Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Weerwoord

Op internet staan zeer kwaadaardige en tot haat aanhitsende artikelen over Firewolf. Het liefst zouden we deze negeren. Maar door de komst van 'google' kan dat niet. Dan krijgen we mail waarin gevraagd wordt, of wij racistisch zijn, of wij extreem-rechts zijn, of wij ... We hebben helemaal geen zin om ons met dit soort dingen bezig te houden, maar we worden daar wel toe gedwongen. Net als sommige ongewenste insecten in onze moestuin aandacht en een reactie eisen, zo eisen bepaalde onmensen op internet aandacht en een reactie. Deze reactie geven we met tegenzin. Als je naar je hart luistert, hoef je deze reactie niet te lezen. Deze reactie is vooral bestemd voor mensen die zwak zijn en goedwillend. Deze reactie is voor mensen, die eigenlijk het goede willen, maar die zich niet kunnen afsluiten voor haatzaaiende kwaadsprekers, lasteraars, valse slangen.

De holocaust als wapen gebruiken?

Er zijn linkse onmensen, die zich gedragen zoals de nazi's. Zij willen alles wat spiritueel of religieus is vernietigen. Ze leven nog in de tijd van Stalin, die religie beschouwde als 'opium voor het volk'. Deze linkse nazi's behandelen spirituele en religieuze mensen zoals de joden in nazi-duitsland.

Deze linkse nazi's 'waarschuwen' voor spirituele groepen. Rudolf Steiner, Jomanda, dr. Hanish, Jozef Rudolf en vele anderen zouden extreem rechts zijn, tot nazisme en racisme oproepen, etc. Deze linkse nazi's gebruiken de holocaust als wapen tegen spirituele groepen en mensen. De herinnering aan de holocaust is voor deze linkse nazi's zoiets als 'mentale Zyklon B'. Spirituele mensen en groepen worden door deze linkse nazi's systematisch bestoven met deze 'mentale Zyklon-B' in de hoop dat ze er kapot aan gaan.

Zyklon-B is het gas dat de nazi's in de concentratiekampen gebruikten om zigeuners, astrologen, helderzienden, homoseksuelen, joden en andere 'ongewensten' te vergassen.

Ik vind het onbegrijpelijk, dat de samenleving accepteert dat deze linkse nazi's de tweede wereldoorlog en de holocaust gebruiken als wapen om 'ongewensten' (spirituele mensen en groepen) mentaal te vergassen. Het linkse nazisme dient vernietigd te worden, zoals het nazisme van Hitler en Goebbels vernietigd moest worden. We kunnen het ons niet veroorloven om te handelen zoals Chamberlain, die een zinloos vredesverdrag afsloot met Hitler omdat hij te laf was om tegen het nazisme op te treden. We dienen te handelen zoals Churchill: geen compromis, geen kwartier verlenen aan de nazi's, gewoon opruimen.

Na de val van de Berlijnse muur stelde Frits Bolkestein, voormalig VVD-leider, dat links zich rekenschap van zijn linkse sympathieen moest geven, zoals de NSB-ers na de oorlog rekenschap moesten afleggen. Heel veel linkse ideologen hemelden oost-duitsland en de sovjet-unie op als arbeidersparadijzen. Waren ze maar naar die 'arbeidersparadijzen' geemigreerd.

Dezelfde en gelijkaardige linkse hufters maken nu gemene zaak met het linkse nazisme. Het linkse nazisme wordt gestimuleerd of minstens geaccepteerd door de PvdA, Groen Links en de SP. Een aanzienlijk deel van de harde kern van de milieubeweging bestaat uit linkse nazi's en sympathisanten daarvan. Kunnen we deze linkse hufters vergelijken met NSB-ers?

Ter illustratie: 'De kleine aarde' gaf begin jaren '80 het startsein voor de haat- en lastercampagne tegen spirituele en religieuze groepen door een journalist aan te zetten tot het schrijven van een haatzaaiend pamflet tegen Mellie Uyldert en vele anderen en het uitgeven van dit pamflet. Daarna heeft de milieubeweging zich keer op keer opnieuw in diskrediet gebracht, ondermeer door de haatcampagne tegen Pim Fortuyn en het vervolgens vermoorden van Pim Fortuyn. Fortuyn mag dan afgeschoten zijn door een individu, dit individu werd aangehitst door linkse nazi's, waarvan een groot aantal tot de harde kern van de milieubeweging behoren. Als de milieubeweging acceptabel wil worden, dient men een grootschalige zuiveringsactie te houden en alle linkse nazi's uit de milieubeweging te gooien.

De linkse nazi's maken daarbij gebruik van ketting-redenatie. Dan stellen ze bijvoorbeeld:

 • 1. Mazdaznan heeft een boekje met een rassenleer, waarbij het witte ras superieur genoemd wordt.
  (Dat is juist, het boekje dateert van de jaren 20 van de 19e eeuw.)
 • 2. Mazdaznan is dus racistisch.
  (Dit is niet waar. In de jaren dat ik omging met aanhangers van Mazdaznan was er geen racisme. Eén keer heb ik meegemaakt dat een oude aanhanger (die de 'MEESTER' nog had gekend) het boek ter sprake wilde brengen. Haar werd het spreken onmogelijk gemaakt. Te stellen dat Mazdaznan racistisch zou zijn, is beledigend, haatzaaiend, stigmatiserend en gewoon criminele laster.)
 • 3. Ondergetekende is een volgeling van Mazdaznan.
  (Die bewering is volstrekt onzinnig. Ik heb in de jaren '70 cursussen gevolgd en in de jaren '80 een paar bijeenkomsten met Mazdaznan-jongeren.)
 • 4. Uit bewering 3 en 4 trekken de linkse nazi's de conclusie:
  Ondergetekende is racistisch, een extreem-rechtse guru en ze hebben me zelfs neo-nazi genoemd.

Maar wat zijn nu de werkelijke feiten? Harry Westerink en zijn handlangers en AFA (anti-sociale fascistische aktie) zijn tegen religie en tegen spiritualiteit. Zij zijn tegen spirituele mensen, zoals Hitler en Goebbels tegen joden en zigeuners waren. Daarom spreek ik van 'links nazisme' en van 'linkse nazi's'.

Vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting en de rechten van de mens zijn waardevolle zaken. Ze beschermen de mensheid tegen de waanzin, zoals we die ondervonden van de spaanse inquisitie en van de duitse nazi's van 1933-1945. Ze zouden ons ook moeten beschermen tegen de linkse nazi's. Maar de nederlandse overheid is niet bereid om de mensenrechten in nederland te beschermen. De nederlandse overheid is niet bereid om mensen te beschermen tegen aanvallen op hun religie en hun vrijheid van meningsuiting. Daarom spreek ik van 'Nazi-Nederigland'. Als je in dit land een afwijkende religie of een afwijkende mening hebt, dien je je bek te houden, je onzichtbaar te maken en heel erg nederig te zijn. Als je dat niet doet, als je meent dat je als afwijkend individu mensenrechten hebt, en je wordt vervolgens het mikpunt van haatcampagnes en lastercampagnes, dan weigert de overheid van Nazi-nederigland de wet toe te passen. Daardoor woedt er al heel lang een mentale burgeroorlog. En de toestand is inmiddels zo erg geworden, dat de burgeroorlog steeds meer doordringt in de fysieke wereld. De eerste politiek moorden (Fortuyn, Van Gogh) zijn reeds een feit. Er zullen er nog vele volgen.

Voor alle duidelijkheid:

Zelf ben ik tamelijk socialistisch in de lijn van Drees en Den Uyl. Maar gemene zaak maken met het grote KWAAD, zoals dat verspreid wordt door de linkse nazi's, accepteer ik niet. Verder ben ik sinds begin jaren 70 milieubewust en heb echt geen moeite met offers voor een beter milieu. Maar ik wens mij niet te verbinden met onmensen, die haatzaaien tegen mensen of groepen met een andere mening.

Het linkse blok heeft altijd een hele grote bek over mensenrechten, vooral over mensenrechten in niet-westerse landen. Ik zou willen zeggen tegen de linkse hufters: 'Kijk naar je eigen!' Leer eerst eens de mensenrechten van spirituele mensen in Nederland te respecteren.

Volgens de universele verklaring van de rechten van de mensen heeft ieder mens het recht te geloven wat hij/zij wil, informatie over geloof te verzamelen en te verspreiden. Het behandelen van spirituele mensen zoals men in nazi-duitsland deed met mensen met een afwijkende levensstijl of wereldbeeld staat haaks op de mensenrechten.

De gehele overheid, inclusief alle politieke partijen, inclusief D66, CDA en VVD, zijn schuldig aan het systematisch schenden van de rechten van spirituele mensen en groepen. Wij hebben het recht om met rust gelaten te worden. Wij hebben recht op bescherming tegen systematisch haatzaaien tegen ons, systematisch stigmatiseren van ons. De overheid heeft de plicht om spijkerhard op te treden tegen het linkse nazisme.

Al 19 jaar lang moet ik constateren dat de overheid NIETS doet om ons te beschermen. De overheid laat de linkse-nazi's hun gang gaan, zoals de overheid van nazi-duitsland de SA zijn gang liet gaan. Daarom spreek ik van Nazi-nederigland als aanduiding voor Nederland. In Nazi-nederigland moet je nederig zijn en je bek houden als je afwijkt van wat de linkse nazi's als juist beschouwen. Wie zijn bek opendoet en iets anders zegt dan het wanstaltige gekwaak van de linkse nazi's, wordt systematisch vervolgd met haatcampagnes en lastercampagnes. Helpen deze onvoldoende, dan begint men met 'taarten': het in het gezicht werpen van een taart om te intimideren en te beledigen. Dit 'taarten' dienen we te zien als 'opzettelijke mishandeling' en dient bestraft te worden met minimaal drie maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf plus intrekking van alle burgerrechten voor een periode van vijf jaar. Als het 'taarten' niet voldoende blijkt te werken, gaan de linkse nazi's over tot moord, zoals bij Fortuyn.

Bij het taarten denkt u misschien aan een slagroomtaart. Dan kent u de linkse nazi's niet. Pim Fortuyn kreeg een 'taart' in zijn gezicht van kost en menselijke uitwerpselen. Dat zegt eigenlijk wel alles over de linkse nazi's.

'Redelijk' nazisme

Er zijn ook nog mensen die zich voordoen als 'redelijke' mensen, terwijl ze feitelijk mensen met een ander wereldbeeld willen vernietigen. Niet vernietigen in de zin van 'doden van het lichaam', maar vernietigen in het onmogelijk maken van het leven en het onmogelijk maken van de uitoefening van het gekozen beroep. Dat doen deze 'redelijke' mensen uit 'bezorgdheid' over het welzijn van 'de slachtoffers' van de mensen met een ander wereldbeeld. We mogen deze 'redelijke' mensen natuurlijk geen nazi's noemen. Nazi's zijn slechte mensen en deze 'redelijke' mensen vinden zichzelf geweldig. De nazi's vonden zichzelf ook geweldig.

De 'redelijke' mensen waarover ik het heb zijn de leden van de vereniging tegen kwakzalverij. Deze mensen vinden zichzelf heel redelijk. De media doen ook net alsof het om redelijke mensen gaat en nodigen ze heel vaak uit om haat te zaaien en aan te hitsen tot vervolging van alternatieve genezers, de joden van nazi-nederigland.

Jaarlijks sterven er meer dan 1700 mensen in ziekenhuizen door medische fouten, vooral door fouten die ontstaan door teveel overwerk. Daarbij komen nog heel veel slachtoffers door slecht farmaceutisch onderzoek en het achterhouden van onderzoeksgegevens door de farmaceutische mafia. De buitengewoon 'redelijke' leden van de vereniging tegen kwakzalverij vinden het onredelijk om daar tegen te ageren. De zeer 'redelijke' media zijn het daarmee volledig eens.

 • Toevoeging 2010.
 • Zou de vereniging tegen kwakzalverij kunnen aantonen, dat zij niet betaald wordt door de farmaceutische mafia?
 • Zouden journalisten misschien eens kunnen uitzoeken waarom de leden van de vereniging tegen kwakzalverij zo fanatiek zijn?
  Worden ze misschien betaald door de farmaceutische mafia?
 • Hoe zou men reageren als we huisartsen in het vervolg 'pillenkwakkers' zouden noemen? Er zijn maar weinig natuurgenezers die zalf op hun clienten kwakken. Maar huisartsen die dozen vol met pillen naar hun patienten kwakken, ken ik in overvloed. Mensen met depressieve klachten zijn meestal het best af met:
  • veel wandelen liefst in de natuur of een dierentuin;
  • 's Avonds voor het slapen gaan een capsule L-tryptofaan. Dit is een aminozuur waarvan de hersenen zelf serotonine maken. Geen vervelende bijwerkingen zoals bij anti-depressiva.
  Huisartsen blijken L-tryptofaan niet te kennen. Op de congressen, die betaald worden door de farmaceutische mafia, wordt geen aandacht besteed aan middelen die niet gepatenteerd kunnen worden door de farmaceutische mafia. Dat zouden de aandeelhouders niet leuk vinden. En wat is nu belangrijk? Zieke mensen of aandeelhouders? Beiden natuurlijk! De aandeelhouders verdienen aan zieke mensen. Dan moet je ze natuurlijk wel ziek houden. Anders verdien je niets meer. Toch?

Af en toe valt er een dode door toedoen van een alternatieve genezer. Voor de buitengewoon 'redelijke' leden van de vereniging tegen kwakzalverij is dat dan een buitenkansje om over het lijk van het slachtoffer en over het leed van diens familie eens even lekker haat te zaaien tegen alles wat alternatief is. Zelfs als iemand overlijdt die daar zelf voor koos (Sylvia Millecam) en deze zich wenste voor te bereiden op het leven na de dood bij iemand met een alternatieve religie, dan is dat voor de buitengewoon 'redelijke' leden van de vereniging tegen kwakzalverij een uitgesproken gelegenheid om eens lekker te keer te gaan tegen een groep 'Unerwünschten': alternatieve genezers. Deze zeer 'redelijke' mensen hebben zelfs een ambtenaar er toe gebracht zijn ambtsgeheim te schenden en vertrouwelijke informatie te helen. De media staan vierkant achter deze zeer 'redelijke' mensen. Jomanda, spirituele mensen, alternatieve genezers behoren allen tot de 'Unerwünschten'. Ze roepen nog net niet op om ons naar Auschwitz af te voeren.

Gwenwifar23 schreef:

Stel ik ga naar de notaris en zeg: Ik wil een vereniging oprichten met de naam: 'Vereniging tegen joodse religie'. Dan trapt die notaris me zo naar buiten. De vereniging tegen kwakzalverij is eigenlijk een club van mensen die aanhitsen tot haat tegen mensen met een ander wereldbeeld. De alternatieve genezers zijn 'de joden van de vereniging tegen kwakzalverij'.

Meer dan 19 Jaar discriminatie en uitsluiting

Toen ik in 1988 begon met lesgeven, begon gelijk een lastercampagne. In 1989 werd ik geweigerd als adverteerder door Onkruid en Bres. In Bres verscheen een zeer haatzaaiende stukje over mij, waarin ik vergeleken werd met de zwarte weduwe (de weduwe van een NSB-leider). Ik heb Simon Vinkenoog van Bres en Paul Breekveld van Onkruid een exemplaar van mijn cursus Yggdrasil gestuurd en voorgesteld eens met elkaar kennis te maken. Breekveld reageerde niet. In 1997 werd ik nog steeds geweigerd als standhouder voor Onkruidbeurzen. Vinkenoog stuurde de cursus retour. In 1997 sprak hij tegen VPRO-reporter Luuk Bouman in zeer kwaadaardige bewoordingen over mij. Dit terwijl hij mij nooit ontmoet heeft en geen flauw benul heeft waarover hij sprak.

Van 1984 tot 1989 werkte ik als vrijwilliger op het Theosofisch Centrum te Naarden. In 1987 kon ik een huis huren op dat centrum, dat toen al anderhalf jaar leeg stond. Ik was zo dom dat ook te doen. Vanaf dat moment begon er een haatcampagne tegen mij. Toen ik in 1988 cursussen ging geven, intensiveerde deze haatcampagne. In 1989 was ik daardoor gedwongen te stoppen met vrijwilligerswerk voor het theosofisch centrum. De theosofen hebben tot en met 1999 voortdurend een haat- en lastercampagne tegen mij gevoerd en alles in het werk gesteld om mij weg te treiteren. Dit deden ze ondermeer met vele, zeer kostbare rechtszaken, die ze allemaal verloren. Na de eerste rechtszaak gaf ik als een gebaar van verzoening drie grote dozen met boeken, die op het centrum verkocht werden. Er kon nog geen bedankje van af. De haat- en lastercampagne ging gewoon verder. In 1999 ben ik akkoord gegaan met ontbinding van het huurcontract in ruil voor een oprotpremie van 25.000 gulden. Daarna heeft men het huis ruim anderhalf jaar leeg laten staan. Tegen de rechter hadden ze gelogen en gezegd, dat ze het dringend nodig hadden voor 'eigen gebruik'. Zelfs na mijn vertrek ging de haat- en lastercampagne gewoon verder. De afgelopen jaren heb ik regelmatig gehoord, dat bepaalde mensen van de theosofische vereniging zeer kwaadaardige laster over mij verspreiden.

Tot omstreeks 1995 werd er in het linkse blok zeer kwaadaardig gesproken over spirituele mensen en groepen, maar was dat niet georganiseerd. Toen begonnen de linkse nazi's Harry Westerink en Erik Crebbers met hun organisatie Simpos een systematische haat- en lastercampagne tegen alles wat spiritueel of religieus is. Zelfs Jomanda werd extreem-rechts genoemd. Men kan van een groot aantal spirituele groepen stellen, dat ze politiek naief zijn. En dat sommige standpunten in iets andere vorm ook bij extreem rechts voorkomen. (Terwijl andere standpunten in iets andere vorm ook bij links voorkomen.) Politieke naieviteit is echter iets heel anders dan extreem-rechts.

De linkse nazi Harry Westerink heeft zo'n beetje al mijn werken doorgespit op zoek naar munitie om mij mee af te schieten. Toen hij niets kon vinden, verzon hij er zelf maar op los en beweerde, dat ik in 1983 geschreven zou hebben, dat ik tegen rasvermenging zou zijn. Hij heeft nooit kunnen aangeven waar ik dat geschreven heb. In feite heb ik geschreven, dat er geen enkel bezwaar is tegen rasvermenging, maar dat cultuurvermenging soms problemen geeft. Met name het vermengen van de culturen van een fundamentalistische moslim en een moderne westerse vrouw geeft vaak problemen. Problemen die vaak gepaard gaan met het ontvoeren van de kinderen naar moslimlanden door de vader. In feite heb ik het streven naar raszuiverheid vergeleken met het streven naar inteelt.

In de afgelopen jaren is het vooral de links-nazistische organisatie AFA die de haat- en lastercampagne voert. AFA staat voor anti fascistische actie, lacht u zich niet dood. In werkelijkheid staat AFA voor Asociale Fascistische Actie. Het zijn gewoon heel enge fascisten. De linkse nazi's van AFA hebben op de site van religie en mystiek en elders op zeer grove wijze aangehitst tot haat tegen alles wat spiritueel is. In hun internet-blaadje 'Alert' worden vrijwel alle spirituele mensen die enige bekendheid hebben gekoppeld aan extreem rechts. Als je op de lagere school in de klas gezeten hebt met iemand wiens achterneef ooit een bijeenkomst van de CD heeft bijgewoond, dan ben je extreem rechts, volgens de extreem gestoorde AFA nazi's.

Voor mensen die het zelf niet hebben meegemaakt, is het niet te begrijpen wat 19 jaar discriminatie en uitsluiting met je doet. (Sinds 1988! Inmiddels (2010) dus al 22 jaar.) Al 19 jaar wordt er systematisch laster over mij verspreid, door mensen die mij nog nooit ontmoet hebben en vrijwel niets van mij weten. Niet alleen door linkse nazi's, ook door occulte groepen, spirituele groepen, spirituele tijdschriften.

Ter illustratie:

Enige jaren geleden werd ik door cursiste Gwenwifar23 gevraagd naar 'Merlin' en 'the Silver Circle'. Ene Merlin van de heksengroep Silver Circle zou uitgesproken laster over mij verspreiden en doen alsof hij mij heel goed kende. Het duurde enige tijd voor ik me deze Merlin herinnerde. In 1982 heb ik ooit eens met twee heksen gesproken, Merlin en Morgana van Silver Circle. Een keer heb ik ze ontmoet bij een meeting in het openlucht museum te Arnhem en een keer ben ik bij ze thuis geweest. Ik was ze al lang vergeten. Ruim 20 jaar later pretendeerde deze Merlin mij heel goed te kennen en had een zeer uitgesproken negatieve mening over mij en hitste occultisten aan tot haat tegen mij met laster. Ik maak blijkbaar zo'n overweldigende invloed op mensen, dat sommige mensen onmiddelijk een obsessieve haat tegen mij ontwikkelen. Waarom? Ik ben alles wat Merlin graag zou willen zijn maar niet is. Dan wordt men stinkend jaloers en gaat men etherisch inderdaad stinken.

Als cursiste Gwenwifar23 over de Cirkel van Licht en Liefde schrijft op een forum, wordt ze meteen aangevallen door mensen, die haar niet kennen en die mij niet kennen. Ze hebben wel een uitgesproken mening over mij en over de Cirkel van Licht en Liefde. Waarom? Door alle haat- en lastercampagnes van de afgelopen 19 jaar.

Toevoeging 2010: Gwen Wifar is inmiddels Nederland ontvlucht en ge-emigreerd naar Schotland. Ze had schoon genoeg van de weerzinwekkende cultuur van nazi-nederigland.

In de afgelopen 15 jaar heb ik maar heel weinig mensen in mijn buurt gelaten. De meeste mensen heb ik op grote afstand gehouden, omdat steeds opnieuw zeer kwaadaardige mensen probeerden mij kapot te maken. De mensen die mij persoonlijk kennen spreken geen woord kwaad over mij, dat weet ik zeker. De mensen die kwaad over mij spreken? Ik betwijfel of ze mij in de afgelopen 15 jaar persoonlijk gezien hebben. Hooguit even in het voorbijgaan tijdens een beurs. Of misschien hebben ze ooit een lezing bijgewoond. De meeste mensen hebben mij zelfs nooit gezien of gesproken. Hoe kunnen mensen die mij helemaal niet kennen een uitgesproken mening over mij hebben?

Ter illustratie:

In 1998 of 1999 stond ik op een beurs in Rijswijk. Komt een journalist naar me toe die ook regelmatig voor Onkruid schreef. Zegt hij vriendelijk lachend en zeer verbaasd tegen mij: 'Jij bent helemaal niet gevaarlijk!'

Hij had wel geluisterd naar mensen die mij niet kenden en alleen maar anderen napraten en hij had nooit met mij kennis gemaakt. Heel veel mensen zijn zo. Er wordt iemand gedemoniseerd en men praat elkaar na. Na verloop van tijd heeft men het alleen nog over de vooroordelen en vergeet men, dat men de gedemoniseerde persoon helemaal niet kent, vaak nog nooit gezien heeft. Als men dan de gedemoniseerde persoon ziet, kost het moeite om die persoon zelf te zien. De meeste mensen zien dan alleen maar hun eigen vooroordelen. Het is al heel knap van deze journalist dat hij door zijn vooroordelen heen mij kon zien.

Ik word nu al 19 jaar gedemoniseerd. Het kost mij heel veel moeite om mij open te stellen voor mensen, omdat ik geconditioneerd ben om afwijzing en demonisering te verwachten. Dat is wat men aanricht met haat- en lastercampagnes.

Ter illustratie:

De theosofen die zoveel laster over mij verspreid hebben, hebben mij sinds 1990 niet meer gesproken. In 2003 verspreidde de secretaris van de theosofsiche loge te Rotterdam nog steeds uitgesproken laster over mij.

In 1991 was er weer eens een rechtszaak van het theosofisch centrum tegen mij, welke ze weer smadelijk verloren. Tijdens deze rechtszaak presenteerde de theosoof Aeisso Raven triomfantelijk een brochure van mij en stelde, dat ik deze uitdeelde op het theosofisch centrum. Deze brochure had hij persoonlijk van mij gehad in 1989, toen hij mij daar uitdrukkelijk om vroeg. Ik heb nooit brochures uitgedeeld op het theosofich centrum. Het was hem en de andere theosofen niet eens bekend, dat ik in 1990 mijn bedrijfsnaam had veranderd en al meer dan een jaar totaal andere brochures had. Deze afgang hebben de theosofen mij zeer kwalijk genomen. Terwijl ze eigenlijk in de kuil vielen, die ze zelf gegraven hadden.

In de eerste helft van 1991 liepen mijn cursussen als een trein. Na deze rechtszaak liepen mijn cursussen ineens niet meer. De theo-fascisten waren er (door de rechtszaak) achter gekomen, dat ik cursussen onder een nieuwe bedrijfsnaam gaf en lasterden mijn activiteiten opnieuw kapot. Ik neem het de gemiddelde nederlander zeer kwalijk, dat men zich zo gemakkelijk door laster- en haatcampagnes laat beinvloeden. Ik neem het de overheid van nazi-nederigland zeer kwalijk, dat men in de rechtsstaat geen mogelijkheden inbouwt om recht te krijgen. Het Openbaar Ministerie weigert om mensen die haat- en lastercampagnes tegen mij voeren strafrechterlijk te vervolgen. Volgens het OM ben ik 'vreemd' en heb ik daarom geen mensenrechten. Moet ik maar niet afwijken van wat men in nazi-nederigland normaal vindt. Ik moet mij gewoon aan de normen en waarden van Balkenende en co houden, dan heb ik ook mensenrechten. Als ik zonodig spiritueel moet zijn, moet ik maar in de gereformeerde kerk gaan en knielen voor een stel seksueel gefrustreerde ouderlingen. Het is theoretisch mogelijk om je recht te halen bij de kantonrechter. Per zaak kost dat je vele duizenden euro's aan juridische kosten terwijl degene die de lastercampagne voert hooguit opdracht krijgt daarmee te stoppen. Schadevergoeding? De nederlandse overheid is fel tegen een 'claimcultuur'. Linkse nazi's moeten de ruimte krijgen om mensen te beledigen, te lasteren en economisch, sociaal en psychisch te vernietigen zonder zich zorgen te hoeven maken over een schadeclaim. Tijdschriften als Panorama moeten geld kunnen blijven verdienen aan het opzettelijk beschadigen van mensen met belediging en laster zonder dat ze bang hoeven te zijn voor schadeclaims. Zo kon Panorama mij vergelijken met Charles Manson zonder schadevergoeding te hoeven betalen. Ik moest een paar honderd gulden uitgeven om rectificatie af te dwingen. De hoofdredacteur van Panorama, Hitzert, kon het zich permiteren om mij uit te lachen toen ik zelf om rectificatie vroeg. De overheid van nazi-nederigland vindt dat allemaal fantastisch. Als het particuliere initiatief de mensen die anders durven zijn kan vernietigen, hoeft de overheid van nazi-nederigland zijn handen niet vuil te maken.

In 1997 en 1999 volgden nieuwe rechtszaken, waarbij deze theosofen beweerden, dat mijn aanwezigheid op het theosofisch centrum voor steeds meer overlast zorgde. Dit terwijl ik sinds 1991 nauwelijks nog contact had met die lui. In 1997 vroeg men aan Eva of ik nog wel daar woonde, omdat ze me nooit zagen. Steeds opnieuw blijk ik het onmogelijke te presteren. In dit geval het veroorzaken van steeds meer overlast zonder dat men mij ooit ziet of hoort. Ook hier is weer sprake van obsessieve haat, omdat ik alles ben wat die theosofen graag willen zijn en niet kunnen zijn. De theosofen die ik gekend heb zijn ruwweg te verdelen in twee categorieen. De ene groep heeft zijn mond vol van 'bewustzijnsontwikkeling' terwijl ze niet kunnen en/of willen mediteren. Deze hebben altijd kritiek op anderen en zijn vreselijke mensen. De andere groep is gewoon bezig met de eigen ontwikkeling en die hoor je nooit kritiek uiten. Met deze theosofen had ik ook nooit problemen. Integendeel. Maar ze grepen niet in toen een klein groepje haatzaaiers campagne ging voeren tegen mij. Ze hebben toegestaan dat meer dan 100.000 euro verspild werd aan rechtszaken en oorlog tegen mij. Zij hebben inmiddels een ontzettende karmische schuld jegens mij.

In 1988 en 1989 was ik heel positief en wilde ik een bijdrage leveren aan een betere wereld. Op mijn inwijdingsnaam IJswolf kwam een heftige reactie, waarvoor ik nog enig begrip had. Ik ben toen verder gegaan onder de bedrijfsnaam Cosmic Fire om tegemoet te komen aan 'het roodkapje-complex' van de nederlanders. Dat bleek niets uit te maken. Toen mijn vijanden (vooral de theosofen en het gespuis van Bres (waaronder Simon Vinkenoog) en het gespuis van Onkruid) doorhadden dat ik van naam veranderd was, begon meteen een nieuwe haat- en lastercampagne. In 1991 heb ik heel veel workshops gegeven en de mensen die me uit die tijd kenden spreken nu nog over het enthousiasme. Maar nadat Cosmic Fire weer door laster- en haatcampagnes kapot gemaakt was, heb ik mij teruggetrokken. Ik ben de Cirkel van Licht en Liefde begonnen en ik concentreer me op de mensen die echt willen veranderen.

Tussen 2000 en 2007 heb ik vooral in de ICT gewerkt. In 2007 besloot ik om nogmaals te proberen een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Inmiddels is wel duidelijk dat dat absoluut niet kan. Zodra ik enige bekendheid krijg worden nieuwe haat- en lastercampagnes georganiseerd. Vooral door linkse nazi's. En de overheid? Die vindt het uitstekend. En de gewone mensen? Die merken er niets van. En de spirituele mensen? Die steken hun kop in het zand en wentelen zich in politieke naivieteit. De gevolgen? Nederland (of liever Nazi-nederigland) is volstrekt onleefbaar geworden.

Degenen die een beter leven willen en die zich willen ontwikkelen zijn en blijven welkom. De rest mag het zelf uitzoeken.

Vermoedelijk volstrekt ten overvloede:

 • Wij zijn tegen racisme, tegen discriminatie op welke grond dan ook;
 • Wij zijn tegen homohaat, homofobie, etcetera en voor seksuele vrijheid;
 • Wij onderschrijven de rechten van de mens zoals deze zijn vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens;
 • Wij zijn tegen nazisme, fascisme, etc, zowel van linker als rechterzijde;
 • Wij zijn tegen vreemdelingenhaat en tegen nationalisme.

Haha, nou, na al die complottheorieen en andere paranoia ben ik op slag genezen van mijn depressie. Ik wist overigens niet dat het nsb-verleden van Mellie Uyldert en haar innige vriendschap met de helaas ook te vroeg overleden Florrie Rost van Tonningen verzinsels waren van de linkse nazi's.

Wodan, ipnummer: 80.57.102.118

Kwam op de website door te googlen op
http://www.google.nl/search?q=mellie+uyldert+nsb&hl=nl&start=30&sa=N

Normaal vermelden we geen ipnummers, in dit geval wel. Als sympathisanten van het linkse nazisme vanuit schuilnamen laster willen spuien, dan zetten we ze ook goed te kakken.

Is het bovenstaande laster? Zonder harde bewijzen is het grove laster. De hatemailer die zich verschuilt achter de naam Wodan vermeldt geen bewijzen.

Is het waar? Ik heb ook even gegoogled. Nergens harde bewijzen. Ze zou in 1934 lid geweest zijn van nsb. Als dat al waar is, wat dan nog. Mensen laten zich vaak misleiden door politici. Als je laten misleiden door politici een doodzonde is, kunnen we heel nederland tegen de muur zetten. Was ze in 1939 nog steeds lid? Blijkbaar niet.

De verzinsels over Uyldert komen vooral van Harry Westerink, de Joseph Goebbels van extreem-links. De hatemailer laat zich blijkbaar graag aanhitsen en misleiden door nazi-haatzaaier Westerink. Was hij een halve eeuw eerder geboren, was hij ongetwijfeld lid geworden van de NSB en had zich vervolgens aangemeld voor de Waffen SS, om vervolgens in de ijzige koude aan het oost-front een miserabele dood te sterven.

Zou deze hatemailer Uyldert ooit ontmoet hebben? Waarschijnlijk niet. Ik heb haar een aantal keren ontmoet, een aantal boeken gelezen. Nooit iets van nazi-sympathieen gemerkt.

Complot-theorieen? Jochie, je weet niet eens wat dat zijn.

Wat ik hierboven schrijf is geen theorie. Ik noem alleen de harde feiten. Wanneer je harde feiten 'theorieen' noemt, bewijs je, dat je ernstig in de war bent. Dat is geen theorie. Dat is een keihard feit.

Ik heb je ip-nummer geblokkeerd voor verder misbruik van onze formulieren. Zo blijf ik verschoond van je links-nazistische propaganda.

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Politiek Den Haag prventief ruimen.

Volgens de Raad van Europa: 'Politiek en bestuur in Nederland moeten dringend op de schop'.

Deze uitspraak is veel te mild. Naar mijn mening:

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Vuile oorlog sinds 1982

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers