddelen zonder vergunning is strafbaar. De wetgeving van het land van export prevaleert boven het nederlands recht. Concreet betekent dit, dat iemand die opium uit Afghanistan importeert, wordt uitgeleverd aan Afghanistan. Zo'n bepaling maakt drugsimport heel onaantrekkelijk.
 8. Export van medicijnen of genotsmiddelen zonder vergunning is strafbaar. Bij export van hoeveelheden groter dan gebruikershoeveelheden prevaleert de wetgeving van het land van import boven het nederlands recht. Concreet betekent dit, dat exporteurs naar de USA worden uitgeleverd aan de USA.
  • Iemand die 10 pillen Extasy opstuurt naar de USA kan dan 10 jaar in een federale gevangenis in de USA uitzitten. Iemand die een beetje bij zinnen is, doet dat niet.
 9. Merkreclame maken voor alcohol, tabac en andere drugs wordt verboden. Het aanprijzen van genotsmiddelen van gebruiker tot gebruiker blijft vallen onder het recht op vrijheid van meningsuiting.
  • Veel mensen zijn begonnen met alcohol en/of tabac door de flitsende reclame, die deze drugdealers hebben gemaakt. Als de overheid zichzelf serieus neemt, wordt reclame maken voor schadelijke genotsmiddelen verboden.
  • Ik vind het verkeerd als in een film de held of heldin rookt of alcohol gebruikt. Ik vind, dat we dat als samenleving moeten afwijzen. Maar verbieden lijkt me te ver gaan.
  • Ik kan me voorstellen, dat in een film over een shamaan het gebruik van paddo's een belangrijke en positieve rol kan spelen. Veel mensen zullen dit idee waanzinnig vinden. Dat is het voordeel van vrijheid van meningsuiting. In een open samenleving, kan een filmmaker zich positief uitspreken over het gebruik van paddo's voor shamanisme, en kunnen tegenstanders zeggen, dat ze dat verkeerd vinden.
  • Ik kan me niet voorstellen, dat mensen zich positief uitspreken over alcohol of tabac. Andere mensen kunnen zich niet voorstellen, dat ik me positief uitspreek over paddo's. Ik vind, dat we voorzichtig moeten zijn met het opleggen van verboden. Voor we het weten bevinden we ons in een totalitaire religieus-fundamentalistische samenleving.
 10. Het doorgeven van genotsmiddelen aan jongeren en het toestaan van gebruik van genotsmiddelen door jongeren is strafbaar. Volgens punt 6 staat op doorgifte al een forse straf. Doorgifte aan jongeren zou tot strafverdubbeling kunnen leiden.
  • Concreet: Wanneer een jongen van 20 een pilletje Extasy doorverkoopt aan een jongen van 15, kan hij daar 10 jaar gevangenis voor krijgen. Dat is een zware straf. Hiermee voorkomen we wel grootschalig druggebruik onder jongeren.
  • Ik stel ook voor, om het verstrekken van alcohol en tabac aan jongeren totaal te verbieden. Geef je je zoon of dochter van 15 een sigaret, dan zou dat kunnen leiden tot 10 jaar gevangenisstraf. Dat lijkt een extreme straf. Echter: Onderzoek heeft aangetoond dat het roken het begin is naar later druggebruik.
  • Volgens onderzoekers van het Brookhaven National Laboratory in New York state:
  • Bij rokers is de concentratie Monoamine Oxydase B (MAO B) in de hersenen gemiddeld 40% lager dan bij niet-rokers. MAO B is een enzym dat dopamine afbreekt. Nicotine stimuleert de aanmaak van dopamine. Roken veroorzaakt door deze twee effecten een sterke verhoging van het dopamine-niveau in de hersenen. Hierdoor worden rokers gevoeliger voor verslaving aan alcohol en andere drugs. Epidemiologisch lijkt er een sterk verband te bestaan tussen roken en latere alcoholverslaving en ander druggebruik. (Nature 22 feb. 1996.)
  • Als het lukt om kinderen niet te laten beginnen met roken, neemt de kans op latere verslaving aan alcohol, nicotine en andere drugs sterk af. Daarom ben ik voorstander van stevige straffen voor ouderen die toestaan dat jongeren beneden de 16 jaar roken.

Als we dit voorstel uitvoeren, gebeurt het volgende:

 • Criminelen verliezen in Nederland hun afzetmarkt. Ze hebben minder inkomsten en kunnen zich moeilijk handhaven in Nederland.
 • Illegale invoer en doorvoer blijft onverminderd strafbaar. Er is wel veel meer capaciteit om overtreders van de medicijnenwet op te sporen. Bovendien is het zinloos om drugs naar Nederland te brengen of door Nederland te vervoeren, omdat er hier geen markt meer is.
 • Omdat illegale drugs in Nederland niet meer verkocht worden (de vraag valt weg door verkoop via de apotheek), is het zinloos om ze via Nederland te distribueren. Nederland wordt onaantrekkelijk voor drugssmokkelaars.
 • Zeer veel criminaliteit is drugs-gerelateerd. Door legalisatie verdwijnt deze criminaliteit. De politie houdt tijd over. Deze tijd kan ondermeer gebruikt worden om smokkel tegen te gaan. Als de politie meer tijd besteedt aan smokkel, wordt Nederland voor smokkelaars een gevaarlijk land.
  • Drugscriminelen hebben wapens nodig om zich te beschermen tegen andere drugscriminelen. Als er geen drugshandel meer is, valt deze bewapeningswedloop weg. Er is dan nauwelijks nog een markt voor vuurwapens.
  • Daarnaast lijkt het mij zinvol om het bezit van een vuurwapen zonder vergunning te bestraffen met MINIMAAL 5 jaar gevangenis. Dat vermindert de markt voor vuurwapens sterk. Als we alle drugs legaliseren, is er ruimte in de gevangenissen voor bezitters van vuurwapens.
 • De punten 6 et/m 9 van het voorstel maken Nederland als doorvoerland ZEER onaantrekkelijk.

Met bovenstaande voorstellen houden we ons aan de internationaal gemaakte afspraken en lossen we het criminaliteitsprobleem op.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers